Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V piatok 23.11. 2018 sa naši druháčikovia a štvrtáci vybrali do Záhorskej Bystrice, aby si prezreli štúdiá televízie Markíza. Všetci boli prekvapení, aké je tam všetko malé, keď v televízii to vyzerá oveľa väčšie. Pán, ktorý sa detí ujal, im všetko vysvetlil, poukazoval. Deti si mohli vyskúšať prácu s kamerou a na krátku chvíľu sa z nich stali kameramani, ktorí filmovali svojich spolužiakov. Obraz sa priamo prenášal na veľké obrazovky, tak sa deti hneď videli. Boli  v štúdiu, kde sa točia Televízne noviny, Šport, Počasie. Páčilo sa im aj štúdio, kde sa točí Teleráno.  Všetko prebehlo podľa plánu a výlet sa deťom páčil.

Mgr. Kubišová Martina

 

Dňa 28.11.2018 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili na prednáške v Centre pre liečbu drogových závislosti (ďalej: CPLDZ).

Pred budovou nás už vítala mladá usmiata pani. Poprosila nás, aby sme sa po schodoch do prednáškovej miestnosti premiestnili v tichosti. Dokázali sme to! 

Na začiatku žiaci vyplnili krátky anonymný dotazník. Nasledovala samotná prednáška, počas ktorej kolovali fotografie ľudí pred závislosťou a počas nej. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o rôznych druhoch závislosti.

Po prednáške sme sa presunuli na prízemie, kde sme videli izby, v ktorých sa liečia závislí ľudia. Na chodbe visel presný harmonogram, ktorí liečení pacienti musia dodržiavať. Prednáška nás všetkých zaujala.

Pri čakaní na autobus sme zbadali dvojicu v strednom veku. Spomenuli sme si, že nám pracovníčka CPLDZ vravela, že si sem ľudia chodia po metadón. Je to liek používaný pri liečbe drogovej závislosti (denne pracovníci centra vydajú aj 200 s a zároveň dohliadajú na to, aby látka bola užitá). Spoločne sme skonštatovali, že takto by sme veru dopadnúť nechceli.

Čo si z prednášky v CPLDZ odniesli samotní žiaci, si môžete prečítať nižšie.

 Mgr. Romana Barešová

Dňa 28.11.2018 sme navštívili Centrum pre liečbu drogovo závislých (ďalej: CPLDZ).

Najskôr sme si vypočuli zaujímavú prednášku o drogách a škodlivých látkach. Prednáška bola poučná a mala nás vyvarovať pred užitím týchto škodlivých látok. Okrem prezentácie sme videli aj videá o tom, ako drogy vplývajú na naše zdravie.

Po prednáške nám pracovníčka centra ukázala miestnosti, v ktorých sa zdržiavajú závislí. Vysvetlila nám, ako to u nich funguje a že pre nich platia určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Za spoluprácu a snahu získajú dobré body, za ktoré budú neskôr odmenení. Taktiež však môžu za porušovanie pravidiel a nevhodné správanie získať zlé body.

Na spoločných stretnutiach v CPLDZ sa môžu zúčastniť aj vyliečení ľudia, ktorí rozprávajú svoje príbehy a presviedčajú ostatných, že vyliečiť sa z akejkoľvek závislosti je možné.

V centre sa liečia nielen drogovo závislí ľudia, ale aj ľudia závislí na automatoch a alkohole, ktorý je u nás síce legálny, ale závislosť na ňom je veľmi častá.

Do centra ľudia prichádzajú buď dobrovoľne, keď sa chcú zbaviť závislosti a vyliečiť sa, ale aj súdom nariadení ľudia. V CPLDZ sa liečia ako mladiství, tak aj dospelí.

Myslíme si, že prednáška nás dostatočne varovala pred užitím škodlivých látok a za celý deviaty ročník môžeme skonštatovať, že bola mimoriadne poučná.

 žiačky 9.B triedy

Dňa 29.11.2018 sme sa my, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, vybrali spolu s našimi pani učiteľkami v skorých ranných hodinách na exkurziu do Rakúska. Aj napriek dopravnej špičke pán šofér zvládol cestu s úsmevom na perách a trpezlivosťou s nami .

Najskôr sme navštívili čokoládovňu v mestečku Kittsee. Pri vstupe do budovy nám do nosa udrela vôňa čokolády. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí zo sveta tejto sladkej cukrovinky. Po prehliadke továrne nás pán sprievodca odviedol do predajne, kde sme mohli ochutnať rôzne maškrty a zároveň si ich aj nakúpiť. Z predajne sme odchádzali s plnými taškami. A vlastne aj bruškami.

Po nastúpení do autobusu sme smerovali do Viedne. Zamierili sme do známeho obchodného centra Shopping City Süd, kde sme nakúpili darčeky nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších.

Naša ďalšia cesta smerovala do prírodovedného múzea, v ktorom sme strávili dve hodiny a vyplnili zaujímavý kvíz. Dozvedeli sme sa veľa z histórie Rakúska aj našej Zeme, prezreli sme si zbierku minerálov a drahých kameňov. Našli sme tu napr. aj meteorit pochádzajúci z Čiech či slovenský opál.  

Exkurziu sme zakončili vianočnými trhmi priamo v srdci Viedne. Podobne ako v Bratislave aj tu sa nachádzalo veľa zaujímavých stánkov s rôznym druhom tovaru. Na čerstvom vzduchu sme trošku vymrzli, ale hriala nás dobrá nálada. Niektorých aj punč. Samozrejme, detský .

Touto cestou by sme sa rady poďakovali pani učiteľkám, ktoré to s nami vydržali v autobuse, ako aj pani učiteľke Hubáčovej, ktorá nám zorganizovala túto nádhernú exkurziu.

 Mgr. Romana Barešová a žiačky 9.A triedy Sofia Mihaliaková, Petra Semanová, Soňa Krajčiová

Dňa 19. 11.2018 sme v našom Školskom klube privítali slávneho hokejistu – brankára, ktorý hral v najvyššej lige za Slovan Bratislava, pána Marcela Sakáča. Rozprával o svojich začiatkoch a o tom, že už ako malý chlapec začal hrať v Poprade na rôznych zamrznutých plochách a neskôr na zimných štadiónoch. Deťom sprostredkoval rôzne zaujímavosti o hokeji, napríklad o tom, aké to bolo nebezpečné stáť v bráne ešte bez chráničov alebo o tom, ako mu puk vyrazil naraz 14 zubov a že na tvári mal 150 stehov. Takisto sa zmienil o tom, akou rýchlosťou letí puk do brány a iných zaujímavých detailoch. Deti mali možnosť pýtať sa aj na ďalšie veci, ktoré ich zaujímali. P. Sakáč so sebou priniesol ukážku svojej výstroje, ktorú nosil v minulosti, a porovnal ju s tou, aká sa nosí dnes. Deti si ich mohli vyskúšať a vcítiť sa tak do roly hokejistov. Boli to vzácne veci, ktoré majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. P. Sakáč priniesol aj medaily, ktoré získal ako majster sveta. Deťom sa beseda s p. Sakáčom veľmi páčila a odniesli si z nej aj zážitok zo skúšania hokejových veci. Ďakujeme p. Sakáčovi, že si našiel čas a navštívil náš Školský klub detí.

Kundláková Mária
vychovávateľka

 

Anitu z Juhoafrickej republiky sme spoznali pred niekoľkými rokmi ako dobrovoľníčku, ktorá nám spolu s Warou z Bolívie slúžila ako animátorka na školskom výlete. 
Po rokoch nás oslovila s prosbou o finančnú pomoc pri podpore jej dobrovoľníckych aktivít na Filipínach (pre Institute for Global Education Exchange and Internship  = IGEEI.org). Participuje na projekte zabezpečenia vody v rámci základnej hygienickej služby pre lokálnu základnú školu. 
Bývalí naši žiaci,  Maxi, Natali, Viki, Lucas a Marek, z vlaňajšej 9.B, promptne zareagovali na túto jej výzvu a pod vedením svojho bývalého triedneho, pána učiteľa Paľagu, vyskladali čiastku 240 EUR, ktorú začiatkom decembra previedli na účet uvedenej neziskovej organizácie.
 
Ďakujeme za Vašu štedrosť a šľachetnosť.
 
Paľaga Peter, RNDr.
 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v čase od 3. decembra do 7. decembra 2018 sa uskutoční Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje, s ktorou máme dobré skúsenosti. Svoje dobrovoľné sladké príspevky môžu deti alebo rodičia vložiť do škatúľ, ktoré budú k dispozícii v každom bloku.

Vopred Vám ďakujeme za detičky, ktoré ste sladkým darčekom potešili !

 

Na začiatku školského roka sme sa dohodli, že sa raz do mesiaca stretneme v náručí malokarpatskej prírody. Na novembrový výlet sme prizvali aj rodinných príslušníkov. Slnečné počasie nám v sobotu 17.11. dokonca doprialo opekačku na ohníku v tichom údolí Vydrice. Opekačku sme pravdaže mali aj v októbri. A na Bielom kríži nad Račou varia skvelé polievky, my sme okoštovali fazuľovú...:) 
Paľaga Peter, RNDr.
 
 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom letáku máte k dispozícii potrebné informácie k jazykovému pobytu na Malte.

LETÁK, PDF

 

Testovanie piatakov T5

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

Dátum testovania:

20. novembra 2019 (streda)

Organizátor:

Testovanie T5- 2019 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

Kognitívne úrovne :

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

Vzdelávací obsah :

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

Forma testových úloh:

papierová

Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2019:

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2019 zo všetkých testovaných predmetov.

Riaditeľské voľno:

 20. novembra 2019 (streda)- iba pre žiakov 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2019. 

Žiaci, vrátane piatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni do 16.11.2019.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

Mgr. Helena Ďurošová
koordinátor testovania T5- 2019

          

 

Milí rodičia a žiaci,

Od pondelka 19.11.2018 bude mať školský autobus novú zastávku. Zastávka bude na jestvujúcej trase autobusu, na ulici Sadová, v mieste križujúcom Jabloňovú ulicu.Touto zastávkou bude autobus bližšie k deťom, aby sa skrátila ich cesta k zastávke.

Prikladáme aj mapku pre lepšiu predstavu. Zastávka bude v mieste krížika.

MAPA

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút