Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V mesiaci marec sa žiaci 1. ročníkov v projekte SEPAROVANIE ODPADU hravou formou oboznámili, aký dopad má na naše životné prostredie odpad. V úvode blokového dvojhodinového vyučovania sme si spoločne vysvetlili pojmy: odpad, separovanie, význam separovania, ochrana životného prostredia. V 1.D triede žiaci do veľkých PL  s obrázkami zberných kontajnerov naliepali jednotlivé druhy odpadu, ktoré sme si povystrihovali z rôznych letákov. A takto náš projekt vyzeral.

Mgr. Kalinová Eva

Buď aj Ty súčasťou Automobilovej JUNIOR Akadémie a zaži nezabudnuteľné leto, ak máš od 12-16 rokov a chceš sa formou zábavy naučiť niečo nové prihlás sa aj ty! 


https://ajakademia.sk/terminy-konania-aja/
https://www.youtube.com/watch?v=M_Zpvr3vOOk

 

V dňoch 27. 3. a 2.4. sme sa zúčastnili so žiakmi piatych ročníkov a to 5.A - 5.B a 5.C – 5. D návštevy v Slovenskej národnej galérii na výstave s názvom Z akadémie do prírody, Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890. Lektori žiakom pripravili k vystaveným dielam zaujímavý výklad a krátku aktivitu zameranú na krajinu a jej podoby.  Poukázali na zásahy človeka do krajiny, ktorú človek neustále mení. Lektori taktiež vyzdvihli dôležitosť prostredia, v ktorom žijeme a sme jeho súčasťou. K známym vystaveným dielam bol žiakom poskytnutý odborný umelecký výklad a popísaný pohľad umelca na krajinu a jej premeny. Žiaci ďalej navštívili výtvarnú dielňu, kde sa rozdelili do skupín. Mali sa zamyslieť nad osobnou dôležitosťou prírody a jej význam pre oddych a načerpanie síl. V uzavretom interiéri si žiaci mali navodiť pocit prírody, pričom ju mohli vyskladať z rôzneho materiálu, ktorý bol k dispozícii. Mohli pretransformovať daný predmet na prírodný. Napríklad vešiak na strom, látka na pole a pod.. Koncom aktivity sa mohli žiaci prejsť po svojom „lese“, nájsť si svoje miesto pre oddych. Mohli si navodiť pocit prírody vydávaním zvukov, ktoré sú v prírode prirodzeným faktom:  šumenie vetra, hlas vtákov a pod. Zámerom aktivity mali žiaci použité predmety vrátiť na svoje pôvodné miesto, čím bolo poukázané na rýchle upratanie prípadného neporiadku v prírode, keď sa do upratovania zapoja všetci. Ako druhú aktivitu sme so žiakmi navštívili Galériu mesta Bratislavy, Krénovu pasáž. Je to priestorové dielo, ktoré vytvára prostredníctvom zrkadiel ilúziu nekonečného priestoru, hĺbky. Návštevník musí prejsť po vyznačenom chodníku, kde priestor medzi zrkadlami tvoria knihy. Ilúzia vytvára pocit, že človek stojí nad nekonečnou priepasťou. Žiaci aktivitu hodnotili veľmi pozitívne, aktívne sa zapájali do všetkých činností. V triedach sme sa ešte rozprávali o celej akcii, žiacke ohlasy boli veľmi pozitívne, radi by sa zúčastnili ešte  ďalšej podobnej aktivity.

 Mgr. Barbora Brodzianska

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14.4.2019 o 16. 00 hodine v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková

Pozvánka, PDF

 

Dnes – 21.3. sme zažili výbornú hodinu výtvarnej výchovy. Prišli k nám rodičia našej spolužiačky Juliannky a priniesli plné tašky rôznych vecí. Všetci sme boli prekvapení, čo si pre nás pripravili. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že ideme vyrábať sliz. Každý svoj!  Najprv nám ujo ukázal obyčajný sliz z kukuričného škrobu a vody. A potom sa to začalo. Každý mal svoju misku a lyžičku. Ujo s tetou nám nalievali lepidlo, vodu, dodávali farbivo, sódu bikarbónu, bórovú vodu – hotové chemické laboratórium. Potom už len stačilo miešať a miešať. Každému sa sliz podaril. A povieme Vám – bolo to fantastické. Nakoniec sme dodali do slizov rôzne trblietky, guľôčky, srdiečka, koráliky. A už stačilo len naťahovať a hrať sa. Nakoniec nám teta s ujom kúpili ešte pizzu ako odmenu za naše dobré správanie. Naša hodina výtvarnej výchovy bola jednoducho SKVELÁ!!!

Mgr. Martina Kubišová

 

Marec je už tradične známy všetkým čitateľom ako mesiac kníh. Našim mladším čitateľom z družiny otvorila svoje dvere knižnica aj tento rok. Družinári s pani vychovávateľkami hľadali v knižkách dobrodružstvo i zábavu. Mladí čitatelia sa nechali unášať hlavnými hrdinami do sveta fantázie plného bosoriek, čarodejníkov, zvierat, robotov a mnohých iných fantastických tvorov. Deti potom v družine vymysleli knižkám nové pekné ilustrácie podľa vlastnej fantázie. Pani učiteľka Ambrusová aj s pani družinárkami z oddelení 8-13 sa tešili veľkému záujmu detí o knihy, keďže väčšina detí si knižku vzala na dočítanie domov. Veríme, že sa malí čitatelia opäť objavia vo dverách knižnice s chuťou na nový príbeh z knižky.

Mgr. Ambrusová Katarína

 

Popoludnie v stredu 13. marca 2019 bolo pre 28 žiakov -  recitátorov, pre porotu zloženú z pani učiteliek a pre niekoľko zúčastnených rodičov, poznačené výnimočnou a príjemnou atmosférou Hviezdoslavovho Kubína 2019. V rámci školského kola tejto súťaže v prednese poézie a prózy, zaznelo v I. kategórii (2. – 4. ročník) viac než dosť úsmevných, zábavných , pútavých ukážok a tiež pozoruhodných umeleckých vystúpení.

Víťazstvo si nakoniec odniesli tí najlepší:

Poézia:                                                        Próza:

    1. Beáta Orbánová 4.B                                        1. Alexandra Miklošková 4.C

  1. Veronika Žabková 4.A                                      2. Zuzana Bunčová 2.E
  2. Laura Králková 3.A                                          3. Barbora Baďová 4.A

Všetkým recitátorom patrí pochvala za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na tradičný a štefánikovský Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Štefana Jurčíka a pamätný Pohár M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 


Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve z celého Slovenska ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Na tradičnej slávnosti v Bratislave si ďakovný list z rúk ministerky Martiny Lubyovej prevzala i naša pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková. Bola ocenená za úspešnú dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť, ako aj za mimoriadny ľudský i profesionálny vklad do rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Dunajská Lužná.  
 
Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová.
        

 
  

6.B a 6.C absolvovala hodinu fyziky v zážitkovom centre Auréliu. Vo štvrtok  18.3. 2019 sme nesedeli v školských laviciach. Dve hodiny fyziky sme strávili formou hry. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského ,,Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania.

Ing. Michaela Luteránová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)