Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii ponuku letného tábora s dominikánmi.

Plagátik, PDF

 

V dňoch 5., 6. a 17. júna si žiaci 2. ročníka a 1.D triedy preverili praktické aj teoretické zručnosti a vedomosti na dopravnom ihrisku v Galante.
Z interaktívneho vyučovania si deti odniesli veľa nových poznatkov.
 
Mgr.Darina Kováčová
 
 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Jánske ohne.

POZVÁNKA, PDF

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že v sobotu dňa 15.6. 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa budú v budove C bloku nad jedálňou vydávať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a rozhodnutia o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagátik na služby Božie, ktoré sa uskutočnia na záver školského roka.

Mgr. Klátiková Oľga

Plagát, PDF

 

 

Tento rok sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Nultý ročník kampane bol vyhlásený národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015. Kampaň 2019 podporuje aj majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan.

Hlavnými cieľmi je zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť ich v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, autobusom či pešo, znížiť motorovú dopravu v okolí školy.

Do kampane bola naša škola zapojená od 20.mája do 31.mája 2019. Spoločnej akcie -príchodu do školy na bicykli alebo kolobežke sa zúčastnilo 269 žiakov s učiteľmi a zástupcom samosprávy, p. poslancom Petrom Paľagom. Pešo prišlo do školy 223 žiakov. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu prišlo do školy na bicykli 949, na kolobežke 267 a pešo 1693 detí. Bezpečnosť chodcov aj cyklistov zastrešoval obecný úrad a obecná polícia, ktorí sa tiež týmto spôsobom zapojili do kampane. Na prechode pre chodcov na hlavnej ceste riadili dopravu zamestnanci obecnej polície, pri zdravotnom stredisku zamestnanci obecného úradu. Za spoluprácu im ďakujeme. Naše vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu, žiaci 4. a 9. ročníka absolvovali prednášku spojenú s praktickou ukážkou, ako si skontrolovať bicykel na sezónu, ktorú im pripravil p. učiteľ Radoslav Munka. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu žiaci absolvovali 949 jázd na bicykloch a 267 jázd na kolobežkách.Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Spracovala: Érseková Eva

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXI. zasadnutie rady školy.

Pozvánka PDF

 

Aj v tomto šk. roku sa medzi žiakmi 1. roč.  uskutočnila matematická súťaž MATEMATICKÝ KRÁĽ.  V máji prebehli v jednotlivých triedach triedne kolá. Z každej triedy postúpili traja najlepší matematikári do školského kola. Zišlo sa tu tak 18 detí, ktoré museli vypočítať ťažké logické príklady. Kráľom sa stal Tomáško Nagy z 1.D triedy. Jeho prvým poradcom Oliver Alexy z 1.D a dvornou dámou Ninka Kalužná z 1.F triedy.

Všetky zúčastnené deti dostali ocenenia a celému kráľovskému dvoru gratulujeme.

                                                                                                                       Mgr. E. Kalinová

 

 

Ráno 3. mája sa od ZŠ Dunajská Lužná pohol slávnostný sprievod predstaviteľov obce, školy, miestnych inštitúcií a 500 žiakov, ktorý smeroval k evanjelickému kostolu v našej obci.

Pochodové tempo udávala dychová hudba Ministerstva vnútra, ktorá už niekoľko rokov dodáva slávnostný punc tejto milej akcii.

Po kladení kytíc s trikolórou nášho štátu a vypustení kŕdľa holubov nad hlavami zúčastnených, pokračoval program v interiéri evanjelického kostola.

Spevom, hudbou a hovoreným slovo si účastníci uctili 100. výročie úmrtia nášho velikána Milana Rastislava Štefánika.

Po skončení programu sa dve triedy 5. ročníka zúčastnili pochodu v Ivanke pri Dunaji k mohyle Milana Rastislava Štefánika, kde sa konal pietny akt za účasti významných predstaviteľov nášho štátu i spriatelených krajín.

Naše krásne dievčatá oblečené v kroji z myjavsko-brezových kopaníc oprávnene vzbudzovali pozornosť fotografov i ďalších prítomných.

Verím, že účasť na tejto akcii spojená s niekoľkonásobným preletom lietadla nad mohylou Milana Rastislava Štefánika i zoskokom parašutistov blízko pietneho miesta, bola pre našich žiakov  zážitkom.

PaedDr. Iveta Slobodníková

            V mesiaci máj 2019 sa na našej základnej škole v rámci výučby ruského jazyka uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku pre 8. ročník. Písomnej časti sa zúčastnili všetci žiaci 8. ročníka, konverzačnej časti následne tí s najlepším hodnotením. Žiaci preukázali poznatky z reálií o krajine. Vedeli, čím je zaujímavá Moskva, kto bol Alexander Sergejevič Puškin  alebo kto sú  „od najmenšej po najväčšiu poskladané drevené krásavice“ – matrijošky.

V celkovom hodnotení jazykových zručností a vedomostí obsadili prvé tri miesta žiačky:

  1. Emma Zwinger – 8. B.
  2. Karin Haizerová – 8. B.
  3. Anna Mertušová – 8. A.

Pre všetkých ostatných žiakov ruského jazyka je tu povzbudenie do blížiacich sa letných prázdninových dní v myšlienke: „ Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom. “  Spoznávajte krajiny, ľudí, kultúru iných národov. Ak náhodou budete mať príležitosť použiť jazyk ruský, nezabudnite na tri celosvetovo „čarovné“ slová : Požalujsta – Sposibo – Zdravstvujte!  

Mgr. Dagmar Pokorná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút