Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Zrejme aj  mierne zimy v posledných rokoch pomáhajú populačnej explózii vší. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie. U nás sa vlasové parazity opakovane vyskytujú iba na I. stupni, kde je kontakt žiakov v škole a  v školskom klube osobnejší.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto nespokojnosť rodičovskej verejnosti by sa mala obrátiť na tých  rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov , ale aj pre učiteľov. Kontrolami vlasov sa stráca čas, ktorý je určený na vzdelávanie a prehŕňať sa vo vlasoch detí  tiež nie je veľmi príjemné.

Vlasová voš sa prenáša kontaktom, to  znamená,  že sa môže preniesť  aj na osoby  z rodín, kde sa  hygienické zásady a čistota prísne dodržiavajú. Zdrojom prenosu sú opierky  v autobuse, divadle, kine, odkladanie ošatenia v šatniach  a pod.

Voš detská, čiže pediculus capitis je dlhá 2 až 4 mm a samička denne nakladie3 – 4 vajíčka, tzv. hnidy, ktoré pripevní nerozpustiteľným  ,,lepom“  k vlasom pri korienku. Žije asi tri týždne a za tento čas dokáže naklásť 100 – 140 vajíčok. Asi za 20 dní z larvy vyrastie dospelá voš.

Po prvom objavení vlasových parazitov pedagógovia upozorňujú rodičov, aby starostlivosti o vlasy venovali zvláštnu starostlivosť.  Nestačí iba ošetriť vlasy šampónom, ale je potrebné  vymeniť uteráky, posteľnú bielizeň, vyprať plyšové hračky, čiapky  a ďalšie ošatenie, a to nielen u dieťaťa, ale aj u ostatných členov rodiny.  Je to náročné na čas, ale inak vši neodstránime! Pretože vši začínajú byť voči šampónom na ich odstránenie odolné. Najistejším prostriedkom je tenkozubý hrebeň, ktorým sa vajíčka vyčešú. Vyčesané vajíčka treba rozpučiť, spláchnuť vo WC, prípadne spáliť. Potom treba vlasy umyť špeciálnym šampónom . Neodporúča sa umývať vlasy špeciálnym prípravkom častejšie než raz za  14 dní, lebo na vajíčka neúčinkuje. Okrem toho všetky antisekticídne prípravky  dráždia vlasovú pokožku, ktorá svrbí. Pomáha zábal z vajíčka a pár lyžičiek olivového oleja, po ktorom vlasy umyjeme šetriacim šampónom.

Po 10 dňoch sa z vajíčok liahnu malé parazity a to je čas na opätovné použitie šampónu.

Pri likvidácii pedikulózy nepomôže ani drastické ostrihanie vlasov u dievčat (postačí ich skrátenie),  ani sťažnosti u vyšších kompetentných orgánov, pretože jediný spôsob, ako vši do školy nepriniesť, je pravidelná kontrola zo strany rodičov, teda raz za týždeň skontrolovať , či sú vlasy dieťaťa čisté, či nepoužiť špeciálny šampón alebo či netreba vyčesať , obrať alebo vystrihnúť vajíčka, tzv. hnidy. Musia to však robiť zodpovedne všetci rodičia, lebo inak sa vší v škole nezbavíme. A to je ten  problém!

Z minulosti máme  totiž skúsenosti, že dieťa po písomnej výzve rodičov o očistu vlasov prišlo do školy  s neskutočným množstvom vajíčok. Napriek tomu, že dieťa tvrdilo, že rodičia mu vlasy vôbec nekontrolovali, predvolaná matka tvrdila opak.

Alebo sme mali prípad, kedy matka opakovane neošetrila vlasy so živými parazitmi  s odôvodnením, že nemá čas. A kolobeh sa začína odznova a parazity pretrvávajú a pretrvávajú. Preto musíme žiakov nielen so všami, ale aj  vajíčkami posielať domov.

 Pre odstránenie pedikulózy škola urobí nasledovné opatrenia:

    po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa zo školy okamžite domov,
    dieťa zostane doma až do odstránenia vajíčok
    po nástupe do školy triedny učiteľ opätovne skontroluje u dieťaťa stav vlasov.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti  a tento stav nahlásime listom:

1.Obci podľa miesta bydliska,

2.Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci, kam naša škola patrí.

Verím však, že zodpovedným prístupom všetkých rodičov do jedného, pravidelnou kontrolou a účinnou prevenciou sa vlasové parazity v našej škole vyskytovať nebudú.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie a za to, že ste venovali čas tejto dôležitej informácii.

 
PaedDr. Iveta Slobodníková

        riaditeľka školy

Dunajská Lužná 31.1.2019

Vážení rodičia, obraciam sa na Vás s nasledovnými informáciami a požiadavkami:

1. Informácie o novej budove

Dňa 26.9. 2019 ( štvrtok) som navštívila elokované pracovisko F- blok, aby som Vám vedela poskytnúť najnovšie informácie o jeho stave. Vnútorné priestory vrátane suterénu sú hotové, čaká sa iba na dokončenie zábradlia požiarneho schodiska. Presný termín kolaudácie mi však nevedeli poskytnúť, lebo závisí od dodávky zábradlia. Malo by sa však uskutočniť v dohľadnom čase. Spolu s Vami dúfam a verím, že do polovice októbra sa budú deti učiť v nových priestoroch. 

2. Problémy v školskom autobuse

Na základe informácií od vodiča a niektorých žiakov, žiadam rodičov všetkých žiakov, ktorí využívajú služby školského autobusu, aby sa so svojimi deťmi dôrazne porozprávali o správaní v tomto dopravnom prostriedku. Žiaci prvého stupňa v autobuse počas jazdy nesedia, ale behajú z miesta na miesto a neprimerane kričia. Starší žiaci si zasa vyhradzujú určité sedadlá iba pre seba a iné deti na ne nepustia. Ak sa správanie detí nezlepší, budú ,,nepolepšiteľní" žiaci vylúčení z dopravy školským autobusom. Nemôžu seriózne deti trpieť na úkor nekultúrnych cestujúcich z radov žiakov. 

3. Výskyt vlasových parazitov

Prosím o urýchlenú kontrolu vlasov Vašich detí, pretože s prichádzajúcou jeseňou nám niektorí žiaci (aj keď nevedome) prinášajú do školy vlasové parazity. 

Živé vši je potrebné okamžite odstrániť prostriedkami na to určenými a vajíčka strhnúť alebo vlas s vajíčkom odstrihnúť. V prípade objavenia vlasových parazitov alebo vajíčok (tzv. hníd) počas vyučovania budete vyzvaní okamžite si vyzdvihnúť dieťa a ponechať si ho v domácej starostlivosti až do úplného odstránenia vajíčok. K likvidácii vlasových parazitov je treba pristupovať naozaj zodpovedne, lebo inak ich výskyt v takom veľkom kolektíve môže narásť do epidémie. 

Ďakujem za pochopenie. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí väčšinu problémov eliminovať. S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

Milí rodičia, priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXII. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

 

Vážení rodičia,

Vaše dieťa sa môže prihlásiť okrem krúžkov, ktoré ste uviedli v dodatku vzdelávacieho poukazu aj na ďalšie krúžky. Na tieto sa žiak prihlasuje u vedúceho krúžku.

 

Krúžková činnosť sa začína po zbere a vyhodnotení vzdelávacích poukazov, podpise a opečiatkovaní vzdelávacích poukazov, vyplnení a odovzdaní dodatkov k vzdelávacím poukazom, rozdelení krúžkových záznamov, rozdelení žiakov do krúžkov. Z uvedeného vyplýva, že krúžková činnosť sa začína po 1. októbri 2019.

 

Zážitky a zábavná veda  pod jednou strechou – to je Atlantis Center – vzdelávacie a zážitkové centrum v Leviciach. Začiatkom septembra si ho naplno užili naši šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Našťastie v Atlantise neplatí klasické „Nedotýkajte sa exponátov!“. Na 70 interaktívnych exponátoch si žiaci s nadšením vyskúšali fyziku, matematiku a  techniku v praxi. Vyšantili sa v bublinovom raji, riešili matematické hlavolamy, hľadali ťažisko, skúmali zotrvačnosť, magnetizmus, rovnováhu, symetriu, videli v činnosti robotov a dron. Niektorí sa pomocou 9D simulátora ponorili do virtuálneho sveta (zažili jazdu na kolotoči, stretli dinosaurov). Exkurzia podnietila väčší záujem žiakov o prírodovedné predmety a obohatila ich o nové zážitky.

Mgr. Gabriela Jašeková

 

Milí rodičia deviatakov, milí deviataci,

ponúkame Vám odkaz na web stránku o podujatiach- Župné školy pre Teba, čo je vlastne prezentácia stredných škôl v bratislavskom kraji 4. - 16.10.2019 v Bratislave, Senci, Pezinku a v Malackách. Ocenia to asi najmä deviataci a ich rodičia - https://www.dunajskaluzna.sk/rozhlas/zupne-skoly-pre-teba-prezentacia-strednych-skol-v-zriadovatelskej-posobnosti-bsk-4-16102019-1812.html .

Viac informácií nájdete aj na www.strednapremna.sk .

 

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku sme využili novú ponuku poisťovne Allianz a poistili sme kompletne všetkých žiakov našej školy proti krádeži a za stratu veci. To znamená, že sa spoločne nemusíme obťažovať administratívnymi úkonmi súvisiacimi s vypĺňaním tlačív a tiež, že na poistné nemusíte prispievať zo svojho rozpočtu. Celková výška poistného je 656,- eur. Začiatok poistenia je 12.9. 2019. Koniec poistenia je 15.10. 2020. Poistná suma je na veci do 200,- eur na osobu.

 

Vážení rodičia,

1. v nasledujúcom týždni od 16.- 20. septembra 2019 bude vyučovanie prebiehať v rovnakom režime ako predchádzajúci týždeň. 

2. v priloženom súbore máte k dispozícii tabuľku väčšiny krúžkov s uvedením dňa a hodiny krúžkovej činnosti. 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY, PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút