Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Zoznam žiakov žiackej rady v školskom roku 2017/2018

4.A - Bubeliny Daniel (Kubica Adam) 

4.B - Lindvay Leonard (Beľanová Dominika)

4.C - Kanyicska Zoltán (Jánošová Simona)

4.D - Luptáková Jasmína (Hrazdílek Timotej)

5.A - Pristach Michal (Hudák Rastislav)

5.B - Klč Paula (Platek Hugo)

5.C - Németh Patrik (Hankoczi Hana)

6.A - Franko Martin (Hideghety Laura)

6.B - Štefeková Katarína (Schickerle Carmen)

6.C - Vozár Tomáš (Starečeková Kristína)

7.A - Martinček Jakub (Stareček Jonáš)

7.B - Dojčan Kristian (Lichnerová Daniela)

7.C - Charvát Samuel (Alexy Marína)

8.A - Kolínek Denis (Sára Hrubá)

8.B - Budinský Adam (Remiš Tomáš)

8.C - Kučera Martin (Rudý Jakub)

9.A - Hanidžiar Brian (Hollý Denis)

9.B - Moro Marek (Kušnier Jozef)

Predseda žiackej rady : Brian Hanidžiar - 9.A

Podpredseda žiackej rady: Alžbeta Svetlanská - 8.C

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ivana Hubáčová

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)