Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Výletnú partiu dnes tvorilo 13 detí,  3 dospeláci a pes.  A bolo nám veru hej,  šli sme džungľou suchých dunajských ramien, sprevádzalo nás nádherné slnečné počasie, videli sme srnky,  objavili líščiu noru i nory zajačie,  našli sme srnčiu lebku s parôžkami s hornou čeľusťou aj so zubami.  Popri mori snežienok sme napokon doputovali aj k moru cesnaku. A ten sme aj domov nazbierali,  lebo je to lahôdka i medicína na všakovaké telesné neduhy. 

Dovidenia na ďalšej vychádzke v apríli. 

P. Paľaga
  vedúci G-T krúžku 

 

 

V školskom klube detí sme sa my, pani vychovávateľky a pán vychovávateľ dohodli, že si vyskúšame deň zdravých nátierok za pomoci detí. Nakoľko sme nevedeli, ako deti zareagujú, deň predtým sme sa s nimi o výrobe nátierok porozprávali. Priblížili sme im aj kuchyňu našich mám a starých mám, ako ony pripravovali rôzne osviežujúce, nenáročné na prípravu, lákavé a zdravé nátierky. Práve také boli a sú nátierky, ktoré spestrujú raňajky či ľahkú večeru, poslúžia ako chutná desiata do školy a obohatia nám jedálny lístok na oslavách.Naše nátierky boli zároveň aj rozprávkami. Snažili sme sa deti motivovať, a preto sme ich pomenovali: vajcová – Išlo vajce na vandrovku, tuniaková – Nemo rybička, šunková – Prasiatko Peppa, syrová – Myšací kráľ sveta, bryndzová – Biele zlato. Všetky deti sa zapojili do činnosti. Nie žeby museli! Ale dobrovoľne sa zapájali a pomáhali pri príprave. Bolo vidieť na nich, že ich táto aktivita baví. Pri zážitkovej metóde mohli rozbaľovať, roztláčať, miešať suroviny vidličkou, dokonca si niektorí vyskúšali prácu s mixérom. Deti samé natierali pečivo a jedli, čo si „navarili“. Keďže každé oddelenie robilo jednu nátierku, chodili sme po oddeleniach a vo veľkom ochutnávali. Niektoré deti nám povedali, že ich rodičia takéto dobroty doma nerobia, z čoho boli smutné.Myslím si, že akcia „Zdravé nátierky“ sa nám podarila. Všetkým chutilo a spolu s deťmi sme prežili ďalší pekný deň v Školskom klube detí. Bola to aktivita plná zábavy, radosti a papania – MŇAM, MŇAM.

Pani vychovávateľka
Bc. Monika Mogrovicsová

 

 

1. Oznamujeme,  že dňa 30.3.2018 / Veľký piatok / a 2.4. 2018 / Veľkonočný pondelok/ bude telocvičňa zatvorená.

         Ďakujeme za pochopenie. 
        vedenie školy

2. Oznamujeme všetkým návštevníkom školy, že po 18,00 hod. bude malá bránka pri kotolni zamknutá. Žiaci ZUŠ a návštevníci školy a telocvične môžu používať hlavný vchod pri školskej jedálni.

Ďakujeme za pochopenie.
vedenie školy

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XV. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Členovia organizácie Spoznávaj vedu, o. z. z Levíc k nám zavítali minulý školský rok a predviedli starším žiakom fyzikálne pokusy. Po veľkom úspechu tohto podujatia sme ich pozvali aj tento rok. Vo štvrtok, 22. februára, sa naša telocvičňa zmenila na chemické laboratórium. Všetci žiaci 2. – 9. ročníka (rozdelení na štyri skupiny) s napätím aj nadšením sledovali efektné chemické pokusy so suchým ľadom, etanolom, propán-butánom, horčíkom, peroxidom vodíka a inými látkami. Na vlastné uši sa presvedčili, že pokusy môžu byť aj vtipné. Stačí sa nadýchnuť hélia. Telocvičňa v plameňoch a hmle, výbuchy, prelievanie plynov, slonia zubná pasta, balónik zväčšujúci sa bez fúkania, fľaša „raketa“ a ďalšie zážitky pre všetky zmysly. Sprevádzané prejavmi prekvapenia, radosti, vzrušenia, výskania, potlesku. Starší žiaci z hodín chémie a fyziky spomínané látky a ich vlastnosti poznajú. (Aj so vzorcami sa už potrápili).  Učili sa o  horení, podmienkach horenia, zmenách skupenstva, chemických reakciách, ...  Vďaka tomu lepšie chápali odborné vysvetlenie k pokusom. Pripomenuli si, že vždy musia myslieť na bezpečnosť. Zážitkové dopoludnie bolo veľmi vydarené. Vďaka našim hosťom deti zažili, že veda je zábava. Odmenou bol veľký potlesk.

 

                                                                         Mgr. Gabriela Jašeková

Saška Katrenčíková z 5.A si pripravila na hodinu geografie projekt s prezentáciou najväčších sopiek, súčasťou ktorej bol aj tento exkluzívny "hand made" model s polystyrénovým základom, drôteným skeletom, papierovým kužeľom a voskovou lávou vytekajúcou z krátera. Okolie dekorujú drevené torzá erupciou zničených stromov. Úžasná práca, veľmi nás Saškin fortieľ i záujem o geografiu teší.
 
RNDr. P. Paľaga
učiteľ geografie

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vybrali do kultúrneho domu na predstavenie banskobystrického divadielka Clipperton.  Zoznámili sa s Rumcajsom, s jeho dobrodružstvami a tlieskali aj jeho veselým pesničkám. Deťom sa veľmi páčilo, dokonca niektoré aktívne a hlasno vstupovali do deja. Spolu s pani učiteľkami sa nasmiali a takto veselo sa naladili na  očakávané prázdniny.

 

Ing.Zuzana Štellerová

 

Vážení rodičia a priatelia školy

Každý rok sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná.Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme v minulosti vybudovali kuchynku, toalety, chodník, počítačovú učebňu, nakúpili školský nábytok, interaktívne tabule, chodník z  E-bloku do A-bloku, lexanový prístrešok v E-bloku v modulovej  budove zrealizovaný minulý rok.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli:

  1. do všetkých deviatich toaliet namontovať sušiče rúk. Pán elektrikár je už oslovený a  montáž by sa mala  začať počas jarných prázdnin. Predpokladaná investícia je viac než 10 000 eur. Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2018.

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.  

     3.najneskôr do 30. apríla 2018 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2017.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Dunajská Lužná 20.2.2018

 

  Michaela Bednárová                 Mgr. Pavol Adamčiak                  PaedDr. Iveta Slobodníková

  predsedníčka ZRPŠ                  predseda rady školy                          riaditeľka školy

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v mesiaci február  pre žiakov 7.a 8.ročníka ZŠ lyžiarsky výcvikový kurz. Jeho miestom bolo pre nás už rokmi osvedčené lyžiarske stredisko Krušetnica a miestom ubytovania  Agropenzión Novoť . Už pri príchode na Oravu nás privítala krásne zasnežená biela príroda a snehové vločky poletovali každý deň. Podmienky na lyžovanie boli v lyžiarskom stredisku veľmi dobré: každé ráno upravený „vyratrakovaný“ svah, k pohodliu a pohode prispela sedačková lanovka, bežiaci pás pre začiatočníkov, príjemná hudba šíriaca sa po trati z reproduktorov, ústretový personál prevádzkovateľov strediska, príjemné stravovacie zariadenie priamo pod vlekmi, kde si naše deti mohli oddýchnuť, kúpiť niečo pod zub a načerpať sily. Aj keď tohto roku sme mali väčší počet úplných začiatočníkov, veľmi milo nás prekvapila obrovská chuť našich žiakov neustále lyžovať, ich disciplinovanosť, tolerancia na svahu, vzájomná pomoc a povzbudzovanie sa, správanie sa v stravovacom zariadení a priestoroch strediska. Popri brázdeniu na oravských svahoch sme si našli čas aj na návštevu malebného a jedinečného múzea kávy v Krušetnici, kde si záujemcovia mohli zakúpiť kávu privezenú priamo z plantáží v Mexiku, Hondurase a Brazílii a zoznámiť sa so spôsobmi praženia a pestovania kávy. Ďalšie popoludnie sme navštívili farmu v Novoti – blízko nášho penziónu – kde nám osobne pán predseda ukázal svoju pýchu – kravy, teliatka a iné zvieratká a ponúkol nás syrom vyrobeným v tamojšom podniku. Tí, ktorí už na farme boli, sa venovali športovému zápoleniu v stolnom tenise. V priestoroch penziónu bol deťom k dispozícii aj bazén, kde mohli relaxovať po namáhavom dni. Moja pochvala patrí všetkým účastníkom lyžiarskeho kurzu, ktorí svojou snahou a usilovnosťou kurz úspešne zvládli a samozrejme veľké poďakovanie inštruktorom a pedagógom – pani Plačkovej, Ambrusovej, p.Labisovi, Munkovi, Opátovi – za starostlivosť a perfektne odvedenú prácu.

Lyžiarsky výcvikový kurz, link na video : https://youtu.be/iCzejDYTeSw

 

                                                                           PaedDr.Darina Opátová
vedúca lyžiarskeho výcvikového kurzu

Po čarokrásnych vianočných sviatkoch, úžasných zimných prázdninách a naštartovaní II. polroku, prichádza obdobie plné veselosti, hravosti, dobrého jedla a maškarných sprievodov – Fašiangy.A v zmysle tejto tradície sa 7. februára v našom školskom klube konal karneval.Isteže, tejto, pre deti zázračnej udalosti, predchádzali náležité prípravy: zhotovovanie masiek, škrabošiek, výzdoba triedy i príprava chutného občerstvenia. Po chodbách E bloku pobehovali čiastočne „maskované“ deti a vládlo OČAKÁVANIE. Konečne bol tu – KARNEVAL –  presúvanie lavíc, prezliekanie do masiek a líčenie.Teraz mohla začať tá pravá zábava: predstavovanie jednotlivých masiek, tanečné hry, tance folklórne, klasické i moderné na hudbu podľa želania detí a navštevovanie sa po oddeleniach.Práve návštevy mali veľký úspech, deti mohli poobdivovať iné masky a spoločne sa zabaviť.Príchod Smrti s kosou a jej hrôzostrašnou družinou vyvolal úžas i veselosť a bude jednou zo spomienok, ktoré pretrvávajú...Musíme oceniť i pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré nezaváhali, „maskovali“ sa tiež a zvládli túto nefalšovanú fašiangovú veselicu na jednotku. Záver by mal byť zhrnutím a ja za najvýpovednejšie zhrnutie považujem fotografie z nášho karnevalu. Iskričky v očiach a úsmevy na tváričkách detí hovoria za všetko...

Ľudmila Jáchimová
vychovávateľka ŠKD

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút