Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Hlasné čítanie nie je bežná aktivita, s ktorou sa deti stretávajú. Vo väčšine prípadov je to len na hodinách čítania, lebo v rodine je pravidelne toľko povinností, že zaradiť hlasné čítanie do bežného dňa nie je jednoduché. Naše pozvanie prijali 3 hostia. V stredu 7. 2. nám prišiel čítať p. vychovávateľ Munka, ktorý si pripravil ukážky z knihy Budkáčik a Dubkáčik. Nasledujúci deň zazneli príbehy z Poľovníckej kapsy od mamičky nášho spolužiaka Davidka,  p. Hammelovej a ako posledný hosť prijal naše pozvanie na hodinu čítania starý otec Darky Dubovcovej, p. Grebáč. Zaujal nás oravskými povesťami od Antona Habovštiaka. Po prečítaní ukážok sme hostí vyspovedali. Všetci nám potvrdili, že je veľmi dôležité čítať a to nielen potichu, ale aj  nahlas. P. vychovávateľ často chodil do knižnice, lebo jeho mamina tam pracovala.  Keď išiel za ňou, čítal si. Knihy si rád aj požičiaval. Dnes deti čítajú málo, niektoré možno ešte nikdy neboli v knižnici. Jeho najobľúbenejšia kniha bola Opice z našej police. Davidkova mamina patrila medzi najlepších žiakov v čítaní. Prezradila nám,  že ju to tešilo, ale rozhodla sa, že nebude s deťmi súťažiť, ale skúsi im pomôcť, aby sa v čítaní zlepšili. Podarilo sa jej to. Skúsime to aj my v našej triede. P. Grebáč je redaktor v Slovenskom rozhlase a jeho pracovný nástroj je hlas. Číta už odmalička veľa a rád. Najradšej má práve povesti z rodnej Oravy. Prezradil nám, že si ich nosí na potulky po Orave a s obľubou si ich číta práve na tom mieste, o ktorom sa v povesti píše. Má to svoje čaro a robí to čítanie ešte zaujímavejšie.Tieto stretnutia boli pre nás nezabudnuteľné a už sa tešíme na ďalšie spoločné čitateľské dielničky s rodičmi a starými rodičmi.

                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Mariana Jurašiová

 

V dňoch od 5. 2. do 9. 2. 2018 sme si v 3. A spestrili vyučovanie fašiangovou tematikou. Počas jednotlivých aktivít žiaci v skupinách riešili zábavné a zaujímavé úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky,  v ktorých aplikovali svoje poznatky z vybraných slov, opisu predmetu, násobilky, slovných úloh a delenia celku na časti. Nechýbali ani tajničky a doplňovačky. Vyrobili sme si rôzne karnevalové ozdoby a zasmiali sa na pripravených vtipoch. Za každú splnenú úlohu získala skupina body. Vyučovanie bolo netradičné a veľmi nás to bavilo! 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Mariana Jurašiová

Spoločná hracia plocha + 2 lopty + 26 hráčov (rovnomerný mix chlapcov a dievčat druhého stupňa) = súboje, v ktorých každý vydal zo seba maximum. Nádherné súboje plné napätia, športového majstrovstva, ale i fairplay napokon skončili s týmito výsledkami:

Kategória 5.-6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Paula Klč (5.B) 
2.miesto: Magdaléna Krištofíková (5.C)
3.miesto: Nicol Turanská (5.B)

Kategória 7.-9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: Vanesa Szabová (8.B) 
2.miesto: Denis Kolínek (8.A)
3.miesto: Matej Šurka (8.A)

Sláva víťazom, česť porazeným a dovidenia pri ďalších žiackych športových akciách.

 
RNDr. Peter Paľaga
 organizátor a hlavný rozhodca 
30. novembra súťažilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Bolo medzi nimi i 105 našich žiakov  6.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si sami volili spomedzi uvedených tematických okruhov: 1. Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný prehľad), 2. Svetobežník (fyzická geografia a humánna geografia), 3. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), 4. Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné myslenie, pojmové myslenie), 5. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika) 

Podľa pravidiel súťaže súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 100. mieste v celkovom poradí získavajú diplom a oprávnenie používať čestný titul TOP EXPERT. S radosťou konštatujeme, že náš najlepší Tomáš Remiš (8.B) získal tento najvyšší titul.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v niektorej téme získavajú diplom a titul EXPERT.

Titul EXPERT 6 získali naši 5 žiaci:
Martin Franko (6.A), Radoslav Zrník (6.B), Artur Bagin (6.B), Carmen Schickerle (6.B), Matúš Hubert (býv.žiak 6.C).
 
Titul EXPERT 7 získali naši 6 žiaci:
Lenka Barniaková (7.A), Samuel Mala (7.A), Matej Palica (7.A), Emma Zwinger (7.B), Dominik Káčer (7.C), Marína Alexy (7.C).

Titul EXPERT 8 získali naši 11 žiaci:
Dorothea Smažáková (8.A), Ivan Ugra (8.A), Matej Šurka (8.A), Viktória Kubišová (8.B), Tomáš Remiš 2x (8.B), Adam Budinský 2x (8.B), Tomáš Alexy (8.C), Tim Mosný (8.C), Jakub Rudý (8.C), Alžbeta Svetlanská 2x (8.C), Hana Volný 2x (8.C) 

EXPERT 9 získali naši 4 žiaci:
Goran Káčer (9.A), Lukáš Rehák (9.B), Andrej Klč 2x (9.B), Marek Moro (9.B)

Detailné výsledky sú zverejnené na školskej nástenke v B-bloku.

Blahoželáme všetkým menovaným k dosiahnutým výsledkom.
 
spracoval: školský administrátor súťaže RNDr. Peter Paľaga
 
 

 

Dňa 6.2.2018 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Spomedzi našich 9 reprezentantov (v troch kategóriách) si najlepšie počínal Lukáš Rehák (9.B), ktorý v silnej 26-člennej konkurencii kat.E obsadil pekné 3.miesto a postupuje do krajského kola. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali Andrej Blažek (5.A) 8.m./32, Hana Mária Volný (8.C) 10.m./26 a Paula Klč  (5.B) 11.m./32. Blahoželáme.
Vďaka patrí i ostatným súťažiacim, Karolíne Pifflovej, Martinovi Frankovi, Samuelovi Malovi, Samuelovi Charvátovi a Adamovi Budinskému za ich účasť a úsilie uspieť čo najlepšie.

Mgr.Zuzana Petrášová / Peter Paľaga,RNDr.
učitelia geografie

Príbehy našej Zeme sú fascinujúce. Na hodinách geografie sa piataci so záujmom oboznamujú s mnohými z nich. Dianka Dugasová (5.B) spracovala silný príbeh jednej z najničivejších erupcii indonézskej sopky Krakatoa (z roku 1883) takýmto obsahovo i výtvarne nádherným posterom. Výsledok je o to radostnejší, že ide o dobrovoľný počin - v rámci reflexie videného a počutého.

Paľaga Peter, RNDr.

Naši deviataci využili tradičnú príležitosť originálnym spôsobom. Vďaka rodičovskej podpore sa zaodeli do spomienkových absolventských mikín vytvorených podľa vlastného návrhu. Od prvotných náčrtov cez mnohé triedne diskusie o samotnom dizajne, ale aj kvalite či farebných kombináciách sa napokon zdarne prepracovali k tomuto veľmi podarenému konsenzu (na fotografii verzia 9.B; 9.A uprednostnila čierne ladenie:)

Paľaga Peter, RNDr.

22.novembra podstúpili naši žiaci Testovanie piatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovanie prebehlo papierovou formou a slúži ako monitoring zvládnutého učiva z 1.stupňa. A ako sme dopadli?

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 65 65
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 22,5 21,3
Priemerný počet bodov v SR 19,4 18,9
Priemerná úspešnosť školy v % 75 71,1
Priemerná úspešnosť v SR 64,7 62,8
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR 10,3 8,3

 

Mgr. Ivana Hubáčová 

 

V priebehu minulého týždňa sa uskutočnila na našej škole prvýkrát burza kníh. Do burzy sa zapojilo mnoho žiakov so svojimi starými a prečítanými knihami, ktoré si tak mali možnosť nájsť nových majiteľov, čitateľov. O knižky mali záujem najmä žiaci prvého stupňa, ktorí v sprievode svojich pani učiteliek prišli do A- bloku a odchádzali s novými dobrodružstvami schovanými v stránkach. Dokázali tak poprieť všeobecný mýtus o tom, že dnešné deti nečítajú. Omyl! Naše deti čítajú, čomu sa tešia nie len triedne pani učiteľky ale i pani učiteľky čítania a literatúry. =) Veríme, že sa podobná akcia na našej škole ešte zopakuje.

Z vydarenej akcie má radosť i pani učiteľka/knihovníčka Mgr. Ambrusová, ktorá sa teší na malých i veľkých čitateľov vo zvyčajnom čase v knižnici.

 

Mladá alchymistka Dianka Dubovcová (žiačka 5.C) namiešala pre svojich spolužiakov tajomný magmatický kokteil, ktorým sme simulovali sopečný výbuch. Dočervena sfarbený lávový prúd sa spenený lial  von z krátera a mladí reportéri si túto udalosť nemohli nechať ujsť. Takto ju zachytili objektívmi svojich aparátov.

  RNDr. Peter Paľaga
učiteľ geografie

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút