Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Služby Božie.

POZVÁNKA, PDF

Milí rodičia detí prihlásených do Letnej školy,

dopĺňame informáciu , aby ste deťom nezabudli do Letnej školy pribaliť písacie potreby a prezuvky. 

Vedenie školy

 

Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o oslobodenie svojho dieťaťa od klasifikácie z niektorých predmetov, že je nevyhnutné, aby si ešte pred začiatkom školského roka vybavili potrebné dokumenty, aby dieťa mohlo byť oslobodené už od prvých dní vyučovania. Dokumenty treba odovzdať na sekretariáte riaditeľky školy.

Potrebné dokumenty:

    • Žiadosť rodiča.
    • Potvrdenie od lekára na predpísanom tlačive.

Obe tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF na stránke školy v sekcii Dokumenty.

 

Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené.

Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané prostredníctvom triednych učiteľov individuálne na ich mailové adresy v skrytej kópii v týždni od 24.8. 2020.

Vedenie školy

 

Vyučovanie. Prvý deň vyučovania dňa 3. septembra 2020 bude mať 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny, 2. stupeň päť vyučovacích hodín.

Školský klub detí bude v prevádzke od štvrtka 3. septembra 2020:

a/ v ranných hodinách od 6.30 hod.- 7.15 hod. v F bloku - elokované pracovisko, kde bude žiakov usmerňovať pán vrátnik, v pôvodnom areáli bude ŠKD v  E bloku od 6.30 hod.- 7.15 hod. v triede 3.B/prvá trieda vľavo od vstupu/, kde deti usmerní poverený zamestnanec. O 7.15 hod. sa o deti postará zodpovedný dozorkonajúci pedagóg.

b/ V popoludňajších hodinách je prevádzka školského klubu detí do 17.30 hod.

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené až od štvrtka 3. septembra 2020, ale len pre žiakov, ktorí si podali prihlášku na stravovanie a vopred uhradili stravné na september.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vedenie školy

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 2. ročníka z elokovaného pracoviska /F-bloku/ budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PS: Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie v súvislosti s prípadnými usmerneniami ministerstva školstva.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy a vedenie školy

Milí rodičia,

sme radi, že nám bola z ministerstva školstva priznaná dotácia na zorganizovanie letnej školy. V Bratislavskom kraji bolo podporených iba 12 škôl.

Dátum: od 17.8. do 21.8. 2020

Miesto: E blok- modulová škola ZŠ Dunajská Lužná

Príchod detí: od 7.30 do 8.00 hod.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdá rodič v prvý deň nástupu ihneď ráno vychovávateľke. Bez vyhlásenia nemôže vychovávateľka dieťa do letnej školy prijať.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti, PDF

Vyzdvihnutie detí: o 16.00 hod. /Žiadame rodičov, aby deti nevyzdvihovali  počas dňa, pretože to bude narúšať program letnej školy/.

Obed: príspevok na obed zo strany rodiča 0,31 eur/1 deň, spolu za 5 dní/ 1,55 eur. Poplatok za obedy treba uhradiť v prvý deň letnej školy vychovávateľke. Jedálny lístok letnej školy je zverejnený na stránke školy.

Desiata a olovrant: škola nezabezpečuje - zabezpečí rodič.

Prajeme všetkým deťom príjemný pobyt v letnej škole.

vedenie školy

 

Počas letných prázdnin bude pre verejnosť k dispozícii asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová vždy v pondelok od 8.00 do 12.00 hod. : 

6.7. 2020

13.7. 2020

20.7. 2020

27.7. 2020 

3.8. 2020

10. 8. 2020

17.8. 2020

24.8. 2020

Pani asistentka má kanceláriu v B- bloku na prízemí vľavo.

 

Oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka a rozhodnutia o prijatí do školského klubu detí si môžte osobne vyzdvihnúť v F- bloku u pani vrátničky Izabely Sárkoziovej a to v dňoch 25.6., 26.6., 29.6. 2020 v čase od 12.30 hod- 17.00 hod. 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na služby Božie.

Pozvánka, PDF

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút