Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Adámeková Martina, Mgr. slovenský jazyk – nemecký jazyk,anglický jazyk Adámeková Martina, Mgr.
2. Ambrusová Katarína, Mgr. slovenský jazyk - dejepis  
3. Báhidská Zuzana, PaedDr. učiteľstvo pre 1. stupeň, anglický jazyk  
4. Baková Alena, Mgr. matematika, biológia  
5. Balážová Andrea, Mgr. špeciálna pedagogika Balážová Andrea, Bc.
6. Barešová Romana, Mgr. slovenský jazyk – ruský jazyk  
7. Blaho Ján, Mgr. katolícka teológia  
8. Borošová Paulína, Mgr. anglický jazyk - prírodopis  
9. Brejková Viera, Mgr. učiteľstvo pre 1. stupeň  
10. Brodzianska Barbora, Mgr. výtvarná výchova Brodzianska Barbora, Mgr.
11. Ceizelová Martina, Mgr. politológia, doplňujúce pedagogické štúdium  
12. Cinová Mária, Mgr.

anglický jazyk

 
13. Čúzyová Jana, Ing.

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách,

slovenský jazyk a literatúra

Čúzyová Jana, Ing.
14. Dominikán páter Stanislav

náboženstvo, katechét

 
15. Drmelová Jana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika   
16. Ďurošová Helena, Mgr. slovenský jazyk Ďurošová Helena, Mgr.
17. Érseková Eva, Mgr. dejepis – archívnictvo - informatika Érseková Eva, Mgr.
18. Hubáčová Ivana, Mgr. nemecký jazyk anglický jazyk        francúzsky jazyk  
19. Chlepková Vladimíra, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň  
20. Jáchimová Soňa, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Jáchimová Soňa, Mgr.
21. Jakubcová Mária,Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Jakubcová Mária,Mgr.
22.  Jančiová Zdenka, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň  
23. Jašeková Gabriela, Mgr. matematika - chémia Jašeková Gabriela, Mgr.
24. Jurašiová Mariana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň – etická výchova - špeciálna pedagogika  
25.  Kalinová Eva, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň   
26. Kisková Katarína, Mgr. matematika - biológia  
27. Kišacová Adriana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Kišacová Adriana, Mgr.
28. Kováčová Darina, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Kováčová Darina, Mgr.
29.
Kriššová Janette katechétka  
30. Kubišová Martina, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, anglický jazyk   
31. Labis Jozef, Mgr. telesná výchova - trénerstvo Labis Jozef, Mgr.
32. Lauková Eva, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník - ruský jazyk / estetika Lauková Eva, Mgr.
33. Lukáčiková Martina, RNDr. biológia - environmentalistika  
34. Luteránová Michaela, Ing. informatika – fyzika - technika Luteránová Michaela, Ing.
35. Mináriková Štefánia, Mgr. matematika – občianska výchova Mináriková Štefánia, Mgr.
36. Minarovič Anna, Bc. anglický jazyk Minarovič Anna, Bc.
37.  Mogrovicsová Monika asistent, vychovávateľka  
38.  Munka Radoslav telesná výchova  
38. Opátová Darina, PaedDr. telesná výchova – etická výchova  
39. Paľaga Peter, RNDr. geografia – etická výchova Paľaga Peter, RNDr.
40. Paľagová Andrea asistent učiteľa  
41. Petrášová Zuzana, Mgr. matematika - geografia  
42.  Petrová Jana,PaedDr. učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova, špeciálna pedagogika  
43. Plačková Mária, Mgr. matematika - chémia Plačková Mária, Mgr.
44. Rehák Radoslav, Mgr.    
45. Ružeková Elena, Mgr. náboženská výchova Ružeková Elena, Mgr.
46. Rybárová Ľubica, PaedDr. telesná výchova – branná výchova – etic. výchova – angl. jazyk Rybárová Ľubica, PaedDr.
47. Slobodníková Iveta, PaedDr. slovenský jazyk - dejepis Slobodníková Iveta, PaedDr.
48. Šalaková Marcela, Mgr. slovenský jazyk – etická výchova Šalaková Marcela, Mgr.
49. Škrhová Jana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň - etická výchova Škrhová Jana, Mgr.
50. Štellerová Zuzana, Ing. chémia Štellerová Zuzana, Ing.
51. Volenská Hana, Mgr. slovenský jazyk – občianska výchova  
52. Vozárová Zuzana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň - špeciálna pedagogika Vozárová Zuzana, Mgr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)