Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Adámeková Martina, Mgr.            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk – nemecký jazyk,anglický jazyk Adámeková Martina, Mgr.
2. Ambrusová Katarína, Mgr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk - dejepis  
3. Báhidská Zuzana, PaedDr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1. stupeň, anglický jazyk  
4. Baková Alena, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika, biológia  
5. Balážová Andrea, Mgr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    špeciálna pedagogika Balážová Andrea, Bc.
6. Barešová Romana, Mgr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – ruský jazyk  
7.

Barteková Lenka, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

učiteľstvo pre 1.stupeň  
8. Blaho Ján, Mgr.                                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    katolícka teológia  
9. Brodzianska Barbora, Mgr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    výtvarná výchova Brodzianska Barbora, Mgr.
10. Ceizelová Martina, Mgr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo 1.stupeň, politológia, doplňujúce pedagogické štúdium  
11. Cinová Mária, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

anglický jazyk

 
12. Čúzyová Jana, Ing.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách,

slovenský jazyk a literatúra

Čúzyová Jana, Ing.
13. Drmelová Jana, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika   
14. Ďurošová Helena, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk Ďurošová Helena, Mgr.
15. Érseková Eva, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    dejepis – archívnictvo - informatika Érseková Eva, Mgr.
16.

Hatalová Ľudmila,Mgr Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

slovenský jazyk, anglický jazyk  
17. Hubáčová Ivana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    nemecký jazyk anglický jazyk        francúzsky jazyk  
18. Jakubcová Mária,Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Jakubcová Mária,Mgr.
19. Jáchimová Soňa, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Jáchimová Soňa, Mgr.
20.  Jančiová Zdenka, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň  
21. Jašeková Gabriela, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  matematika - chémia Jašeková Gabriela, Mgr.
22. Jurašiová Mariana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                               

učiteľstvo pre 1.stupeň

špecializácia: hudobná výchova, etická výchova,špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo

 
23.  Kalinová Eva, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1.stupeň, ruský jazyk  
24. Kisková Katarína, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika - biológia  
25. Kišacová Adriana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1.stupeň Kišacová Adriana, Mgr.
26. Klátiková Oľga, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   náboženstvo  
27. Kohútková Margita, Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. učiteľstvo pre 1.stupeň  
28. Kováčová Darina, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Kováčová Darina, Mgr.
29.

Kozáková Andrea, RNDr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   
30. Kubišová Martina, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     učiteľstvo pre 1.stupeň, anglický jazyk   
31. Labis Jozef, Mgr.                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    telesná výchova - trénerstvo Labis Jozef, Mgr.
32. Lauková Eva, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          učiteľstvo pre 1.stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník - ruský jazyk / estetika Lauková Eva, Mgr.
33. Lukáčiková Martina, RNDr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          biológia - environmentalistika  
34. Luteránová Michaela, Ing.                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    informatika – fyzika - technika Luteránová Michaela, Ing.
35. Maniurová Martina, Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. učiteľstvo pre 1.stupeň, náboženská výchova, etická výchova  
36. Mináriková Štefánia, Mgr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika – občianska výchova Mináriková Štefánia, Mgr.
37. Minarovič Anna, Bc.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   anglický jazyk Minarovič Anna, Bc.
38.  Munka Radoslav, Mgr.                                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                    telesná výchova  
39. Opátová Darina, PaedDr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    telesná výchova – etická výchova  
40. Paľaga Peter, RNDr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    geografia – etická výchova Paľaga Peter, RNDr.
41. Petrášová Zuzana, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    matematika - geografia  
42.  Petrová Jana,PaedDr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.       učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova, špeciálna pedagogika  
43. Plačková Mária, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    matematika - chémia Plačková Mária, Mgr.
44. Pokorná Dagmar, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                   hudobná výchova, ruský jazyk, anglický jazyk  
45. Polláková Monika, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. učiteľstvo pre 1.stupeň  
46. Rehák Radoslav, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    nemecký jazyk   
47. Rybárová Ľubica, PaedDr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          telesná výchova – branná výchova – etic. výchova – angl. jazyk Rybárová Ľubica, PaedDr.
48. Slobodníková Iveta, PaedDr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk - dejepis Slobodníková Iveta, PaedDr.
49.

Somodi Petronela,Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   
50. Šalaková Marcela, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – etická výchova Šalaková Marcela, Mgr.
51. Škrhová Jana, Mgr.                                     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      učiteľstvo pre 1.stupeň - etická výchova Škrhová Jana, Mgr.
52. Štellerová Zuzana, Ing.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    chémia Štellerová Zuzana, Ing.
53. Violová Andrea, Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. učiteľstvo pre 1.stupeň  
54. Volenská Hana, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – občianska výchova  
55.  Vozárová Zuzana, Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika  

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút