Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené.

Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané prostredníctvom triednych učiteľov individuálne na ich mailové adresy v skrytej kópii v týždni od 24.8. 2020.

Vedenie školy

 

Vyučovanie. Prvý deň vyučovania dňa 3. septembra 2020 bude mať 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny, 2. stupeň päť vyučovacích hodín.

Školský klub detí bude v prevádzke od štvrtka 3. septembra 2020:

a/ v ranných hodinách od 6.30 hod.- 7.15 hod. v F bloku - elokované pracovisko, kde bude žiakov usmerňovať pán vrátnik, v pôvodnom areáli bude ŠKD v  E bloku od 6.30 hod.- 7.15 hod. v triede 3.B/prvá trieda vľavo od vstupu/, kde deti usmerní poverený zamestnanec. O 7.15 hod. sa o deti postará zodpovedný dozorkonajúci pedagóg.

b/ V popoludňajších hodinách je prevádzka školského klubu detí do 17.30 hod.

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené až od štvrtka 3. septembra 2020, ale len pre žiakov, ktorí si podali prihlášku na stravovanie a vopred uhradili stravné na september.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vedenie školy

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 2. ročníka z elokovaného pracoviska /F-bloku/ budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PS: Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie v súvislosti s prípadnými usmerneniami ministerstva školstva.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy a vedenie školy

Milí rodičia,

sme radi, že nám bola z ministerstva školstva priznaná dotácia na zorganizovanie letnej školy. V Bratislavskom kraji bolo podporených iba 12 škôl.

Dátum: od 17.8. do 21.8. 2020

Miesto: E blok- modulová škola ZŠ Dunajská Lužná

Príchod detí: od 7.30 do 8.00 hod.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdá rodič v prvý deň nástupu ihneď ráno vychovávateľke. Bez vyhlásenia nemôže vychovávateľka dieťa do letnej školy prijať.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti, PDF

Vyzdvihnutie detí: o 16.00 hod. /Žiadame rodičov, aby deti nevyzdvihovali  počas dňa, pretože to bude narúšať program letnej školy/.

Obed: príspevok na obed zo strany rodiča 0,31 eur/1 deň, spolu za 5 dní/ 1,55 eur. Poplatok za obedy treba uhradiť v prvý deň letnej školy vychovávateľke. Jedálny lístok letnej školy je zverejnený na stránke školy.

Desiata a olovrant: škola nezabezpečuje - zabezpečí rodič.

Prajeme všetkým deťom príjemný pobyt v letnej škole.

vedenie školy

 

Počas letných prázdnin bude pre verejnosť k dispozícii asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová vždy v pondelok od 8.00 do 12.00 hod. : 

6.7. 2020

13.7. 2020

20.7. 2020

27.7. 2020 

3.8. 2020

10. 8. 2020

17.8. 2020

24.8. 2020

Pani asistentka má kanceláriu v B- bloku na prízemí vľavo.

 

Oznamujeme Vám, že rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka a rozhodnutia o prijatí do školského klubu detí si môžte osobne vyzdvihnúť v F- bloku u pani vrátničky Izabely Sárkoziovej a to v dňoch 25.6., 26.6., 29.6. 2020 v čase od 12.30 hod- 17.00 hod. 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na služby Božie.

Pozvánka, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priložených súboroch máte k dispozícii informácie a prihlášku do športového kempu 2020.

Informácie, PDF

Prihláška, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o voľnom pracovnom mieste kuchárky v školskej jedálni.

Oznam, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IV. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút