Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Jeseň, pani bohatá, zlatý šat si oblieka, polia plné úrody, núkajú nám dobroty. A z tých dobrôt naše deti vykúzlili pekné veci. Vyrezali tekvice, ozdobili šípkami. Nuž veru, leto je už za nami! Tak sa teda pozrite, čo zdobí ten náš blok C! Pani Jeseň si tu stráži vyzdobené tekvice. Ten, čo ide okolo, zastane a povie si: „Úžasné!“ Aj takto sa deti z ŠKD vedia tešiť z jesene. Tak sa pozrite a posúďte. Je to pekné a či nie? Jesenné prázdniny sa spájajú so sviatkom Pamiatka zosnulých. Deti z ŠKD si zo zaváraninových fliaš vyrobili svietniky. Ozdobili ich rôznymi ozdôbkami z papiera. Spoločne sme si pripomenuli, ako vznikol tento zvyk zapaľovať sviečky a zdobiť kvetmi hroby tých, ktorí už nie sú medzi nami. A tak sme aj my rozsvietili svetielka a na chvíľu sme v tichu mysleli na tých, ktorí nás opustili, ale v našich srdciach budú žiť naveky.

Vychovávateľka Viera Kollárová

Pestré kostýmy, latino hudba, vyše tritisíc tanečníkov, atmosféra nabitá energiou, aj takto to vyzeralo na tohtoročných Majstrovstvách Európy v Showtime, kde nás úspešne reprezentovali Tomáš Kaleta a Dianka Dugasová. Mladí tanečníci z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio tancujú spolu len necelé dva roky a napriek tomu dosahujú úspešné výsledky. Opýtali sme sa Tomáša a Dianky, ako sa im na súťaži tancovalo a čo plánujú ďalej: ,,Tanec sme zvádli dobre, mali sme trošku trému, ale napriek tomu sme sa nepomýlili. Budeme ďalej trénovať a zlepšovať naše tanečné figúry. Ďakujeme našim trénerom Grétke a Robovi, ktorí nás toľko v tanci naučili. Veríme, že v ďalšej súťaži budeme ešte lepší.“ Naši tanečníci sa so svojou choreografiou Fantastic Rio prebojovali na úspešné šieste miesto. Deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu prezentáciu našej školy.

Margaréta Klimová

 

V tomto období prebieha príprava realizácie štúdie PISA 2018.

Dátum: V hlavnom meraní PISA 2018, ktoré sa uskutoční 16. – 27. apríla 2018.

Počet: na Slovensku sa zúčastní približne 400 základných a stredných škôl. Základná škola Dunajská Lužná bola zaradená medzi vybrané školy. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, narodení v roku 2002. Testovanie prebieha kompletne v elektronickej podobe a testuje sa matematická, čitateľská, finančná a prírodovedná gramotnosť

Cieľ: štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Analýza výsledkov: všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD). Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Dátum: 26.10.2017

Vypracovala: Eva Érseková

V súvislosti s blížiacim sa termínom celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) umožnil základným školám, ktoré majú licencie do systému e-Test, zrealizovať prípravu žiakov na T5-2017 elektronickou formou pod názvom E-Testovanie 5-2017. E-Testovanie 5-2017 sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 8. novembra 2017 v bloku B v učebniach informatiky. Testovaní budú žiaci 5.A, 5.B, 5.C triedy. E-Testovanie 5-2017 prebehne v čase od 7.40 hod. do 11.40 hod. Testy z predmetov trvajú 60 minút, po skončení testovania sa žiaci presunú do tried a pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

Vypracovala: Érseková Eva

Uplynulý týždeň sme so žiakmi uzavreli tematický celok Pravek na hodinách dejepisu. Žiaci si v závere mali možnosť vyskúšať vlastnoručne ( alebo s menšou pomocou dospelých) vyrobiť  praveký výrobok, ktorý následne odprezentovali pred spolužiakmi na hodine. Veru, nejeden sa priznal, že mu jeho výroba vôbec nešla. Výsledné predmety ale stáli za to, a tak sa mohli žiaci pýšiť hlinenými nádobami, šperkmi, zbraňami či pracovnými nástrojmi. No, veď posúďte sami, akí sú zruční tí naši šiestaci.

Mgr. Katarína Ambrusová

 

V utorok 17.10.2017 sa naši žiaci 7.B a 7.C so svojimi triednymi pani učiteľkami vydali na exkurziu nielen v priestore, ale aj v čase. Cestovali do neďalekej Nitry, kde ich na Župnom námestí čakal dobovo oblečený sprievodca, veľkomoravské knieža Slavobor. Vydali sa spoločne do čias Veľkej Moravy, kedy hradisko v Nitre plnilo významnú úlohu cirkevného centra. Žiaci navštívil Katedrálu sv. Emeráma, kde mali možnosť obzrieť si napríklad vzácne fresky, vypočuť si stredoveký zosilovač hlasu, ktorý používali kňazi pri náboženských obradoch. Pozreli si aj katedrálu z neskoršieho obdobia, bohato zdobenú barokovou výzdobou, plnúmonumentálnych malieb, reliéfov a sôch.  Žiakov zaujal i orgán v zadnej časti chrámu, ktorý je i v dnešných časoch plne funkčný. Ďalej pokračovali so Slavoborom do Diecézneho múzea, kde obdivovali naše prvé písmo- hlaholiku a najdôležitejšie veľkomoravské texty v ňom napísané. V podzemí múzea na žiakov čakala expozícia zložená zo zlatých čaší, biskupských berlí, mincí, na ktorých si mohli prezrieť detailnú prácu majstrov remeselníkov. Z múzea sa presunuli do ďalšej časti hradu- kazematy, kde videli zachovaný úsek kamenných hradieb z veľkomoravských čias i kostrové pozostatky v ňom nájdené. Následne prešli z hradiska do Starého divadla Karola Spišáka, kde bol pre nich pripravený workshop. Mali možnosť pozrieť si, ohmatať, poťažkať najrôznejšie predmety používané v časoch Veľkej Moravy (šperky, zbrane, veci bežnej potreby, písacie pomôcky, hygienické pomôcky...) Žiakov workshop nadchol, na okamih sa cítili ako praví obyvatelia Veľkej Moravy. Vypočuli si dobovú hudbu, staroslovienčinu a na záver aj ochutnali dobový chlieb vo forme placiek. Potom sa už len spokojní a unavení po celodennom pohybe po veľkomoravskej Nitre vydali na cestu domov. Pani učiteľky ocenili profesionálny prístup kniežaťa Slavobora (PhDr. Mateja Šišku PhD.), ktorý žiakom zaujímavou a netradičnou formou ukázal najvýznamnejšie pamiatky z čias Veľkej Moravy. Nedá mi nepoznamenať na záver, že sme dostali i pozitívne ohlasy od okolitých návštevníkov hradu ohľadom správania sa a záujmu žiakov, čo pedagógov veľmi teší.

Mgr. Katarína Ambrusová

Prvý októbrový pondelok sme mali v ŠKD pre deti  tretieho a štvrtého ročníka návštevu z Domovského vzdelávacieho centra  z Dunajskej Lužnej.Pani Alexandra Miklošková a pán Ján Herák prišli deťom porozprávať,koľko detí  na Slovensku  sa nachádza v detských domovoch, prečo sa deti dostanú do takýchto zariadení,  ako sa stanú „domovákmi“, koľko vychovávateľov sa stará o deti  v domovoch a ako tieto detské domovy fungujú. Deti v detských domovoch môžu zostať len do svojej dospelosti alebo do doby, kým skončia strednú alebo vysokú školu. Potom musia z detského domova odísť. A práve pre nich sú tu Domovské  vzdelávacie centrá. Pani Miklošková a pán Herák nám vysvetlili, že Domovské  vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej poskytuje sociálne služby a starostlivosť„mladým dospelým“ ľuďom. Domováci, ktorí vyrastali v detských domovoch, sa učia samostatnému životu, majú možnosť získať schopnosti a návyky potrebné pre samostatný a úspešný dospelý život.V Centre sa pravidelne venujú rôznym aktivitám, nadobúdaniu kuchárskych zručností - varenie, pečenie, praktických zručností ako je pranie, žehlenie, ako samostatne bývať a s tým spojenú starostlivosť ako hospodáriť s peniazmi, získať pracovné návyky a zodpovednosť. Na záver besedy deti dostali pohľadnice od nadácie „Úsmev ako dar“, ktorá finančne podporuje detské domovy a domovské centrá.

Mgr. Radoslav Munka
vychovávateľ ŠKD

 

Milí rodičia a žiaci,

vedúca školskej jedálne Vás chce upozorniť na problém so strácaním čipov. Je potrebné, aby ste na čipy dali väčší pozor, aby ste ich zbytočne nestrácali a počas výdaja obedov ich mali pri sebe. Ďakujem za pochopenie.

Alžbeta Némethová
vedúca školskej jedálne

 

V sobotu 14.10. sa stretli milovníci prírody a nadšenci poznávacích vychádzok do blízkeho okolia na svojom prvom spoločnom podujatí. Túlali sme sa po poľných cestách až ku krížu na konci dlhého vetrolamu smerom na Šamorín. Pozorovali sme skupinu pasúcich sa mladých srniek, vyplašili sme schovaného zajka - bojka, míňali sme úle plné včiel, nad hlavami nám krúžil párik dravcov, nedokázali sme ani len porátať množstvo húb na poliach, sedeli sme na konári a bolo nám dobre.;) 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie v novembri.
Peter Paľaga
    vedúci krúžku

Po dvojročnom tvrdom, ale hlavne disciplinovanom tréningu sa podarilo získať cennú trofej nášmu žiakovi z 3.B triedy Števkovi Mikulajovi, ktorý sa zúčastnil celoslovenského turnaja v  športovom karate. Svoje prvé poznanie a cvičenia začal absolvovať v  septembri 2015 v klube Budokan Samaria v Šamoríne. Svoju záľubu  a schopnosti  neustále zlepšoval pravidelnými návštevami v telocvični. Netrvalo dlho a prvý úspech priniesol  radosť. Umiestnil sa  v súťaži Slovenského pohára detí a žiakov v karate na 3. mieste. V októbri 2017 získal opäť výborné umiestnenie, a to 1. a 2. miesto v 1. kole Bratislavského pohára mládeže. Nielen rodičia, klub, ale aj naša škola je nadšená z takéhoto príkladného a usilovného žiaka, ktorý má trpezlivosť, pevnú vôľu a vytýčený cieľ. Budeme mu venovať pozornosť aj v ďalších reprezentáciách a najmä držať päste, aby sa mu aj v budúcich rokoch na hrudi ligotal víťazný kov.

 
Mgr. Martina Ceizelová
triedna učiteľka

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút