Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Skoré vstávanie. Rozospaté pohľady. Zívajúce tváričky. Zraz pred školou už o 5.00 hod. ráno. Aj toto patrilo k exkurzii, na ktorej sa zúčastnili prevažne žiaci 9. ročníka v dňoch 21.5.-23.5.2019. Hoci sme si mysleli, že žiaci budú po celý čas v autobuse spať, mýlili sme sa. Cestu nám a pánovi šoférovi spríjemňovali spievaním známych pesničiek. Po ceste do Prahy sme sa zastavili v Liberci na úžasnej prehliadke v iQLANDII – modernom science centre s planetáriom a množstvom interaktívnych exponátov. V Prahe sme sa ubytovali, navečerali a vyrazili na večernú prehliadku tohto nádherného mesta. Od toľkej krásy niektorí žiaci v noci nevedeli zaspať. Druhý deň dostali naše nohy poriadne zabrať. Lanovkou sme sa dopravili na Petřín, niektorí z nás šli pešo hore do veže, kde sa nám rozprestrela „stovežatá“ ako na dlani. Po vyhliadkovej veži sme absolvovali štvorhodinovú prehliadku Prahy spolu so sprievodcom. Zaujalo nás Múzeum miniatúr, kde sme mali možnosť vidieť cez mikroskop napríklad Otčenáš napísaný na ľudskom vlase či karavánu tiav v ušku ihly. Exkurzia pokračovala prehliadkou Hradčian a starého mesta. Cez Karlov most sme sa pomaly presunuli k Orloju, odtiaľ na Václavské námestie, kde sme mali rozchod. Po rozchode sme navštívili Múzeum čokolády Choco-Story. Oplatilo sa. Mohli sme degustovať čokoládu do sýtosti a vyrobiť si vlastnú s kúskami ovocia, kokosu, orechov. Takto prejedení sme sa presunuli o poschodie vyššie do Múzea voskových figurín Grévin. Okrem rozprávkových bytostí sme sa pofotili so známymi osobnosťami, napr. Vladimírom Menšíkom, Angelinou Jolie, Karlom Gottom, Luciou Bílou, Alexandrom Dubčekom, Angelou Merkelovou či prezidentmi Obamom a Trumpom. Tento náročný deň sme zakončili večernou plavbou po Vltave. Opäť niektorí žiaci boli aj po tomto vyčerpávajúcom dni plní energie a zážitky spracovávali do skorých ranných hodín. Posledný deň sme strávili na zaujímavej a pre nás všetkých veľmi poučnej výstave pod názvom Neviditeľná výstava. Tu sme sa oboznámili s neľahkým každodenným životom nevidiacich. Vyskúšali sme si zahrať spoločenské hry pre zrakovo postihnutých so zaviazanými očami, čo veru nebolo pre nikoho z nás ľahké. Zároveň sme si mohli preštudovať spôsob tvorby a písania textu Braillovým písmom. Výstava sa končila najzaujímavejšou časťou, a to putovaním tmavými miestnosťami, kde sme rozoznávali predmety každodennej potreby iba po hmate. Ako nevidiaci sme sa ocitli aj na ulici. Nakoniec sme vošli do baru, v ktorom sme si mohli objednať nealko nápoje, vypiť ich a zaplatiť za ne, hoci sme nič nevideli. Nakoniec sme sa s našou nevidomou sprievodkyňou, ako aj s ostatnými pracovníkmi rozlúčili. Z Neviditeľnej výstavy sme mali všetci veľmi silný zážitok.Trojdňový výlet sme zakončili nákupmi v obchodnom centre. Cesta domov ubehla rýchlo a pri škole nás už netrpezlivo vyčkávali rodičia. Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré dňom i nocou bdeli nad žiakmi, a to pani zástupkyni Márii Plačkovej, organizátorke exkurzie Ivane Hubáčovej a triednym učiteľkám 9.A a 9.B Romane Barešovej a Zuzane Petrášovej.

Mgr. Romanka Barešová

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii ponuku letného tábora s dominikánmi.

Plagátik, PDF

 

V dňoch 5., 6. a 17. júna si žiaci 2. ročníka a 1.D triedy preverili praktické aj teoretické zručnosti a vedomosti na dopravnom ihrisku v Galante.
Z interaktívneho vyučovania si deti odniesli veľa nových poznatkov.
 
Mgr.Darina Kováčová
 
 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Jánske ohne.

POZVÁNKA, PDF

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že v sobotu dňa 15.6. 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa budú v budove C bloku nad jedálňou vydávať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a rozhodnutia o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagátik na služby Božie, ktoré sa uskutočnia na záver školského roka.

Mgr. Klátiková Oľga

Plagát, PDF

 

 

Tento rok sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Nultý ročník kampane bol vyhlásený národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015. Kampaň 2019 podporuje aj majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan.

Hlavnými cieľmi je zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť ich v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, autobusom či pešo, znížiť motorovú dopravu v okolí školy.

Do kampane bola naša škola zapojená od 20.mája do 31.mája 2019. Spoločnej akcie -príchodu do školy na bicykli alebo kolobežke sa zúčastnilo 269 žiakov s učiteľmi a zástupcom samosprávy, p. poslancom Petrom Paľagom. Pešo prišlo do školy 223 žiakov. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu prišlo do školy na bicykli 949, na kolobežke 267 a pešo 1693 detí. Bezpečnosť chodcov aj cyklistov zastrešoval obecný úrad a obecná polícia, ktorí sa tiež týmto spôsobom zapojili do kampane. Na prechode pre chodcov na hlavnej ceste riadili dopravu zamestnanci obecnej polície, pri zdravotnom stredisku zamestnanci obecného úradu. Za spoluprácu im ďakujeme. Naše vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu, žiaci 4. a 9. ročníka absolvovali prednášku spojenú s praktickou ukážkou, ako si skontrolovať bicykel na sezónu, ktorú im pripravil p. učiteľ Radoslav Munka. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu žiaci absolvovali 949 jázd na bicykloch a 267 jázd na kolobežkách.Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Spracovala: Érseková Eva

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXI. zasadnutie rady školy.

Pozvánka PDF

 

Aj v tomto šk. roku sa medzi žiakmi 1. roč.  uskutočnila matematická súťaž MATEMATICKÝ KRÁĽ.  V máji prebehli v jednotlivých triedach triedne kolá. Z každej triedy postúpili traja najlepší matematikári do školského kola. Zišlo sa tu tak 18 detí, ktoré museli vypočítať ťažké logické príklady. Kráľom sa stal Tomáško Nagy z 1.D triedy. Jeho prvým poradcom Oliver Alexy z 1.D a dvornou dámou Ninka Kalužná z 1.F triedy.

Všetky zúčastnené deti dostali ocenenia a celému kráľovskému dvoru gratulujeme.

                                                                                                                       Mgr. E. Kalinová

 

 

Ráno 3. mája sa od ZŠ Dunajská Lužná pohol slávnostný sprievod predstaviteľov obce, školy, miestnych inštitúcií a 500 žiakov, ktorý smeroval k evanjelickému kostolu v našej obci.

Pochodové tempo udávala dychová hudba Ministerstva vnútra, ktorá už niekoľko rokov dodáva slávnostný punc tejto milej akcii.

Po kladení kytíc s trikolórou nášho štátu a vypustení kŕdľa holubov nad hlavami zúčastnených, pokračoval program v interiéri evanjelického kostola.

Spevom, hudbou a hovoreným slovo si účastníci uctili 100. výročie úmrtia nášho velikána Milana Rastislava Štefánika.

Po skončení programu sa dve triedy 5. ročníka zúčastnili pochodu v Ivanke pri Dunaji k mohyle Milana Rastislava Štefánika, kde sa konal pietny akt za účasti významných predstaviteľov nášho štátu i spriatelených krajín.

Naše krásne dievčatá oblečené v kroji z myjavsko-brezových kopaníc oprávnene vzbudzovali pozornosť fotografov i ďalších prítomných.

Verím, že účasť na tejto akcii spojená s niekoľkonásobným preletom lietadla nad mohylou Milana Rastislava Štefánika i zoskokom parašutistov blízko pietneho miesta, bola pre našich žiakov  zážitkom.

PaedDr. Iveta Slobodníková

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)