Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vybrali do kultúrneho domu na predstavenie banskobystrického divadielka Clipperton.  Zoznámili sa s Rumcajsom, s jeho dobrodružstvami a tlieskali aj jeho veselým pesničkám. Deťom sa veľmi páčilo, dokonca niektoré aktívne a hlasno vstupovali do deja. Spolu s pani učiteľkami sa nasmiali a takto veselo sa naladili na  očakávané prázdniny.

 

Ing.Zuzana Štellerová

 

Vážení rodičia a priatelia školy

Každý rok sa ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná.Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme v minulosti vybudovali kuchynku, toalety, chodník, počítačovú učebňu, nakúpili školský nábytok, interaktívne tabule, chodník z  E-bloku do A-bloku, lexanový prístrešok v E-bloku v modulovej  budove zrealizovaný minulý rok.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli:

  1. do všetkých deviatich toaliet namontovať sušiče rúk. Pán elektrikár je už oslovený a  montáž by sa mala  začať počas jarných prázdnin. Predpokladaná investícia je viac než 10 000 eur. Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2018.

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.  

     3.najneskôr do 30. apríla 2018 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2017.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Dunajská Lužná 20.2.2018

 

  Michaela Bednárová                 Mgr. Pavol Adamčiak                  PaedDr. Iveta Slobodníková

  predsedníčka ZRPŠ                  predseda rady školy                          riaditeľka školy

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v mesiaci február  pre žiakov 7.a 8.ročníka ZŠ lyžiarsky výcvikový kurz. Jeho miestom bolo pre nás už rokmi osvedčené lyžiarske stredisko Krušetnica a miestom ubytovania  Agropenzión Novoť . Už pri príchode na Oravu nás privítala krásne zasnežená biela príroda a snehové vločky poletovali každý deň. Podmienky na lyžovanie boli v lyžiarskom stredisku veľmi dobré: každé ráno upravený „vyratrakovaný“ svah, k pohodliu a pohode prispela sedačková lanovka, bežiaci pás pre začiatočníkov, príjemná hudba šíriaca sa po trati z reproduktorov, ústretový personál prevádzkovateľov strediska, príjemné stravovacie zariadenie priamo pod vlekmi, kde si naše deti mohli oddýchnuť, kúpiť niečo pod zub a načerpať sily. Aj keď tohto roku sme mali väčší počet úplných začiatočníkov, veľmi milo nás prekvapila obrovská chuť našich žiakov neustále lyžovať, ich disciplinovanosť, tolerancia na svahu, vzájomná pomoc a povzbudzovanie sa, správanie sa v stravovacom zariadení a priestoroch strediska. Popri brázdeniu na oravských svahoch sme si našli čas aj na návštevu malebného a jedinečného múzea kávy v Krušetnici, kde si záujemcovia mohli zakúpiť kávu privezenú priamo z plantáží v Mexiku, Hondurase a Brazílii a zoznámiť sa so spôsobmi praženia a pestovania kávy. Ďalšie popoludnie sme navštívili farmu v Novoti – blízko nášho penziónu – kde nám osobne pán predseda ukázal svoju pýchu – kravy, teliatka a iné zvieratká a ponúkol nás syrom vyrobeným v tamojšom podniku. Tí, ktorí už na farme boli, sa venovali športovému zápoleniu v stolnom tenise. V priestoroch penziónu bol deťom k dispozícii aj bazén, kde mohli relaxovať po namáhavom dni. Moja pochvala patrí všetkým účastníkom lyžiarskeho kurzu, ktorí svojou snahou a usilovnosťou kurz úspešne zvládli a samozrejme veľké poďakovanie inštruktorom a pedagógom – pani Plačkovej, Ambrusovej, p.Labisovi, Munkovi, Opátovi – za starostlivosť a perfektne odvedenú prácu.

Lyžiarsky výcvikový kurz, link na video : https://youtu.be/iCzejDYTeSw

 

                                                                           PaedDr.Darina Opátová
vedúca lyžiarskeho výcvikového kurzu

Po čarokrásnych vianočných sviatkoch, úžasných zimných prázdninách a naštartovaní II. polroku, prichádza obdobie plné veselosti, hravosti, dobrého jedla a maškarných sprievodov – Fašiangy.A v zmysle tejto tradície sa 7. februára v našom školskom klube konal karneval.Isteže, tejto, pre deti zázračnej udalosti, predchádzali náležité prípravy: zhotovovanie masiek, škrabošiek, výzdoba triedy i príprava chutného občerstvenia. Po chodbách E bloku pobehovali čiastočne „maskované“ deti a vládlo OČAKÁVANIE. Konečne bol tu – KARNEVAL –  presúvanie lavíc, prezliekanie do masiek a líčenie.Teraz mohla začať tá pravá zábava: predstavovanie jednotlivých masiek, tanečné hry, tance folklórne, klasické i moderné na hudbu podľa želania detí a navštevovanie sa po oddeleniach.Práve návštevy mali veľký úspech, deti mohli poobdivovať iné masky a spoločne sa zabaviť.Príchod Smrti s kosou a jej hrôzostrašnou družinou vyvolal úžas i veselosť a bude jednou zo spomienok, ktoré pretrvávajú...Musíme oceniť i pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré nezaváhali, „maskovali“ sa tiež a zvládli túto nefalšovanú fašiangovú veselicu na jednotku. Záver by mal byť zhrnutím a ja za najvýpovednejšie zhrnutie považujem fotografie z nášho karnevalu. Iskričky v očiach a úsmevy na tváričkách detí hovoria za všetko...

Ľudmila Jáchimová
vychovávateľka ŠKD

 

Jedným z poslaní CHO je vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii, podporovať rozvíjanie ich nadania, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, k sebavzdelávaniu. Naši dvaja šikovní deviataci, Lukáš Rehák (9. B) a Andrej Klč (9. B), prejavili záujem a odvahu popasovať sa aj s náročnejšími úlohami z chémie. Obaja hravo zvládli teoretické úlohy domáceho kola a postúpili do školského kola súťaže, ktoré sa konalo 9. februára 2018. Vzorce, výpočty zloženia roztokov, teoretické poznatky – to všetko ich čakalo v šk. kole. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi a splnili predpoklady na postup do okresného kola. Umiestnili sa v tomto poradí:

  1. miesto – Lukáš Rehák
  2. miesto – Andrej Klč

Obom nadšencom chémie ďakujem za účasť v súťaži  a blahoželám k úspešným výsledkom. Prajem im za všetkých veľa úspechov v ďalších súťažiach, aj na blížiacom sa Testovaní 9.                                                                                                               

 

Mgr. Gabriela Jašeková
referent CHO

Tentokrát tu máme príspevok od našej mamičky z 5.A, pani Janky Pifflovej Špankovej, ktorá v piatok 9.2. zabezpečila pre deti našej školy výukovo - preventívnu aktivitu na tému Nie rakovine. Spolu so svojimi kolegami priniesla obrovskú maketu čreva, aby ukážky a prednáška boli pre deti zrozumiteľné a  spoločne s pánom Patrikom Hermanom trpezlivo vysvetľovali, ako sa pred rakovinou hrubého čreva chrániť, ako sa stravovať a posunúť tieto informácie aj do rodín:  To tu ešte nebolo! Aplauz v čreve! V Základnej škole Dunajská Lužná nás takto odmenili akčné, radostné a zvedavé decká a ich učitelia za 5 hodinový kolotoč edukačných prechádzok črevom a diskusií o tom, čo sa v ňom deje, dobré i zlé...A potom už v ten večer mamičky volali, kde zoženú preventívny test na rakovinu hrubého čreva. (Ej, deti, nepobrali ste si všetci letáky). Teraz už vieme, že táto partička detí z tried druhého stupňa dá na seba a na svojich rodičov pozor. A že, keď to nejde cez lekárov a cez nás dospelých, budeme učiť naše deti, ako si zachrániť rodičov a starých rodičov. Aj my tlieskame a ĎAKUJEME pani riaditeľke Ivetke Slobodníkovej, organizátorke akcie - pani učiteľke triednej 5.A Ivanke Hubáčovej, všetkým deťom a ich motivujúcim učiteľom. A ešte jedna dobrá správa navyše. Aj športovci, florbalisti z našej školy - Draví levi, už vyše roka venujú svoje zarobené peniažky na pomoc v onkológii. ĎAKUJEME!

Takto vyzerá múdra škola s dobrým duchom.

Janka Pifflová Španková
mamička z 5.A

 

Hlasné čítanie nie je bežná aktivita, s ktorou sa deti stretávajú. Vo väčšine prípadov je to len na hodinách čítania, lebo v rodine je pravidelne toľko povinností, že zaradiť hlasné čítanie do bežného dňa nie je jednoduché. Naše pozvanie prijali 3 hostia. V stredu 7. 2. nám prišiel čítať p. vychovávateľ Munka, ktorý si pripravil ukážky z knihy Budkáčik a Dubkáčik. Nasledujúci deň zazneli príbehy z Poľovníckej kapsy od mamičky nášho spolužiaka Davidka,  p. Hammelovej a ako posledný hosť prijal naše pozvanie na hodinu čítania starý otec Darky Dubovcovej, p. Grebáč. Zaujal nás oravskými povesťami od Antona Habovštiaka. Po prečítaní ukážok sme hostí vyspovedali. Všetci nám potvrdili, že je veľmi dôležité čítať a to nielen potichu, ale aj  nahlas. P. vychovávateľ často chodil do knižnice, lebo jeho mamina tam pracovala.  Keď išiel za ňou, čítal si. Knihy si rád aj požičiaval. Dnes deti čítajú málo, niektoré možno ešte nikdy neboli v knižnici. Jeho najobľúbenejšia kniha bola Opice z našej police. Davidkova mamina patrila medzi najlepších žiakov v čítaní. Prezradila nám,  že ju to tešilo, ale rozhodla sa, že nebude s deťmi súťažiť, ale skúsi im pomôcť, aby sa v čítaní zlepšili. Podarilo sa jej to. Skúsime to aj my v našej triede. P. Grebáč je redaktor v Slovenskom rozhlase a jeho pracovný nástroj je hlas. Číta už odmalička veľa a rád. Najradšej má práve povesti z rodnej Oravy. Prezradil nám, že si ich nosí na potulky po Orave a s obľubou si ich číta práve na tom mieste, o ktorom sa v povesti píše. Má to svoje čaro a robí to čítanie ešte zaujímavejšie.Tieto stretnutia boli pre nás nezabudnuteľné a už sa tešíme na ďalšie spoločné čitateľské dielničky s rodičmi a starými rodičmi.

                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Mariana Jurašiová

 

V dňoch od 5. 2. do 9. 2. 2018 sme si v 3. A spestrili vyučovanie fašiangovou tematikou. Počas jednotlivých aktivít žiaci v skupinách riešili zábavné a zaujímavé úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky,  v ktorých aplikovali svoje poznatky z vybraných slov, opisu predmetu, násobilky, slovných úloh a delenia celku na časti. Nechýbali ani tajničky a doplňovačky. Vyrobili sme si rôzne karnevalové ozdoby a zasmiali sa na pripravených vtipoch. Za každú splnenú úlohu získala skupina body. Vyučovanie bolo netradičné a veľmi nás to bavilo! 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Mariana Jurašiová

Spoločná hracia plocha + 2 lopty + 26 hráčov (rovnomerný mix chlapcov a dievčat druhého stupňa) = súboje, v ktorých každý vydal zo seba maximum. Nádherné súboje plné napätia, športového majstrovstva, ale i fairplay napokon skončili s týmito výsledkami:

Kategória 5.-6.roč. (mix CH+D): 

1.miesto: Paula Klč (5.B) 
2.miesto: Magdaléna Krištofíková (5.C)
3.miesto: Nicol Turanská (5.B)

Kategória 7.-9.roč. (mix CH+D): 
1.miesto: Vanesa Szabová (8.B) 
2.miesto: Denis Kolínek (8.A)
3.miesto: Matej Šurka (8.A)

Sláva víťazom, česť porazeným a dovidenia pri ďalších žiackych športových akciách.

 
RNDr. Peter Paľaga
 organizátor a hlavný rozhodca 
30. novembra súťažilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Bolo medzi nimi i 105 našich žiakov  6.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si sami volili spomedzi uvedených tematických okruhov: 1. Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný prehľad), 2. Svetobežník (fyzická geografia a humánna geografia), 3. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), 4. Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné myslenie, pojmové myslenie), 5. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika) 

Podľa pravidiel súťaže súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 100. mieste v celkovom poradí získavajú diplom a oprávnenie používať čestný titul TOP EXPERT. S radosťou konštatujeme, že náš najlepší Tomáš Remiš (8.B) získal tento najvyšší titul.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v niektorej téme získavajú diplom a titul EXPERT.

Titul EXPERT 6 získali naši 5 žiaci:
Martin Franko (6.A), Radoslav Zrník (6.B), Artur Bagin (6.B), Carmen Schickerle (6.B), Matúš Hubert (býv.žiak 6.C).
 
Titul EXPERT 7 získali naši 6 žiaci:
Lenka Barniaková (7.A), Samuel Mala (7.A), Matej Palica (7.A), Emma Zwinger (7.B), Dominik Káčer (7.C), Marína Alexy (7.C).

Titul EXPERT 8 získali naši 11 žiaci:
Dorothea Smažáková (8.A), Ivan Ugra (8.A), Matej Šurka (8.A), Viktória Kubišová (8.B), Tomáš Remiš 2x (8.B), Adam Budinský 2x (8.B), Tomáš Alexy (8.C), Tim Mosný (8.C), Jakub Rudý (8.C), Alžbeta Svetlanská 2x (8.C), Hana Volný 2x (8.C) 

EXPERT 9 získali naši 4 žiaci:
Goran Káčer (9.A), Lukáš Rehák (9.B), Andrej Klč 2x (9.B), Marek Moro (9.B)

Detailné výsledky sú zverejnené na školskej nástenke v B-bloku.

Blahoželáme všetkým menovaným k dosiahnutým výsledkom.
 
spracoval: školský administrátor súťaže RNDr. Peter Paľaga
 
 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút