Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Rodičia, ktorí si nestihli prevziať rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok a rozhodnutia o prijatí do 1.ročníka ZŠ , môžu tak urobiť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,00 hod. na sekretariáte školy u pani tajomníčky Hrajnohovej.

                                                                                                                      vedenie školy

 

Pri príležitosti MDD sa na našej škole odohral už druhý turnaj vo vybíjanej s 2 loptami. Hra sa u nás teší veľkej obľube o čom svedčí účasť 25 chlapcov a dievčat druhého stupňa. Na rozdiel od 1.turnaja, na ktorom absolútne dominovali dievčatá, sa tentokrát viac darilo chlapcom. 
 
Celkové výsledky: 

Kategória 5.- 6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Maxim Štrajt (5.B) 
2.miesto: Rostyslav Korol (5.C)
3.miesto: Martin Mura (5.A)

Kategória 7.- 9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: David Richter (8.A) 
2.miesto: Vanesa Szabová (8.B)
3.miesto: Peter Kurth (8.A)

 
RNDr. Peter Paľaga - organizátor a hlavný rozhodca
 

Vo štvrtok 17.5. sa celá naša trieda vybrala na výlet do Bratislavy do Národnej banky Slovenska.Na exkurziu nás pozval otecko nášho spolužiaka, ktorý tam pracuje. Hneď po príchode do obrovskej budovy nás ohromilo ticho, ktoré tam bolo a množstvo ochrankárov a kamier. Milá pani nás zaviedla do konferenčnej miestnosti, kde nám náš spomínaný otecko urobil prednášku o vzniku a histórii peňazí. Potom sme prešli do átria banky, kde je vraj pod zemou obrovský trezor. Nad zemou sú však krásne lipy ako symbol Slovenska. Z átria sme sa presklenými rýchlovýťahmi vyviezli na 30. poschodie. Tam bol výhľad! Celá Bratislava ako na dlani. Bolo to fascinujúce.  Nakoniec sme prešli do miestnosti, kde sme si mohli pod lupami pozrieť rôzne peniaze, prečítať si o nich zaujímavosti a vyraziť si pomocou ťažkého kladiva svoju vlastnú mincu.Náš výlet bol super a ako vďaku sme na výtvarnej výchove zhotovili knižku z našich prác. Knižke sme dali názov „ NBS očami detí“ a poslali sme ju do NBS. Veríme, že sa im naša práca bude páčiť rovnako, ako sa nám páčila návšteva.

                                                                                                                     Žiaci 1.D s pani učiteľkou triednou

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Školskú olympiádu 2018.

Plagát, PDF

K akcii dobrovoľníctva prinášame florbalové dopoludnie plné zaujímavých zážitkov a súťaží.

Mgr. Balážová Andrea

PLAGÁT, PDF

 

Vážení rodičia,

vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že dňa 26.5.2018 / v sobotu / sa budú od 9,00 hod. do 12,00 hod. vydávať rozhodnutia o súhlase s odkladom povinnej školskej dochádzky,  rozhodnutia o prijatí, či neprijatí do 1. ročníka ZŠ. Vydávanie rozhodnutí bude prebiehať v E-bloku za telocvičňou.

                                                                                               Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVI. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA,PDF

Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali interaktívnu hodinu biológie a s pánom Popovičom z OZ Ekovýlety.

Piataci si zopakovali vedomosti o lesných drevinách z hodín biológie. Zahrali sa na kultúrny a prírodný les, na základe čoho vyvodili výhody a nevýhody takýchto  lesných  spoločenstiev. Spoznávali najznámejšie druhy lesných drevín podľa listov a zároveň sa o nich dozvedeli zaujímavé  informácie.  Zoznámili sa s najčastejšími škodcami stromov, ktoré postupne umiestňovali na maketu stromu. Hodina ubehla ako voda, deti aktívne pristupovali ku všetkým činnostiam a živo diskutovali.  Mnohé sa blysli aj znalosťami, ktoré ďaleko prevyšovali vedomosti získané  z hodín biológie, za čo im patrí veľká pochvala!

Šiestaci absolvovali hodinu na tému : Neodpadni z odpadov. Problematika narastajúceho množstva odpadov sa dotýka každého z nás. Preto sme sa rozhodli práve touto aktivitou zvýšiť enviromentálne povedomie našich detí. Každého z nich zaujala na začiatku hodiny práve kopa nevytriedeného odpadu, ktorá sa zjavila uprostred triedy. Prostredníctvom rôznych aktivít sa dozvedeli, či je dôležité odpad separovať, ako ho separovať, čo sa deje so separovaným odpadom. Netradičnú hodinu väčšina žiakov  aj pedagógovia ohodnotili veľmi pozitívne.

Mgr. Katarína Kisková

Dňa 17. mája 2018 si medzi sebou zmerali sily naši druhostupniari v školskom kole v čítaní na čas. Žiaci mali prečítať za jednu minútu čo najviac slov v danom texte. Niektorým šlo čítanie naozaj od ruky, kým iní sa miestami zasekli na neznámom či dlhšom slove. Vznikli aj vtipné situácie pri zámene písmen. Celkovo však žiaci zvládli súťaž na výbornú.

Odporúčanie pre rodičov: Skúste si zmerať doma sily s Vašimi ratolesťami! Kto prečíta viac slov za minútu? Vy alebo Vaše dieťa? Apropo, porazili by ste absolútnu víťazku v rýchlom čítaní?

Na porovnanie uvádzam víťazov v jednotlivých ročníkoch:

  1. ročník: Paula Klč, 5.B (134 slov)
  2. ročník: Martin Biacovský, 6.C (158 slov)
  3. ročník: Emma Zwinger, 7.B (140 slov)
  4. ročník: Petra Semanová, 8.A (238 slov)
  5. ročník: Lukáš Rehák, 9.B (183 slov)

Absolútnou víťazkou sa stala Petra Semanová z 8.A triedy s neuveriteľným počtom slov 238.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

 Mgr. Barešová Romana

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Deň rodiny v Dunajskej Lužnej.

Pozvánka, PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút