Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Práve u nás prebieha Týždeň zdravej výživy. Zabaľte prosím svojim deťom zdravú desiatu nech sa inšpirujú aj spolužiaci! Mňam

 Mgr. Ivana Hubáčová

 

 

Milí žiaci, milí rodičia,

Už po 4 krát na Základnej  škole v Dunajskej Lužnej môžeme spolu s vašimi deťmi, spolu s vami, s podporou vedenia školy a pedagógov uskutočniť dobročinnú Mikulášsku zbierku sladkostí.

Táto zbierka bude trvať od 27. 11.   – 1. 12.2017 vo všetkých blokoch školy.

Žiaci môžu svoje sladkosti, ktoré chcú darovať, vložiť v škole do pripravených krabíc, označených  - Mikulášska zbierka 2017.

V tejto dobrovoľnej zbierke sladkostí sa deti stanú „Mikulášom“ pre deti, ktoré si sladkosti a mikulášske balíčky nie z vlastnej viny nemôžu vychutnávať.

Počas minulých rokov sme spolu so žiakmi ZŠ pripravili :

Za rok 2014  : 128 bohatých mikulášskych balíčkov doručených pre deti  IKV Žakovce  - Tatry.

za rok 2015 : 76 bohatých balíčkov rozdaných chudobným deťom v Košickom kraji.

 za rok 2016: sme spolu zo žiakmi  ZŠ vyhotovili  99 Mikulášskych balíčkov sladkostí, ktoré spolu s bonboniérami a CD rozprávočkami pre deti putovali deťom z chudobných rodín do Košíc.

Pri konečnom doručovaní Mikulášskych balíčkov spolupracujeme s o.z. Maják nádeje v Košiciach. Táto organizácia  sa dlhodobo venuje  rodinám v núdzi v oblasti Košického kraja, kde v takýchto rodinách žije aktuálne asi 170 detí.

http://www.majak-nadeje.eu/

Týmto projektom Mikulášskej zbierky sa snažíme spolu s deťmi a vami rozdať kúsok dobra a spolupatričnosti s chudobnými deťmi v podobe Mikulášskych balíčkov.

Ďakujeme za vašu štedrosť a dobroprajnosť!             

Za organizačnú prípravu s pozdravom
Vydarená Slávka Bc.

Milí rodičia,

v priloženom linku máte možnosť vyplniť dotazník o školskom autobuse.

link: 

 

Dňa 24.11. 2017 vytvorilo ,, Živú Červenú stužku“  zhruba 380 žiakov I. stupňa. Vyjadrili tak svoju empatiu deťom, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou. Školská telocvičňa sa zmenila na jasajúci dav, zaodetý do červených farieb. Organizovane, žiaci zoradení v sprievode svojich triednych učiteliek, vytvorili nádhernú stužku. Chorým detičkám posielame tento červený pozdrav.

Ing. Michaela Luteránová

Dňa 20. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Sily si medzi sebou zmerali žiaci ôsmeho ročníka. Víťazkou sa stala Viktória Kubišová z 8.B triedy, druhé miesto obsadila Alžbeta Svetlanská z 8.C a pekné tretie miesto získal Tomáš Remiš z 8.B. Výhercom srdečne blahoželáme!

Víťazka postupuje do okresného kola v Senci.

V školskom kole OSJL bojovali medzi sebou aj títo žiaci:

Veronika Vozárová, 8.A (4. miesto),

Hana Volný, 8.C (5. miesto),

Samuel Ertinger a Michal Vicena, 8.A (6. miesto),

Martin Kučera, 8.C (7. miesto),

Teodor Pažitný, 8.C (8. miesto).

Mgr. Romana Barešová

MŠ VV a Š SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky výtvarnú súťaž základných škôl na tému:  Pohľadnica pre Červené stužky. Naši žiaci ( Dávid Demovič 5.A, Eliška Miklušicová 6.A, Sophia Gažovičová 5.A ) sa v rámci kampane Červené stužky zapojili do výtvarnej súťaže a pod odborným dozorom Mgr. Brodzianskej Barbory vyhotovili na hodinách výtvarnej výchovy súťažné pohľadnice.

Ing. Michaela Luteránová
koordinátor prevencie

 

Na pozvanie organizačného výboru sa v utorok 7.11.2017 naši žiaci 8.a 9.ročníka zúčastnili festivalového divadelného predpoludnia v priestoroch divadla LUDUS v Bratislave.
Sotva sme sa v sále usadili na scénu vtrhol kričiaci bradatý chlap s revolverom, aby odpálil inscenáciu Gábora Görgeya  "Na koho to slovo padne" s podtitulom "S groteskou na večné časy a možno inak". V predstavení o nás, o Európe a o tom, kto má kľúč od WC presvedčivo zažiarili mladé herecké talenty - minuloroční maturanti hudobno – dramatického odboru Cirkevného konzervatória v Bratislave. Bezprostredne po predstavení nasledovala krátka beseda vedená umeleckým šéfom divadla Ludus pánom Petrom Kubom s reflexiou toho, čo sme videli."POZNÁME SA?" bol druhý divadelný titul, ktorým nás po prestávke preniesli herci divadla Ludus kamsi na chatu, na stretávku maturitného ročníka po piatich rokoch. Hru si napísali mladí ľudia vo veku maturantov. Je v nej skúsenosť ich veku, ale zároveň predstava a vízia ako môže ich život vyzerať  päť rokov po maturite. Aké „masky" budú nosiť v súkromí a v spoločnosti. Záleží len na každom z nich ako dopadne. Hra je inšpirovaná smrťou dvoch mladých ľudí vo veku 17 rokov...Žiacka spätná väzba jasne potvrdila, že obe predstavenia sa žiakom nielen páčili, ale sa aj dotkli ich hlbšieho vnútra.

za pedagogický dozor: Peter Paľaga
Žiacka iniciatíva Emky Práznovskej (6.B) umocnená ochotou jej tatina pána Ľuboša Práznovského priniesla do školy jedinečnú besedu z jeho cesty do Južnej Afriky. Žiaci všetkých tried šiesteho ročníka sa vďaka pútavému a interaktívnemu rozprávaniu dozvedeli množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti regiónu, o nekončiacich sporoch medzi bielymi a čiernymi, o apartheide ako o politike rasovej segregácie, o chudobe černochov a bohatstve bielych, o vysokej kriminalite, o Nelsonovi Mandelovi a jeho vytrvalom úsilí za slobodu černochov, o jeho prezidentovaní i Nobelovej cene za mier, o súčasnom americkom technologickom géniovi - rodákovi z JAR - Elonovi Muskovi (TESLA), o paradoxoch typu, že len 63% ľudí má zavedenú vodu, ale až 92%  mobilné telefóny, o význame ťažby zlata, ktoré prinieslo do oblasti nielen nové príležitosti, ale i prekliatia, o vážnych problémoch so zásobami  vody, o trúbke na vrchole Stolovej hory, o tučniakoch, tuleňoch, veľrybách, elektrických ohradníkoch,  opustených a nevyužívaných futbalových štadiónoch po MS 2010, o popularite rugby, a mnoho a ešte viac nových vecí, ktoré sa žiaci dozvedeli a so záujmom a zanietením si ich pripomínajú aj na ďalších hodinách geografie Afriky. 
 
Pán Práznovský, ďakujeme Vám za túto skvelú príležitosť zoznámiť sa s Južnou Afrikou optikou cestovateľa a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia. Emke Práznovskej rovnako ďakujeme za jej iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní a príprave podujatia.
 
Peter Paľaga
učiteľ geografie

V rámci celoročného projektu „Zdravý životný štýl“ v ŠKD sme si dovolili pozvať výživovú poradkyňu pani Janku Trebulovú, ktorá naše pozvanie prijala a formou besedy priblížila deťom z ŠKD, aký je dôležitý zdravý životný štýl, starostlivosť o naše zdravie a čo je potrebné dodržiavať, aby sme boli zdraví. Deti sa dozvedeli veľa informácií, ako napríklad čo sú bielkoviny, sacharidy a vitamíny. Do diskusie sa  veľmi pekne zapájali a pýtali sa rôzne otázky, na ktoré im poradkyňa Janka odpovedala. Deti si z besedy odniesli veľa nových a dôležitých informácií, ktoré ako povedali, chcú dodržiavať aj v živote.

  vychovávateľka: Janka Revická

 

V mesiaci október 2017 absolvovali žiaci 3.ročníka plavecký výcvikový kurz v prekrásnom prostredí areálu x-bionic v Šamoríne. Kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín prebiehal pod odborným vedením skúsených profesionálnych trénerov a bol určený pre neplavcov, začiatočníkov, ako aj pre pokročilých s rôznou plaveckou výkonnosťou. Cieľom kurzu, ktorého za zúčastnilo 73 tretiakov, bolo zvládnuť základy a zdokonaliť plavecké spôsoby kraul, znak, prsia a skoky do vody.Hodiny plaveckého kurzu priniesli našim deťom nielen hodiny tvrdého trénovania, ale aj čas na zábavu, šantenie vo vode a zaujímavé súťaživé hry.Na záver plaveckého kurzu absolvovali všetci jeho účastníci záverečné testy, na základe ktorých zvládli všetky disciplíny a obdržali diplom úspešného absolventa plaveckého kurzu. Všetkým účastníkom kurzu gratulujeme a veríme , že im priniesol okrem tvrdej a poctivej driny, ktorá k športu ale patrí, aj chvíle radosti a veselých zážitkov.

  

PaedDr. Darina Opátová
vedúca plaveckého kurzu

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút