Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
číslo zmluvy rok druh s kým názov suma deň podpisu deň zverejnenia zmluva vo formáte PDF
 Z 197   zmluva o poskytovaní služby Wema, s.r.o. Výplatný lístok na mobilný telefón   7.5. 2019 19.5. 2019 Zmluva str.1, str.2, str.3str.4, str.5str.6
Z 196   zmluva KOMENSKY VIRAL s.r.o Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom     13.4. 2019 Zmluva str.1, str.2, str.3, PDF
Z 195   zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s.r.o ZMLUVA o poskytovaní služieb d. SC/1 91031127   21.3. 2019 3.4. 2019 Zmluva str.1, str.2str.3, str.4, str.5, str.6,str.7, str.8str.9
Z 194/2019 2019 zdravotná služba MG PZS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb    14.3. 2019 16.3. 2019  Zmluva, PDF, str.1, str.2str.3
02/IT služby/2019 2019   Ing. Martin Rimbala Zmluva o poskytovaní služieb   7.3. 2019 11.3. 2019

Zmluva, PDF

Dodatok č.02  2017  dodatok  SPP,a.s.  Zmluva o dodávke plynu druh tarify M7  1.3. 2017  1.3. 2017

 SPP 1 (PDF, 531 kB)

 SPP 2 (PDF, 554 kB)

 SPP 3 (PDF, 246 kB)

   2017 dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenská filharmónia zabezpečenie projektu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrámci 69.koncertnej sezóny SF 2017/ 2018    7.11.2017  7.11. 2017 dohoda o vzájomnej spolupráci, PDF 578 kB
  2017 o kurze korčuľovania HamikovoO.Z Zmluva o kurze korčuľovania 20 eur/ na1dieťa  10.11.2017 10.11.2017 Zmluva o kurze korčuľovania PDF 752 KB
   2017  dodatok ZSE Energia, a.s  Dodatok Ponuka E.Benefit     16.11.2017  16.11. 2017

Dodatok PonukaE.Benefit

DodatokPonukaE.Benefit, str.2, PDF 735 kB

  2018   Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta psychológie
Tomášikova 20, 827 02 Bratislava
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe   21.3. 2018 28.3. 2018

Zmluva str.č.1

Zmluva str.č.2

Zmluva str.č.3

   2018 darovacia zmluva  SAP Slovensko s.r.o.  Darovacia zmluva      10.9. 2018

 Zmluva

str. č.1

str.č.2

str. č.3

  2018 zmluva o kurze korčuľovania Hamikovo,o.z. zmluva o kurze korčuľovania   19.11. 2018 19.11. 2018

zmluva str.1

str.2

  2019 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov   9.1. 2019 25.1. 2019

zmluva str.1

str.2

  2019 zmluva o dodávke plynu SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu   14.2. 2019 6.3. 2019

str.1, str.2, str.3str.4

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)