Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V piatok 26.4.2019 si medzi sebou zmerali sily naši druhostupniari v čítaní na čas. Žiakom, ktorí sa súťaže nemohli zúčastniť pre chorobu, bol vytvorený náhradný termín v pondelok 29.4.2019.

Žiaci mali prečítať za jednu minútu čo najviac slov v neznámom texte. Niektorým šlo čítanie naozaj od ruky.

Víťazi v jednotlivých ročníkoch:

  1. ročník: Simona Jánošová, 5.C (152 slov)
  2. ročník: Paula Klč, 6.B (152 slov)
  3. ročník: Adam Zubko, 7.A (181 slov)
  4. ročník: Marína Alexy, 8.C (206 slov)
  5. ročník: Petra Semanová, 9.A (224 slov)

Absolútnou víťazkou sa stala Petra Semanová z 9.A triedy s počtom slov 224.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

 

Autorka článku: Mgr. Barešová Romana

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Rodinné služby Božie s programom detí, ktoré sa uskutočnia dňa 12.mája 2019 o 10.00 hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková 

Deň matiek, PDF

 

je hra, ktorá má u nás veľkú popularitu. Svedčí o tom už 4. veľký turnaj na našej škole, tentokrát s prívlastkom veľkonočný. Konal sa v utorok 16.4.2019 za účasti 40 chlapcov a dievčat druhého stupňa s týmito výsledkami:

Kategória 5.- 6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Tomáš Žilinčík (6.A)  
1.miesto: Rastislav Hudák (6.A)
2.miesto: Patrik Németh (6.C)
3.miesto: Lea Špindorová (6.A)
 
Kategória 7.- 9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: Matúš Reffek (8.A) 
2.miesto: Vanesa Szabová (9.B)
3.miesto: Martin Franko (7.A)
 
 
RNDr. Peter Paľaga - organizátor 
Mgr. Radoslav Rehák - hlavný rozhodca 
 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na služby Božie so spomienkou na M. R. Štefánika, ktoré sa uskutočnia dňa 5. mája 2019 o 10. hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Klátiková Oľga

 

Pozvánka, plagát, PDF

V mesiaci marec sa žiaci 1. ročníkov v projekte SEPAROVANIE ODPADU hravou formou oboznámili, aký dopad má na naše životné prostredie odpad. V úvode blokového dvojhodinového vyučovania sme si spoločne vysvetlili pojmy: odpad, separovanie, význam separovania, ochrana životného prostredia. V 1.D triede žiaci do veľkých PL  s obrázkami zberných kontajnerov naliepali jednotlivé druhy odpadu, ktoré sme si povystrihovali z rôznych letákov. A takto náš projekt vyzeral.

Mgr. Kalinová Eva

Buď aj Ty súčasťou Automobilovej JUNIOR Akadémie a zaži nezabudnuteľné leto, ak máš od 12-16 rokov a chceš sa formou zábavy naučiť niečo nové prihlás sa aj ty! 


https://ajakademia.sk/terminy-konania-aja/
https://www.youtube.com/watch?v=M_Zpvr3vOOk

 

V dňoch 27. 3. a 2.4. sme sa zúčastnili so žiakmi piatych ročníkov a to 5.A - 5.B a 5.C – 5. D návštevy v Slovenskej národnej galérii na výstave s názvom Z akadémie do prírody, Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890. Lektori žiakom pripravili k vystaveným dielam zaujímavý výklad a krátku aktivitu zameranú na krajinu a jej podoby.  Poukázali na zásahy človeka do krajiny, ktorú človek neustále mení. Lektori taktiež vyzdvihli dôležitosť prostredia, v ktorom žijeme a sme jeho súčasťou. K známym vystaveným dielam bol žiakom poskytnutý odborný umelecký výklad a popísaný pohľad umelca na krajinu a jej premeny. Žiaci ďalej navštívili výtvarnú dielňu, kde sa rozdelili do skupín. Mali sa zamyslieť nad osobnou dôležitosťou prírody a jej význam pre oddych a načerpanie síl. V uzavretom interiéri si žiaci mali navodiť pocit prírody, pričom ju mohli vyskladať z rôzneho materiálu, ktorý bol k dispozícii. Mohli pretransformovať daný predmet na prírodný. Napríklad vešiak na strom, látka na pole a pod.. Koncom aktivity sa mohli žiaci prejsť po svojom „lese“, nájsť si svoje miesto pre oddych. Mohli si navodiť pocit prírody vydávaním zvukov, ktoré sú v prírode prirodzeným faktom:  šumenie vetra, hlas vtákov a pod. Zámerom aktivity mali žiaci použité predmety vrátiť na svoje pôvodné miesto, čím bolo poukázané na rýchle upratanie prípadného neporiadku v prírode, keď sa do upratovania zapoja všetci. Ako druhú aktivitu sme so žiakmi navštívili Galériu mesta Bratislavy, Krénovu pasáž. Je to priestorové dielo, ktoré vytvára prostredníctvom zrkadiel ilúziu nekonečného priestoru, hĺbky. Návštevník musí prejsť po vyznačenom chodníku, kde priestor medzi zrkadlami tvoria knihy. Ilúzia vytvára pocit, že človek stojí nad nekonečnou priepasťou. Žiaci aktivitu hodnotili veľmi pozitívne, aktívne sa zapájali do všetkých činností. V triedach sme sa ešte rozprávali o celej akcii, žiacke ohlasy boli veľmi pozitívne, radi by sa zúčastnili ešte  ďalšej podobnej aktivity.

 Mgr. Barbora Brodzianska

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14.4.2019 o 16. 00 hodine v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková

Pozvánka, PDF

 

Dnes – 21.3. sme zažili výbornú hodinu výtvarnej výchovy. Prišli k nám rodičia našej spolužiačky Juliannky a priniesli plné tašky rôznych vecí. Všetci sme boli prekvapení, čo si pre nás pripravili. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že ideme vyrábať sliz. Každý svoj!  Najprv nám ujo ukázal obyčajný sliz z kukuričného škrobu a vody. A potom sa to začalo. Každý mal svoju misku a lyžičku. Ujo s tetou nám nalievali lepidlo, vodu, dodávali farbivo, sódu bikarbónu, bórovú vodu – hotové chemické laboratórium. Potom už len stačilo miešať a miešať. Každému sa sliz podaril. A povieme Vám – bolo to fantastické. Nakoniec sme dodali do slizov rôzne trblietky, guľôčky, srdiečka, koráliky. A už stačilo len naťahovať a hrať sa. Nakoniec nám teta s ujom kúpili ešte pizzu ako odmenu za naše dobré správanie. Naša hodina výtvarnej výchovy bola jednoducho SKVELÁ!!!

Mgr. Martina Kubišová

 

Marec je už tradične známy všetkým čitateľom ako mesiac kníh. Našim mladším čitateľom z družiny otvorila svoje dvere knižnica aj tento rok. Družinári s pani vychovávateľkami hľadali v knižkách dobrodružstvo i zábavu. Mladí čitatelia sa nechali unášať hlavnými hrdinami do sveta fantázie plného bosoriek, čarodejníkov, zvierat, robotov a mnohých iných fantastických tvorov. Deti potom v družine vymysleli knižkám nové pekné ilustrácie podľa vlastnej fantázie. Pani učiteľka Ambrusová aj s pani družinárkami z oddelení 8-13 sa tešili veľkému záujmu detí o knihy, keďže väčšina detí si knižku vzala na dočítanie domov. Veríme, že sa malí čitatelia opäť objavia vo dverách knižnice s chuťou na nový príbeh z knižky.

Mgr. Ambrusová Katarína

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)