Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na brigádu, ktorú organizuje rada rodičov.

Poznánka, PDF

 

V dňoch 17.-23.2.2019 sa naša škola zúčastnila na lyžiarskom výcvikovom kurze (ďalej len LVK) na Orave. Pod vedením piatich učiteľov a pána policajta, ktorý však plnil úlohu zdravotníka, sa nás zúčastnilo 44 žiakov zo 7.-9. ročníka.

Ubytovaní sme boli v Agropenzióne v malebnej dedinke Novoť. Svoj pobyt sme začali prideľovaním izieb a večerou. Hneď prvú noc sme sa nevedeli zmestiť do kože a na izbe sme vystrájali do skorých ranných hodín.

Na druhý deň ráno sme sa autobusom vybrali do neďalekého lyžiarskeho strediska Krušetnica. Nevedeli sme sa dočkať, kedy si konečne obujeme lyže. Najskôr sme však boli rozdelení do štyroch skupín podľa našich lyžiarskych schopností.

Lyžovať sa naučili všetci účastníci kurzu. Až na malé pády sa lyžovačka zaobišla bez vážnejších zranení. Našťastie.

Počasie nám celý týždeň prialo. Slniečko hrialo, poniektorí sme sa aj opaľovali. Hneď vedľa svahu bol bufet, v ktorom sme sa mohli zohriať alebo si kúpiť občerstvenie.

Vedúca kurzu pani učiteľka Opátová nám zorganizovala exkurziu do miestneho múzea kávy, ktoré je jediné na Slovensku. Nachádza sa neďaleko nášho lyžiarskeho strediska. Dozvedeli sme sa, ako sa vyrába najkvalitnejšia káva. Fascinujúce pre nás bolo, keď sme zbadali steny v múzeu. Sú totiž celé pokryté zrnkami kávy.

Navštívili sme aj farmu v Novoti a na záver prehliadky sme ochutnali vynikajúce syry, ktoré sme si mohli aj zakúpiť.

Náš pobyt sme si spríjemnili turnajom v ping-pongu alebo biliardom. Môžeme skonštatovať, že sme sa ani chvíľu nenudili.Na záver lyžiarskeho výcviku sme mali vyhodnotenie. Dostali sme diplomy o absolvovaní LVK a niektorí z nás aj vecné ceny.

Kurz sme ukončili raňajkami. Na cestu nám boli pribalené obedové balíčky, ktoré sme si počas prestávky na odpočívadle plne vychutnávali.

Na náš návrat už netrpezlivo čakali rodičia, ktorým spadol kameň zo srdca, keď nás zbadali živých a zdravých.

Naše poďakovanie patrí v prvom rade vedúcej LVK a zároveň inštruktorke p. uč. Opátovej, ako aj ďalším skvelým inštruktorom - p. Opátovi, p. uč. Plačkovej, p. uč. Labisovi a našej tr. uč. Barešovej, ktorá nad nami bdela každú noc . V neposlednom rade ďakujeme aj p. zdravotníkovi Markovi, ktorý dohliadal na naše zdravie.

 

Žiaci 9.A triedy

 

V rámci učiva, Bezpečnosť v obci, sa dňa 19.2.2019 žiaci tried tretieho ročníka našej školy naučili pod vedením kpt. Mgr. Zuzany Mišovičovej, z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku, ako sa bezpečne správať v blízkosti železničného priecestia a ako cez priecestie prechádzať.Pri názorných ukážkach a praktickom precvičovaní sme sa naučili všetko, čo potrebujeme vedieť o pravidlách cestnej premávky, prechádzania cez priecestie, dopravných značkách a používaní reflexných prvkov. Situácia v blízkosti železníc je mnohokrát zložitá, a práve preto je zvýšená bezpečnosť nevyhnutná.

                                                                                                               Mgr. Jana Drmelová

      

 

 

Vážení rodičia, obec Dunajská Lužná nás požiadala o distribúciu anketových lístkov týkajúcich sa kyvadlovej dopravy na železničnú stanicu. Lístky Vám boli doručené prostredníctvom detí. Pri ich odovzdávaní postupujte v zmysle pokynov. Ďakujem za spoluprácu.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,
radi by sme opätovne otvorili v škole tenisový krúžok, preto Vám preposielam ponuku Slovenského tenisového zväzu.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Ponuka,formát PDF

Tenisový krúžok,fomát PDF

 

Tak ako každý rok, aj teraz sme pre deti v ŠKD zorganizovali fašiangový karneval. Deti sa dlho pripravovali, chystali si samy masky a ozdobovali triedy. V niektorých triedach boli deti oblečené v maskách už od rána, a tým sa len upevňovala dobrá atmosféra, ktorá pokračovala poobede rôznymi hrami a súťažami. Deti sa veľmi tešili, niektoré sa chodili predstavovať aj do iných tried. Priniesli si aj malé občerstvenie a pochutnávali si na ňom počas prestávok medzi hrami a súťažami. Do masiek sa samozrejme obliekli aj p. vychovávateľky a kreativite sa teda medze nekládli. Vyvrcholením karnevalu bola už tradične diskotéka, na ktorú sa všetky deti tešili. 

Myslím, že sa nám aj tento ročník vydaril a deti sa už nevedia dočkať ďalšieho roka. 

Karnevalu zdar!

Kundláková Mária
vychovávateľka

 

Milí rodičia a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XX. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás požiadať o venovanie 2% z dane pre občianske združenie ZŠ Dunajská Lužná. Názov združenia je ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná. Dôvodom mojej žiadosti je úmysel použiť darované finančné prostriedky na vybudovanie prístrešku na bicykle. Bližšie informácie a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke školy v časti- Informácie pre rodičov- 2% dane pre ZŠ. Vopred Vám za Vašu ústretovosť v mene našich žiakov ďakujem.

S pozdravom
PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti, že v areáli školy zostali nevyzdvihnuté dva bicykle ( farba biela- svetlomodrá a biela- červená). Prosím majiteľa, aby sa o bicykle prihlásil v riaditeľni školy.

Na našej škole sa uskutočnil historicky prvý školský turnaj v spoločenskej hre DOBBLE. Zúčastnilo sa ho 12 hráčov, hralo sa systémom každý s každým.Víťazstvo si odniesla Kristínka Karovičová z 2.D pred Barborkou Bednárovou z 5.A a na treťom mieste skončila Agátka Chalmovská z 3.A. Čestné uznanie fairplay získava Tim Mosný z 9.C.

Poďakovanie patrí našej pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej za mimoriadnu podporu pri promptnom obstaraní hier a taktiež všetkým hráčom za prejavenú vášeň i radosť z hry. V neposlednom rade ďakujem našej bývalej žiačke Paťke Pálovej, ktorá pravidelne pomáha na krúžku ako dobrovoľníčka.

Peter Paľaga, RNDr.
vedúci krúžku spoločenských hier

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)