Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 17. mája 2018 si medzi sebou zmerali sily naši druhostupniari v školskom kole v čítaní na čas. Žiaci mali prečítať za jednu minútu čo najviac slov v danom texte. Niektorým šlo čítanie naozaj od ruky, kým iní sa miestami zasekli na neznámom či dlhšom slove. Vznikli aj vtipné situácie pri zámene písmen. Celkovo však žiaci zvládli súťaž na výbornú.

Odporúčanie pre rodičov: Skúste si zmerať doma sily s Vašimi ratolesťami! Kto prečíta viac slov za minútu? Vy alebo Vaše dieťa? Apropo, porazili by ste absolútnu víťazku v rýchlom čítaní?

Na porovnanie uvádzam víťazov v jednotlivých ročníkoch:

 1. ročník: Paula Klč, 5.B (134 slov)
 2. ročník: Martin Biacovský, 6.C (158 slov)
 3. ročník: Emma Zwinger, 7.B (140 slov)
 4. ročník: Petra Semanová, 8.A (238 slov)
 5. ročník: Lukáš Rehák, 9.B (183 slov)

Absolútnou víťazkou sa stala Petra Semanová z 8.A triedy s neuveriteľným počtom slov 238.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

 Mgr. Barešová Romana

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Deň rodiny v Dunajskej Lužnej.

Pozvánka, PDF

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Za úspešného riešiteľa sa považuje žiak, ktorý vyrieši aspoň desať z pätnástich úloh správne. Vtedy má nárok aj na časovú bonifikáciu – za každé 4 ušetrené minúty ( z časového limitu 60 minút)  mu je pridelený 1 bod.

Školské kolá prebehli pre záujemcov vo všetkých triedach 3. – 8. ročníka pod vedením učiteľov matematiky, resp. triednych učiteľov na 1. stupni.   Postupujúcimi do okresného kola sa stali žiaci:

3.ročník:

 • David Hammel, A – 1. miesto

4.ročník:

 • Filip Hideghéty, B – 1. miesto
 • Dagowyn Lestyn Alexy, 4.A – 1.miesto
 • Dominika Belanová, 4.B –2. miesto
 • Leonard Lindvay, 4.B – 2.miesto
 • Daniel Bubelíny, 4.A - 3.miesto
 • Adam Kubica, 4.A – 3. miesto
 • Fedor Kadela, 4.A – 3.miesto
 • Rastislav Procházka, 4.D – 4.miesto
 • Adam Berdis, 4.B – 4.miesto
 • Barbora Bednárová, 4.A – 4.miesto

5.ročník:

 • Andrej Blažek, A – 1. miesto
 • Samuel Kmeť, 5.B – 1.miesto
 • Tomáš Závodný, 5.B –1.miesto
 • Magdaléna Krištofíková, 5.C – 2. miesto
 • Mária Anna Volný, 5.A – 3.miesto

7.ročník:

 • Dominik Káčer, C – 1. miesto

8.ročník:

 • Tomáš Remiš, B – 1. miesto
 • Adam Budinský, 8.B –2. miesto

Okresné kolo sa uskutočnilo v Senci a zúčastnili sa ho takmer všetci úspešní riešitelia školského kola.  Toto sú umiestnení a úspešní riešitelia:

Kategória P3 – zúčastnilo sa 29 súťažiacich, z toho bolo 15 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 52%)

 • David Hammel -5. miesto – úspešný riešiteľ

 Kategória P4 – zúčastnilo sa 107 súťažiacich, z toho bolo 32 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 30%)

 • Leonard Lindvay - 1.miesto
 • Dagowyn Lestyn Alexy –  6.miesto – úspešný riešiteľ
 • Daniel Bubeliny – 13.miesto – úspešný riešiteľ

 Kategória P5 – zúčastnilo sa 78  súťažiacich, z toho bolo 60 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 77%)

 • Andrej Blažek - 6.miesto – úspešný riešiteľ
 • Mária Anna Volný  14.miesto – úspešný riešiteľ
 • Tomáš Závodný – 15.miesto – úspešný riešiteľ
 • Magdaléna Krištofíková - 25.miesto – úspešný riešiteľ

 

Kategória P7 – zúčastnilo sa 33 súťažiacich, z toho boli 2 úspešní riešitelia

 (úspešnosť bola 6%!!!)

 • Dominik Káčer - 7. miesto

 

Kategória P8 – obaja úspešní riešitelia školského kola sa okresného kola nezúčastnili.

K úspechom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky tejto populárnej súťaže!

 

Mgr. Katarína Kisková
vedúca PK prírodných vied

V domácom kole každej kategórie riešil  každý žiak  6 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali  žiaci, ktorí  mali  ohodnotené aspoň štyri úlohy stupňom aspoň dobre. Úlohy boli opäť náročnejšie a presahovali rámec preberaného učiva.  Hlavne mladší žiaci sa popasovali s komentárom k úlohám.  Kategórie Z5 –Z8 končia okresným kolom a kategória Z9 má aj krajské kolo súťaže. Súťaž kategórií Z5 a Z9 prebehla už v januári, ostatné kategórie mali okresné kolo neskôr.

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:

v 5.ročníku:

 • Andrej Blažek, 5.A
 • Paula Klč, 5.B
 • Matúš Kršjak, 5.C

v 6.ročníku:

 • Laura Hidehgéty, 6.A

v 7.ročníku:

 • Jakub Martinček, 7.A

v 8.ročníku:

 • Matrin Kučera, 8.C

 v 9.ročníku :

 • Andrej Klč, 9.B
 • Lukáš Rehák, 9.B

Okresného kola v Senci sa zúčastnili všetci úspešní riešitelia. A ich výsledky boli opäť vynikajúce.

Kategória Z5 – zúčastnilo sa 68 súťažiacich, z toho bolo 47 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 69%)

 • Paula Klč - 1.miesto
 • Matúš Kršjak – 2.miesto
 • Andrej Blažek – 5.miesto – úspešný riešiteľ

Kategória Z6 - zúčastnilo sa 38 súťažiacich, z toho bolo 27 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 71%)

 • Laura Hideghéty - 9.miesto  - úspešný riešiteľ

Kategória Z7  - zúčastnilo sa 25 súťažiacich, z toho bolo 8  úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 32%)

 • Jakub Martinček -  7.miesto

 Kategória Z8 - zúčastnilo sa 16 súťažiacich, z toho bolo 7 úspešných riešiteľov (úspešnosť bola 44%)

 • Martin Kučera - 4.miesto  - úspešný riešiteľ

 Kategória Z9 - zúčastnilo sa 23 súťažiacich, z toho boli 3 úspešní riešitelia  (úspešnosť bola 13%)

 • Andrej Klč - 4. miesto
 • Lukáš Rehák – 6.miesto

Všetkým umiestneným a úspešným riešiteľom zo srdca blahoželáme!!!!

Podľa percenta úspešnosti vidno, že úlohy v jednotlivých kategóriách neboli rovnako náročné. Hlavne v 7. a 9. ročníku bola úspešnosť veľmi malá. Obzvlášť to mrzí v prípade deviatakov, ktorí niekoľko rokov veľmi úspešne reprezentovali našu školu v tejto súťaži a s veľmi ťažkým srdcom sa s nimi tento školský rok rozlúčime. Veríme, že budú ozdobou strednej školy na ktorú majú namierené svoje kroky. Držíme palce!!! Za prípravu , odborné rady a vedenie ďakujeme tiež učiteľkám matematiky: Mgr. Minárikovej, Mgr. Petrášovej, Mgr. Kiskovej a Mgr. Jašekovej.

 

Mgr. Katarína Kisková
vedúca PK prírodných vied

 

Vo štvrtok 10.5. 2018 sa  v Senci uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Aj za našu školu tam boli speváčky. Za kategóriu najmladších to bola Simona Kubišová z 2.B, za strednú kategóriu to bola Mária Anna Volný z 5.A a za tretiu kategóriu spievala Dorothea Smažáková z 8.A. Tréma bola veľká a konkurencia ešte väčšia. Z približne 25 súťažiacich postúpili do krajského kola len deti zo ZUŠ. Pre nás sú však naše dievčatá víťazkami, lebo postaviť sa na javisko, pred porotu a zaspievať piesne v sprievode klavíra nie je vôbec jednoduché. A ony to dokázali so cťou a reprezentovali našu školu. Dievčatá, ďakujeme a gratulujeme! 

Mgr. Martina Kubišová

Včerajšou polnocou sa víťazom aprílovej bláznivej fotky stáva trieda 4.C s pani učiteľkou Opátovou. Ich  hodina "chemických pokusov" s názvom Konečne to tu v škole vybuchlo !!! získala 629 hlasov, nastala  tak doslova explózia hlasovania medzi rodičmi a priateľmi na facebooku. Všetky fotky boli skvelé, získali si mnoho pozitívnych ohlasov, potešili i rozosmiali spolužiakov, známych, rodinu a aj ostatné pani učiteľky. Tie tiež hlasovali aj vo viacerých triedach naraz, veď bolo veľmi ťažké vybrať. Žiacka rada ďakuje veľmi pekne všetkým zúčastneným triedam a predovšetkým pani učiteľkám triednym za to, že dokázali spolu s deťmi vymyslieť 11 rôznych zaujímavých tém na túto akciu. Víťazná trieda pôjde už čoskoro na výlet spolu s členmi Žiackej rady.

Mgr. Ivana Hubáčová,
koordinátor žiackej rady

 

Žiaci 9.A + 9.B v rámci výučby dejepisu a občianskej náuky absolvovali exkurziu do NR SR. Pri vstupe sme sa museli podrobiť osobnej kontrole, za ktorou nás už vítala veľmi príjemná a kultivovaná sprievodkyňa, aby nás na viacerých zastávkach previedla históriou i súčasnosťou života nášho najvyššieho zákonodarného orgánu. Keďže práve prebiehala parlamentná schôdza, pocítili sme dotyk veľkého sveta priamo na vlastnej koži. Bolo to ako v úli. Všade vôkol nás pracujúce televízne štáby, reportéri, fotografi, diskutujúci poslanci s hosťami v kuloároch, hlasovania v rokovacej sále. 
Pred vstupom do rokovacej sály nás osobitne zaujala kolekcia siedmich nádherných obrazov maľovaných na orechovom dreve od majstra Albína Brunovského. 
Nasledovala polhodinová beseda s pánom poslancom Jánom Budajom, ktorý sa nám prihovoril veľmi neformálnym spôsobom a vyrozprával nám mnoho zaujímavého nielen zo svojho disidentského života, ale aj zaujímavosti o symbolike a architektonických nedokonalostiach samotnej budovy parlamentu.
Keďže bol pán poslanec uprostred diskusie s nami zavolaný späť do sály na hlasovanie, ponáhľali sme sa za ním, aby sme z balkóna rokovacej sály mohli pozorovať priebeh hlasovania. Predsedajúci schôdze nás omylom privítal ako seniorov, ktorí nás nasledovali so svojou prehliadku. Akonáhle si poslanci všimli, že namiesto seniorov je balkón plný mládeže, vyvolalo to v sále hlasný smiech. Bol to zaujímavý a osviežujúci moment človečiny nášho poslaneckého zboru.
 
A hoci naša sprievodkyňa opakovane ľutovala, že sa naša návšteva uskutočňuje počas schôdze a nemohla nám tak priblížiť mnohé ďalšie zaujímavosti, sme presvedčení, že máme za sebou veľmi zaujímavý a poučný deň.
 
Ďakujeme za zorganizovanie akcie pani učiteľke Érsekovej.
 
 
Hana Volenská a Peter Paľaga, triedni učitelia 9.A+9.B
 

 

Dňa 26.4. sa v popoludňajších hodinách pod vedením pani učiteľky Kováčovej uskutočnila recitačná súťaž - "Prvácka básnička".
Každá triedna pani učiteľka 1. ročníka vybrala troch najlepších recitátorov. Konkurencia bola veľká, no nakoniec porota rozhodla takto :

1. miesto : Zuzka Bunčová - 1.E
2. miesto : Hanka Čepková -1.A
                 Sebastian Lupták - 1.D
3. miesto : Kristínka Karovičová - 1.D
                 Emka Adamčiaková - 1.C

Všetci účastníci boli odmenení sladkosťou a víťazi naviac dostali diplom a vecné ceny. Blahoželáme!

Mgr. Darina Kováčová

Bláznivý apríl sa nám skončil a my v škole sme si ho spestrili bláznivými fotkami s triednymi pani učiteľkami. Vyhlasujeme súťaž o najviac „lajkov“ k fotke. Oznámte svojim rodičom, všetkým kamarátom a známym i rodine, hoci i celej obci, že môžu lajkovať vašu triednu fotografiu, ktorú ste prihlásili do súťaže. Nájdite, kde na nej je vaša pani učiteľka a kde kamaráti. Celý apríl sme sa snažili vytvoriť funny fotku, zabaviť sa pri nej a aj trošku si sami niečo vymyslieť. Hlasovať môžete za hociktorú a aj za viac fotografií naraz. Hlasy sa budú zbierať odteraz až do 13.mája 2018 do polnoci. Odmenou pre deti na víťaznej fotke je výlet zdarma. Takže začíname!

 Hlasovanie prebieha na facebookovej stránke Základnej školy Dunajská Lužná 

 Mgr. Ivana Hubáčová

 

Už tento mesiac budete môcť vidieť v telke naše hviezdy z 5.A a 5.B. Štyria súťažiaci a 25 povzbudzovačov sa zúčastnilo nakrúcania súťažnej relácie v RTVS – „Daj si čas“. Od nadšenia sme boli v „telke“ už o 7.15 a očakávali súpera, školu z Vrboviec. Téma Bojnice bola náročná, ale naša chuť vyhrať obrovská. Neboli to len vedomosti, ktoré bolo treba ukázať, ale aj bojovnosť, trpezlivosť a kombinačné schopnosti. Ruky sa nám triasli pri lezení tunelom a následnom odomykaní zámkov na čas, ale napokon to bola disciplína, ktorú sme úspešne dotiahli do víťazstva. Takmer 3 hodiny natáčania boli zábavné, poučné a spoznali sme zároveň televízne moderátorské hviezdy i pre diváka skryté priestory Slovenskej televízie. Hoci sme nakoniec skončili ako porazení, odchádzali sme domov veselí, plní zážitkov a ani sa nám domov nechcelo.  

Mgr. Ivana Hubáčová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút