Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 11.11. 2019 od 17.00 hod. v Dunajskej Lužnej.

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste z bezpečnostných dôvodov neprichádzali v ranných hodinách autom na Školskú ulicu priamo pred školu, kde budú odparkované autobusy odvážajúce deti na školskú exkurziu. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Vedenie školy

Školská jedáleň a vývarovňa prijme ihneď vyučenú kuchárku, kvôli otvoreniu novej prevádzky v MKS Dunajská Lužná. Záujemcovia sa môžu informovať na telefónnom čísle 02/ 45980825.

Udvardiová Anna
vedúca školskej jedálne

Vážení rodičia,

hoci sme s radosťou prijali správu o kolaudácii novej budovy základnej školy, žiaci ešte pár dní zostanú v areáli školy, pretože v novej budove sa ešte inštaloval výťah na schodište pre imobilných. O nástupe do nových priestorov Vás po dohode so starostom obce budem informovať v dostatočnom predstihu.

S pozdravom 

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Výsledky – počet získaných hlasov:

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                 počet hlasov:   339
 2. Mgr. Ivana Gallé                                  počet hlasov:   210
 3. Ing. Jozef Kundlák                               počet hlasov:   234
 4. Ing. Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 5. Ing.Tomáš Volenský, PhD.                   počet hlasov:   206

 Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                počet hlasov:   339
 2. Ing. Jozef Kundlák                              počet hlasov:   234
 3. Ing.Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 4. Mgr.Ivana Gallé                                   počet hlasov:   210
 5. Ing.Tomáš Volenský,PhD.                   počet hlasov:   206

        Do Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná boli ako zástupcovia rodičov pre funkčné obdobie 2019 – 2023 zvolení: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Adriána Vláčilová a Mgr. Ivana Gallé.

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 10. 2019

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na regionálne stretnutie pri príležitosti 101. výročia vzniku ČSR a tiež 205. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho.

Mgr. Klátiková Oľga

 

POZVÁNKA, PDF  

 

KANDIDÁTSKA LISTINA

(prihlásení kandidáti sú zoradení v abecednom poradí):

 

 1. JUDr. Mgr. Pavol ADAMČIAK (rodič žiaka 5.C a žiačky 3.C; povolanie: hovorca):

Už len ako člen RŠ (ak by som bol zvolený) s využitím skúsenosti z predchádzajúcich 4 rokov pôsobenia v RŠ naďalej hájiť záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy voči zriaďovateľovi, najmä vyslovením názoru na plánované projekty rozšírenia kapacity ZŠ, tlmočením aktuálnych požiadaviek vedenia ZŠ a jej zamestnancov a apelovaním na zriaďovateľa ako reprezentant rodičov.“

 

       2. Mgr. Ivana GALLÉ (rodič žiaka 3.E; povolanie: školský špeciálny pedagóg)

 1. Byť "mostom" medzi pedagogickým zborom a rodičmi - ako človek s pedagogickým vzdelaním, ktorý je zároveň aj rodičom, dokážem pochopiť obe strany v prípadných odlišnostiach názorov a tak zabezpečiť optimálny konsenzus riešení.
 2. Ako špeciálna pedagogička - prinášať inovatívny a koncepčný prístup v riešeniach problémov s integrovanými žiakmi. 
 3. Ako človek aktívny v oblasti vzdelávania - zdieľať informácie o nových trendoch a akciách organizovaných mimo školy a tak prispievať k rozvoju všeobecného rozhľadu pedagógov rovnako ako aj rodičov.“

 

        3. Ing. Jozef KUNDLÁK (rodič dvoch žiačok 2.E; povolanie: projektový manažér)

Chcem nadviazať na kontinuitu mojej doterajšej práce v RŠ a pomôcť pri doriešení aktuálne otvorených vecí ohľadne rekonštrukcie F-bloku a plánovaných priestorových projektov do budúcna, ako aj pri ďalších diskusiách ohľadne rozvoja ZŠ.“

 

        4. Ing. Adriána VLÁČILOVÁ (rodič žiaka 4. D.; povolanie: ekonómka- účtovníčka )

„Tak ako doteraz by som rada bola súčasťou Rady školy a aspoň malou mierou prispievala k hodnoteniu a podpore dobrých nápadov pre deti našej školy. Svojim vzdelaním v ekonomickom smere viem dať na veci ekonomicky pohľad a hodnotiť prípadné budúce projekty aj z tejto stránky.“

 

        5. Ing. Tomáš VOLENSKÝ, PhD. (rodič žiačky 2.E; povolanie: vedecko – výskumný pracovník na Strojníckej fakulte STU):

„Ako dlhoročný pracovník v oblasti verejného vysokého školstva, aktuálne člen komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport v obci Dunajská Lužná a Rady rodičov mi nie je ľahostajný osud tejto školy a mám záujem svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k jej ďalšiemu rozvoju.“

 

Voľby zástupcov rodičov do RŠ sa uskutočnia na triednych schôdzach plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 14. 10. 2019 tajným hlasovaním.

PaedDr. Iveta SLOBODNÍKOVÁ
riaditeľka ZŠ

 

 

Vážení rodičia žiakov ZŠ Dunajská Lužná!

      V priebehu týchto jesenných mesiacov končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná (2015 – 2019) (ďalej len „RŠ“)!

      Z tohto dôvodu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v zmysle Štatútu RŠ

VYZÝVAM

 rodičov žiakov ZŠ, ktorí chcú činnosťou a členstvom prispieť k činnosti RŠ, aby do 10. 10. 2019 (štvrtok) do 12.00 hod. zaslali na emailovú adresu ZŠ (email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) svoju prihlášku do volieb členov RŠ, v ktorej uvediete: Meno a priezvisko; Povolanie; Kontakt (email, mobil); Rodič žiaka ...... triedy; Čím by ste chceli pomôcť členstvom v RŠ.

        Voľby členov RŠ ako zástupcov rodičov sa uskutočnia v rámci plenárneho zasadnutia a triednych schôdzí ZRPŠ dňa 14. 10. 2019 (pondelok).

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

Vážení rodičia,

od 7. októbra 2019 oficiálne začína krúžková činnosť.

Na webovej stránke školy v časti Krúžky je uvedený aktuálny zoznam krúžkov s uvedením dňa, hodiny a miesta, kde sa budú konať.

Deti, ktoré majú záujem o ďalšie krúžky /okrem toho, ktorému odovzdali vzdelávací poukaz/ sa môžu na ne prihlásiť priamo u vedúceho krúžku osobne alebo mailovou cestou. Mailové adresy nájdete na webovej stránke v časti Kontakty.

Ak bude krúžok plne obsadený, vedúci krúžku ďalších členov nemusí z kapacitných dôvodov prijať.

Záujemci o telovýchovné platené krúžky pani Mgr. Zuzany Ioriovej, PhD. sa môžu prihlasovať na mail alebo mobil pani Ioriovej:

mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

mobil: +421 905 635 708.  

 

Cena:   20,- EUR,  ak dieťa  navštevuje krúžok 1x za týždeň

 31,- EUR,  ak dieťa  navštevuje krúžok 2x za týždeň.

 Na krúžky sú rezervované termíny:
 pondelok od 14,00 do 15, 00,  od 17,00 do 18,00
 a v stredu od 13,30 do 15,30, od 17,00 do 18,00  /viď Tabuľka krúžkov, PDF

 

Zaradenie do skupín je v kompetencii p. Ioriovej.

    

Ponuka krúžkov:

ALEXY‘S  GYMNASTIKA  I. základná, kondičná a rekreačná

Precvičenie celého tela s dôrazom na základnú lokomóciu s modernými prvkami terapie na harmonizáciu jedinca. Slúži ako súčasť rozvoja osobnosti. 

6 -  10 rokov

  

ALEXY‘S  GYMNASTIKA  I.   základná, kondičná a rekreačná

Precvičenie celého tela s dôrazom na základnú lokomóciu s modernými prvkami terapie na harmonizáciu jedinca. Slúži ako súčasť rozvoja osobnosti. 

11 -  14 rokov, telocvičňa 

 

ALEXY‘S ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY I.

Oboznámiť sa s jednotlivými športovými a pohybovými hrami. Naučiť sa základné pravidlá a zúčastniť sa zápasu. 

6 -  9 rokov, telocvičňa

  

ALEXY‘S ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY I.

Oboznámiť sa s jednotlivými športovými a pohybovými hrami. Naučiť sa základné pravidlá a zúčastniť sa zápasu. 

10 - 14 rokov, telocvičňa

ALEXY‘S AEROBIK A PÓDIOVÉ SKLADBY

 

Cieľom je schopnosť ukázať skladbu skupinou cvičencov na hudbu, vybraný námet stvárniť pohybom. Vyvrcholením je zúčastniť sa  súťaže..  

6 -  14 rokov, telocvičňa 

 

ALEXY‘S KOMPENZAČNÉ CVIĆENIA I.

 

Správne zapájať svalové skupiny, uvoľniť preťažované počas dňa a posilňovať oslabené rôznymi formami.  

6 -  14 rokov, telocvičňa 

 

ALEXY‘S KOMPENZAČNÉ CVIĆENIA I. 

 

Správne zapájať svalové skupiny, uvoľniť preťažované počas dňa a posilňovať oslabené rôznymi formami.  

staršie deti a dospelí telocvičňa 

  

ALEXY‘S ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY II

 

Oboznámiť sa s pohybovými, športovými hrami a ich pravidlami. Učiť sa prispôsobiť herné správanie kolektívu.  

6 -  10 rokov, telocvičňa 

 

ALEXY‘S ZDRAVÝ CHRBÁTIK I. liečebná gymnastika.

6 -  10 rokov, telocvičňa 

 

Aj tento rok sa v našej obci konalo Medzinárodné rezbárske sympózium. Organizátori tohto 13.ročníka si za tému zvolili osobnosť Milana Rastislava Štefánika, politika, vojenského pilota,astronóma, amatérskeho etnografa a fotografa - muža renesančného ducha. Rezbárski umelci naň pozvali deti zo školského klubu a my sme pozvanie, samozrejme, prijali. Tak mohli deti zhliadnuť umeleckú prácu s drevom. Majstri nám rozprávali o tom, ako ich táto zaujímavá práca baví a ako dlho musia vyrezávať rôzne umelecké diela. Zároveň sme sa dozvedeli o M.R.Štefánikovi veľa zaujímavých vecí. Majstri umelci ho vyrezávali aj ako bábku či sochu, ktorá stojí v pralese. Štefánik takisto nemohol chýbať tak, ako ho všetci poznáme - v uniforme. Deti rozprávanie zaujalo a mali veľa otázok, na ktoré trpezlivo odpovedali všetci rezbári. Na tohtoročnom sympóziu priložili ruku k dielu Juraj Mertuš, Kamila Břenková, Jitka Davídová a Romana Krestýnová. Deťom ešte dlho rezonovalo v hlavách meno Štefánik, a preto sme si o ňom rozprávali aj v Školskom klube detí. Už sa tešíme na ďalší ročník.

Vychovávateľka: Mária Kundláková

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút