Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás požiadať o venovanie 2% z dane pre občianske združenie ZŠ Dunajská Lužná. Názov združenia je ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná. Dôvodom mojej žiadosti je úmysel použiť darované finančné prostriedky na vybudovanie prístrešku na bicykle. Bližšie informácie a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke školy v časti- Informácie pre rodičov- 2% dane pre ZŠ. Vopred Vám za Vašu ústretovosť v mene našich žiakov ďakujem.

S pozdravom
PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti, že v areáli školy zostali nevyzdvihnuté dva bicykle ( farba biela- svetlomodrá a biela- červená). Prosím majiteľa, aby sa o bicykle prihlásil v riaditeľni školy.

Na našej škole sa uskutočnil historicky prvý školský turnaj v spoločenskej hre DOBBLE. Zúčastnilo sa ho 12 hráčov, hralo sa systémom každý s každým.Víťazstvo si odniesla Kristínka Karovičová z 2.D pred Barborkou Bednárovou z 5.A a na treťom mieste skončila Agátka Chalmovská z 3.A. Čestné uznanie fairplay získava Tim Mosný z 9.C.

Poďakovanie patrí našej pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej za mimoriadnu podporu pri promptnom obstaraní hier a taktiež všetkým hráčom za prejavenú vášeň i radosť z hry. V neposlednom rade ďakujem našej bývalej žiačke Paťke Pálovej, ktorá pravidelne pomáha na krúžku ako dobrovoľníčka.

Peter Paľaga, RNDr.
vedúci krúžku spoločenských hier

Srdečne Vás pozývame na 

Fašiangové hodovanie 16. február 2019 - vstup voľný

Divadelné predstavenie  04. marec 2019 - cena vstupenky 13 €; predpredaj v MKS a pred predstavením

Fašiangová zábava s pochovaním basy  05. marec 2019 - cena vstupenky 2 €; zlosovateľná v tombole

Organizátor: Obecný úrad Dunajská Lužná

 

Dňa 11. 2. 2019 prijal naše pozvanie do ŠKD najväčší papierológ na svete pán Karol Krčmár. V priebehu jednej hodiny sa deti oboznámili so základnými princípmi priestorového tvarovania papiera pomocou strihania a skladania. Pán Karol deťom túto hodinku strihania dotvoril aj divadelným predstavením: O ceste do Papierového kráľovstva a o tom, čo sa prihodilo princeznej Písanke. Počas tejto „cesty“ si deti vyrobili rôzne masky, čiapky, papierové hračky...a vypočuli si hymnu Papierového kráľovstva hrou na ukulele a ústnu harmoniku. Deti túto hymnu sprevádzali papierovými píšťalkami, ktoré si vyrobili.Pánovi Krčmárovi sme boli veľmi vďační, že nás navštívil a naučil deti hravou formou rôzne kirigami.

Janka Revická
vychovávateľka

 

Obec Dunajská Lužná spúšťa z vlastnej iniciatívy projekt Školský autobus. Autobus premáva iba v ranných hodinách a túto službu zabezpečuje  pre obec Slovak Lines, a.s.

Žiaci sa prepravujú klasickým červeným autobusom s označením ,,školský autobus“. Preprava je určená prednostne pre žiakov 1. až 6. ročníka. O poriadok a dozor sa stará vodič autobusu.

Od 9.9. 2019 v pondelok bude mať školský autobus zastávku aj na Malinovej ulici. Zastávka a jej označenie sa nachádzajú pri kruhovom objazde  tejto ulice. Vznikom novej zastávky sa posúva odchod autobusu z prvej zastávky v Novej Lipnici pri cintoríne o 5 minút skôr. Ostatné časy ostávajú nezmenené. Upravený cestovný poriadok máte k dispozícii v prílohe.

CESTOVNÝ PORIADOK, PDF

Školský autobus je k dispozícii iba pre žiakov ZŠ Dunajská Lužná. Nik iný sa autobusom dopravovať nesmie. Preprava autobusom je pre žiakov zdarma. V poobedňajších hodinách autobus nepremáva.

Prípadné informácie získate na adrese:

Magdaléna Hanuliaková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7

900 42 Dunajská Lužná

tel.č. 02/402598 13

mobil: 0918632117

 

 

Pred odovzdaním polročných vysvedčení sme dostali malý darček, a to v podobe vystúpenia tanečno- športového klubu Klimo Dance. Klub trénuje súťažných tanečníkov, ale aj tých, ktorí sa venujú tancu rekreačne. Vystúpenie latinsko-amerických tancov zanechalo v našich žiakoch a pedagógoch hlboký zážitok aj preto, že medzi tanečníkmi sú žiaci našej školy, ktorí reprezentujú tanečný klub nielen doma, ale aj v zahraničí.

Ing.Michaela Luteránová

V uplynulom období sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:
Kat.G: (5.roč.):
 
účasť: 16 žiakov, z toho 16 úspešných riešiteľov:
1.miesto: Daniel Bubeliny (5.A) 84,5 bodov
2.miesto: Lukáš Jurčák (5.B) 83,5 bodov
3.miesto: Leonard Lindvay (5.B) 79,5 bodov
 
Kat.F: (6.-7.roč.)
účasť: 16 žiakov, z toho 5 úspešných riešiteľov
1.miesto: Martin Franko (7.A) 82 bodov
2.miesto: Dávid Demovič (6.A) 59,5 bodov
3.miesto: Filip Kadela (7.A) 58,5 bodov
 
Kat.E: (8.-9.roč.)
účasť: 16 žiakov, z toho 11 úspešných riešiteľov
1.miesto: Jakub Martinček (8.A) 76 bodov
2.miesto: Aneta Lomjanská (9.B) 72 bodov
3.miesto: Samuel Charvát (8.C) 70,5 bodov
3.miesto: Matej Šurka (9.A) 70,5 bodov
 
Všetkým menovaným srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole, v ktorom už budú reprezentovať našu školu. 
 
Paľaga Peter, RNDr.
 

V piatok 25.1.2019 sa prváci v sprievode svojich pani učiteliek vybrali do nášho hlavného mesta Bratislavy na divadelné predstavenie v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Išlo o predstavenie s názvom Tri prasiatka. Žiaci sa na predstavenie veľmi tešili. A mali aj prečo. Prestavenie bolo veľmi zábavné, plné vtipu, múdrych poučení a humoru. Všetci sa dobre bavili a prváci ocenili veľkým potleskom a smiechom veselé postavičky vlka a líšky aj troch prasiatok. Žiaci ešte v pondelok ráno v škole spomínali na niektoré postrehy. Spomenuli si na pekné a veselé pesničky aj na vtipy z príbehu. Niektorých zaujala farebnosť kulís a kostýmov. Všetci prváci boli veľmi radi, že mohli navštíviť toto predstavenie a zabaviť sa spolu so svojimi pani učiteľkami.

                                                                   Mgr. Zuzana Vozárová
triedna učiteľka 1.C

Žiaci 1.-4. ročníka majú možnosť zapojiť sa do jednotlivých výtvarných tém svojou tvorivosťou, nápaditosťou a to vo výtvarnom prevedení. Každý z nás má v sebe schopnosť  tvoriť a umelecky sa prejaviť už od útleho detstva. U niektorých detí si rodičia alebo pedagóg všimnú, že sú dokonca v tejto oblasti nadané, a preto sa snažia u nich postupne tento talent rozvíjať. V našom celoročnom projekte sme sa zamerali na tematický prejav detí s výberom ich vlastnej a blízkej techniky výtvarného umenia. Výber tých najkrajších prác nebol ľahký, nakoľko každý prejav detí je originálny a jedinečný. Pri téme: „Moja rodina“ bol výber najťažší, preto sme sa rozhodli oceniť viacero detí.

Všetkým zapojeným „ výtvarníkom“ ďakujeme za ich výtvarný prejav. Zároveň blahoželáme a tešíme sa na ďalšie práce k novým témam v druhom polroku.

September: Jeseň pani bohatá

1.miesto: Kristína Schickerle 2.D

2.miesto: Tomáš Nagy 1.D

3.miesto: Filip Galle 2.E

Október: Kde bolo,tam bolo

1.miesto: Zuzana Bunčová 2.E

2.miesto: Júlia Saktorová 2.D

3.miesto: Branko Doliňak 2.C

November: Moja rodina

1.miesto:

Simona Koptíková 2.D

Viliam Gonda 2.E

Tobias Tarík 2.E

2.miesto:

Laura Lipovičová 2.C

Karolína Chlebanová 2.A

Julianna Mokrošová 2.D

3.miesto:

Klára Buzášiová 2.A

Bianka Mikulová 2.C

Dominik Bučo 2.D

December: Čaro Vianoc

1.miesto: Henrieta Hudáková 3.D

2.miesto: Zojka Olachová 2.E

3.miesto: Barbora Tatranská 3.D

Január: Zimná rozprávková krajina

1.miesto:

Zojka Olachová 2.E

2.miesto:

Júlia Petríčková 1.E

Adamko Šestina 1.E

3.miesto:

Laura Slobodová 2.C.

Henrieta Hudáková 3.D

 Mgr.Viera Brejková

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút