Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 19. 11.2018 sme v našom Školskom klube privítali slávneho hokejistu – brankára, ktorý hral v najvyššej lige za Slovan Bratislava, pána Marcela Sakáča. Rozprával o svojich začiatkoch a o tom, že už ako malý chlapec začal hrať v Poprade na rôznych zamrznutých plochách a neskôr na zimných štadiónoch. Deťom sprostredkoval rôzne zaujímavosti o hokeji, napríklad o tom, aké to bolo nebezpečné stáť v bráne ešte bez chráničov alebo o tom, ako mu puk vyrazil naraz 14 zubov a že na tvári mal 150 stehov. Takisto sa zmienil o tom, akou rýchlosťou letí puk do brány a iných zaujímavých detailoch. Deti mali možnosť pýtať sa aj na ďalšie veci, ktoré ich zaujímali. P. Sakáč so sebou priniesol ukážku svojej výstroje, ktorú nosil v minulosti, a porovnal ju s tou, aká sa nosí dnes. Deti si ich mohli vyskúšať a vcítiť sa tak do roly hokejistov. Boli to vzácne veci, ktoré majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. P. Sakáč priniesol aj medaily, ktoré získal ako majster sveta. Deťom sa beseda s p. Sakáčom veľmi páčila a odniesli si z nej aj zážitok zo skúšania hokejových veci. Ďakujeme p. Sakáčovi, že si našiel čas a navštívil náš Školský klub detí.

Kundláková Mária
vychovávateľka

 

Anitu z Juhoafrickej republiky sme spoznali pred niekoľkými rokmi ako dobrovoľníčku, ktorá nám spolu s Warou z Bolívie slúžila ako animátorka na školskom výlete. 
Po rokoch nás oslovila s prosbou o finančnú pomoc pri podpore jej dobrovoľníckych aktivít na Filipínach (pre Institute for Global Education Exchange and Internship  = IGEEI.org). Participuje na projekte zabezpečenia vody v rámci základnej hygienickej služby pre lokálnu základnú školu. 
Bývalí naši žiaci,  Maxi, Natali, Viki, Lucas a Marek, z vlaňajšej 9.B, promptne zareagovali na túto jej výzvu a pod vedením svojho bývalého triedneho, pána učiteľa Paľagu, vyskladali čiastku 240 EUR, ktorú začiatkom decembra previedli na účet uvedenej neziskovej organizácie.
 
Ďakujeme za Vašu štedrosť a šľachetnosť.
 
Paľaga Peter, RNDr.
 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v čase od 3. decembra do 7. decembra 2018 sa uskutoční Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje, s ktorou máme dobré skúsenosti. Svoje dobrovoľné sladké príspevky môžu deti alebo rodičia vložiť do škatúľ, ktoré budú k dispozícii v každom bloku.

Vopred Vám ďakujeme za detičky, ktoré ste sladkým darčekom potešili !

 

Na začiatku školského roka sme sa dohodli, že sa raz do mesiaca stretneme v náručí malokarpatskej prírody. Na novembrový výlet sme prizvali aj rodinných príslušníkov. Slnečné počasie nám v sobotu 17.11. dokonca doprialo opekačku na ohníku v tichom údolí Vydrice. Opekačku sme pravdaže mali aj v októbri. A na Bielom kríži nad Račou varia skvelé polievky, my sme okoštovali fazuľovú...:) 
Paľaga Peter, RNDr.
 
 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom letáku máte k dispozícii potrebné informácie k jazykovému pobytu na Malte.

LETÁK, PDF

 

Testovanie piatakov T5

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2018/2019

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2018/2019. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2018/2019

Dátum testovania:

 1. november 2018 ( streda)

Organizátor:

Testovanie T5- 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

Kognitívne úrovne :

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

Vzdelávací obsah :

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

Forma testových úloh:

papierová

Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2018:

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov.

Riaditeľské voľno:

21.november 2018 ( streda) - pre žiakov 1.a 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci, vrátane piatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni do 16.11.2018.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

Mgr. Alena Baková
koordinátor testovania T5- 2018

          

 

Milí rodičia a žiaci,

Od pondelka 19.11.2018 bude mať školský autobus novú zastávku. Zastávka bude na jestvujúcej trase autobusu, na ulici Sadová, v mieste križujúcom Jabloňovú ulicu.Touto zastávkou bude autobus bližšie k deťom, aby sa skrátila ich cesta k zastávke.

Prikladáme aj mapku pre lepšiu predstavu. Zastávka bude v mieste krížika.

MAPA

 

 

Milí rodičia,

 v súvislosti s riaditeľským voľnom, ktoré bude dňa 21.11. 2018, Vám oznamujem , aby sa žiaci, ktorí majú záujem v ten deň obedovať, prihlásili na obed u vedúcej školskej jedálne do 16.11. 2018. 

 

Na výletnej riečnej lodi na trase Budapešť - Rotterdam je pán Igor Klimenko ako doma. Otec našej prváčky ochotne zavítal medzi našich žiakov 6.-9.ročníka, aby im zo svojej neobyčajnej námorníckej profesie vyrozprával množstvo nevšedných zážitkov a zaujímavostí. Nielen o špecifikách svojej práce, ale aj o podmienkach, záludnostiach aj pôvabe riečnej plavby, krásach i jedinečnosti okolitej krajiny.
Po 2 týždňoch sme so žiakmi urobili bleskovú reflexiu. Behom 120 sekúnd mali napísať, čo si z rozprávania zapamätali. Takto cez kľúčové slová má obsah besedy v pamäti uchovaný Matej Šurka z 9.A:
"Rieka, plat, koruny, loď, deti, kapitán, lodná služba, motor, Nemecko, Holandsko, Európa, jedlo, voda, noc, elektrina, GPS, monitory, hrady, prechádzky po meste, zámky, Viedeň, škola na lodi, telocvičňa na lodi, kamene, vrtuľa, náraz, lode, mosty, akvadukty, Gabčíkovo, vodné nádrže, Dunaj, Bulharsko, Turecko, eurá, uniforma, oblek, teplo, ryby, 700 dní, kapitánsky kurz, Noemova archa, selfie s loďou, ľudia, manželka, displej, plavba, prístav, výťah pre lode, most, Francúzsko, dovolenka, Slovensko, Banská Bystrica, Bratislava, lietadlo, letisko, palivo, benzín, nafta, litre, tony, kilogramy, váha, 22000, 200000, 4 týždne, 2 týždne, vietor, alkohol, čln, video, fotky, výrivka, Čierny les, prameň, víkend, pasažieri, cestujúci, bicykle, výlety, príroda, vlny, stavby, kormidlo, autá, kilometre, čas, hodiny, Amsterdam"  
Adam Zubaj zo 7.A svoje spomienky pretavil do týchto pozoruhodných hesiel: "3 x vyšší plat ako na Slovensku; 2 kotvy; v noci sú tvoje oči radar; most pre lode; výťah pre lode; číslo na boku lode znamená rozmery; 2 týždňová cesta z Budapešti do Amsterdamu stoji okolo 5 tisíc eur;  keď sa pokazí vrtuľa, tak sa vymieňa 2-3 hodiny; loď tankuje 50 tisíc litrov nafty, loď stojí cca 3-5 miliónov eur; keď je loď v plavebnej komore,  tak má od betónu 20 cm; ak chcete byť prvý kapitán musíte pribrať:)
Ďakujeme za ochotu pánovi Klimenkovi. Oceňujeme tiež disciplinovaných pozorných poslucháčov - našich vnímavých žiakov.
 
Podujatie pre školu zorganizoval: RNDr. P. Paľaga
učiteľ geografie

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2018/2019 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:

 1./ 21. november 2018 (streda) -  pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci sú hromadne odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa prihlásia u vedúcej školskej jedálne.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)