Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii harmonogram krúžkov v školskom roku 2018/2019.

HARMONOGRAM, PDF

 Dňa 21.9. 2018 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode. Zúčastnia sa ho žiaci II.stupňa . Žiaci s alergiami ostávajú doma.

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 8.10.2018 o 17,30 hod. v B-bloku ZŠ. 
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Michaela Bednárová, predsedníčka ZRPŠ
Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
 
 
 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Deň obce Dunajská Lužná.

PLAGÁT, PDF

Milí rodičia a žiaci,

z dôvodu aktualizácie údajov v systéme stravovania v školskej jedálni sa identifikačné čipy pri výdaji stravy zatiaľ nebudú používať. Žiakom, ktorí sa prihlásili na stravovanie, bude obed vydaný aj bez čipu. O každej zmene v systéme výdaja stravy budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milé deti, vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019  sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 v areáli ZŠ v dvoch etapách.

O 8, 00 hod.  – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka.

O 9, 00 hod. –  slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci 2.- 9. ročníka vo svojich triedach, žiaci

  1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie na chodbe v B-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci elokovaného pracoviska z  MKS.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)