Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia,

 v súvislosti s riaditeľským voľnom, ktoré bude dňa 21.11. 2018, Vám oznamujem , aby sa žiaci, ktorí majú záujem v ten deň obedovať, prihlásili na obed u vedúcej školskej jedálne do 16.11. 2018. 

 

Na výletnej riečnej lodi na trase Budapešť - Rotterdam je pán Igor Klimenko ako doma. Otec našej prváčky ochotne zavítal medzi našich žiakov 6.-9.ročníka, aby im zo svojej neobyčajnej námorníckej profesie vyrozprával množstvo nevšedných zážitkov a zaujímavostí. Nielen o špecifikách svojej práce, ale aj o podmienkach, záludnostiach aj pôvabe riečnej plavby, krásach i jedinečnosti okolitej krajiny.
Po 2 týždňoch sme so žiakmi urobili bleskovú reflexiu. Behom 120 sekúnd mali napísať, čo si z rozprávania zapamätali. Takto cez kľúčové slová má obsah besedy v pamäti uchovaný Matej Šurka z 9.A:
"Rieka, plat, koruny, loď, deti, kapitán, lodná služba, motor, Nemecko, Holandsko, Európa, jedlo, voda, noc, elektrina, GPS, monitory, hrady, prechádzky po meste, zámky, Viedeň, škola na lodi, telocvičňa na lodi, kamene, vrtuľa, náraz, lode, mosty, akvadukty, Gabčíkovo, vodné nádrže, Dunaj, Bulharsko, Turecko, eurá, uniforma, oblek, teplo, ryby, 700 dní, kapitánsky kurz, Noemova archa, selfie s loďou, ľudia, manželka, displej, plavba, prístav, výťah pre lode, most, Francúzsko, dovolenka, Slovensko, Banská Bystrica, Bratislava, lietadlo, letisko, palivo, benzín, nafta, litre, tony, kilogramy, váha, 22000, 200000, 4 týždne, 2 týždne, vietor, alkohol, čln, video, fotky, výrivka, Čierny les, prameň, víkend, pasažieri, cestujúci, bicykle, výlety, príroda, vlny, stavby, kormidlo, autá, kilometre, čas, hodiny, Amsterdam"  
Adam Zubaj zo 7.A svoje spomienky pretavil do týchto pozoruhodných hesiel: "3 x vyšší plat ako na Slovensku; 2 kotvy; v noci sú tvoje oči radar; most pre lode; výťah pre lode; číslo na boku lode znamená rozmery; 2 týždňová cesta z Budapešti do Amsterdamu stoji okolo 5 tisíc eur;  keď sa pokazí vrtuľa, tak sa vymieňa 2-3 hodiny; loď tankuje 50 tisíc litrov nafty, loď stojí cca 3-5 miliónov eur; keď je loď v plavebnej komore,  tak má od betónu 20 cm; ak chcete byť prvý kapitán musíte pribrať:)
Ďakujeme za ochotu pánovi Klimenkovi. Oceňujeme tiež disciplinovaných pozorných poslucháčov - našich vnímavých žiakov.
 
Podujatie pre školu zorganizoval: RNDr. P. Paľaga
učiteľ geografie

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2019/2020 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:

  • 3.9.2019 /utorok/ - pre  žiakov 8. a 9. ročníka z dôvodu neukončenia stavebných prác v elokovanom pracovisku
  • 20.11.2019 /streda/  – 2. stupeň – Testovanie 5 -  2019
  • 1. 4.2020  /streda/  – 2. stupeň – Testovanie 9 – 2020

Iný neočakávaný dôvod môže byť  havária vodovodného, kanalizačného systému v budovách, havária kúrenia  alebo chrípková epidémia, prípadne metodický deň zamestnancov.

 

 

 

 

V októbri  naši tretiaci  vymenili školu za bazén v X Bionicu v Šamoríne a pani učiteľky za trénerov plávania. Cieľom tejto veľmi atraktívnej výmeny bolo získať základné plavecké zručnosti vo vode aj pod vodou. Celý týždeň usilovne trénovali, vyskúšali aj tobogány a dokonca si v posledný deň zahrali vodné pólo.

Pokročilí plavci sa zdokonalili v  plaveckých štýloch. Úspechom kurzu bolo, že menej smelí tretiaci prekonali strach z vody a mali z toho dobrý pocit. 

Pekné prostredie, milí tréneri, to všetko prispelo k nezabudnuteľnému zážitku z tretej triedy.

Ing. Štellerová Zuzana

 

Prvé dva mesiace sa šiestaci učili na dejepise o praveku a vývine človeka. Ku koncu témy si mali na úlohu pripraviť ľubovoľný praveký výrobok, ktorý na hodine odprezentovali spolužiakom i pani učiteľke Ambrusovej. Všetci vedeli vysvetliť, na čo ich výrobok mohol slúžiť, ako a z čoho si ho mohol človek v praveku vyrobiť. Na záver hodiny si spravili spoločnú fotografiu či selfie, ktorá poslúži ako historický prameň alebo inšpirácia pre ďalšie generácie žiakov.
 
Mgr. Ambrusová
 

5.novembra 2018 sa žiaci 5.ročníka zúčastnia prípravy na testovanie - elektronické testovanie e-T5-2018. Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2018, ktoré sa uskutoční papierovou formou 21. novembra 2018. Testovanie začnú triedy 5.A, 5.B o 7.50 hod. Výsledky testov budú rodičom oznámené, nie sú však započítavané do celkového hodnotenia predmetu.

Eva Érséková
vyučujúca informatiku

 

Na začiatku školského roka k nám zavítal agility klub SKIPER s p. Valériou Mosnou a jej deťmi. Priniesli nám na ukážku 2 krásnych psíkov a ich talenty. Psy nám predviedli svoje schopnosti vrátane behu cez prekážky a presnosť, s akou počúvali svojho pána. Vyhrali už niekoľko súťaží a stále sa zlepšujú. Prvý psík, borderská kólia s menom Gini, sa ukázala v najlepšom svetle. Všetky prekážky prekonala „ľavou zadnou“ a jej úspechy v súťažiach sú evidentné. Druhý psík s menom Kira sa ešte len učí zdolávať všetky prekážky, ale ide jej to už veľmi dobre. Deti na ukážky pozerali so zatajeným dychom, prežívali každý jeden skok so psíkmi a tlieskali im. Po predvedení programu mali deti priestor na diskusiu a pýtali sa cvičiteľov rôzne otázky.

Na záver sme všetci spoločne zhodnotili, že je veľmi náročné cvičiť takýchto psíkov tak, aby patrične poslúchali a vedeli prejsť celú určenú trasu. Prajeme celému klubu ešte množstvo výhier a úspešných tréningov.

Mária Kundláková
vychovávateľka

 

Jesenné hodiny biológie v 6.A sa nesú aj v duchu poznávania rastlín, o ktoré sa človek na vidieku, ale aj v mestách stará. Pestuje ich pre ich užitočnosť alebo krásu. Žiaci priniesli na jednu takúto hodinu  plody rôznych druhov zeleniny zo svojich úžitkových záhrad, aby na malej improvizovanej výstavke prezentovali svoje poznatky: o druhovom zaradení zeleniny, jej pestovaní, dôležitosti pre zdravie človeka i o možnostiach využitia v maminej kuchyni.Takmer všetci žiaci sa aktívne zapojili a prispeli tak k spestreniu vyučovania.

                                                                                                                  Ing. Jana Čúzyová

 

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia rodičov na triednych schôdzkach ZRPŠ  8.10.2018 udeľujem dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že utorok 30.október je vyhlásený za mimoriadny sviatok, kedy si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky, ostáva pondelok 29.október jediným pracovným dňom v týždni. Preto riaditeľka školy dala návrh, aby rodičia sami rozhodli, či chcú alebo nechcú v tento deň pre žiakov voľný deň. Veľkou väčšinou rodičia vyhlásenie riaditeľského voľna odobrili.

S pozdravom Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

V zmysle zverejnenej výzvy na webovom sídle ZŠ Dunajská Lužná bola do doplňujúcej voľby člena RŠ ako zástupcu rodičov prijatá prihláška:

Meno a priezvisko:   Mgr. Daniel Mikloško, PhD.

Povolanie:  riaditeľ Domovského vzdelávacieho centra  n. o., Dunajská Lužná

Rodič: štvrtáčky a prváka

Motív členstva: V práci s dospievajúcou mládežou a mládežou, ktorá opúšťa brány detských domov mám ako riaditeľ domovského centra bohaté pedagogické skúsenosti. Ako konzervatorista mám aj skúsenosti s kultúrou a spevom  s mnohými kontaktmi , ktoré by mohli oživiť aj školský program našich detí. Na rozvoji ZŠ Dunajská Lužná mi záleží. Chcel by som aj členstvom v RŠ k tomu aktívne prispieť.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia po plenárnom zasadnutí ZRPŠ dňa 08. 10. 2018 (pondelok).

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút