Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 11. februára 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov, z toho 20 súťažilo v poézii a 20 v próze. Recitátori predviedli svoje umelecké výkony v dvoch kategóriách. Zavŕšením príjemného popoludnia bolo hodnotenie poroty, ktorá rozhodla o umiestnení recitátorov nasledovne:

I.kategória poézia:

 1. Emília Klimová 2.E
 2. Matej Chalmovský 2.F
 3. Ema Schmidtová 2.C, Klaudia Kozáková 4.B   

I.kategória próza:

 1. Daniel Mikloško 2.E
 2. Zuzana Bunčová 3.E
 3. Sára Zelenayová 4.D

II.kategória poézia:

 1. Alexandra Miklošková 5.C
 2. Beáta Orbánová 5.B
 3. Linda Lamačová 5.A

II. kategória próza:

 1. Barbora Baďová 5.A
 2. Filip Adamčiak 5.C
 3. Lívia Glassová 5.C

Milým hosťom a poradným členom poroty bola aj pani Andrea Paľagová, autorka zbierky Život v básni – Báseň v žití. Víťazka II. kategórie v poézii predniesla z tohto dielka báseň (O) matke. Z obidvoch kategórií poézie a prózy víťazi priamo postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. marca 2020 v Senci. Našim recitátorom budeme úprimne držať palce.

                                                                                                     Mgr. Dagmar Pokorná

 

Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v mesiaci január - február  pre žiakov 7. ročníka ZŠ lyžiarsky výcvikový kurz. Jeho miestom bolo pre nás už rokmi osvedčené lyžiarske stredisko Krušetnica a miestom ubytovania  Agropenzión Novoť .

Prečo sa vraciame do tohto lyžiarskeho strediska? Toto stredisko všetkými podmienkami vyhovuje hlavne pre výcvik začiatočníkov, a to je cieľom lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, ale musím skonštatovať, že aj dobrí lyžiari si tam prídu na svoje. Podmienky na lyžovanie boli v lyžiarskom stredisku veľmi dobré: každé ráno upravený „vyratrakovaný“ svah, k pohodliu a pohode prispela sedačková lanovka, dostatočný priestor pre začiatočníkov, príjemná hudba šíriaca sa po trati z reproduktorov, ústretový personál prevádzkovateľov strediska, príjemné stravovacie zariadenie priamo pod vlekmi, kde si naše deti mohli oddýchnuť, kúpiť niečo pod zub a načerpať sily.

Aj keď tohto roku sme mali väčší počet úplných začiatočníkov, veľmi milo nás prekvapila obrovská chuť našich žiakov neustále lyžovať, ich disciplinovanosť, tolerancia na svahu, vzájomná pomoc a povzbudzovanie sa, správanie sa v stravovacom zariadení a priestoroch strediska.

Popri brázdeniu na oravských svahoch sme si našli čas aj na návštevu malebného a jedinečného Múzea kávy v Krušetnici, kde si záujemcovia mohli zakúpiť kávu privezenú priamo z plantáží v Mexiku, Hondurase a Brazílii a zoznámiť sa so spôsobmi praženia a pestovania kávy.

Keďže naše ubytovacie zariadenie Agropenzión Novoť patrí miestnemu družstvu a je súčasťou agroturistiky na Orave, ďalšie popoludnie sme navštívili farmu v Novoti – blízko nášho penziónu – kde nám osobne pán predseda ukázal svoju pýchu – kravy, teliatka a iné zvieratká a ponúkol nás syrom vyrobeným v tamojšom podniku. Počas nášho pobytu na farme vonku z reproduktorov vyhrávala oravská muzika a naše deti boli perfektné! Pod vločkami padajúceho snehu a za zvukov oravskej muziky si spoločne veselo zatancovali.

Čas po večeri sme trávili premietaním filmov, spoločenskými hrami, športovými hrami, pobytom v zimnej prírode, turnajom v stolnom tenise či zábavným programom.

Podmienky na lyžovanie boli priaznivé počas takmer celého lyžiarskeho výcvikového kurzu, no posledný deň nás prekvapil a zastihol dážď, čo narušilo náš program a z dôvodu bezpečnosti detí sme pripravili náhradný program – návštevu hradu v blízkom Oravskom Podzámku. Myslím si, že týmto sme pre deti pripravili tiež pekný zážitok.

Moja pochvala patrí všetkým účastníkom lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, ktorí svojou snahou a usilovnosťou kurz úspešne zvládli, všetkým lyžiarom, ktorí sa snažili počas kurzu zdokonaľovať a, samozrejme, veľké poďakovanie inštruktorom a pedagógom – pani Plačkovej, Hubáčovej, Bakovej, p. Munkovi, Opátovi – za starostlivosť a perfektne odvedenú prácu.

PaedDr. Darina Opátová
vedúca lyžiarskeho výchovno- výcvikového kurzu

 

Dňa 11. 2. 2020 k nám do ŠKD opäť zavítala pani doc. Uherčíková z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Na prvom spoločnom stretnutí v roku 2019, resp. matematickom krúžku, sa deti oboznámili s učebnou pomôckou Včielky matematičky, ktorá je určená na precvičovanie operácií sčítania a odčítania do šesť. Táto pomôcka pomáha realizovať medzipredmetové vzťahy medzi matematikou, prírodovedou, literatúrou, výtvarnou výchovou a i. Včielky matematičky môžu byť využité na precvičovanie učiva v školskom klube detí, mimoškolskej činnosti i domácej príprave.     

Na druhom spoločnom stretnutí koncom roka 2019 sa deti oboznámili s hlavolamom tangram, ktorý predstavuje ideálne spojenie hry a učebnej pomôcky. Tangram je jeden z najstarších hlavolamov, ktorý napomáha k rozvoju priestorovej predstavivosti, logického a tvorivého myslenia. Deti sa pomocou neho môžu názorne a hravo oboznámiť s geometrickými tvarmi, ako sú trojuholník, štvorec a rovnobežník. Je vyrobený zo zdravotne nezávadnej umývateľnej penovej hmoty a pre deti je na manipuláciu veľmi príjemný. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a dokonca môže poslúžiť i ako výborný prostriedok k obohateniu vzájomných kontaktov rodičov a detí v domácom prostredí. Tým, že tangram rozvíja priestorovú predstavivosť, zohráva významnú úlohu aj pri riešení praktických úloh v bežných situáciách každodenného života. Deti, ktoré sa systematicky zaoberajú tangramom, neskôr dosahujú lepšie výsledky v geometrii.

Počas nášho stretnutia sme sa zaoberali skladaním obrazcov s rôznymi zaujímavými úlohami. Taktiež sme sa venovali i tangramovými rozprávkam, ktoré do značnej miery pomáhajú rozvíjať emocionálny kvocient.

Na dnešnom stretnutí sme sa opäť venovali tangramom. Zamerali sme sa na triedenie podľa dvoch vlastností. Deti boli iniciatívne, šikovné a takmer všetci dosiahli vynikajúce výsledky.

Veríme, že aj ďalšie naše spoločné matematické stretnutia s pani doc. Uherčíkovou prispejú k oboznamovaniu sa detí s matematikou pomocou hry a týmto prispejeme k rozvoju pozitívneho vzťahu detí v ŠKD k matematike. 

Mgr. Andrea Violová
3.oddelenie ŠKD

                             

 

V utorok 4. februára 2020 opätovne zasadla pracovná skupina pre rekonštrukciu budovy bloku G základnej školy, ktorá bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná č. 2019/09-17 zo dňa 29.10. 2019.Prítomní na zasadnutí boli: Štefan Jurčík (starosta obce Dunajská Lužná), Magdaléna Hanuliaková (prednostka OcÚ Dunajská Lužná), Ernest Németh (poslanec OZ Dunajská Lužná), Ing. Norbert Hudák a Ing.Vladimír Píš (referát investičnej výstavby Oc Dunajská Lužná),PaedDr.Iveta Slobodníková (riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná) a JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak (predseda RŠ). Architekt Ing. Marián Daučík prítomným postupne predstavil nákresy jednotlivých častí plánovanej budovy bloku G (suterén, prízemie. 1. poschodie, 2. poschodie),ktoré boli zakreslené predovšetkým na základe požiadaviek a vyjadrenia vedenia ZŠ Dunajská Lužná a taktiež podľa zákonných noriem a predpisov, týkajúcich sa školských zariadení a budov. Prítomní počas takmer dvojhodinového stretnutia aktívne vyjadrovali svoje postrehy a návrhy na vylepšenie funkčnosti jednotlivých priestorov ďalšieho budúceho bloku ZŠ. Predpokladá sa, že projektová dokumentácia bude zo strany architektov pripravená do konca marca 2020 na následné vybavovanie stavebného povolenia. Dôležitou informáciou je aj tá skutočnosť, že predstavitelia obce (starosta, určení poslanci, referent investičnej výstavby OcÚ) sa spolu s architektom pravidelne zúčastňujú dôležitých konzultácii na BSK, aby tento projekt mohol byť financovaný z fondov EÚ.

Text a foto: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

     

 

 

Dňa 29. januára 2020 sa v ranných hodinách vydala  výprava malých a veľkých matematikov zmerať si sily so svojimi rovesníkmi   zo seneckého okresu.  A výprava to bola vskutku úspešná!

Piataci si lámali hlavičky počas dvoch hodín s tromi príkladmi a deviataci riešili štyri príklady počas štyroch hodín.  A keby  ich ráno zo školy vyprevádzala veštica, mohli si na spiatočnej ceste na plné hrdlá spievať  známy hit „We Are The Champions“.  Výsledky by im dali za pravdu.

V kategórii Z5 sa všetci piati piataci stali úspešnými riešiteľmi s nasledovným umiestnením:

 1. miesto : David Hammel, 5. A a Nikola Martinkovičová , 5. C
 2. miesto : Beáta Orbánová, 5. B a Andrea Vozárová, 5. C – úspešné riešiteľky
 3. miesto: Šefan Mikulaj, 5. B – úspešný riešiteľ

V piatackej kategórii sa zúčastnilo súťaže 64 žiakov, z toho bolo 37 úspešných riešiteľov. Dúfame, že naši piataci prišli na chuť novej súťaži a ešte budeme o ich úspechoch na MO počuť!  Gratulujeme a tešíme sa z vašich úspechov!

 

V kategórii Z9 zúročili svoje skúsenosti ostrieľaní olympionici:

1. miesto: Matej Palica, 9. A

3. miesto: Martin Alexy, 9. C

4. miesto: Jakub Martinček, 9. A – úspešný riešiteľ

Deviatakov  spolu súťažilo 15.  Šiesti z  nich sa stali úspešnými  riešiteľmi, z toho traja žiaci boli z našej školy! Deviatakom gratulujeme a veríme, že budú ozdobou strednej školy, na ktorú majú namierené svoje kroky. Držíme palce!

 

Za doprovod detí na súťaž do Senca ďakujeme pani tajomníčke Márii Hrajnohovej.  Za prípravu, odborné rady a vedenie ďakujeme učiteľkám matematiky: Mgr. Petrášovej  za 5. ročník, Mgr. Kiskovej a Mgr. Jašekovej za 9. ročník.

Za predmetovú komisiu prírodných vied: Mgr. Katarína Kisková

Jesenný MATBOJ

Žiaci 9. ročníka sa zapojili do matematickej súťaže Matboj, ktorú organizuje P-MAT, nezisková organizácie so sídlom v Bratislave,  poskytujúca služby v oblasti vzdelávania na celom území SR. Súťažiaci súťažia v tímoch. Úlohou tímov je získať čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisí jednak od strategických a logických schopností, ale aj od počtu vyriešených príkladov, za ktoré získava tím ťahy v tejto hre.

Dňa 18.10.2019 sa v Bratislave zúčastnili na tejto súťaži dva deviatacke tímy. Žiaci 9.C obsadili 4. miesto a zmiešané družstvo žiakov 9.A a 9.B obsadilo 9.miesto. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 družstiev žiakov základných škôl. V konkurencii sme obstáli výborne.

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 10. a 11. decembra  2019 sa šikovné hlavičky našich žiakov popasovali nielen s 15 príkladmi, ale aj s časom. Na našej škole totiž prebiehala jedna z mála matematických súťaží, kedy vyhráva nielen najbystrejší, ale aj dostatočne rýchly  žiak . Školské kolo matematickej Pytagoriády bolo výzvou pre žiakov  tretieho až ôsmeho ročníka.  A tu sú víťazi:

3.ročník:

 1. Bernath Matej, 3.E
 2. Gonda Viliam, 3.E
 3. Bučo Dominik, 3.D a Hlobilová Michela, 3.D

4.ročník:

 1. Rychnavský Matej, 4.C
 2. Višňovská Tamara, 4.C
 3. Solarz Filip, 4.B a Vozár Ján, 4.C

5.ročník:

 1. Hammel Dávid, 5.A
 2. Kršjak Timotej, 5.D
 3. Mikulaj Štefan, 5.B a Vozárová Andrea, 5.C

6.ročník:

 1. Alexy Lestyn Dagowyn, 6.A
 2. Hideghéty Filip, 6.B
 3. Lukačovská Alexandra, 6.A

8.ročník:

       1. Mička Lukáš, 8.C

       2. Vozárová Veronika, 8.C

Výhercom  a ďalším postupujúcim žiakom gratulujeme . Držíme im prsty 24. a 25. marca 2020, kedy budú našu školu reprezentovať v okresnom kole v Senci.

 

Matematická olympiáda

Ďalšou matematickou súťažou, kedy si mohli naše matematické talenty zmerať sily, je Matematická olympiáda. Táto súťaž na rozdiel od Pytagoriády vyžaduje od žiakov hlbšie znalosti matematiky a schopnosť svoje myšlienkové pochody slovne okomentovať.  Uzávierka domáceho kola pre žiakov 5. a 9.ročníka bola 11. decembra. Najlepšie sa so zadanými príkladmi popasovali a podmienky na postup do okresného kola splnili:

za 5.ročník

 • David Hammel, 5.A
 • Rebeka Orbánová , 5.B
 • Štefan Mikulaj, 5.B
 • Andrea Vozárová, 5.C
 • Nikola Martinkovičová, 5.C

 za 9.ročník:

 • Jakub Matrinček, 9.A
 • Matej Palica, 9.A
 • Martin Alexy, 9.C

Okresné kolo sa uskutoční už 29. januára 2020 v Senci. 

Všetkým spomínaným prajeme veľa šťastia!

Na záver  ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu detí a pomoc s organizáciou spomínaných  súťaží.

 

Za predmetovú komisiu prírodovedných predmetov: Mgr. Katarína Kisková

 

V uplynulom období sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:

Kat. G (5. roč.): 

10 úspešných riešiteľov:

 1. miesto: Hammel Dávid (5.A) 96 bodov
 2. miesto: Mikulaj Štefan (5.B) 95 bodov
 3. miesto: Šebesta Michal (5.B) 85 bodov

Úspešní riešitelia v ďalšom poradí: Švec Evan (5.A), Marek Filip (5.A), Vongrej Jakub (5.A), Heinz Lilli (5.A), Baďová Barbora (5.A), Rajniak Patrik (5.B), Žilinec Peter (5.B)

 

Kat. F (6.-7. roč.):

účasť: 47 žiakov, z toho 16 úspešných riešiteľov

 1. miesto: Mokcsay Jakub (7.A) 78 bodov (o poradí rozhodol vyšší počet bodov v teoretickej časti 32 vs. 29)
 2. miesto: Káčer Teo (7.A) 78 bodov
 3. miesto: Demovič Dávid (7.A) 77 bodov

Úspešní riešitelia v ďalšom poradí: Kučera Jakub (7.C), Klč Paula (7.B), Palica Jakub (7.C), Práznovský Šimon (6.B), Platek Hugo (7.B), Priesolová Ema Lea (6.A), Tinková Alexandra (6.B), Hrdlíková Viktória (7.B), Šebová Eva (7.C), Turanská Nicol (7.B), Gál Roland (7.B), Lukáčová Nina (7.B), Poláková Kristína (7.B)

 

Kat. E (8.-9. roč.):

účasť: 32 žiakov, z toho 4 úspešní riešitelia

1.miesto: Mala Samuel (9.A) 74,5 bodov

2.miesto: Haraslín Adam  (9.A) 69 bodov

3.miesto: Barniaková Lenka  (9.A) 67 bodov

Úspešný riešiteľ v ďalšom poradí: Hamar Samuel (9.B)

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole v Senci, ktoré sa bude konať dňa 6.2.2020.

 

Peter Paľaga
učiteľ geografie, organizátor ŠK GO 

 

Žiacka iniciatíva Šimona Práznovského (6.B) umocnená ochotou jeho tatina pána Ľuboša Práznovského priniesla do školy jedinečnú besedu z cesty po Južnej Afrike. Žiaci šiesteho ročníka sa vďaka pútavému a interaktívnemu rozprávaniu dozvedeli množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti regiónu, o nekončiacich sporoch medzi bielymi a čiernymi, o apartheide ako o politike rasovej segregácie, o chudobe černochov a bohatstve bielych, o vysokej kriminalite, o Nelsonovi Mandelovi a jeho vytrvalom úsilí za slobodu černochov, o jeho prezidentovaní i Nobelovej cene za mier, o súčasnom americkom technologickom géniovi - rodákovi z JAR - Elonovi Muskovi (TESLA), o paradoxoch typu, že len 63% ľudí má zavedenú vodu, ale až 93%  má mobilné telefóny, o význame ťažby zlata, ktoré pritiahlo do oblasti nielen nové príležitosti, ale i prekliatia, o vážnych problémoch so zásobami  vody, o trúbke na vrchole Stolovej hory, o tučniakoch, tuleňoch, veľrybách, elektrických ohradníkoch,  opustených a nevyužívaných futbalových štadiónoch po MS 2010, o popularite ragby...

Pán Práznovský, ďakujeme Vám za túto skvelú príležitosť zoznámiť sa s Južnou Afrikou optikou cestovateľa a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia. Rovnako Šimonovi Práznovskému ďakujeme za jeho iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní a príprave podujatia.

 

Peter Paľaga
učiteľ geografie

 

22.1.2020 sa dve deviatacke triedy v sprievode triednych učiteliek Mgr. Kataríny Ambrusovej a Mgr. Martiny Adámekovej vybrali na exkurziu do Múzea obchodu a do Centra pre liečbu drogovo závislých (CPLDZ) v Bratislave. Múzeum obchodu je síce malé, ale plné krásnych a hodnotných kúskov z minulosti. Deviatakov najviac zaujali historické pokladne a obchod s potravinami zo začiatku 20. storočia. Príjemné bolo aj posedenie v tradičnom hostinci z minulého storočia, kde prebehla diskusia na tému alkoholizmus v histórii Slovenska. To bolo výborným úvodom k nasledujúcej prednáške o závislostiach v Centre pre liečbu drogovo závislých. Deviataci sa aktívne zapájali do diskusie o závislostiach, ktoré viedla psychologička z CPLDZ, najviac však každého zasiahla návšteva priestorov, kde sa závislí ľudia liečia. Všetci odtiaľ odchádzali so zmiešanými pocitmi a verím, že každý s presvedčením vyhnúť sa návykovým látkam a nikdy sa nestať pacientom podobnej liečebne.

Mgr. Martina Adámeková

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že ŠJaV prijme do pracovného pomeru kuchárky.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút