Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na II. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2019 o 18. 00 hod. v E – bloku ZŠ.

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda rady školy

Pozvánka, PDF

Obec Dunajská Lužná informuje rodičov detí a žiakov, ktorí sa stravujú diétne a vedia to preukázať lekárskou správou od špecialistu a zároveň nie sú prihlásení na odber stravy zo Školskej jedálne v Dunajskej Lužnej, a preto majú stravu pripravenú v domácich podmienkach, že môžu podať do 15.12.2019 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre dieťa odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej osobne cez stránkové dni do podateľne, príp. poštou na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Tlačivo žiadosti bude k dispozícii aj na https://www.dunajskaluzna.sk/tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/ v rubrike „Dotácie“.

Rodičia, ktorí už žiadosť podali, opätovne žiadať úrad nemusia. Povinní sú však bezodkladne písomne nahlásiť tunajšiemu úradu akúkoľvek zmenu, najneskôr do 15. decembra bežného roka.

                                                                                                                      Obecný úrad Dunajská Lužná

 Žiadosť, PDF

Vážení rodičia, plánujeme pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka exkurziu do Londýna a Paríža, podľa nižšie uvedeného programu. V prípade záujmu Vás prosíme o záväzné prihlásenie žiaka čo najskôr.

V cene 429,-€ je zahrnuté :  doprava klimatizovaným autobusom, 2x prejazd kanálom La Manche trajektom, mýto do Paríža, 1x ubytovanie s raňajkami v trôjlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v Paríži, miestny sprievodca v Paríži, 3x ubytovanie v 4-8 miestnych mobilhomoch s príslušenstvom v Allhallows Leisure Park, 3x raňajky, 3x večera v réžii CK FIFO, slovenský sprievodca počas pobytu na území Anglicka 4.- 5. deň, cestovné poistenie D v Union, vrátane storna, palivový príplatok, poplatok za vstup busu do Londýna.

Termíny záloh sú :   s prihláškou (70€) , 15.2.2020 (200€) , 15.4.2020 (159€)

Pokračovanie textu a záväzná prihláška

Záväzná prihláška, PDF

 

POZVÁNKA

 

 

MO Matice slovenskej, ZŠ, OÚ, OŠK, OSK,  KKDH,

Fi. Dobré Jablká, Dunajská Lužná

 

Pozývajú

na tradičný

 

VIANOČNÝ  STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

 

poslanca BSK JURAJA JÁNOŠÍKA

 

Dátum: 14. 12. 2019 (sobota),  9.00 hod., Telocvičňa ZŠ v obci

 

Kategórie: dospelí, žiaci, deti

 

Pre víťazov a účastníkov sú pripravené medaily, diplomy, ceny, občerstvenie

 

Pozor: Vstup do telocvične v športových prezúvkach.

 

 

                                                                  Za organizátorov

                                                                  Stanislav Bajaník

                                                                  MO Matice slovenskej

 

Dňa 5. novembra 2019 sa žiaci 6. a 9. ročníka zúčastnili na okresnom kole vo florbale starších žiakov. Na súťaž prišlo 13 základných škôl, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Našu skupinu sme úspešne vyhrali a postúpili do finále, kde sme hrali systémom každý s každým. Základnú školu A. M. Szencziho sme porazili, nad naše sily, bohužiaľ, bola Základná  škola z Ivanky pri Dunaji, ktorá sa stala aj zároveň majstrom okresu. Na fakte to však nič nemení, že je to výborný úspech pre našu školu a chalanom za to patrí pochvala.

Zostava: Matúš Reffek, Adam Masaryk, Jonáš Strareček, Jakub Martinček, Samuel Mala, Alex Kudlička, Samuel Hamar (9.A), Karol Kubela, Kristián Dojčan, Thomas Mareček (9.B), Samuel Szabó, Mikola Ostrogliad, Samuel Bobko (9.C.) a Šimon Jeník (6.A).

Mgr. Radoslav Munka

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznámenie o havarijnom stave odtokového potrubia.

OZNÁMENIE, PDF

Vážení rodičia,

na základe prejaveného záujmu Vám ponúkame vianočné fotenie Vašich detí.

V balíku bude 1ks portrétovej fotografie 14 x 21, 2 ks portrétovej fotografie 10 x 5 vo forme pohľadnice a dve obálky. Cena balíka je 7 €.

Termíny fotenia:

1.ročník + 2.F – 19.11.2019

2.ročník až 9.ročník – 21.11.2019

Svoj prípadný záujem nahláste mailom do 15.11. 2019 triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ dá  žiakovi záväzný informovaný súhlas. Po jeho podpise rodičom bude žiak uvoľnený na fotografovanie.

 

Vzhľadom k zmenám, ktoré nastali vo vedení školskej jedálne Vás vážení rodičia žiadam o spoluprácu, trpezlivosť a ústretovosť pri zavádzaní zmien v súlade s platnou legislatívou. Do konca novembra by mala byť spustená webová stránka školskej jedálne. V priebehu budúceho roka bude možné odhlasovanie detí cez webovú jedáleň. Plánuje sa k 1.12. 2019 variť v novej kuchyni vybudovanej v MKS a to pre dôchodcov a materské školy. Šeky, ktoré vaše deti dostanú tento mesiac sú aj za december. Priloženú prihlášku poprosím vyplniť s dátumom od 1.11. 2019 a odovzdať do ŠJ. Stravné musí byť zaplatené do 20.11.2019.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia,

od pondelka 11.11. 2019 sa mení organizácia zvonenia a obedových prestávok. Aktualizovaný rozpis zvonenia máte k dispozícii na stránke školy. Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

 

čas

Čas trvania prestávky

1. hodina

7:50 - 8:35

10 min.

2. hodina

8:45 - 9:30

10 min.

3. hodina

9:40 - 10:25

10 min.

4. hodina

10:35 - 11:20

25 min. obed- 5. a 6.ročník, veľká prestávka

5. hodina

11:45 - 12:30

5 min.

6. hodina

12:35 - 13:20

20 min., obed 7.- 9. ročník

7. hodina

13:40 - 14:25

5 min.

8. hodina

14:30 - 15:15

5 min.

 

Obedňajšie prestávky:

11:20 -11:45   5. a 6. ročník, ŠKD   25 minút

13:20 -13:40  7. a 9. ročník, ŠKD    20 minút

 

 

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 11.11. 2019 od 17.00 hod. v Dunajskej Lužnej.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút