Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Popoludnie v stredu 13. marca 2019 bolo pre 28 žiakov -  recitátorov, pre porotu zloženú z pani učiteliek a pre niekoľko zúčastnených rodičov, poznačené výnimočnou a príjemnou atmosférou Hviezdoslavovho Kubína 2019. V rámci školského kola tejto súťaže v prednese poézie a prózy, zaznelo v I. kategórii (2. – 4. ročník) viac než dosť úsmevných, zábavných , pútavých ukážok a tiež pozoruhodných umeleckých vystúpení.

Víťazstvo si nakoniec odniesli tí najlepší:

Poézia:                                                        Próza:

    1. Beáta Orbánová 4.B                                        1. Alexandra Miklošková 4.C

  1. Veronika Žabková 4.A                                      2. Zuzana Bunčová 2.E
  2. Laura Králková 3.A                                          3. Barbora Baďová 4.A

Všetkým recitátorom patrí pochvala za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na tradičný a štefánikovský Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Štefana Jurčíka a pamätný Pohár M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 


Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve z celého Slovenska ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Na tradičnej slávnosti v Bratislave si ďakovný list z rúk ministerky Martiny Lubyovej prevzala i naša pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková. Bola ocenená za úspešnú dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť, ako aj za mimoriadny ľudský i profesionálny vklad do rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Dunajská Lužná.  
 
Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová.
        

 
  

6.B a 6.C absolvovala hodinu fyziky v zážitkovom centre Auréliu. Vo štvrtok  18.3. 2019 sme nesedeli v školských laviciach. Dve hodiny fyziky sme strávili formou hry. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského ,,Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania.

Ing. Michaela Luteránová

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na brigádu, ktorú organizuje rada rodičov.

Poznánka, PDF

 

V dňoch 17.-23.2.2019 sa naša škola zúčastnila na lyžiarskom výcvikovom kurze (ďalej len LVK) na Orave. Pod vedením piatich učiteľov a pána policajta, ktorý však plnil úlohu zdravotníka, sa nás zúčastnilo 44 žiakov zo 7.-9. ročníka.

Ubytovaní sme boli v Agropenzióne v malebnej dedinke Novoť. Svoj pobyt sme začali prideľovaním izieb a večerou. Hneď prvú noc sme sa nevedeli zmestiť do kože a na izbe sme vystrájali do skorých ranných hodín.

Na druhý deň ráno sme sa autobusom vybrali do neďalekého lyžiarskeho strediska Krušetnica. Nevedeli sme sa dočkať, kedy si konečne obujeme lyže. Najskôr sme však boli rozdelení do štyroch skupín podľa našich lyžiarskych schopností.

Lyžovať sa naučili všetci účastníci kurzu. Až na malé pády sa lyžovačka zaobišla bez vážnejších zranení. Našťastie.

Počasie nám celý týždeň prialo. Slniečko hrialo, poniektorí sme sa aj opaľovali. Hneď vedľa svahu bol bufet, v ktorom sme sa mohli zohriať alebo si kúpiť občerstvenie.

Vedúca kurzu pani učiteľka Opátová nám zorganizovala exkurziu do miestneho múzea kávy, ktoré je jediné na Slovensku. Nachádza sa neďaleko nášho lyžiarskeho strediska. Dozvedeli sme sa, ako sa vyrába najkvalitnejšia káva. Fascinujúce pre nás bolo, keď sme zbadali steny v múzeu. Sú totiž celé pokryté zrnkami kávy.

Navštívili sme aj farmu v Novoti a na záver prehliadky sme ochutnali vynikajúce syry, ktoré sme si mohli aj zakúpiť.

Náš pobyt sme si spríjemnili turnajom v ping-pongu alebo biliardom. Môžeme skonštatovať, že sme sa ani chvíľu nenudili.Na záver lyžiarskeho výcviku sme mali vyhodnotenie. Dostali sme diplomy o absolvovaní LVK a niektorí z nás aj vecné ceny.

Kurz sme ukončili raňajkami. Na cestu nám boli pribalené obedové balíčky, ktoré sme si počas prestávky na odpočívadle plne vychutnávali.

Na náš návrat už netrpezlivo čakali rodičia, ktorým spadol kameň zo srdca, keď nás zbadali živých a zdravých.

Naše poďakovanie patrí v prvom rade vedúcej LVK a zároveň inštruktorke p. uč. Opátovej, ako aj ďalším skvelým inštruktorom - p. Opátovi, p. uč. Plačkovej, p. uč. Labisovi a našej tr. uč. Barešovej, ktorá nad nami bdela každú noc . V neposlednom rade ďakujeme aj p. zdravotníkovi Markovi, ktorý dohliadal na naše zdravie.

 

Žiaci 9.A triedy

 

V rámci učiva, Bezpečnosť v obci, sa dňa 19.2.2019 žiaci tried tretieho ročníka našej školy naučili pod vedením kpt. Mgr. Zuzany Mišovičovej, z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku, ako sa bezpečne správať v blízkosti železničného priecestia a ako cez priecestie prechádzať.Pri názorných ukážkach a praktickom precvičovaní sme sa naučili všetko, čo potrebujeme vedieť o pravidlách cestnej premávky, prechádzania cez priecestie, dopravných značkách a používaní reflexných prvkov. Situácia v blízkosti železníc je mnohokrát zložitá, a práve preto je zvýšená bezpečnosť nevyhnutná.

                                                                                                               Mgr. Jana Drmelová

      

 

 

Vážení rodičia, obec Dunajská Lužná nás požiadala o distribúciu anketových lístkov týkajúcich sa kyvadlovej dopravy na železničnú stanicu. Lístky Vám boli doručené prostredníctvom detí. Pri ich odovzdávaní postupujte v zmysle pokynov. Ďakujem za spoluprácu.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,
radi by sme opätovne otvorili v škole tenisový krúžok, preto Vám preposielam ponuku Slovenského tenisového zväzu.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Ponuka,formát PDF

Tenisový krúžok,fomát PDF

 

Tak ako každý rok, aj teraz sme pre deti v ŠKD zorganizovali fašiangový karneval. Deti sa dlho pripravovali, chystali si samy masky a ozdobovali triedy. V niektorých triedach boli deti oblečené v maskách už od rána, a tým sa len upevňovala dobrá atmosféra, ktorá pokračovala poobede rôznymi hrami a súťažami. Deti sa veľmi tešili, niektoré sa chodili predstavovať aj do iných tried. Priniesli si aj malé občerstvenie a pochutnávali si na ňom počas prestávok medzi hrami a súťažami. Do masiek sa samozrejme obliekli aj p. vychovávateľky a kreativite sa teda medze nekládli. Vyvrcholením karnevalu bola už tradične diskotéka, na ktorú sa všetky deti tešili. 

Myslím, že sa nám aj tento ročník vydaril a deti sa už nevedia dočkať ďalšieho roka. 

Karnevalu zdar!

Kundláková Mária
vychovávateľka

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)