Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

z dôvodu ochrany osobných údajov nebudeme zverejňovať zoznamy žiakov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o umiestnení tried, akýchkoľvek zmenách v triede prostredníctvom mailu.

Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

v budúcom školskom roku sa bude v našej škole ako prvý - hlavný cudzí jazyk učiť od druhého ročníka anglický jazyk ako doteraz. Druhý cudzí jazyk sa bude učiť od 7. ročníka. Deti si budú môcť vybrať medzi nemeckým alebo ruským jazykom. Anglický jazyk sme zvolili ako hlavný cudzí jazyk z dvoch dôvodov:

 1.  Angličtina sa celosvetovo využíva na dorozumievanie viac ako nemčina a dá sa s ňou dorozumieť aj v okolitých nemecky hovoriacich krajinách.
 2. Okrem toho sme do nákupu učebníc anglického jazyka investovali nemalé finančné prostriedky a aj v personálnej oblasti máme k dispozícii viac učiteľov anglického jazyka. 

Z uvedených dôvodov bude vyučovanie cudzích jazykov pokračovať v takom režime ako dosiaľ.

Ďakujem Vám za pochopenie.

 Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

v zmysle platnej legislatívy je posledný termín, dokedy má riaditeľka školy povinnosť vydať rozhodnutie, je 15. jún. Zoznam detí, ktorých rodičia požiadali o odklad, bol doručený riaditeľke MŠ Dunajská Lužná pani Hubertovej. 

 

Dňa 2.5. 2019 žiaci 3. ročníkov z ŠKD navštívili v rámci prírodovedno – environmentálnej vychádzky Poľnohospodárske družstvo Úsvit. Celú exkurziu nás sprevádzal pán Pažitný, ktorý deťom rozprával zaujímavosti týkajúce sa chovu hovädzieho dobytka. Deti sa dozvedeli informácie o výžive dobytka, o spracovaní mlieka, koľko musí kravička vypiť vody, koľko mlieka vyprodukuje. Pán Pažitný nás sprevádzal priestormi, kde sa produkuje mlieko, priestormi, kde sme videli dobytok v rôznych životných fázach: teliatka, jalovice, teľné kravičky, dojnice, samčie potomstvo, šľachtený dobytok. Pán Pažitný nám niektoré kravičky predstavil menami ako napríklad: Čokoládka, Colla...Dozvedeli sme sa, že v PD Úsvit je chov dobytka zameraný na systém s trhovou produkciou mlieka, v ktorej sa chovajú plemená mliekového úžitkového typu, samčie potomstvo je určené viacmenej na predaj už v rannom štádiu. Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive a  zefektívneniu výrobných procesov majú kvalitný proces výroby mlieka a zvýšenú eko - produktivitu. PD Úsvit spĺňa tie najprísnejšie stanovené normy. Na záver exkurzie sme poďakovali pánovi Pažitnému za sprevádzanie exkurziou a popriali sme mu veľa úspechov v práci.

 vychovávateľky Revická, Valachovičová

Víťazne zvládli základné kolá, v okresných kolách vybojovali pre školu vzácne trofeje, preto si zaslúžia pochvalu a vďaku za vzornú reprezentáciu. Žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením pána učiteľa Labisa sa zúčastnili turnaja Mc Donalds Cup v minifutbale. Po víťazstve v základnom kole, ktoré sa uskutočnilo na futbalovom štadióne v Dunajskej Lužnej, postúpili do okresného kola, ktoré prebehlo na futbalovom ihrisku v Kalinkove. Naši mladší futbalisti obsadili v okrese 3. miesto. Za úspešnú reprezentáciu patrí pochvala týmto chlapcom a dievčatám 3.a 4.ročníka: Čepko Adam, Fojta Samo, Hacker Martin, Hošek Teo, Mihaliak Milan, Reindl Alex, Rychnavský Matej, Šteffek Jakub, Kvašňovský Tomáš, Hodur Ján, Jonker Laura, Nekorancová Aneta.Žiaci 5.a 6.ročníka sa pod vedením pána učiteľa Labisa zúčastnili futbalového turnaja o Školský pohár Slovenskej sporiteľne. Po úspešnom základnom kole postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo  dňa 12.4.2019 v Senci. Naši futbalisti sa prebojovali až do finále, kde, žiaľ ,v boji o prvenstvo prehrali so ZŠ Mlynská Senec. Ale aj tak vybojovali pre našu školu krásne 2.miesto a pochvala patrí týmto chlapcom: Štrajt Maxim, Gál Rolo, Mc Donnell Paťo, Hlobil Rišo, Platek Hugo, Korol Rasťo, Sakáč David, Szabo Samo

Mgr.Jozef Labis a PaedDr.Darina Opátová
učitelia telesnej výchovy

 

Vážení rodičia,

ak ešte nemáte program pre svoje deti na letné prázdniny, ponúkame Vám v spolupráci s našou pani učiteľkou Mgr. Ivanou Hubáčovou letné pobytové detské tábory.Tieto pobyty odporúčame, deti sa v mimoškolskom prostredí lepšie spoznajú, užijú si kvalitne strávený čas v prírode aj pri mori. Výhodou je možnosť vziať na pobyt aj kamarátov, súrodencov či bratrancov, ktorí nenavštevujú našu školu. Na našu pani učiteľku sa môžete s dôverou obrátiť, má mnohoročné skúsenosti s letnými i zimnými tábormi, ale aj zahraničnými výletmi či exkurziami pre našu školu. Teší sa aj toto leto na Vaše deti. Kontakty nájdete v priloženom letáku.  

LETÁK, PDF

LETÁK- LETO TALIANSKO, PDF

Dňa 15.apríla 2019 sa naši žiaci 7.,8. a 9. ročníka zúčastnili na krajskom kole vo volejbale starších žiakov. Po šnúre víťazstiev  v okresnom kole v Senci, prišli na rad náročnejší súperi. Skupinu sme vyhrali a išli do vytúženého finále. Bohužiaľ, nad naše sily bola Anglická škola zložená zo zahraničných žiakov. Na fakte však nič nemení, že je to výborný úspech pre našu školu a chalanom za to patrí pochvala.

 
Zostava: Jakub Rudý- kapitán 9.C, Tomáš Alexy 9.C, Tomáš Hrušovský 9.C, Jakub Jaška 7.B,  Samuel Charvát 8.B, Roland Lagin 9.C a Denis Kolínek 9.A
 
Mgr.Jozef Labis
 

V piatok 26.4.2019 si medzi sebou zmerali sily naši druhostupniari v čítaní na čas. Žiakom, ktorí sa súťaže nemohli zúčastniť pre chorobu, bol vytvorený náhradný termín v pondelok 29.4.2019.

Žiaci mali prečítať za jednu minútu čo najviac slov v neznámom texte. Niektorým šlo čítanie naozaj od ruky.

Víťazi v jednotlivých ročníkoch:

 1. ročník: Simona Jánošová, 5.C (152 slov)
 2. ročník: Paula Klč, 6.B (152 slov)
 3. ročník: Adam Zubko, 7.A (181 slov)
 4. ročník: Marína Alexy, 8.C (206 slov)
 5. ročník: Petra Semanová, 9.A (224 slov)

Absolútnou víťazkou sa stala Petra Semanová z 9.A triedy s počtom slov 224.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

 

Autorka článku: Mgr. Barešová Romana

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Rodinné služby Božie s programom detí, ktoré sa uskutočnia dňa 12.mája 2019 o 10.00 hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková 

Deň matiek, PDF

 

je hra, ktorá má u nás veľkú popularitu. Svedčí o tom už 4. veľký turnaj na našej škole, tentokrát s prívlastkom veľkonočný. Konal sa v utorok 16.4.2019 za účasti 40 chlapcov a dievčat druhého stupňa s týmito výsledkami:

Kategória 5.- 6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Tomáš Žilinčík (6.A)  
1.miesto: Rastislav Hudák (6.A)
2.miesto: Patrik Németh (6.C)
3.miesto: Lea Špindorová (6.A)
 
Kategória 7.- 9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: Matúš Reffek (8.A) 
2.miesto: Vanesa Szabová (9.B)
3.miesto: Martin Franko (7.A)
 
 
RNDr. Peter Paľaga - organizátor 
Mgr. Radoslav Rehák - hlavný rozhodca 
 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na služby Božie so spomienkou na M. R. Štefánika, ktoré sa uskutočnia dňa 5. mája 2019 o 10. hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Klátiková Oľga

 

Pozvánka, plagát, PDF

V mesiaci marec sa žiaci 1. ročníkov v projekte SEPAROVANIE ODPADU hravou formou oboznámili, aký dopad má na naše životné prostredie odpad. V úvode blokového dvojhodinového vyučovania sme si spoločne vysvetlili pojmy: odpad, separovanie, význam separovania, ochrana životného prostredia. V 1.D triede žiaci do veľkých PL  s obrázkami zberných kontajnerov naliepali jednotlivé druhy odpadu, ktoré sme si povystrihovali z rôznych letákov. A takto náš projekt vyzeral.

Mgr. Kalinová Eva

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút