Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Žiaci 1.-4. ročníka majú možnosť zapojiť sa do jednotlivých výtvarných tém svojou tvorivosťou, nápaditosťou a to vo výtvarnom prevedení. Každý z nás má v sebe schopnosť  tvoriť a umelecky sa prejaviť už od útleho detstva. U niektorých detí si rodičia alebo pedagóg všimnú, že sú dokonca v tejto oblasti nadané, a preto sa snažia u nich postupne tento talent rozvíjať. V našom celoročnom projekte sme sa zamerali na tematický prejav detí s výberom ich vlastnej a blízkej techniky výtvarného umenia. Výber tých najkrajších prác nebol ľahký, nakoľko každý prejav detí je originálny a jedinečný. Pri téme: „Moja rodina“ bol výber najťažší, preto sme sa rozhodli oceniť viacero detí.

Všetkým zapojeným „ výtvarníkom“ ďakujeme za ich výtvarný prejav. Zároveň blahoželáme a tešíme sa na ďalšie práce k novým témam v druhom polroku.

September: Jeseň pani bohatá

1.miesto: Kristína Schickerle 2.D

2.miesto: Tomáš Nagy 1.D

3.miesto: Filip Galle 2.E

Október: Kde bolo,tam bolo

1.miesto: Zuzana Bunčová 2.E

2.miesto: Júlia Saktorová 2.D

3.miesto: Branko Doliňak 2.C

November: Moja rodina

1.miesto:

Simona Koptíková 2.D

Viliam Gonda 2.E

Tobias Tarík 2.E

2.miesto:

Laura Lipovičová 2.C

Karolína Chlebanová 2.A

Julianna Mokrošová 2.D

3.miesto:

Klára Buzášiová 2.A

Bianka Mikulová 2.C

Dominik Bučo 2.D

December: Čaro Vianoc

1.miesto: Henrieta Hudáková 3.D

2.miesto: Zojka Olachová 2.E

3.miesto: Barbora Tatranská 3.D

Január: Zimná rozprávková krajina

1.miesto:

Zojka Olachová 2.E

2.miesto:

Júlia Petríčková 1.E

Adamko Šestina 1.E

3.miesto:

Laura Slobodová 2.C.

Henrieta Hudáková 3.D

 Mgr.Viera Brejková

 

 Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Zrejme aj  mierne zimy v posledných rokoch pomáhajú populačnej explózii vší. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie. U nás sa vlasové parazity opakovane vyskytujú iba na I. stupni, kde je kontakt žiakov v škole a  v školskom klube osobnejší.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto nespokojnosť rodičovskej verejnosti by sa mala obrátiť na tých  rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov , ale aj pre učiteľov. Kontrolami vlasov sa stráca čas, ktorý je určený na vzdelávanie a prehŕňať sa vo vlasoch detí  tiež nie je veľmi príjemné.

Vlasová voš sa prenáša kontaktom, to  znamená,  že sa môže preniesť  aj na osoby  z rodín, kde sa  hygienické zásady a čistota prísne dodržiavajú. Zdrojom prenosu sú opierky  v autobuse, divadle, kine, odkladanie ošatenia v šatniach  a pod.

Voš detská, čiže pediculus capitis je dlhá 2 až 4 mm a samička denne nakladie3 – 4 vajíčka, tzv. hnidy, ktoré pripevní nerozpustiteľným  ,,lepom“  k vlasom pri korienku. Žije asi tri týždne a za tento čas dokáže naklásť 100 – 140 vajíčok. Asi za 20 dní z larvy vyrastie dospelá voš.

Po prvom objavení vlasových parazitov pedagógovia upozorňujú rodičov, aby starostlivosti o vlasy venovali zvláštnu starostlivosť.  Nestačí iba ošetriť vlasy šampónom, ale je potrebné  vymeniť uteráky, posteľnú bielizeň, vyprať plyšové hračky, čiapky  a ďalšie ošatenie, a to nielen u dieťaťa, ale aj u ostatných členov rodiny.  Je to náročné na čas, ale inak vši neodstránime! Pretože vši začínajú byť voči šampónom na ich odstránenie odolné. Najistejším prostriedkom je tenkozubý hrebeň, ktorým sa vajíčka vyčešú. Vyčesané vajíčka treba rozpučiť, spláchnuť vo WC, prípadne spáliť. Potom treba vlasy umyť špeciálnym šampónom . Neodporúča sa umývať vlasy špeciálnym prípravkom častejšie než raz za  14 dní, lebo na vajíčka neúčinkuje. Okrem toho všetky antisekticídne prípravky  dráždia vlasovú pokožku, ktorá svrbí. Pomáha zábal z vajíčka a pár lyžičiek olivového oleja, po ktorom vlasy umyjeme šetriacim šampónom.

Po 10 dňoch sa z vajíčok liahnu malé parazity a to je čas na opätovné použitie šampónu.

Pri likvidácii pedikulózy nepomôže ani drastické ostrihanie vlasov u dievčat (postačí ich skrátenie),  ani sťažnosti u vyšších kompetentných orgánov, pretože jediný spôsob, ako vši do školy nepriniesť, je pravidelná kontrola zo strany rodičov, teda raz za týždeň skontrolovať , či sú vlasy dieťaťa čisté, či nepoužiť špeciálny šampón alebo či netreba vyčesať , obrať alebo vystrihnúť vajíčka, tzv. hnidy. Musia to však robiť zodpovedne všetci rodičia, lebo inak sa vší v škole nezbavíme. A to je ten  problém!

Z minulosti máme  totiž skúsenosti, že dieťa po písomnej výzve rodičov o očistu vlasov prišlo do školy  s neskutočným množstvom vajíčok. Napriek tomu, že dieťa tvrdilo, že rodičia mu vlasy vôbec nekontrolovali, predvolaná matka tvrdila opak.

Alebo sme mali prípad, kedy matka opakovane neošetrila vlasy so živými parazitmi  s odôvodnením, že nemá čas. A kolobeh sa začína odznova a parazity pretrvávajú a pretrvávajú. Preto musíme žiakov nielen so všami, ale aj  vajíčkami posielať domov.

 Pre odstránenie pedikulózy škola urobí nasledovné opatrenia:

  1. po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa zo školy okamžite domov,
  2. dieťa zostane doma až do odstránenia vajíčok
  3. po nástupe do školy triedny učiteľ opätovne skontroluje u dieťaťa stav vlasov.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti  a tento stav nahlásime listom:

1.Obci podľa miesta bydliska,

2.Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci, kam naša škola patrí.

Verím však, že zodpovedným prístupom všetkých rodičov do jedného, pravidelnou kontrolou a účinnou prevenciou sa vlasové parazity v našej škole vyskytovať nebudú.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie a za to, že ste venovali čas tejto dôležitej informácii.

 

 

 

PaedDr. Iveta Slobodníková

        riaditeľka školy

Dunajská Lužná 31.1.2019

                                                                    

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XIX. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

V dňoch 24. 1. a 25.1.  (štvrtok, piatok) sa bude konať v A- bloku Novoročná „burza“ kníh, ktorej cieľom je nájsť tvojim starým a prečítaným knihám nového majiteľa.

Knižky, ktoré si chceš vymeniť, bude zbierať od budúceho pondelka pani učiteľka Ambrusová. Knihy musia byť vpredu ceruzkou podpísané aj s triedou, aby v prípade, že si knihu nikto nevezme, ju mohla pani učiteľka vrátiť pôvodnému majiteľovi.

Prvý stupeň si bude môcť vymieňať knižky vo štvrtok 24.1.  v hale A- bloku.

Druhý stupeň bude mať rovnakú možnosť v piatok 25.1. taktiež v A- bloku.

Verím, že si spomedzi všetkých kníh nájdeš i ty tú pravú pre seba, a že rovnako niekomu spraví radosť i tá tvoja.

 Mgr. Katarína Ambrusová

 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia základnej školy,

na požiadanie vedenia OFK v Dunajskej Lužnej zverejňujeme pozvánku na ples OFK.

Pozvánka, formát PDF

 
16.12.2018 mali deti v Košiciach Mikuláša. Deti zo ZŠ Dunajská Lužná pre ne darovali veľmi, veľmi veľa svojich sladkostí. Vyzbieralo sa približne 33 kíl sladkostí. Vyhotovili  sme z nich  81 štedrých mikulášskych balíčkov.
ĎAKUJEME všetkým deťom zo ZŠ, ktoré sa takto už 5x zapojili do Mikulášskej zbierky.
 
 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii vianočný pozdrav.

POZDRAV, PDF

 

 

Tento názov nesie celoročný projekt 2.ročníkov našej školy. Už od septembra sa deti vo svojich triedach venujú témam, aktivitám, projektom,...v ktorých hovoria o zdravej výžive, životnom štýle.

November sa niesol v znamení:

Farebný týždeň zdravia

Každý deň deti čakala nová aktivita v určených farbách.

Pondelok: Modrý deň. 

Jedz a hýb sa! Športové aktivity: Skákanie cez švihadlo. Vytvorenie školského rekordu žiakov 2.ročníkov.Žiaci na hodinách telesnej výchovy, vytvárali rekord triedy v skákaní cez švihadlo, bez chyby - pomýlenia sa.

Výsledky- víťazi v jednotlivých triedach:

Simonka Ružičková z 2.B, 75 preskokov

Nelka Tallo z 2.A, 69 preskokov

Kristínka Karovičová z 2.D, 49 preskokov

Kristína Benková z 2.C, 45 preskokov

Emka Žideková z 2.E, 32 preskokov

Utorok: Červený deň. Desiata s celozrnným pečivom a zdravou nátierkou.

V tento deň deti  prezentovali svoje nátierky, ktoré si doniesli do školy po príprave s rodičmi, ale i nátierky, ktoré si urobili v triede so svojou pani učiteľkou. Ochutnávka nátierok s celozrnným pečivom a zeleninou bola pre deti, podľa ich slov, tou najlepšou časťou dňa

Streda: Zelený deň. Deň ovocia a zeleniny.

V tento deň mali deti vstup do triedy, ako „mýto“ s ovocím a zeleninou v ruke. Vytvárali sme  „pyramídu“ tvorivých úloh v jednotlivých predmetoch s Ovocníčkom a Zeleninkou.

Štvrtok: Biely deň. Robíme si navzájom radosť. Deň duševného zdravia.

V tento deň si deti viac uvedomovali a prejavovali navzájom pekné a dobré vzťahy v triede. Obdarovali sa milým slovom, vzájomnou podporou, pomocou, ale i písmom - lístkom do obálky. Každé dieťa si potom prečítalo o sebe to najlepšie, najmilšie, čo na ňom vidia jeho spolužiaci.

Piatok: Žltý deň. Uhádni, čo mám na desiatu.

Tento deň bol plný otázok, predstavivosti, “vyšetrovania“, ktoré navádzalo deti na správne odpovede pri hádaní – kto, čo má na desiatu.

Celý týždeň pri aktivitách zbehol veľmi rýchlo, no na deti už čakajú ďalšie nové, nepoznané, zábavne mesiace, na ktoré sa už teraz tešíme.

 Mgr. V.Brejková

Predvianočné obdobie pre druhákov našej školy je už každoročne obdobím, kedy  absolvujú korčuliarsky kurz, na ktorý sa deti  tešili už od septembra.Tento kurz prebiehal v termíne od 26.11. do  3. decembra   pod vedením organizačnej vedúcej Mgr. Márie Jakubcovej, za pomoci triednych učiteliek  2.ročníkov – Mgr. Martiny Kubišovej, Zuzany Báhidskej, PaedDr., Mgr.Viery Brejkovej . Poďakovanie patrí hlavne trénerom  korčuliarskeho oddielu HAMIKOVO  v Hamuliakove, kam sme sa s deťmi pravidelne presúvali autobusom.

Cieľom kurzu bolo:

- u nekorčuliarov - nadobudnúť základné korčuliarske schopnosti

- u korčuliarov - zdokonaliť korčuliarske schopnosti a vedieť ich uplatniť pri rôznych športových aktivitách.

Druháci, posmelení  trénerkami a pani učiteľkami s veľkou chuťou a oduševnením absolvovali jednotlivé cvičenia. Na záver si svoje schopnosti otestovali na „dráhe zručnosti“.  Všetky deti úspešne zvládli základy korčuľovania. Najšikovnejší  korčuliari ukázali svoje zručnosti v korčuľovaní pomedzi kolky a v iných korčuliarskych disciplínach. Kurz bol ukončený 3. decembra slávnostným udeľovaním korčuliarskych diplomov a malými odmenami, ktoré budú deťom pripomínať príjemné zážitky na ľade.

Mgr.Viera Brejková

 

Milí rodičia, priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVIII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)