Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dnes – 21.3. sme zažili výbornú hodinu výtvarnej výchovy. Prišli k nám rodičia našej spolužiačky Juliannky a priniesli plné tašky rôznych vecí. Všetci sme boli prekvapení, čo si pre nás pripravili. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že ideme vyrábať sliz. Každý svoj!  Najprv nám ujo ukázal obyčajný sliz z kukuričného škrobu a vody. A potom sa to začalo. Každý mal svoju misku a lyžičku. Ujo s tetou nám nalievali lepidlo, vodu, dodávali farbivo, sódu bikarbónu, bórovú vodu – hotové chemické laboratórium. Potom už len stačilo miešať a miešať. Každému sa sliz podaril. A povieme Vám – bolo to fantastické. Nakoniec sme dodali do slizov rôzne trblietky, guľôčky, srdiečka, koráliky. A už stačilo len naťahovať a hrať sa. Nakoniec nám teta s ujom kúpili ešte pizzu ako odmenu za naše dobré správanie. Naša hodina výtvarnej výchovy bola jednoducho SKVELÁ!!!

Mgr. Martina Kubišová

 

Marec je už tradične známy všetkým čitateľom ako mesiac kníh. Našim mladším čitateľom z družiny otvorila svoje dvere knižnica aj tento rok. Družinári s pani vychovávateľkami hľadali v knižkách dobrodružstvo i zábavu. Mladí čitatelia sa nechali unášať hlavnými hrdinami do sveta fantázie plného bosoriek, čarodejníkov, zvierat, robotov a mnohých iných fantastických tvorov. Deti potom v družine vymysleli knižkám nové pekné ilustrácie podľa vlastnej fantázie. Pani učiteľka Ambrusová aj s pani družinárkami z oddelení 8-13 sa tešili veľkému záujmu detí o knihy, keďže väčšina detí si knižku vzala na dočítanie domov. Veríme, že sa malí čitatelia opäť objavia vo dverách knižnice s chuťou na nový príbeh z knižky.

Mgr. Ambrusová Katarína

 

Popoludnie v stredu 13. marca 2019 bolo pre 28 žiakov -  recitátorov, pre porotu zloženú z pani učiteliek a pre niekoľko zúčastnených rodičov, poznačené výnimočnou a príjemnou atmosférou Hviezdoslavovho Kubína 2019. V rámci školského kola tejto súťaže v prednese poézie a prózy, zaznelo v I. kategórii (2. – 4. ročník) viac než dosť úsmevných, zábavných , pútavých ukážok a tiež pozoruhodných umeleckých vystúpení.

Víťazstvo si nakoniec odniesli tí najlepší:

Poézia:                                                        Próza:

    1. Beáta Orbánová 4.B                                        1. Alexandra Miklošková 4.C

  1. Veronika Žabková 4.A                                      2. Zuzana Bunčová 2.E
  2. Laura Králková 3.A                                          3. Barbora Baďová 4.A

Všetkým recitátorom patrí pochvala za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na tradičný a štefánikovský Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Štefana Jurčíka a pamätný Pohár M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 


Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve z celého Slovenska ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Na tradičnej slávnosti v Bratislave si ďakovný list z rúk ministerky Martiny Lubyovej prevzala i naša pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková. Bola ocenená za úspešnú dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť, ako aj za mimoriadny ľudský i profesionálny vklad do rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Dunajská Lužná.  
 
Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová.
        

 
  

6.B a 6.C absolvovala hodinu fyziky v zážitkovom centre Auréliu. Vo štvrtok  18.3. 2019 sme nesedeli v školských laviciach. Dve hodiny fyziky sme strávili formou hry. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského ,,Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania.

Ing. Michaela Luteránová

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na brigádu, ktorú organizuje rada rodičov.

Poznánka, PDF

 

V dňoch 17.-23.2.2019 sa naša škola zúčastnila na lyžiarskom výcvikovom kurze (ďalej len LVK) na Orave. Pod vedením piatich učiteľov a pána policajta, ktorý však plnil úlohu zdravotníka, sa nás zúčastnilo 44 žiakov zo 7.-9. ročníka.

Ubytovaní sme boli v Agropenzióne v malebnej dedinke Novoť. Svoj pobyt sme začali prideľovaním izieb a večerou. Hneď prvú noc sme sa nevedeli zmestiť do kože a na izbe sme vystrájali do skorých ranných hodín.

Na druhý deň ráno sme sa autobusom vybrali do neďalekého lyžiarskeho strediska Krušetnica. Nevedeli sme sa dočkať, kedy si konečne obujeme lyže. Najskôr sme však boli rozdelení do štyroch skupín podľa našich lyžiarskych schopností.

Lyžovať sa naučili všetci účastníci kurzu. Až na malé pády sa lyžovačka zaobišla bez vážnejších zranení. Našťastie.

Počasie nám celý týždeň prialo. Slniečko hrialo, poniektorí sme sa aj opaľovali. Hneď vedľa svahu bol bufet, v ktorom sme sa mohli zohriať alebo si kúpiť občerstvenie.

Vedúca kurzu pani učiteľka Opátová nám zorganizovala exkurziu do miestneho múzea kávy, ktoré je jediné na Slovensku. Nachádza sa neďaleko nášho lyžiarskeho strediska. Dozvedeli sme sa, ako sa vyrába najkvalitnejšia káva. Fascinujúce pre nás bolo, keď sme zbadali steny v múzeu. Sú totiž celé pokryté zrnkami kávy.

Navštívili sme aj farmu v Novoti a na záver prehliadky sme ochutnali vynikajúce syry, ktoré sme si mohli aj zakúpiť.

Náš pobyt sme si spríjemnili turnajom v ping-pongu alebo biliardom. Môžeme skonštatovať, že sme sa ani chvíľu nenudili.Na záver lyžiarskeho výcviku sme mali vyhodnotenie. Dostali sme diplomy o absolvovaní LVK a niektorí z nás aj vecné ceny.

Kurz sme ukončili raňajkami. Na cestu nám boli pribalené obedové balíčky, ktoré sme si počas prestávky na odpočívadle plne vychutnávali.

Na náš návrat už netrpezlivo čakali rodičia, ktorým spadol kameň zo srdca, keď nás zbadali živých a zdravých.

Naše poďakovanie patrí v prvom rade vedúcej LVK a zároveň inštruktorke p. uč. Opátovej, ako aj ďalším skvelým inštruktorom - p. Opátovi, p. uč. Plačkovej, p. uč. Labisovi a našej tr. uč. Barešovej, ktorá nad nami bdela každú noc . V neposlednom rade ďakujeme aj p. zdravotníkovi Markovi, ktorý dohliadal na naše zdravie.

 

Žiaci 9.A triedy

 

V rámci učiva, Bezpečnosť v obci, sa dňa 19.2.2019 žiaci tried tretieho ročníka našej školy naučili pod vedením kpt. Mgr. Zuzany Mišovičovej, z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku, ako sa bezpečne správať v blízkosti železničného priecestia a ako cez priecestie prechádzať.Pri názorných ukážkach a praktickom precvičovaní sme sa naučili všetko, čo potrebujeme vedieť o pravidlách cestnej premávky, prechádzania cez priecestie, dopravných značkách a používaní reflexných prvkov. Situácia v blízkosti železníc je mnohokrát zložitá, a práve preto je zvýšená bezpečnosť nevyhnutná.

                                                                                                               Mgr. Jana Drmelová

      

 

 

Vážení rodičia, obec Dunajská Lužná nás požiadala o distribúciu anketových lístkov týkajúcich sa kyvadlovej dopravy na železničnú stanicu. Lístky Vám boli doručené prostredníctvom detí. Pri ich odovzdávaní postupujte v zmysle pokynov. Ďakujem za spoluprácu.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút