Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

K akcii dobrovoľníctva prinášame florbalové dopoludnie plné zaujímavých zážitkov a súťaží.

Mgr. Balážová Andrea

PLAGÁT, PDF

 

Vážení rodičia,

vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že dňa 26.5.2018 / v sobotu / sa budú od 9,00 hod. do 12,00 hod. vydávať rozhodnutia o súhlase s odkladom povinnej školskej dochádzky,  rozhodnutia o prijatí, či neprijatí do 1. ročníka ZŠ. Vydávanie rozhodnutí bude prebiehať v E-bloku za telocvičňou.

                                                                                               Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVI. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA,PDF

Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali interaktívnu hodinu biológie a s pánom Popovičom z OZ Ekovýlety.

Piataci si zopakovali vedomosti o lesných drevinách z hodín biológie. Zahrali sa na kultúrny a prírodný les, na základe čoho vyvodili výhody a nevýhody takýchto  lesných  spoločenstiev. Spoznávali najznámejšie druhy lesných drevín podľa listov a zároveň sa o nich dozvedeli zaujímavé  informácie.  Zoznámili sa s najčastejšími škodcami stromov, ktoré postupne umiestňovali na maketu stromu. Hodina ubehla ako voda, deti aktívne pristupovali ku všetkým činnostiam a živo diskutovali.  Mnohé sa blysli aj znalosťami, ktoré ďaleko prevyšovali vedomosti získané  z hodín biológie, za čo im patrí veľká pochvala!

Šiestaci absolvovali hodinu na tému : Neodpadni z odpadov. Problematika narastajúceho množstva odpadov sa dotýka každého z nás. Preto sme sa rozhodli práve touto aktivitou zvýšiť enviromentálne povedomie našich detí. Každého z nich zaujala na začiatku hodiny práve kopa nevytriedeného odpadu, ktorá sa zjavila uprostred triedy. Prostredníctvom rôznych aktivít sa dozvedeli, či je dôležité odpad separovať, ako ho separovať, čo sa deje so separovaným odpadom. Netradičnú hodinu väčšina žiakov  aj pedagógovia ohodnotili veľmi pozitívne.

Mgr. Katarína Kisková

Dňa 17. mája 2018 si medzi sebou zmerali sily naši druhostupniari v školskom kole v čítaní na čas. Žiaci mali prečítať za jednu minútu čo najviac slov v danom texte. Niektorým šlo čítanie naozaj od ruky, kým iní sa miestami zasekli na neznámom či dlhšom slove. Vznikli aj vtipné situácie pri zámene písmen. Celkovo však žiaci zvládli súťaž na výbornú.

Odporúčanie pre rodičov: Skúste si zmerať doma sily s Vašimi ratolesťami! Kto prečíta viac slov za minútu? Vy alebo Vaše dieťa? Apropo, porazili by ste absolútnu víťazku v rýchlom čítaní?

Na porovnanie uvádzam víťazov v jednotlivých ročníkoch:

 1. ročník: Paula Klč, 5.B (134 slov)
 2. ročník: Martin Biacovský, 6.C (158 slov)
 3. ročník: Emma Zwinger, 7.B (140 slov)
 4. ročník: Petra Semanová, 8.A (238 slov)
 5. ročník: Lukáš Rehák, 9.B (183 slov)

Absolútnou víťazkou sa stala Petra Semanová z 8.A triedy s neuveriteľným počtom slov 238.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

 Mgr. Barešová Romana

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Deň rodiny v Dunajskej Lužnej.

Pozvánka, PDF

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Za úspešného riešiteľa sa považuje žiak, ktorý vyrieši aspoň desať z pätnástich úloh správne. Vtedy má nárok aj na časovú bonifikáciu – za každé 4 ušetrené minúty ( z časového limitu 60 minút)  mu je pridelený 1 bod.

Školské kolá prebehli pre záujemcov vo všetkých triedach 3. – 8. ročníka pod vedením učiteľov matematiky, resp. triednych učiteľov na 1. stupni.   Postupujúcimi do okresného kola sa stali žiaci:

3.ročník:

 • David Hammel, A – 1. miesto

4.ročník:

 • Filip Hideghéty, B – 1. miesto
 • Dagowyn Lestyn Alexy, 4.A – 1.miesto
 • Dominika Belanová, 4.B –2. miesto
 • Leonard Lindvay, 4.B – 2.miesto
 • Daniel Bubelíny, 4.A - 3.miesto
 • Adam Kubica, 4.A – 3. miesto
 • Fedor Kadela, 4.A – 3.miesto
 • Rastislav Procházka, 4.D – 4.miesto
 • Adam Berdis, 4.B – 4.miesto
 • Barbora Bednárová, 4.A – 4.miesto

5.ročník:

 • Andrej Blažek, A – 1. miesto
 • Samuel Kmeť, 5.B – 1.miesto
 • Tomáš Závodný, 5.B –1.miesto
 • Magdaléna Krištofíková, 5.C – 2. miesto
 • Mária Anna Volný, 5.A – 3.miesto

7.ročník:

 • Dominik Káčer, C – 1. miesto

8.ročník:

 • Tomáš Remiš, B – 1. miesto
 • Adam Budinský, 8.B –2. miesto

Okresné kolo sa uskutočnilo v Senci a zúčastnili sa ho takmer všetci úspešní riešitelia školského kola.  Toto sú umiestnení a úspešní riešitelia:

Kategória P3 – zúčastnilo sa 29 súťažiacich, z toho bolo 15 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 52%)

 • David Hammel -5. miesto – úspešný riešiteľ

 Kategória P4 – zúčastnilo sa 107 súťažiacich, z toho bolo 32 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 30%)

 • Leonard Lindvay - 1.miesto
 • Dagowyn Lestyn Alexy –  6.miesto – úspešný riešiteľ
 • Daniel Bubeliny – 13.miesto – úspešný riešiteľ

 Kategória P5 – zúčastnilo sa 78  súťažiacich, z toho bolo 60 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 77%)

 • Andrej Blažek - 6.miesto – úspešný riešiteľ
 • Mária Anna Volný  14.miesto – úspešný riešiteľ
 • Tomáš Závodný – 15.miesto – úspešný riešiteľ
 • Magdaléna Krištofíková - 25.miesto – úspešný riešiteľ

 

Kategória P7 – zúčastnilo sa 33 súťažiacich, z toho boli 2 úspešní riešitelia

 (úspešnosť bola 6%!!!)

 • Dominik Káčer - 7. miesto

 

Kategória P8 – obaja úspešní riešitelia školského kola sa okresného kola nezúčastnili.

K úspechom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky tejto populárnej súťaže!

 

Mgr. Katarína Kisková
vedúca PK prírodných vied

V domácom kole každej kategórie riešil  každý žiak  6 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali  žiaci, ktorí  mali  ohodnotené aspoň štyri úlohy stupňom aspoň dobre. Úlohy boli opäť náročnejšie a presahovali rámec preberaného učiva.  Hlavne mladší žiaci sa popasovali s komentárom k úlohám.  Kategórie Z5 –Z8 končia okresným kolom a kategória Z9 má aj krajské kolo súťaže. Súťaž kategórií Z5 a Z9 prebehla už v januári, ostatné kategórie mali okresné kolo neskôr.

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:

v 5.ročníku:

 • Andrej Blažek, 5.A
 • Paula Klč, 5.B
 • Matúš Kršjak, 5.C

v 6.ročníku:

 • Laura Hidehgéty, 6.A

v 7.ročníku:

 • Jakub Martinček, 7.A

v 8.ročníku:

 • Matrin Kučera, 8.C

 v 9.ročníku :

 • Andrej Klč, 9.B
 • Lukáš Rehák, 9.B

Okresného kola v Senci sa zúčastnili všetci úspešní riešitelia. A ich výsledky boli opäť vynikajúce.

Kategória Z5 – zúčastnilo sa 68 súťažiacich, z toho bolo 47 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 69%)

 • Paula Klč - 1.miesto
 • Matúš Kršjak – 2.miesto
 • Andrej Blažek – 5.miesto – úspešný riešiteľ

Kategória Z6 - zúčastnilo sa 38 súťažiacich, z toho bolo 27 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 71%)

 • Laura Hideghéty - 9.miesto  - úspešný riešiteľ

Kategória Z7  - zúčastnilo sa 25 súťažiacich, z toho bolo 8  úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 32%)

 • Jakub Martinček -  7.miesto

 Kategória Z8 - zúčastnilo sa 16 súťažiacich, z toho bolo 7 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 44%)

 • Martin Kučera - 4.miesto  - úspešný riešiteľ

 Kategória Z9 - zúčastnilo sa 23 súťažiacich, z toho boli 3 úspešní riešitelia  (úspešnosť bola 13%)

 • Andrej Klč - 4. miesto
 • Lukáš Rehák – 6.miesto

Všetkým umiestneným a úspešným riešiteľom zo srdca blahoželáme!!!!

Podľa percenta úspešnosti vidno, že úlohy v jednotlivých kategóriách neboli rovnako náročné. Hlavne v 7. a 9. ročníku bola úspešnosť veľmi malá. Obzvlášť to mrzí v prípade deviatakov, ktorí niekoľko rokov veľmi úspešne reprezentovali našu školu v tejto súťaži a s veľmi ťažkým srdcom sa s nimi tento školský rok rozlúčime. Veríme, že budú ozdobou strednej školy na ktorú majú namierené svoje kroky. Držíme palce!!! Za prípravu , odborné rady a vedenie ďakujeme tiež učiteľkám matematiky: Mgr. Minárikovej, Mgr. Petrášovej, Mgr. Kiskovej a Mgr. Jašekovej.

 

Mgr. Katarína Kisková
vedúca PK prírodných vied

 

Vo štvrtok 10.5. 2018 sa  v Senci uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Aj za našu školu tam boli speváčky. Za kategóriu najmladších to bola Simona Kubišová z 2.B, za strednú kategóriu to bola Mária Anna Volný z 5.A a za tretiu kategóriu spievala Dorothea Smažáková z 8.A. Tréma bola veľká a konkurencia ešte väčšia. Z približne 25 súťažiacich postúpili do krajského kola len deti zo ZUŠ. Pre nás sú však naše dievčatá víťazkami, lebo postaviť sa na javisko, pred porotu a zaspievať piesne v sprievode klavíra nie je vôbec jednoduché. A ony to dokázali so cťou a reprezentovali našu školu. Dievčatá, ďakujeme a gratulujeme! 

Mgr. Martina Kubišová

Včerajšou polnocou sa víťazom aprílovej bláznivej fotky stáva trieda 4.C s pani učiteľkou Opátovou. Ich  hodina "chemických pokusov" s názvom Konečne to tu v škole vybuchlo !!! získala 629 hlasov, nastala  tak doslova explózia hlasovania medzi rodičmi a priateľmi na facebooku. Všetky fotky boli skvelé, získali si mnoho pozitívnych ohlasov, potešili i rozosmiali spolužiakov, známych, rodinu a aj ostatné pani učiteľky. Tie tiež hlasovali aj vo viacerých triedach naraz, veď bolo veľmi ťažké vybrať. Žiacka rada ďakuje veľmi pekne všetkým zúčastneným triedam a predovšetkým pani učiteľkám triednym za to, že dokázali spolu s deťmi vymyslieť 11 rôznych zaujímavých tém na túto akciu. Víťazná trieda pôjde už čoskoro na výlet spolu s členmi Žiackej rady.

Mgr. Ivana Hubáčová,
koordinátor žiackej rady

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)