Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o úhrade stravy na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9. 2019.

OZNAM, PDF

Základná škola Dunajská Lužná hľadá v čase od 16.00 hod.- 20.30 hod. záujemcov o vykonávanie dozoru v telocvični základnej školy s nástupom od 1.9. 2019.

Kontakt: 0911 444 355

 

Počasie nám v závere školského roka doprialo viac hrejivých lúčov, preto sme ukončenie školského roka rozdelili. V predposledný deň školského roka sme odovzdávali ceny žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach, dosiali vynikajúce výsledky v testovaní T5 a testovaní T9, dosiahli vynikajúci prospech alebo nevymeškali počas školského roka ani jednu vyučovaciu hodinu. Cien sme odovzdali neúrekom, spolu 203. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na školskom dvore a v elokovanom pracovisku. Rozlúčili sme sa nielen so školským rokom, ale aj s našimi najstaršími spolužiakmi, ktorí pokračujú v štúdiu na stredných školách. Deviataci odovzdali ,,kľúč od posledného deviateho ročníka“ ôsmakom, ktorí po prázdninách prevezmú štatút najstarších žiakov našej školy. Rozlúčili sme sa so žiakmi pokračujúcimi v štúdiu na osemročných gymnáziách a bilingválnych gymnáziách. Všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a pekné spomienky na svoju alma mater školu. Všetkým zamestnancom pedagogickým aj nepedagogickým patrí vďaka a obdiv za úspešný priebeh školského roka 2018/2019 a zaslúžený oddych počas letnej dovolenky, aby  mohli znova načerpať nové sily a tak šťastne vykročiť do školského roka 2019/ 2020.

Ing. Michaela Luteránová

Výtvarné šantenie žiakov 1. – 4. ročníkov pokračovalo aj v druhom polroku  celoročným projektom pod názvom: Kreslím, farbím, maľujem. Ďakujeme všetkých deťom, ktoré sa zapojili do jednotlivých tém a zároveň im blahoželáme!

Absolútnym víťazom v tomto školskom roku je Tobias Tardík z 2.E

Február: Vesmír očami detí

1.miesto: Sárka Zelenayová 3.D

1.miesto: Júlia Cmorejová 2.C

2.miesto: Kika Schickerle 2.D

2.miesto: Tobias Tardík 2.E

3.miesto: Dáška Baďová 1.D

3.miesto: Barbi Fajnorová 1.E

Marec: Leporelo

1.miesto: Jakub Jurica 2.E

1.miesto: Simonka Laczová 2.E

2.miesto: Zuzka Bunčová 2.E

3.miesto: Branislav Kalina 3.C

Apríl: Les sa nám poďakuje

1.miesto: Lenka Flikingerová 2.E

2.miesto: Simonka Pribojská 2.E

3.miesto: Jakub Róbert Svetlanský 2.E

Apríl: Kráľ zvierat

1.miesto: Barborka Čóková 2.E

2.miesto: Tobias Tardík 2.E

2.miesto: Andrejka Ťapáková 1.D

3.miesto: Silvia Mia Švecová 1.D

Máj: P.Dobšinský a jeho rozprávky

1.miesto: Sárka Moravčíková 2.E

2.miesto: Filip Gallé 2.E

3.miesto: Zojka Karolína Olachová 2.E

3.miesto: Barborka Čoková 2.E

Máj: Zápalky v rukách detí:

1.miesto: Alicka Gurníková 2.C

2.miesto: Linda Gurníková 2.C

3.miesto: Viliam Gonda 2.E

Jún: Môj rozprávkový hrad, dom, zámok,....

1.miesto: Sárka Moravčíková 2.E

1.miesto: Jakubko Róbert Svetlanský 2.E

2.miesto: Braňo Doliňák 2.C

2.miesto: Lenka Flikingerová

3.miesto: Dorián Vančo

3.miesto: Simonka Pribojská

 

Mgr. Viera Brejková

 

Čítanie je pre deti bránou do sveta poznania. V rámci projektu spoločného čítania sme v našej triede  objavovali poklady detskej slovenskej literatúry. Žiaci deviateho ročníka spoločne so žiakmi z 2. B triedy prečítali knižku Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej Zo spoločného čítania  si žiaci zdieľali zážitky ešte niekoľko dní. Čítajte s deťmi  aj cez prázdniny rodičia, starí rodičia, súrodenci.

PaedDr. Zuzana Báhidská

 

 

Povesť o Panenskej veži rozpráva o rytierovi Mikulášovi, pánovi Devínskeho hradu, ktorý sa vybral na pytačky až do Korutánska. Do oka mu padla panna Margaréta pochádzajúca z bohatej korutánskej rodiny. Otec dievčaťa Mikulášovu prosbu zdvorilo odmietol, avšak rytier Margarétu uniesol...

....a práve v nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti nazývaná Panenská veža.

... nielen túto krásnu povesť si za krásneho júnového počasia mohli vypočuť tretiaci pri návšteve hradu Devín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najnavštevovanejším lokalitám v okolí Bratislavy. Popri samotnom areáli sú tu aj hodnotné muzeálne expozície, ktoré sme so zvedavosťou navštívili . Výlet sa nám veľmi páčil a nejedno z detí konštatovalo, že sa na hrad určite ešte vrátia.

                                                                                                   Mgr. Jana Drmelová

V tomto roku si pripomíname storočnicu úmrtia M. R. Štefánika a žiaci 4. A, ktorí sa o ňom učili vo vlastivede a jeho život ich natoľko zaujal, že sa rozhodli pripraviť zaujímavé aktivity pre menších žiakov z 2. D a formou hier ich oboznámiť s jeho životom. Druháci vyskúšali všetko – skladali lietadlá, zoraďovali vojakov do oddielov, lúštili šifry, skúsili si zahrať šach, dozvedeli sa, čo spôsobuje zatmenie Slnka... . Bol to veľmi zaujímavý deň, všetko bolo v rukách detí – pripraviť, privítať, vysvetliť, zaujať, skontrolovať... .

Deti deťom odovzdali svoje vedomosti a druháčikovia odchádzali spokojní!

Mgr. Mariana Jurašiová

 

 

Žiaci 4. ročníka sa 12. 6. 2019  vybrali na koncoročný výlet do prekrásnej Skalice. Pre mnohých to bolo mesto nepoznané, a preto sme sa tešili, čo v nej uvidíme a čo sa o nej od sprievodcov dozvieme. Čakal nás bohatý program – Baťov kanál, Kultúrny dom mesta Skalica a Mlyn bratov Pilárikovcov. Počasie nám prialo a výlet sa vydaril. Najviac sa nám páčila plavba.  Baťov kanál bol nádherný a rozprávanie kormidelníka zaujímavé. Krásne sme mohli vidieť život vo vodnom spoločenstve, o ktorom sme sa akurát učili v prírodovede.

Domov sme odchádzali unavení, ale plní zážitkov a so sladkými trdelníkmi. Výlet do Skalice určite odporúčame!

Mgr. Mariana Jurašiová

Žiaci 4. A a 4. C sa 21. mája 2019 vybrali na exkurziu do historického mesta Kremnica. Nevybrali si ho náhodne – učili sa o ňom vo vlastivede a rozhodli sa preto, spojiť naučené s videným a výsledok bol nad očakávania! Kremnica nás síce privítala upršaným počasím, ale našťastie sa vyčasilo a toto banícke a minciarske mesto si žiaci mohli popozerať v plnej kráse. Videli Mestský hrad, navštívili Mincovňu a prebádali banícku štôlňu Andrej.Ešte pred odchodom sme sa zastavili na Kremnických Baniach a symbolicky chvíľu „postáli“ na zemepisnom strede Európy! Zážitok mali žiaci aj z návštevy ZŠ na Angyalovej ulici, kde pre nás pripravili chutný obed.Táto exkurzia sa uskutočnila aj vďaka sponzorskej pomoci rodičov Veroniky Žabkovej a Evana Šveca zo 4. A, ktorí „výletníkom“ prispeli na autobus. Ďakujeme!

 Mgr. Mariana Jurašiová

 

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa:
Školský klub detí bude v piatok 28.6. 2019 v prevádzke ihneď po odovzdaní vysvedčení do 13.30 hod.

vedúca vychovávateľka ŠKD Katarína Blizniaková

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút