Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 6.2.2018 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Spomedzi našich 9 reprezentantov (v troch kategóriách) si najlepšie počínal Lukáš Rehák (9.B), ktorý v silnej 26-člennej konkurencii kat.E obsadil pekné 3.miesto a postupuje do krajského kola. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali Andrej Blažek (5.A) 8.m./32, Hana Mária Volný (8.C) 10.m./26 a Paula Klč  (5.B) 11.m./32. Blahoželáme.
Vďaka patrí i ostatným súťažiacim, Karolíne Pifflovej, Martinovi Frankovi, Samuelovi Malovi, Samuelovi Charvátovi a Adamovi Budinskému za ich účasť a úsilie uspieť čo najlepšie.

Mgr.Zuzana Petrášová / Peter Paľaga,RNDr.
učitelia geografie

Príbehy našej Zeme sú fascinujúce. Na hodinách geografie sa piataci so záujmom oboznamujú s mnohými z nich. Dianka Dugasová (5.B) spracovala silný príbeh jednej z najničivejších erupcii indonézskej sopky Krakatoa (z roku 1883) takýmto obsahovo i výtvarne nádherným posterom. Výsledok je o to radostnejší, že ide o dobrovoľný počin - v rámci reflexie videného a počutého.

Paľaga Peter, RNDr.

Naši deviataci využili tradičnú príležitosť originálnym spôsobom. Vďaka rodičovskej podpore sa zaodeli do spomienkových absolventských mikín vytvorených podľa vlastného návrhu. Od prvotných náčrtov cez mnohé triedne diskusie o samotnom dizajne, ale aj kvalite či farebných kombináciách sa napokon zdarne prepracovali k tomuto veľmi podarenému konsenzu (na fotografii verzia 9.B; 9.A uprednostnila čierne ladenie:)

Paľaga Peter, RNDr.

22.novembra podstúpili naši žiaci Testovanie piatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk. Testovanie prebehlo papierovou formou a slúži ako monitoring zvládnutého učiva z 1.stupňa. A ako sme dopadli?

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 65 65
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 22,5 21,3
Priemerný počet bodov v SR 19,4 18,9
Priemerná úspešnosť školy v % 75 71,1
Priemerná úspešnosť v SR 64,7 62,8
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR 10,3 8,3

 

Mgr. Ivana Hubáčová 

 

V priebehu minulého týždňa sa uskutočnila na našej škole prvýkrát burza kníh. Do burzy sa zapojilo mnoho žiakov so svojimi starými a prečítanými knihami, ktoré si tak mali možnosť nájsť nových majiteľov, čitateľov. O knižky mali záujem najmä žiaci prvého stupňa, ktorí v sprievode svojich pani učiteliek prišli do A- bloku a odchádzali s novými dobrodružstvami schovanými v stránkach. Dokázali tak poprieť všeobecný mýtus o tom, že dnešné deti nečítajú. Omyl! Naše deti čítajú, čomu sa tešia nie len triedne pani učiteľky ale i pani učiteľky čítania a literatúry. =) Veríme, že sa podobná akcia na našej škole ešte zopakuje.

Z vydarenej akcie má radosť i pani učiteľka/knihovníčka Mgr. Ambrusová, ktorá sa teší na malých i veľkých čitateľov vo zvyčajnom čase v knižnici.

 

Mladá alchymistka Dianka Dubovcová (žiačka 5.C) namiešala pre svojich spolužiakov tajomný magmatický kokteil, ktorým sme simulovali sopečný výbuch. Dočervena sfarbený lávový prúd sa spenený lial  von z krátera a mladí reportéri si túto udalosť nemohli nechať ujsť. Takto ju zachytili objektívmi svojich aparátov.

  RNDr. Peter Paľaga
učiteľ geografie

 

Vo štvrtok 11.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:
 
      Kat.G: (5.roč.):
1. Pifflová Karolína (5.A)
2. Klč Paula (5.B)
3. Blažek Andrej (5.A)
 
Kat.F: (6.-7.roč.):
1. Franko Martin (6.A)
2. Charvát Samuel (7.C)
 
3. Mala Samuel  (7.A) 
 
Kat.E: (8.-9.roč.):
 
1. Rehák Lukáš (9.B) 
 
2. Budinský Adam (8.B)
 
3. Volný Hana (8.C)
 
Úspešnými riešiteľmi sa spomedzi všetkých 42 súťažiacich stali 37. Všetkým účastníkom patrí naše ocenenie za ich chuť a odhodlanie,  úspešným riešiteľom gratulujeme a menovaným 9 žiakom želáme veľa úspechov v okresnom kole, v ktorom už budú reprezentovať nielen seba, ale i našu školu. 
 
 
Mgr. Zuzana Petrášová a RNDr. Peter Paľaga
učitelia geografie
 
 
 

 

Žiaci našej školy sa tak ako po iné roky zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebiehala od 6.11 do 13.11. 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v  kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl z celej Európy. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 118 žiakov. Najmladší žiaci (4. a 5.ročník) súťažili v kategórii Bobrík.  Zúčastnilo sa  55 detí, 28 sa stalo úspešnými riešiteľmi. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Hugo Platek z 5.B triedy, 97 percentil dosiahli Veronika Mirante zo 4.C, Andrej Blažek, Patrick McDonnell a Mária Anna Volný z 5.A, Paula Klč z 5.B a Magdaléna Krištofíková z 5.C  triedy. V kategórii mladších žiakov – Benjamínov (6.-7.ročník) súťažilo 39 detí, z nich 10 bolo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky – 97 percentil dosiahla Marína Angela Alexy zo 7.C triedy.V kategórii starších žiakov – Kadetov (8.a 9.ročník) súťažilo 24 žiakov ôsmeho ročníka, úspešnými riešiteľmi sa stalo 8 žiakov. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Tomáš Remiš z 8.B triedy, druhé miesto patrilo Tomášovi Alexymu z 8.C triedy. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 Vypracovala: Eva Érseková

 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IVX. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

posielajú 17 žiaci, 7 rodičia a 3 psi :)

 
S pozdravom 
p.uč. Paľaga
vedúci krúžku

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút