Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že ŠJaV prijme do pracovného pomeru kuchárky.

15. januára 2020 naše dve žiačky veľmi úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v Senci. Lea Jurčíková z 8.A sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii pre ôsmy a deviaty ročník. Paula Klč zo 7.B sa umiestnila na vynikajúcom druhom mieste v kategórii pre piaty až siedmy ročník. Dievčatám ďakujeme a gratulujeme k úspechu.

Mgr. Mária Cinová

Dňa 11.9.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii v NR SR. Žiaci si  v sprievode vyškoleného pracovníka  pozreli priestory parlamentu.  Absolvovali aj odbornú prednášku o histórii parlamentarizmu na Slovensku. Súčasťou prehliadky bola aj beseda s poslancom NR SR Jánom Budajom. Témou bolo 30. výročie Nežnej revolúcie a prehliadka barokovej záhrady na hrade. Exkurziu zorganizovali i zabezpečili Mgr. Érseková Eva, Mgr. Ambrusová Katarína, Mgr. Kisková Katarína a Mgr. Adámeková Martina.

 Spracovala: Érseková Eva, Mgr.

Dňa 17.1. 2020 sa uskutočnila beseda s rodičom z 2.E triedy p. Chudým na tému Spoločenstvo včiel. Zúčastnili sa na nej žiaci 2.A, 2.C, 2.D, 2.E triedy. Beseda bola podnetná. Žiaci sa veľa dozvedeli o živote včiel a o význame medu a včelích produktov na zdravie človeka.

 Mgr. Eva Kalinová

 

Medzinárodná informatická súťaž iBobor sa konala v termíne od 11.11. 2019 do 15.11.2019. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl z celej Európy. Naša škola dosiahla výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 348 žiakov, úspešnými riešiteľmi bolo 137 žiakov a plný počet bodov získalo 28 žiakov.

Mgr. Eva Érseková

10.1. sme sa zúčastnili regionálneho turnaja First LEGO League v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole v Petržalke. Tento rok malo naše družstvo 7 nových členov, ktorí od začiatku školského roka tvrdo pracovali a získavali nové vedomosti z programovania a stavby robotov. V konkurencii 14 tímov sme obsadili 7 miesto, čo vzhľadom na to, že sme nemali žiadnych členov so skúsenosťami z minulého ročníka považujem za veľký úspech. Dokonca sme v kategórii TEAMWORK obsadili výborné tretie miesto.

Výsledková listina 1, PDFJPG

Výsledková listina 2, PDF, JPG

Naša najlepšia robotická jazda, video, link:  https://www.youtube.com/watch?v=FfGIDbUMm7g&feature=youtu.be

autor článku: Ing. Miroslav Kalinovský

 

Fotogaléria:

       

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii grafikon Študent Busu premávajúceho na železničnú stanicu Košariská - Miloslavov.

Študent BUS, PDF

 

 

Je mimoriadne potešiteľné, že účasťou na tohtoročnom predvianočnom turnaji vo vybíjanej s 2 loptami sa opäť raz podarilo prekonať rekord v účasti žiakov našej školy na tejto už takmer tradičnej akcii. Jej 4. vydanie sa uskutočnilo v pondelok, 9.12.2019 a zúčastnilo sa na nej celkom 42 súťažiacich chlapcov a dievčat z druhého stupňa našej školy. Za zmienku stojí i účasť Anetky Nekorancovej zo 4.D, ktorá dobrovoľne navštevuje i krúžok "Sálové športy" a spolu so svojim bratom Petrom a ako jediná z dievčat nemá od začiatku fungovania tohto krúžku vynechanú ani jedinú hodinu, čo je vskutku pozoruhodné.
 
Výsledky:
 
Kategória 5.- 6. ročník: 
1. miesto: Nikolas Machan (6.B) 
2. miesto: Peter Nekoranec (6.B)
3. miesto: Ľudovít Volics (6.C)  
 
Kategória 7.- 9. ročník: 
1.miesto: Martin Franko (8.A) 
2.miesto: Filip Žilinčík (8.A)
3.miesto: Matúš Reffek (9.A)
 
 
Tohtoročná edícia turnaja sa niesla v znamení skvelých výkonov i mimoriadnej súťaživosti účastníkov a hlavne výbornej atmosféry prejavujúcej sa predovšetkým hlasným povzbudzovaním "preživších" súťažiacich zo strany ich vybitých súperov a súperiek v duchu ozajstného čestného zápolenia. Nech len je takýchto úžasných športových mimoškolských aktivít v budúcnosti stále viac a viac.    A na záver? ŠPORTU ZDAR a VYBÍJANEJ S 2 LOPTAMI ZVLÁŠŤ!
 
Mgr. Radoslav Rehák
organizátor a hlavný rozhodca
 

 

Milí rodičia, žiaci

v priloženom súbore máte k dispozícii poďakovanie od OZ Maják nádeje za darované Mikulášske balíčky.

POĎAKOVANIE, PDF

 

 

Vážení rodičia,

teší nás, že naši žiaci v Celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka T5 2019 obstáli veľmi dobre, pretože nielenže sme dosiahli celoslovenský priemer, ale sme ho aj výrazne prekročili a to v matematike o 14,1 %  a v slovenskom jazyku a literatúre o 8,9 %, viď. tabuľka.

 

Výsledky testovania T5 2019

Priemerná úspešnosť školy

Priemerná úspešnosť v SR

Rozdiel oproti priemernej úspešnosti v SR

Matematika

77,5 %

63,4 %

14,1 %

Slovenský jazyk a literatúra

73,7 %

64,8 %

8,9 %

 

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom prvého stupňa, ktorí deti zodpovedne pripravovali na testovanie profilových predmetov a zapojili sa aj do nácvičného elektronického testovania. Chcela by som pochváliť aj deti, ktoré pristupovali k testovaniu zodpovedne, väčšina z nich si známky, ktoré dostali na vysvedčení aj obhájila.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút