Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

15. januára 2020 naše dve žiačky veľmi úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v Senci. Lea Jurčíková z 8.A sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii pre ôsmy a deviaty ročník. Paula Klč zo 7.B sa umiestnila na vynikajúcom druhom mieste v kategórii pre piaty až siedmy ročník. Dievčatám ďakujeme a gratulujeme k úspechu.

Mgr. Mária Cinová

Dňa 11.9.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii v NR SR. Žiaci si  v sprievode vyškoleného pracovníka  pozreli priestory parlamentu.  Absolvovali aj odbornú prednášku o histórii parlamentarizmu na Slovensku. Súčasťou prehliadky bola aj beseda s poslancom NR SR Jánom Budajom. Témou bolo 30. výročie Nežnej revolúcie a prehliadka barokovej záhrady na hrade. Exkurziu zorganizovali i zabezpečili Mgr. Érseková Eva, Mgr. Ambrusová Katarína, Mgr. Kisková Katarína a Mgr. Adámeková Martina.

 Spracovala: Érseková Eva, Mgr.

Dňa 17.1. 2020 sa uskutočnila beseda s rodičom z 2.E triedy p. Chudým na tému Spoločenstvo včiel. Zúčastnili sa na nej žiaci 2.A, 2.C, 2.D, 2.E triedy. Beseda bola podnetná. Žiaci sa veľa dozvedeli o živote včiel a o význame medu a včelích produktov na zdravie človeka.

 Mgr. Eva Kalinová

 

Medzinárodná informatická súťaž iBobor sa konala v termíne od 11.11. 2019 do 15.11.2019. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl z celej Európy. Naša škola dosiahla výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 348 žiakov, úspešnými riešiteľmi bolo 137 žiakov a plný počet bodov získalo 28 žiakov.

Mgr. Eva Érseková

10.1. sme sa zúčastnili regionálneho turnaja First LEGO League v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole v Petržalke. Tento rok malo naše družstvo 7 nových členov, ktorí od začiatku školského roka tvrdo pracovali a získavali nové vedomosti z programovania a stavby robotov. V konkurencii 14 tímov sme obsadili 7 miesto, čo vzhľadom na to, že sme nemali žiadnych členov so skúsenosťami z minulého ročníka považujem za veľký úspech. Dokonca sme v kategórii TEAMWORK obsadili výborné tretie miesto.

Výsledková listina 1, PDFJPG

Výsledková listina 2, PDF, JPG

Naša najlepšia robotická jazda, video, link:  https://www.youtube.com/watch?v=FfGIDbUMm7g&feature=youtu.be

autor článku: Ing. Miroslav Kalinovský

 

Fotogaléria:

       

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii grafikon Študent Busu premávajúceho na železničnú stanicu Košariská - Miloslavov.

Študent BUS, PDF

 

 

Je mimoriadne potešiteľné, že účasťou na tohtoročnom predvianočnom turnaji vo vybíjanej s 2 loptami sa opäť raz podarilo prekonať rekord v účasti žiakov našej školy na tejto už takmer tradičnej akcii. Jej 4. vydanie sa uskutočnilo v pondelok, 9.12.2019 a zúčastnilo sa na nej celkom 42 súťažiacich chlapcov a dievčat z druhého stupňa našej školy. Za zmienku stojí i účasť Anetky Nekorancovej zo 4.D, ktorá dobrovoľne navštevuje i krúžok "Sálové športy" a spolu so svojim bratom Petrom a ako jediná z dievčat nemá od začiatku fungovania tohto krúžku vynechanú ani jedinú hodinu, čo je vskutku pozoruhodné.
 
Výsledky:
 
Kategória 5.- 6. ročník: 
1. miesto: Nikolas Machan (6.B) 
2. miesto: Peter Nekoranec (6.B)
3. miesto: Ľudovít Volics (6.C)  
 
Kategória 7.- 9. ročník: 
1.miesto: Martin Franko (8.A) 
2.miesto: Filip Žilinčík (8.A)
3.miesto: Matúš Reffek (9.A)
 
 
Tohtoročná edícia turnaja sa niesla v znamení skvelých výkonov i mimoriadnej súťaživosti účastníkov a hlavne výbornej atmosféry prejavujúcej sa predovšetkým hlasným povzbudzovaním "preživších" súťažiacich zo strany ich vybitých súperov a súperiek v duchu ozajstného čestného zápolenia. Nech len je takýchto úžasných športových mimoškolských aktivít v budúcnosti stále viac a viac.    A na záver? ŠPORTU ZDAR a VYBÍJANEJ S 2 LOPTAMI ZVLÁŠŤ!
 
Mgr. Radoslav Rehák
organizátor a hlavný rozhodca
 

 

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii poďakovanie od OZ Maják nádeje za darované Mikulášske balíčky.

POĎAKOVANIE, PDF

 

 

Vážení rodičia,

teší nás, že naši žiaci v Celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka T5 2019 obstáli veľmi dobre, pretože nielenže sme dosiahli celoslovenský priemer, ale sme ho aj výrazne prekročili a to v matematike o 14,1 %  a v slovenskom jazyku a literatúre o 8,9 %, viď. tabuľka.

 

Výsledky testovania T5 2019

Priemerná úspešnosť školy

Priemerná úspešnosť v SR

Rozdiel oproti priemernej úspešnosti v SR

Matematika

77,5 %

63,4 %

14,1 %

Slovenský jazyk a literatúra

73,7 %

64,8 %

8,9 %

 

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom prvého stupňa, ktorí deti zodpovedne pripravovali na testovanie profilových predmetov a zapojili sa aj do nácvičného elektronického testovania. Chcela by som pochváliť aj deti, ktoré pristupovali k testovaniu zodpovedne, väčšina z nich si známky, ktoré dostali na vysvedčení aj obhájila.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

nech sú pre Vás vianočné sviatky príjemným zastavením,

aby ste načerpali veľa radosti do života

a silu prekonať všetky prekážky,

ktoré Vám nastávajúci rok prinesie do cesty.

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

Vám, Vašim blízkym, priateľom a známym praje

 

kolektív ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút