Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Trieda 3. A sa v mesiaci máj zúčastnila projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Spolu s ním sa žiaci prostredníctvom pútavých a veľmi poučných aktivít oboznámili s históriou platidiel, životnými hodnotami a potrebami, platobnými kartami a bankovkami, rozpočtom, sporením a investovaním.. . Aktivity prebiehali 10 dní a boli prepojené s  vyučovacím procesom.

Žiaci pracovali v 4 skupinách, pričom každá mala svojho bankára, novinára a architektov. Navrhli si vlastnú peňažnú menu, ktorou sa v meste platilo. Za splnenie aktivít žiaci získali určitý finančný obnos, za ktorý mohli nakupovať kocky na stavbu budov a tvoriť svoju mestskú časť podľa predstáv. V závere sa všetky časti spojili a vytvorili mesto, ktorému bolo treba dobudovať spoločné centrum a prepojiť ho s jednotlivými mestskými časťami.

Celý priebeh novinári a bankári zaznamenávali do tímových kariet. Pre deti to bola nová a veľmi prínosná skúsenosť, pri ktorej mali možnosť uplatniť svoju kreativitu, vedomosti, spoluprácu v skupine a vyskúšať si svet dospelých – prijímať rozhodnutia, prevziať finančnú zodpovednosť za členov skupiny, plánovať dovolenku,  hospodáriť s peniazmi, sporiť, nakupovať a investovať.

Možno o niekoľko rokov niekto z týchto „akademikov“ zrealizuje svoju víziu v konkrétnej mestskej časti.

Táto časová investícia sa naozaj vyplatila. Prepojiť školu s realitou a učiť deti pre život je správna cesta. Projekt hodnotím veľmi kladne a teším sa na ďalší.

                                                                                     Mgr. Mariana Jurašiová 
triedna učiteľka

 

Hurá!!! Už aj medzi  prvákmi máme  KRÁĽA MATEMATIKY.  V máji prebehli v prváckych triedach triedne kolá, kde si všetky deti potrápili svoje hlavičky nad príkladmi. Z každej triedy postúpili traja najlepší matematikári do školského kola. V školskom kole sa teda zišlo 15 detí, ktoré museli vypočítať ťažké logické príklady. Nakoniec sa našiel medzi nimi kráľ – Maroško Martinkovič  z 1.A triedy.  K nemu sa pripojili dve dvorné dámy – Simonka Turnovcová z 1.B a Veronika Zalaiová z 1.D. A samozrejme, že kráľ musí mať aj svojich radcov – Jakubko Špaček z 1.B a Dominik Bučo z 1.D. Všetky deti dostali ocenenia.

Celému kráľovskému dvoru gratulujeme!!!

 

Od detstva až po osobnú zrelosť je najlepšou prevenciou proti obezite a všakovakým závislostiam šport, pohyb a chuť posúvať niečo stále dopredu. V čase blížiacich sa prázdnin si viac uvedomujeme zodpovednosť rodičov a školy za správne využívanie času detí, dobrú motiváciu a priblíženie pozitívnych vzorov. Práve preto sme pripravili pre našich žiakov v spolupráci s rodičmi motivačné stretnutie pre tých, ktorí okrem seba radi posúvajú aj loptu.Ako namierený gól do bránky potešilo žiakov stretnutie so športovým vzorom futbalistom Robom Vittekom. Žiaci vnímali futbalovú osobnosť so všetkými radosťami z úspechov aj s náročným tréningovým životom. Zvlášť v dnešnej dobe by mal byť šport, ktorého súčasťou je aj futbal, naplnením ambícií a snov všetkých detí. Robo Vittek si medzi deťmi zaspomínal na svoje detské časy a začiatky futbalových úspechov. Spojenie škola - šport - rodičia je  v  našej škole trvalé a prirodzené.

                                                         PaedDr. Zuzana Báhidská

 

V jeden piatok pricestovalo na školský dvor veľké a ozajstné požiarnické auto. Priviezlo aj dvoch profesionálnych hasičov, ktorí nám porozprávali, čo všetko musí požiarnik vedieť, aby mohol zachraňovať ľudské životy. Videli sme špeciálne obleky do ohňa,  skúšali sme hasiť práškovým hasiacim prístrojom .Súťažili sme s ťažkou hadicou, striekali na cieľ, ale najviac sa nám páčila pena, ktorú nám pripravil pán Sallut. Kus školského dvora sa zmenil na biely penový bazén, v ktorom sa  vyšantili druháci. Bol to nádherný zážitok.

Ing. Zuzana Štellerová, 2. ročník

Nie hocijakých, ale kráľovnú a kráľa matematiky! Po ťažkom a neľútostnom boji o trón sa kráľovnou stala Tamara Cínová  z 2.C a kráľovského žezla sa chopil Filip Solarz z 2.B triedy. Aby sa kráľovi ľahšie kraľovalo, porota mu pridelila aj rytierov – Adama Čepka z 2.D a Janka Vozára z 2.C triedy. Kráľovnú budú sprevádzať dvorné dámy – Lucia Halušková z 2.C a Simona Kubišová z 2. B. Gratulujeme kráľovskému dvoru!

Ing. Zuzana Štellerová, 2. ročník

 

 

Všetko sa to začalo vtedy, keď nám pani učiteľka zadala vypracovať projekty o zvieratkách. Vtedy sa náš spolužiak spolu s maminou rozhodli, že urobia jeho projekt oveľa zaujímavejší a pútavejší. A keďže mal projekt o motýľoch,  priniesol do triedy 5 malých  húseničiek. Boli v uzavretej nádobke spolu s jedlom. Ich jedlom bola akási hnedá hmota. Nádobku sme položili na stôl a pozorovali húseničky, ktoré začali okolo seba vyrábať pavučinky. Na naše prekvapenie, druhý deň boli húseničky dvakrát také veľké. Škoda, že nasledovali dva dni voľna a my sme nevideli ich zakuklenie, lebo v pondelok ráno už boli z húseníc kukly. Viseli ako netopiere na vrchnáčiku nádobky a pri najmenšom pohybe sa začali veľmi triasť. Až neskôr sme pochopili, že to bola ich obrana pred predátormi. Po dvoch dňoch sme vrchnáčik preložili do špeciálnej sieťky na motýle, aby sa mali kde pohybovať po vykuklení. Bohužiaľ, ani vykuklenie sme nestihli.  Keď sme v pondelok prišli do školy, motýliky si lietali v sieťke a čakali na nejaké jedlo. Každé ráno sme im nosili čerstvo natrhané kvietky a delili sme sa s nimi o ovocie z desiaty. Pozorovali sme ich správanie pri ovoniavaní, ochutnávaní a pití nektáru. Stali sa súčasťou našej triedy. V piatok sme sa rozhodli vypustiť ich do prírody. Akoby tušili, že sa s nimi lúčime. Pripravili si pre nás prekvapenie. Zo sieťky vyletúvali po jednom. Každý zo štyroch motýľov obletel celú našu skupinku a sadol si na inú rastlinku, aby sa nám ukázali v celej svojej kráse. A my sme ich ešte aj vonku mohli chvíľu obdivovať.  Bola to krásna rozlúčka. V septembri sa tešíme na ďalších motýľov, ktorých budeme pozorovať, no tentokrát si nenecháme ujsť fázy zakuklenia a vykuklenia babôčok bodliakových.

Mgr. Martina Kubišová

Medzi etnickými hudobnými nástrojmi nájdeme desiatky druhov bubnov či perkusií. Ale jeden z nich vskutku vyniká, hoci to bubon v podstate ani nie je. Švajčiarsky skvost Hang (častejšie označovaný ako Hang Drum) je celkom jedinečný svojím tvarom pripomínajúcim UFO a hlavne nádherným a nenapodobiteľným harmonickým zvukom, ktorý vás okamžite okúzli. Do školy nám ho prišiel predstaviť náš bývalý žiak Stano Józsa. Okrem očarujúceho nástroja k nám spolu s bratom, dvojčaťom Lukášom, priniesli more pozitívnej energie a veľa, veľa zaujímavého rozprávania zo svojho života na Kanárskych ostrovoch, kde už niekoľko rokov žijú a pracujú.

Chlapci, ďakujeme za pekné inšpirácie.
 
P.Paľaga
 

Rodičia, ktorí si nestihli prevziať rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok a rozhodnutia o prijatí do 1.ročníka ZŠ , môžu tak urobiť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,00 hod. na sekretariáte školy u pani tajomníčky Hrajnohovej.

                                                                                                                      vedenie školy

 

Pri príležitosti MDD sa na našej škole odohral už druhý turnaj vo vybíjanej s 2 loptami. Hra sa u nás teší veľkej obľube o čom svedčí účasť 25 chlapcov a dievčat druhého stupňa. Na rozdiel od 1.turnaja, na ktorom absolútne dominovali dievčatá, sa tentokrát viac darilo chlapcom. 
 
Celkové výsledky: 

Kategória 5.- 6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Maxim Štrajt (5.B) 
2.miesto: Rostyslav Korol (5.C)
3.miesto: Martin Mura (5.A)

Kategória 7.- 9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: David Richter (8.A) 
2.miesto: Vanesa Szabová (8.B)
3.miesto: Peter Kurth (8.A)

 
RNDr. Peter Paľaga - organizátor a hlavný rozhodca
 

Vo štvrtok 17.5. sa celá naša trieda vybrala na výlet do Bratislavy do Národnej banky Slovenska.Na exkurziu nás pozval otecko nášho spolužiaka, ktorý tam pracuje. Hneď po príchode do obrovskej budovy nás ohromilo ticho, ktoré tam bolo a množstvo ochrankárov a kamier. Milá pani nás zaviedla do konferenčnej miestnosti, kde nám náš spomínaný otecko urobil prednášku o vzniku a histórii peňazí. Potom sme prešli do átria banky, kde je vraj pod zemou obrovský trezor. Nad zemou sú však krásne lipy ako symbol Slovenska. Z átria sme sa presklenými rýchlovýťahmi vyviezli na 30. poschodie. Tam bol výhľad! Celá Bratislava ako na dlani. Bolo to fascinujúce.  Nakoniec sme prešli do miestnosti, kde sme si mohli pod lupami pozrieť rôzne peniaze, prečítať si o nich zaujímavosti a vyraziť si pomocou ťažkého kladiva svoju vlastnú mincu.Náš výlet bol super a ako vďaku sme na výtvarnej výchove zhotovili knižku z našich prác. Knižke sme dali názov „ NBS očami detí“ a poslali sme ju do NBS. Veríme, že sa im naša práca bude páčiť rovnako, ako sa nám páčila návšteva.

                                                                                                                     Žiaci 1.D s pani učiteľkou triednou

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)