Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Zoznam žiakov žiackej rady v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Meno

1.       

5.A

Bubeliny Daniel /Kubica Adam/

2.       

5.B

Lindvay Leonard /Beľanová Dominika/

3.       

5.C

Kanyicska Zoltán /Jánošová Simona/

4.       

5.D

Luptáková Jasmína /Hrazdílek Timotej/

5.       

6.A

Pristach Michal /Hudák Rastislav/

6.       

6.B

Klč Paula /Špalek Šimon/

7.       

6.C

Németh Patrik /Hankoci Hana/

8.       

7.A

Hideghety Laura/Mrázik Martin

9.       

7.B

Štefeková  Katarína /Schickerle Carmen/

10.   

7.C

Vozár Tomáš /Starečeková Kristína/

11.   

8.A

Martinček Jakub /Stareček Jonáš/

12.   

8.B

Dojčan  Kristián /Lichnerová Daniela/

13.   

8.C

Charvat Samuel / Alexy Marína/

14.   

9.A

Ugra Ivan /Kolínek Denis/

15.   

9.B

Budinský Adam, /Remiš Tomáš/

16.   

9.C

Kučera Martin /Rudý Jakub/

 

Predseda žiackej rady : Laura Hideghéty 7.A

Podpredseda žiackej rady: Denis Kolínek 9.A

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ivana Hubáčová

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)