Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

 Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Zrejme aj  mierne zimy v posledných rokoch pomáhajú populačnej explózii vší. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie. U nás sa vlasové parazity opakovane vyskytujú iba na I. stupni, kde je kontakt žiakov v škole a  v školskom klube osobnejší.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto nespokojnosť rodičovskej verejnosti by sa mala obrátiť na tých  rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov , ale aj pre učiteľov. Kontrolami vlasov sa stráca čas, ktorý je určený na vzdelávanie a prehŕňať sa vo vlasoch detí  tiež nie je veľmi príjemné.

Vlasová voš sa prenáša kontaktom, to  znamená,  že sa môže preniesť  aj na osoby  z rodín, kde sa  hygienické zásady a čistota prísne dodržiavajú. Zdrojom prenosu sú opierky  v autobuse, divadle, kine, odkladanie ošatenia v šatniach  a pod.

Voš detská, čiže pediculus capitis je dlhá 2 až 4 mm a samička denne nakladie3 – 4 vajíčka, tzv. hnidy, ktoré pripevní nerozpustiteľným  ,,lepom“  k vlasom pri korienku. Žije asi tri týždne a za tento čas dokáže naklásť 100 – 140 vajíčok. Asi za 20 dní z larvy vyrastie dospelá voš.

Po prvom objavení vlasových parazitov pedagógovia upozorňujú rodičov, aby starostlivosti o vlasy venovali zvláštnu starostlivosť.  Nestačí iba ošetriť vlasy šampónom, ale je potrebné  vymeniť uteráky, posteľnú bielizeň, vyprať plyšové hračky, čiapky  a ďalšie ošatenie, a to nielen u dieťaťa, ale aj u ostatných členov rodiny.  Je to náročné na čas, ale inak vši neodstránime! Pretože vši začínajú byť voči šampónom na ich odstránenie odolné. Najistejším prostriedkom je tenkozubý hrebeň, ktorým sa vajíčka vyčešú. Vyčesané vajíčka treba rozpučiť, spláchnuť vo WC, prípadne spáliť. Potom treba vlasy umyť špeciálnym šampónom . Neodporúča sa umývať vlasy špeciálnym prípravkom častejšie než raz za  14 dní, lebo na vajíčka neúčinkuje. Okrem toho všetky antisekticídne prípravky  dráždia vlasovú pokožku, ktorá svrbí. Pomáha zábal z vajíčka a pár lyžičiek olivového oleja, po ktorom vlasy umyjeme šetriacim šampónom.

Po 10 dňoch sa z vajíčok liahnu malé parazity a to je čas na opätovné použitie šampónu.

Pri likvidácii pedikulózy nepomôže ani drastické ostrihanie vlasov u dievčat (postačí ich skrátenie),  ani sťažnosti u vyšších kompetentných orgánov, pretože jediný spôsob, ako vši do školy nepriniesť, je pravidelná kontrola zo strany rodičov, teda raz za týždeň skontrolovať , či sú vlasy dieťaťa čisté, či nepoužiť špeciálny šampón alebo či netreba vyčesať , obrať alebo vystrihnúť vajíčka, tzv. hnidy. Musia to však robiť zodpovedne všetci rodičia, lebo inak sa vší v škole nezbavíme. A to je ten  problém!

Z minulosti máme  totiž skúsenosti, že dieťa po písomnej výzve rodičov o očistu vlasov prišlo do školy  s neskutočným množstvom vajíčok. Napriek tomu, že dieťa tvrdilo, že rodičia mu vlasy vôbec nekontrolovali, predvolaná matka tvrdila opak.

Alebo sme mali prípad, kedy matka opakovane neošetrila vlasy so živými parazitmi  s odôvodnením, že nemá čas. A kolobeh sa začína odznova a parazity pretrvávajú a pretrvávajú. Preto musíme žiakov nielen so všami, ale aj  vajíčkami posielať domov.

 Pre odstránenie pedikulózy škola urobí nasledovné opatrenia:

  1. po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa zo školy okamžite domov,
  2. dieťa zostane doma až do odstránenia vajíčok
  3. po nástupe do školy triedny učiteľ opätovne skontroluje u dieťaťa stav vlasov.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti  a tento stav nahlásime listom:

1.Obci podľa miesta bydliska,

2.Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci, kam naša škola patrí.

Verím však, že zodpovedným prístupom všetkých rodičov do jedného, pravidelnou kontrolou a účinnou prevenciou sa vlasové parazity v našej škole vyskytovať nebudú.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie a za to, že ste venovali čas tejto dôležitej informácii.

 

 

 

PaedDr. Iveta Slobodníková

        riaditeľka školy

Dunajská Lužná 31.1.2019

                                                                    

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XIX. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

V dňoch 24. 1. a 25.1.  (štvrtok, piatok) sa bude konať v A- bloku Novoročná „burza“ kníh, ktorej cieľom je nájsť tvojim starým a prečítaným knihám nového majiteľa.

Knižky, ktoré si chceš vymeniť, bude zbierať od budúceho pondelka pani učiteľka Ambrusová. Knihy musia byť vpredu ceruzkou podpísané aj s triedou, aby v prípade, že si knihu nikto nevezme, ju mohla pani učiteľka vrátiť pôvodnému majiteľovi.

Prvý stupeň si bude môcť vymieňať knižky vo štvrtok 24.1.  v hale A- bloku.

Druhý stupeň bude mať rovnakú možnosť v piatok 25.1. taktiež v A- bloku.

Verím, že si spomedzi všetkých kníh nájdeš i ty tú pravú pre seba, a že rovnako niekomu spraví radosť i tá tvoja.

 Mgr. Katarína Ambrusová

 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia základnej školy,

na požiadanie vedenia OFK v Dunajskej Lužnej zverejňujeme pozvánku na ples OFK.

Pozvánka, formát PDF

 
16.12.2018 mali deti v Košiciach Mikuláša. Deti zo ZŠ Dunajská Lužná pre ne darovali veľmi, veľmi veľa svojich sladkostí. Vyzbieralo sa približne 33 kíl sladkostí. Vyhotovili  sme z nich  81 štedrých mikulášskych balíčkov.
ĎAKUJEME všetkým deťom zo ZŠ, ktoré sa takto už 5x zapojili do Mikulášskej zbierky.
 
 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii vianočný pozdrav.

POZDRAV, PDF

 

 

Tento názov nesie celoročný projekt 2.ročníkov našej školy. Už od septembra sa deti vo svojich triedach venujú témam, aktivitám, projektom,...v ktorých hovoria o zdravej výžive, životnom štýle.

November sa niesol v znamení:

Farebný týždeň zdravia

Každý deň deti čakala nová aktivita v určených farbách.

Pondelok: Modrý deň. 

Jedz a hýb sa! Športové aktivity: Skákanie cez švihadlo. Vytvorenie školského rekordu žiakov 2.ročníkov.Žiaci na hodinách telesnej výchovy, vytvárali rekord triedy v skákaní cez švihadlo, bez chyby - pomýlenia sa.

Výsledky- víťazi v jednotlivých triedach:

Simonka Ružičková z 2.B, 75 preskokov

Nelka Tallo z 2.A, 69 preskokov

Kristínka Karovičová z 2.D, 49 preskokov

Kristína Benková z 2.C, 45 preskokov

Emka Žideková z 2.E, 32 preskokov

Utorok: Červený deň. Desiata s celozrnným pečivom a zdravou nátierkou.

V tento deň deti  prezentovali svoje nátierky, ktoré si doniesli do školy po príprave s rodičmi, ale i nátierky, ktoré si urobili v triede so svojou pani učiteľkou. Ochutnávka nátierok s celozrnným pečivom a zeleninou bola pre deti, podľa ich slov, tou najlepšou časťou dňa

Streda: Zelený deň. Deň ovocia a zeleniny.

V tento deň mali deti vstup do triedy, ako „mýto“ s ovocím a zeleninou v ruke. Vytvárali sme  „pyramídu“ tvorivých úloh v jednotlivých predmetoch s Ovocníčkom a Zeleninkou.

Štvrtok: Biely deň. Robíme si navzájom radosť. Deň duševného zdravia.

V tento deň si deti viac uvedomovali a prejavovali navzájom pekné a dobré vzťahy v triede. Obdarovali sa milým slovom, vzájomnou podporou, pomocou, ale i písmom - lístkom do obálky. Každé dieťa si potom prečítalo o sebe to najlepšie, najmilšie, čo na ňom vidia jeho spolužiaci.

Piatok: Žltý deň. Uhádni, čo mám na desiatu.

Tento deň bol plný otázok, predstavivosti, “vyšetrovania“, ktoré navádzalo deti na správne odpovede pri hádaní – kto, čo má na desiatu.

Celý týždeň pri aktivitách zbehol veľmi rýchlo, no na deti už čakajú ďalšie nové, nepoznané, zábavne mesiace, na ktoré sa už teraz tešíme.

 Mgr. V.Brejková

Predvianočné obdobie pre druhákov našej školy je už každoročne obdobím, kedy  absolvujú korčuliarsky kurz, na ktorý sa deti  tešili už od septembra.Tento kurz prebiehal v termíne od 26.11. do  3. decembra   pod vedením organizačnej vedúcej Mgr. Márie Jakubcovej, za pomoci triednych učiteliek  2.ročníkov – Mgr. Martiny Kubišovej, Zuzany Báhidskej, PaedDr., Mgr.Viery Brejkovej . Poďakovanie patrí hlavne trénerom  korčuliarskeho oddielu HAMIKOVO  v Hamuliakove, kam sme sa s deťmi pravidelne presúvali autobusom.

Cieľom kurzu bolo:

- u nekorčuliarov - nadobudnúť základné korčuliarske schopnosti

- u korčuliarov - zdokonaliť korčuliarske schopnosti a vedieť ich uplatniť pri rôznych športových aktivitách.

Druháci, posmelení  trénerkami a pani učiteľkami s veľkou chuťou a oduševnením absolvovali jednotlivé cvičenia. Na záver si svoje schopnosti otestovali na „dráhe zručnosti“.  Všetky deti úspešne zvládli základy korčuľovania. Najšikovnejší  korčuliari ukázali svoje zručnosti v korčuľovaní pomedzi kolky a v iných korčuliarskych disciplínach. Kurz bol ukončený 3. decembra slávnostným udeľovaním korčuliarskych diplomov a malými odmenami, ktoré budú deťom pripomínať príjemné zážitky na ľade.

Mgr.Viera Brejková

 

Milí rodičia, priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVIII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

 

Každý rok sa uskutočňuje súťaž pod názvom Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL).

Na začiatku novembra prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo desať najlepších žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Súťažilo sa v troch kolách. Najskôr sme písali test, potom sme robili transformáciu textu a postupujúci navyše ústnu časť. Vyhrala som.

S pani učiteľkou Barešovou som sa usilovne pripravovala do okresného kola. Každý deň sme spolu robili testy z predošlých ročníkov a ja som sa zlepšovala stále viac a viac. Takto sme strávili minimálne 20 hodín.

Nastal deň D – 28. november. S pani tajomníčkou som ráno odišla do Senca, kde sa  OSJL konala. Zhodou okolností som tam stretla moju kamarátku, ktorá bola tiež jednou z 12 súťažiacich.

Olympiádu sme mali rozdelenú na tri časti. V prvej časti sme museli odpovedať na test, ktorý obsahoval 25 otázok, po ňom nasledovala transformácia textu, kde sme museli z textu urobiť krátku správu. Po hodine nám test aj s transformáciou textu zobrali. Nasledovala polhodinová prestávka. Potom sme sa pripravovali na ústnu časť, ktorá trvala 30 minút. Úlohou bolo vytvoriť príhovor na tému Október – mesiac úcty k starším. Podľa vylosovaných čísel sme jeden po druhom spamäti prednášali svoj príhovor.

Po vyhodnotení testov a prednesu nás porotkyne zvolali do miestnosti a vyhlasovali víťazov. Priala som si skončiť aspoň na 5. mieste, pretože to bolo naozaj veľmi náročné. Keď pri vyhlasovaní druhého miesta povedali moje meno, bol to neopísateľný pocit radosti. Odpadol zo mňa všetok stres, strach a uvedomila som si, že tie hodiny učenia sa a námaha aj zo strany pani učiteľky, ktorá mala so mnou nesmiernu trpezlivosť, stáli za to. A práve vďaka nej som získala toto krásne 2. miesto.

Dúfam, že aj vďaka tomuto úspechu sa dostanem na moju vysnívanú strednú školu.

Anetka Lomjanská, žiačka 9.B triedy

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút