Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Na pozvanie organizačného výboru sa v utorok 7.11.2017 naši žiaci 8.a 9.ročníka zúčastnili festivalového divadelného predpoludnia v priestoroch divadla LUDUS v Bratislave.
Sotva sme sa v sále usadili na scénu vtrhol kričiaci bradatý chlap s revolverom, aby odpálil inscenáciu Gábora Görgeya  "Na koho to slovo padne" s podtitulom "S groteskou na večné časy a možno inak". V predstavení o nás, o Európe a o tom, kto má kľúč od WC presvedčivo zažiarili mladé herecké talenty - minuloroční maturanti hudobno – dramatického odboru Cirkevného konzervatória v Bratislave. Bezprostredne po predstavení nasledovala krátka beseda vedená umeleckým šéfom divadla Ludus pánom Petrom Kubom s reflexiou toho, čo sme videli."POZNÁME SA?" bol druhý divadelný titul, ktorým nás po prestávke preniesli herci divadla Ludus kamsi na chatu, na stretávku maturitného ročníka po piatich rokoch. Hru si napísali mladí ľudia vo veku maturantov. Je v nej skúsenosť ich veku, ale zároveň predstava a vízia ako môže ich život vyzerať  päť rokov po maturite. Aké „masky" budú nosiť v súkromí a v spoločnosti. Záleží len na každom z nich ako dopadne. Hra je inšpirovaná smrťou dvoch mladých ľudí vo veku 17 rokov...Žiacka spätná väzba jasne potvrdila, že obe predstavenia sa žiakom nielen páčili, ale sa aj dotkli ich hlbšieho vnútra.

za pedagogický dozor: Peter Paľaga
Žiacka iniciatíva Emky Práznovskej (6.B) umocnená ochotou jej tatina pána Ľuboša Práznovského priniesla do školy jedinečnú besedu z jeho cesty do Južnej Afriky. Žiaci všetkých tried šiesteho ročníka sa vďaka pútavému a interaktívnemu rozprávaniu dozvedeli množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti regiónu, o nekončiacich sporoch medzi bielymi a čiernymi, o apartheide ako o politike rasovej segregácie, o chudobe černochov a bohatstve bielych, o vysokej kriminalite, o Nelsonovi Mandelovi a jeho vytrvalom úsilí za slobodu černochov, o jeho prezidentovaní i Nobelovej cene za mier, o súčasnom americkom technologickom géniovi - rodákovi z JAR - Elonovi Muskovi (TESLA), o paradoxoch typu, že len 63% ľudí má zavedenú vodu, ale až 92%  mobilné telefóny, o význame ťažby zlata, ktoré prinieslo do oblasti nielen nové príležitosti, ale i prekliatia, o vážnych problémoch so zásobami  vody, o trúbke na vrchole Stolovej hory, o tučniakoch, tuleňoch, veľrybách, elektrických ohradníkoch,  opustených a nevyužívaných futbalových štadiónoch po MS 2010, o popularite rugby, a mnoho a ešte viac nových vecí, ktoré sa žiaci dozvedeli a so záujmom a zanietením si ich pripomínajú aj na ďalších hodinách geografie Afriky. 
 
Pán Práznovský, ďakujeme Vám za túto skvelú príležitosť zoznámiť sa s Južnou Afrikou optikou cestovateľa a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia. Emke Práznovskej rovnako ďakujeme za jej iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní a príprave podujatia.
 
Peter Paľaga
učiteľ geografie

V rámci celoročného projektu „Zdravý životný štýl“ v ŠKD sme si dovolili pozvať výživovú poradkyňu pani Janku Trebulovú, ktorá naše pozvanie prijala a formou besedy priblížila deťom z ŠKD, aký je dôležitý zdravý životný štýl, starostlivosť o naše zdravie a čo je potrebné dodržiavať, aby sme boli zdraví. Deti sa dozvedeli veľa informácií, ako napríklad čo sú bielkoviny, sacharidy a vitamíny. Do diskusie sa  veľmi pekne zapájali a pýtali sa rôzne otázky, na ktoré im poradkyňa Janka odpovedala. Deti si z besedy odniesli veľa nových a dôležitých informácií, ktoré ako povedali, chcú dodržiavať aj v živote.

  vychovávateľka: Janka Revická

 

V mesiaci október 2017 absolvovali žiaci 3.ročníka plavecký výcvikový kurz v prekrásnom prostredí areálu x-bionic v Šamoríne. Kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín prebiehal pod odborným vedením skúsených profesionálnych trénerov a bol určený pre neplavcov, začiatočníkov, ako aj pre pokročilých s rôznou plaveckou výkonnosťou. Cieľom kurzu, ktorého za zúčastnilo 73 tretiakov, bolo zvládnuť základy a zdokonaliť plavecké spôsoby kraul, znak, prsia a skoky do vody.Hodiny plaveckého kurzu priniesli našim deťom nielen hodiny tvrdého trénovania, ale aj čas na zábavu, šantenie vo vode a zaujímavé súťaživé hry.Na záver plaveckého kurzu absolvovali všetci jeho účastníci záverečné testy, na základe ktorých zvládli všetky disciplíny a obdržali diplom úspešného absolventa plaveckého kurzu. Všetkým účastníkom kurzu gratulujeme a veríme , že im priniesol okrem tvrdej a poctivej driny, ktorá k športu ale patrí, aj chvíle radosti a veselých zážitkov.

  

PaedDr. Darina Opátová
vedúca plaveckého kurzu

 

Jeseň, pani bohatá, zlatý šat si oblieka, polia plné úrody, núkajú nám dobroty. A z tých dobrôt naše deti vykúzlili pekné veci. Vyrezali tekvice, ozdobili šípkami. Nuž veru, leto je už za nami! Tak sa teda pozrite, čo zdobí ten náš blok C! Pani Jeseň si tu stráži vyzdobené tekvice. Ten, čo ide okolo, zastane a povie si: „Úžasné!“ Aj takto sa deti z ŠKD vedia tešiť z jesene. Tak sa pozrite a posúďte. Je to pekné a či nie? Jesenné prázdniny sa spájajú so sviatkom Pamiatka zosnulých. Deti z ŠKD si zo zaváraninových fliaš vyrobili svietniky. Ozdobili ich rôznymi ozdôbkami z papiera. Spoločne sme si pripomenuli, ako vznikol tento zvyk zapaľovať sviečky a zdobiť kvetmi hroby tých, ktorí už nie sú medzi nami. A tak sme aj my rozsvietili svetielka a na chvíľu sme v tichu mysleli na tých, ktorí nás opustili, ale v našich srdciach budú žiť naveky.

Vychovávateľka Viera Kollárová

Pestré kostýmy, latino hudba, vyše tritisíc tanečníkov, atmosféra nabitá energiou, aj takto to vyzeralo na tohtoročných Majstrovstvách Európy v Showtime, kde nás úspešne reprezentovali Tomáš Kaleta a Dianka Dugasová. Mladí tanečníci z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio tancujú spolu len necelé dva roky a napriek tomu dosahujú úspešné výsledky. Opýtali sme sa Tomáša a Dianky, ako sa im na súťaži tancovalo a čo plánujú ďalej: ,,Tanec sme zvádli dobre, mali sme trošku trému, ale napriek tomu sme sa nepomýlili. Budeme ďalej trénovať a zlepšovať naše tanečné figúry. Ďakujeme našim trénerom Grétke a Robovi, ktorí nás toľko v tanci naučili. Veríme, že v ďalšej súťaži budeme ešte lepší.“ Naši tanečníci sa so svojou choreografiou Fantastic Rio prebojovali na úspešné šieste miesto. Deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu prezentáciu našej školy.

Margaréta Klimová

 

V tomto období prebieha príprava realizácie štúdie PISA 2018.

Dátum: V hlavnom meraní PISA 2018, ktoré sa uskutoční 16. – 27. apríla 2018.

Počet: na Slovensku sa zúčastní približne 400 základných a stredných škôl. Základná škola Dunajská Lužná bola zaradená medzi vybrané školy. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, narodení v roku 2002. Testovanie prebieha kompletne v elektronickej podobe a testuje sa matematická, čitateľská, finančná a prírodovedná gramotnosť

Cieľ: štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Analýza výsledkov: všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD). Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Dátum: 26.10.2017

Vypracovala: Eva Érseková

V súvislosti s blížiacim sa termínom celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) umožnil základným školám, ktoré majú licencie do systému e-Test, zrealizovať prípravu žiakov na T5-2017 elektronickou formou pod názvom E-Testovanie 5-2017. E-Testovanie 5-2017 sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra 8. novembra 2017 v bloku B v učebniach informatiky. Testovaní budú žiaci 5.A, 5.B, 5.C triedy. E-Testovanie 5-2017 prebehne v čase od 7.40 hod. do 11.40 hod. Testy z predmetov trvajú 60 minút, po skončení testovania sa žiaci presunú do tried a pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

Vypracovala: Érseková Eva

Uplynulý týždeň sme so žiakmi uzavreli tematický celok Pravek na hodinách dejepisu. Žiaci si v závere mali možnosť vyskúšať vlastnoručne ( alebo s menšou pomocou dospelých) vyrobiť  praveký výrobok, ktorý následne odprezentovali pred spolužiakmi na hodine. Veru, nejeden sa priznal, že mu jeho výroba vôbec nešla. Výsledné predmety ale stáli za to, a tak sa mohli žiaci pýšiť hlinenými nádobami, šperkmi, zbraňami či pracovnými nástrojmi. No, veď posúďte sami, akí sú zruční tí naši šiestaci.

Mgr. Katarína Ambrusová

 

V utorok 17.10.2017 sa naši žiaci 7.B a 7.C so svojimi triednymi pani učiteľkami vydali na exkurziu nielen v priestore, ale aj v čase. Cestovali do neďalekej Nitry, kde ich na Župnom námestí čakal dobovo oblečený sprievodca, veľkomoravské knieža Slavobor. Vydali sa spoločne do čias Veľkej Moravy, kedy hradisko v Nitre plnilo významnú úlohu cirkevného centra. Žiaci navštívil Katedrálu sv. Emeráma, kde mali možnosť obzrieť si napríklad vzácne fresky, vypočuť si stredoveký zosilovač hlasu, ktorý používali kňazi pri náboženských obradoch. Pozreli si aj katedrálu z neskoršieho obdobia, bohato zdobenú barokovou výzdobou, plnúmonumentálnych malieb, reliéfov a sôch.  Žiakov zaujal i orgán v zadnej časti chrámu, ktorý je i v dnešných časoch plne funkčný. Ďalej pokračovali so Slavoborom do Diecézneho múzea, kde obdivovali naše prvé písmo- hlaholiku a najdôležitejšie veľkomoravské texty v ňom napísané. V podzemí múzea na žiakov čakala expozícia zložená zo zlatých čaší, biskupských berlí, mincí, na ktorých si mohli prezrieť detailnú prácu majstrov remeselníkov. Z múzea sa presunuli do ďalšej časti hradu- kazematy, kde videli zachovaný úsek kamenných hradieb z veľkomoravských čias i kostrové pozostatky v ňom nájdené. Následne prešli z hradiska do Starého divadla Karola Spišáka, kde bol pre nich pripravený workshop. Mali možnosť pozrieť si, ohmatať, poťažkať najrôznejšie predmety používané v časoch Veľkej Moravy (šperky, zbrane, veci bežnej potreby, písacie pomôcky, hygienické pomôcky...) Žiakov workshop nadchol, na okamih sa cítili ako praví obyvatelia Veľkej Moravy. Vypočuli si dobovú hudbu, staroslovienčinu a na záver aj ochutnali dobový chlieb vo forme placiek. Potom sa už len spokojní a unavení po celodennom pohybe po veľkomoravskej Nitre vydali na cestu domov. Pani učiteľky ocenili profesionálny prístup kniežaťa Slavobora (PhDr. Mateja Šišku PhD.), ktorý žiakom zaujímavou a netradičnou formou ukázal najvýznamnejšie pamiatky z čias Veľkej Moravy. Nedá mi nepoznamenať na záver, že sme dostali i pozitívne ohlasy od okolitých návštevníkov hradu ohľadom správania sa a záujmu žiakov, čo pedagógov veľmi teší.

Mgr. Katarína Ambrusová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút