Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 24.11. 2017 vytvorilo ,, Živú Červenú stužku“  zhruba 380 žiakov I. stupňa. Vyjadrili tak svoju empatiu deťom, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou. Školská telocvičňa sa zmenila na jasajúci dav, zaodetý do červených farieb. Organizovane, žiaci zoradení v sprievode svojich triednych učiteliek, vytvorili nádhernú stužku. Chorým detičkám posielame tento červený pozdrav.

Ing. Michaela Luteránová

Dňa 20. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Sily si medzi sebou zmerali žiaci ôsmeho ročníka. Víťazkou sa stala Viktória Kubišová z 8.B triedy, druhé miesto obsadila Alžbeta Svetlanská z 8.C a pekné tretie miesto získal Tomáš Remiš z 8.B. Výhercom srdečne blahoželáme!

Víťazka postupuje do okresného kola v Senci.

V školskom kole OSJL bojovali medzi sebou aj títo žiaci:

Veronika Vozárová, 8.A (4. miesto),

Hana Volný, 8.C (5. miesto),

Samuel Ertinger a Michal Vicena, 8.A (6. miesto),

Martin Kučera, 8.C (7. miesto),

Teodor Pažitný, 8.C (8. miesto).

Mgr. Romana Barešová

MŠ VV a Š SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky výtvarnú súťaž základných škôl na tému:  Pohľadnica pre Červené stužky. Naši žiaci ( Dávid Demovič 5.A, Eliška Miklušicová 6.A, Sophia Gažovičová 5.A ) sa v rámci kampane Červené stužky zapojili do výtvarnej súťaže a pod odborným dozorom Mgr. Brodzianskej Barbory vyhotovili na hodinách výtvarnej výchovy súťažné pohľadnice.

Ing. Michaela Luteránová
koordinátor prevencie

 

Na pozvanie organizačného výboru sa v utorok 7.11.2017 naši žiaci 8.a 9.ročníka zúčastnili festivalového divadelného predpoludnia v priestoroch divadla LUDUS v Bratislave.
Sotva sme sa v sále usadili na scénu vtrhol kričiaci bradatý chlap s revolverom, aby odpálil inscenáciu Gábora Görgeya  "Na koho to slovo padne" s podtitulom "S groteskou na večné časy a možno inak". V predstavení o nás, o Európe a o tom, kto má kľúč od WC presvedčivo zažiarili mladé herecké talenty - minuloroční maturanti hudobno – dramatického odboru Cirkevného konzervatória v Bratislave. Bezprostredne po predstavení nasledovala krátka beseda vedená umeleckým šéfom divadla Ludus pánom Petrom Kubom s reflexiou toho, čo sme videli."POZNÁME SA?" bol druhý divadelný titul, ktorým nás po prestávke preniesli herci divadla Ludus kamsi na chatu, na stretávku maturitného ročníka po piatich rokoch. Hru si napísali mladí ľudia vo veku maturantov. Je v nej skúsenosť ich veku, ale zároveň predstava a vízia ako môže ich život vyzerať  päť rokov po maturite. Aké „masky" budú nosiť v súkromí a v spoločnosti. Záleží len na každom z nich ako dopadne. Hra je inšpirovaná smrťou dvoch mladých ľudí vo veku 17 rokov...Žiacka spätná väzba jasne potvrdila, že obe predstavenia sa žiakom nielen páčili, ale sa aj dotkli ich hlbšieho vnútra.

za pedagogický dozor: Peter Paľaga
Žiacka iniciatíva Emky Práznovskej (6.B) umocnená ochotou jej tatina pána Ľuboša Práznovského priniesla do školy jedinečnú besedu z jeho cesty do Južnej Afriky. Žiaci všetkých tried šiesteho ročníka sa vďaka pútavému a interaktívnemu rozprávaniu dozvedeli množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti regiónu, o nekončiacich sporoch medzi bielymi a čiernymi, o apartheide ako o politike rasovej segregácie, o chudobe černochov a bohatstve bielych, o vysokej kriminalite, o Nelsonovi Mandelovi a jeho vytrvalom úsilí za slobodu černochov, o jeho prezidentovaní i Nobelovej cene za mier, o súčasnom americkom technologickom géniovi - rodákovi z JAR - Elonovi Muskovi (TESLA), o paradoxoch typu, že len 63% ľudí má zavedenú vodu, ale až 92%  mobilné telefóny, o význame ťažby zlata, ktoré prinieslo do oblasti nielen nové príležitosti, ale i prekliatia, o vážnych problémoch so zásobami  vody, o trúbke na vrchole Stolovej hory, o tučniakoch, tuleňoch, veľrybách, elektrických ohradníkoch,  opustených a nevyužívaných futbalových štadiónoch po MS 2010, o popularite rugby, a mnoho a ešte viac nových vecí, ktoré sa žiaci dozvedeli a so záujmom a zanietením si ich pripomínajú aj na ďalších hodinách geografie Afriky. 
 
Pán Práznovský, ďakujeme Vám za túto skvelú príležitosť zoznámiť sa s Južnou Afrikou optikou cestovateľa a budeme sa tešiť na ďalšie podobné stretnutia. Emke Práznovskej rovnako ďakujeme za jej iniciatívu a spoluprácu pri organizovaní a príprave podujatia.
 
Peter Paľaga
učiteľ geografie

V rámci celoročného projektu „Zdravý životný štýl“ v ŠKD sme si dovolili pozvať výživovú poradkyňu pani Janku Trebulovú, ktorá naše pozvanie prijala a formou besedy priblížila deťom z ŠKD, aký je dôležitý zdravý životný štýl, starostlivosť o naše zdravie a čo je potrebné dodržiavať, aby sme boli zdraví. Deti sa dozvedeli veľa informácií, ako napríklad čo sú bielkoviny, sacharidy a vitamíny. Do diskusie sa  veľmi pekne zapájali a pýtali sa rôzne otázky, na ktoré im poradkyňa Janka odpovedala. Deti si z besedy odniesli veľa nových a dôležitých informácií, ktoré ako povedali, chcú dodržiavať aj v živote.

  vychovávateľka: Janka Revická

 

V mesiaci október 2017 absolvovali žiaci 3.ročníka plavecký výcvikový kurz v prekrásnom prostredí areálu x-bionic v Šamoríne. Kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín prebiehal pod odborným vedením skúsených profesionálnych trénerov a bol určený pre neplavcov, začiatočníkov, ako aj pre pokročilých s rôznou plaveckou výkonnosťou. Cieľom kurzu, ktorého za zúčastnilo 73 tretiakov, bolo zvládnuť základy a zdokonaliť plavecké spôsoby kraul, znak, prsia a skoky do vody.Hodiny plaveckého kurzu priniesli našim deťom nielen hodiny tvrdého trénovania, ale aj čas na zábavu, šantenie vo vode a zaujímavé súťaživé hry.Na záver plaveckého kurzu absolvovali všetci jeho účastníci záverečné testy, na základe ktorých zvládli všetky disciplíny a obdržali diplom úspešného absolventa plaveckého kurzu. Všetkým účastníkom kurzu gratulujeme a veríme , že im priniesol okrem tvrdej a poctivej driny, ktorá k športu ale patrí, aj chvíle radosti a veselých zážitkov.

  

PaedDr. Darina Opátová
vedúca plaveckého kurzu

 

Jeseň, pani bohatá, zlatý šat si oblieka, polia plné úrody, núkajú nám dobroty. A z tých dobrôt naše deti vykúzlili pekné veci. Vyrezali tekvice, ozdobili šípkami. Nuž veru, leto je už za nami! Tak sa teda pozrite, čo zdobí ten náš blok C! Pani Jeseň si tu stráži vyzdobené tekvice. Ten, čo ide okolo, zastane a povie si: „Úžasné!“ Aj takto sa deti z ŠKD vedia tešiť z jesene. Tak sa pozrite a posúďte. Je to pekné a či nie? Jesenné prázdniny sa spájajú so sviatkom Pamiatka zosnulých. Deti z ŠKD si zo zaváraninových fliaš vyrobili svietniky. Ozdobili ich rôznymi ozdôbkami z papiera. Spoločne sme si pripomenuli, ako vznikol tento zvyk zapaľovať sviečky a zdobiť kvetmi hroby tých, ktorí už nie sú medzi nami. A tak sme aj my rozsvietili svetielka a na chvíľu sme v tichu mysleli na tých, ktorí nás opustili, ale v našich srdciach budú žiť naveky.

Vychovávateľka Viera Kollárová

Pestré kostýmy, latino hudba, vyše tritisíc tanečníkov, atmosféra nabitá energiou, aj takto to vyzeralo na tohtoročných Majstrovstvách Európy v Showtime, kde nás úspešne reprezentovali Tomáš Kaleta a Dianka Dugasová. Mladí tanečníci z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio tancujú spolu len necelé dva roky a napriek tomu dosahujú úspešné výsledky. Opýtali sme sa Tomáša a Dianky, ako sa im na súťaži tancovalo a čo plánujú ďalej: ,,Tanec sme zvádli dobre, mali sme trošku trému, ale napriek tomu sme sa nepomýlili. Budeme ďalej trénovať a zlepšovať naše tanečné figúry. Ďakujeme našim trénerom Grétke a Robovi, ktorí nás toľko v tanci naučili. Veríme, že v ďalšej súťaži budeme ešte lepší.“ Naši tanečníci sa so svojou choreografiou Fantastic Rio prebojovali na úspešné šieste miesto. Deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu prezentáciu našej školy.

Margaréta Klimová

 

V tomto období prebieha príprava realizácie štúdie PISA 2018.

Dátum: V hlavnom meraní PISA 2018, ktoré sa uskutoční 16. – 27. apríla 2018.

Počet: na Slovensku sa zúčastní približne 400 základných a stredných škôl. Základná škola Dunajská Lužná bola zaradená medzi vybrané školy. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, narodení v roku 2002. Testovanie prebieha kompletne v elektronickej podobe a testuje sa matematická, čitateľská, finančná a prírodovedná gramotnosť

Cieľ: štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Analýza výsledkov: všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD). Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Dátum: 26.10.2017

Vypracovala: Eva Érseková

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)