Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
Tešíme sa z pokračujúcej kreativity a inšpirácie žiakov 7.C, ktorí vytvorili ďalšie pozoruhodné hudobné nástroje - lesný roh Marianny Kundrátovej "a lá Hornbach", slamková panova flauta + plechovo znejúca balónová blana na originálnom bubne Sama Charváta ako aj mašľová kreácia perkusie Broni Schulczovej. 
 
P. Paľaga

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Toto je len pár z pranostík a porekadiel, ktoré poznáme o Lucii. Sviatok sv. Lucie, ktorý v minulosti sprevádzali bohaté zvyky, tradície a obyčaje, ktorý dnes už mnohí ani nepoznajú. Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami, po domoch chodievali oblečené v bielych šatách, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. My sme na škole teda tiež povymetali všetky kúty, aby sme odohnali všetky zlé sily a mágiu.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Mária Richterová

Milí rodičia a žiaci,

 v priloženom súbore máte k dispozícii platný cestovný poriadok školského autobusu. Čas je upravený tak, že autobus odchádza z každej zastávky o 5 minút skôr, ako to bolo v skúšobnej jazde. 

Platný cestovný poriadok školského autobusu, PDF

- tak znelo zadanie projektu pre žiakov 7.C na hudobnej výchove. A hoci nešlo o žiadnu súťaž o najatraktívnejší, resp. najoriginálnejší tvorivý počin, Peťo Ďuriš zo 7.C si svojím prístupom k zadaniu takéto ocenenie priam vypýtal. Veď uznajte sami koľko kreativity i fortieľu dokázal uplatniť, aby z nábytkových dielcov IKEA vytvoril takýto nevídaný nástroj.  Peťo si popri tom dal záležať aj na utajenom prinesení svojej gitarky do školy, aby až na 6.hodine nič netušiacich spolužiakov i pána učiteľa doslova šokoval, keď ju z úkrytu lavice vytiahol na svetlo. Talentovaného a zručného výrobcu prvej školskej gitary s vďačnosťou prijala aj pani riaditeľka, ocenila jeho originalitu i šikovnosť a povzbudila ho do ďalšej tvorivosti.

 
S potešením zaznamenal: Peter Paľaga, učiteľ hudobnej výchovy
Hodiny geografie sú zakaždým jedinečné a neopakovateľné, ak sa o to pričinia  zanietení žiaci. V 6.A sme sa v piatok 12.1.2018 vďaka žiačke Olívii Blaškovej zoznámili s  príbehom schátraných, roky nevyužívaných, vzácnych kúpeľov Korytnica a nielen to. Olívia nám okrem zaujímavého rozprávania z návštevy tohto malebného  nízkotatranského kúta pripravila prekvapenie vo forme ochutnávky liečivého železitého prameňa Jozef. Pri hodnotení jeho výraznej železitej chuti viacerí žiaci skonštatovali, že im pripomína chuť krvi. Zaujímavosťou v tejto súvislosti je, že sa tunajšie pramene odporúčajú piť aj pri poúrazových stratách krvi, či darcom  po odberoch. Hoci nemusela každému táto silná chuť minerálky ulahodiť, sme veľmi vďační za túto príležitosť a ďakujeme Olívii i jej rodičom za ňu.
 
RNDr. Peter Paľaga
učiteľ geografie
 
 

Súťaž  v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského vznikla v roku 1991 v Šali.  Postupne sa vyprofilovala na  obľúbenú celoslovenskú súťaž, na ktorej sa zúčastňuje aj naša škola. Naše školské kolo sa konalo 20.12.2017. Zúčastnili sa ho  žiačky  Alexandra Koptíková 4.B, Simona Jánošová 4.C, Laura Čisáriková 4.C a Michaela Ďurková zo 4.D.  Žiačky rozprávali rôzne povesti a veľmi pekne narábali s textom aj s hlasom. Víťazka mohla byť však len jedna a stala sa ňou žiačka zo 4.C Simona Jánošová, ktorá postupuje do okresného kola v Senci. Držíme jej palce v úspešnom reprezentovaní našej školy.

 Mgr.Katarína Móriczová

Tak ako obvykle, i tento raz sme prišli my, rodičia detí 3.A, na rodičovské stretnutie. To, že sme mali prísť spolu s deťmi napovedalo, že bude trochu iné. Trieda bola vianočne vyzdobená. Posadali sme si nie do lavíc, ale do akéhosi hľadiska. Rodičovské je vážna vec. Naše deti mali možnosť vidieť a počuť, ako celé prebieha. Spolu s triednou učiteľkou Marianou Jurašiovou zhodnotili dianie v triede, od učiva až po správanie. A čím bolo toto stretnutie ešte výnimočné? Nielen prítomnosťou detí, ale aj tým, čo si pre nás pripravili. Predviedli nám krásny program, ktorý si popri učivu s pani učiteľkou pripravovali. Veľmi pekne im ďakujeme za príjemnú vianočnú atmosféru, ktorú vliali do našich sŕdc.

                                                 Katarína Baďová
rodič 3. A

 

„Beda, kto v mori vidí iba vodu,

 kto nepočuje nemú prírodu,

kto v skalách vidí iba skaly“

Toto je myšlienka, ktorá je naším mottom počas hodín biológie v ôsmych ročníkoch, kedy spoznávame svet neživej prírody. A keďže sme v novembri zakončili malý výlet do sveta minerálov, rozhodli sme sa naše teoretizovanie zakončiť praktickou aktivitou v múzeu.

Do múzea sme sa vybrali v decembri vo veľmi hojnom počte 60 žiakov. Bola to zaťažkávacia skúška ako pre pedagógov, tak aj pre žiakov. Napriek nášmu veľkému počtu sa žiaci správali v múzeu ukážkovo. Boli disciplinovaní, svedomite a so záujmom pracovali na splnení úloh, ktoré pre nich pripravila pani učiteľka Kisková. Sprievodcovia v múzeu sa nás prišli opýtať odkiaľ sme, pretože takú disciplinovanú skupinu už vraj dávno nezažili J.

Unavení prácou sme po hodine a pol opustili múzeum a vydali sa na pešiu prechádzku Bratislavou. Naším cieľom boli Dni Vianoc v Inchebe. Počasie nám prialo, a tak sme cez Nový most prešli ponad Dunaj do Petržalky. Pre mnohé deti to bol veľký zážitok. A keďže Vianoce boli predo dvermi, mnohým dobre padla príležitosť kúpiť malé darčeky pre svojich blízkych.

Dúfame, že takto príjemne a poučne strávených chvíľ strávime spolu s našimi ôsmakmi ešte veľa. Pochvala za vydarenú akciu patrí všetkým ôsmakom a vďaka pani triednym učiteľkám Barešovej, Petrášovej a Ďurošovej, ktoré pomáhali s organizáciou.

 Mgr. Kisková Katarína

 

V decembri prebehla uzávierka domáceho kola Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Riešitelia odovzdali  výsledky svojej práce.

Žiaci sa statočne popasovali so šiestimi náročnými zadaniami úloh, nad ktorými strávili veľa svojho voľného času. Príklady totiž nestačí len vypočítať, ale je potrebné jednotlivé logické postupy zdôvodniť a zaznamenať. Špeciálna pochvala patrí v tomto smere deviatakom, ktorí už komentár k úlohám zvládajú na bravúrnej úrovni. Sú to už ostrieľaní olympiádnici, ktorí  po rokoch konzultácií s pani učiteľkami matematiky vedia ako na to J . Veď ako povedal Athur Schopenhauer: „Nič nie je ťažšie, ako vyjadriť významnú myšlienku tak, aby ju každý pochopil.“

Pani učiteľky Mináriková  a Kisková posúdili správnosť logických úvah, vedúcich k riešeniu jednotlivých zadaní a súťaž vyhodnotili. Úspešnými riešiteľmi  školského kola sa stali títo žiaci:

za 5.ročník:

  • Blažek Andrej 5.A
  • Klč Paula 5.B
  • Kršjak Matúš 5.C

za 9.ročník:

  • Klč Andrej 9.B
  • Rehák  Lukáš 9.B

Blahoželáme!

Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola, ktoré sa koná 24.1.2018 v Senci.

Mgr. Kisková Katarína
vedúca PK prírodných vied

 

Koniec roka 2017 sa niesol v športovom duchu. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili Vianočného floorbalového turnaja. Konkrétne žiaci 6 až 9 triedy. Víťazi jednotlivých ročníkov postúpili do finálových bojov, kde medzi sebou súperili triedy 6.C, 7.B, 8.C a najstarší žiaci z  9.B triedy. Veľkú pochvalu si zaslúžia najmladší šiestaci, ktorí sa starších súperov nezľakli a podali odvážny výkon. Na záver turnaja došlo aj k prekvapeniu, kde žiaci siedmeho ročníka zdolali ôsmakov. Celkové poradie: 1. miesto 9.B , 2.miesto 7.B, 3. miesto 8.C,4. miesto 6.C. Vyhodnotenie turnaja sa konalo v riaditeľni ZŠ, kde boli  ocenení víťazi jednotlivých ročníkov.
 
                                                       Mgr. Jozef Labis, PaedDr. Darina Opátová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút