Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Žiaci 4. ročníka sa 12. 6. 2019  vybrali na koncoročný výlet do prekrásnej Skalice. Pre mnohých to bolo mesto nepoznané, a preto sme sa tešili, čo v nej uvidíme a čo sa o nej od sprievodcov dozvieme. Čakal nás bohatý program – Baťov kanál, Kultúrny dom mesta Skalica a Mlyn bratov Pilárikovcov. Počasie nám prialo a výlet sa vydaril. Najviac sa nám páčila plavba.  Baťov kanál bol nádherný a rozprávanie kormidelníka zaujímavé. Krásne sme mohli vidieť život vo vodnom spoločenstve, o ktorom sme sa akurát učili v prírodovede.

Domov sme odchádzali unavení, ale plní zážitkov a so sladkými trdelníkmi. Výlet do Skalice určite odporúčame!

Mgr. Mariana Jurašiová

Žiaci 4. A a 4. C sa 21. mája 2019 vybrali na exkurziu do historického mesta Kremnica. Nevybrali si ho náhodne – učili sa o ňom vo vlastivede a rozhodli sa preto, spojiť naučené s videným a výsledok bol nad očakávania! Kremnica nás síce privítala upršaným počasím, ale našťastie sa vyčasilo a toto banícke a minciarske mesto si žiaci mohli popozerať v plnej kráse. Videli Mestský hrad, navštívili Mincovňu a prebádali banícku štôlňu Andrej.Ešte pred odchodom sme sa zastavili na Kremnických Baniach a symbolicky chvíľu „postáli“ na zemepisnom strede Európy! Zážitok mali žiaci aj z návštevy ZŠ na Angyalovej ulici, kde pre nás pripravili chutný obed.Táto exkurzia sa uskutočnila aj vďaka sponzorskej pomoci rodičov Veroniky Žabkovej a Evana Šveca zo 4. A, ktorí „výletníkom“ prispeli na autobus. Ďakujeme!

 Mgr. Mariana Jurašiová

 

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa:
Školský klub detí bude v piatok 28.6. 2019 v prevádzke ihneď po odovzdaní vysvedčení do 13.30 hod.

vedúca vychovávateľka ŠKD Katarína Blizniaková

 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 28.6. 2019 o 8.00 hod. Elokované pracovisko má slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch elokovaného pracoviska. 

 

Na Deň detí mali všetky deti v škole pripravený bohatý program, inak to nebolo ani u nás,  v Školskom klube. Pripravili sme pre nich jazdu na koníkoch. Zavítalo k nám až 6 koní, z toho 5 poníkov a 1 dospelý kôň. Všetky deti mali možnosť sa povoziť a vybrať si koníka, ktorý sa im páčil.  Niektoré priniesli koníkom aj malú maškrtu v podobe jabĺčka a mrkvičky. Na konci sa zvieratá ešte osviežili plným vedrom vody. Deti potom na rozlúčku koníkom zamávali „Do skorého videnia“ a budú sa tešiť na ďalšie stretnutie.

pani vychovávateľka Kundláková

 

Skoré vstávanie. Rozospaté pohľady. Zívajúce tváričky. Zraz pred školou už o 5.00 hod. ráno. Aj toto patrilo k exkurzii, na ktorej sa zúčastnili prevažne žiaci 9. ročníka v dňoch 21.5.-23.5.2019. Hoci sme si mysleli, že žiaci budú po celý čas v autobuse spať, mýlili sme sa. Cestu nám a pánovi šoférovi spríjemňovali spievaním známych pesničiek. Po ceste do Prahy sme sa zastavili v Liberci na úžasnej prehliadke v iQLANDII – modernom science centre s planetáriom a množstvom interaktívnych exponátov. V Prahe sme sa ubytovali, navečerali a vyrazili na večernú prehliadku tohto nádherného mesta. Od toľkej krásy niektorí žiaci v noci nevedeli zaspať. Druhý deň dostali naše nohy poriadne zabrať. Lanovkou sme sa dopravili na Petřín, niektorí z nás šli pešo hore do veže, kde sa nám rozprestrela „stovežatá“ ako na dlani. Po vyhliadkovej veži sme absolvovali štvorhodinovú prehliadku Prahy spolu so sprievodcom. Zaujalo nás Múzeum miniatúr, kde sme mali možnosť vidieť cez mikroskop napríklad Otčenáš napísaný na ľudskom vlase či karavánu tiav v ušku ihly. Exkurzia pokračovala prehliadkou Hradčian a starého mesta. Cez Karlov most sme sa pomaly presunuli k Orloju, odtiaľ na Václavské námestie, kde sme mali rozchod. Po rozchode sme navštívili Múzeum čokolády Choco-Story. Oplatilo sa. Mohli sme degustovať čokoládu do sýtosti a vyrobiť si vlastnú s kúskami ovocia, kokosu, orechov. Takto prejedení sme sa presunuli o poschodie vyššie do Múzea voskových figurín Grévin. Okrem rozprávkových bytostí sme sa pofotili so známymi osobnosťami, napr. Vladimírom Menšíkom, Angelinou Jolie, Karlom Gottom, Luciou Bílou, Alexandrom Dubčekom, Angelou Merkelovou či prezidentmi Obamom a Trumpom. Tento náročný deň sme zakončili večernou plavbou po Vltave. Opäť niektorí žiaci boli aj po tomto vyčerpávajúcom dni plní energie a zážitky spracovávali do skorých ranných hodín. Posledný deň sme strávili na zaujímavej a pre nás všetkých veľmi poučnej výstave pod názvom Neviditeľná výstava. Tu sme sa oboznámili s neľahkým každodenným životom nevidiacich. Vyskúšali sme si zahrať spoločenské hry pre zrakovo postihnutých so zaviazanými očami, čo veru nebolo pre nikoho z nás ľahké. Zároveň sme si mohli preštudovať spôsob tvorby a písania textu Braillovým písmom. Výstava sa končila najzaujímavejšou časťou, a to putovaním tmavými miestnosťami, kde sme rozoznávali predmety každodennej potreby iba po hmate. Ako nevidiaci sme sa ocitli aj na ulici. Nakoniec sme vošli do baru, v ktorom sme si mohli objednať nealko nápoje, vypiť ich a zaplatiť za ne, hoci sme nič nevideli. Nakoniec sme sa s našou nevidomou sprievodkyňou, ako aj s ostatnými pracovníkmi rozlúčili. Z Neviditeľnej výstavy sme mali všetci veľmi silný zážitok.Trojdňový výlet sme zakončili nákupmi v obchodnom centre. Cesta domov ubehla rýchlo a pri škole nás už netrpezlivo vyčkávali rodičia. Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré dňom i nocou bdeli nad žiakmi, a to pani zástupkyni Márii Plačkovej, organizátorke exkurzie Ivane Hubáčovej a triednym učiteľkám 9.A a 9.B Romane Barešovej a Zuzane Petrášovej.

Mgr. Romanka Barešová

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii ponuku letného tábora s dominikánmi.

Plagátik, PDF

 

V dňoch 5., 6. a 17. júna si žiaci 2. ročníka a 1.D triedy preverili praktické aj teoretické zručnosti a vedomosti na dopravnom ihrisku v Galante.
Z interaktívneho vyučovania si deti odniesli veľa nových poznatkov.
 
Mgr.Darina Kováčová
 
 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Jánske ohne.

POZVÁNKA, PDF

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že v sobotu dňa 15.6. 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa budú v budove C bloku nad jedálňou vydávať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a rozhodnutia o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút