Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Adámeková Martina, Mgr.            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk – nemecký jazyk,anglický jazyk Adámeková Martina, Mgr.
2. Ambrusová Katarína, Mgr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk - dejepis  
3. Báhidská Zuzana, PaedDr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1. stupeň, anglický jazyk  
4. Baková Alena, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika, biológia  
5. Balážová Andrea, Mgr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    špeciálna pedagogika Balážová Andrea, Bc.
6. Barešová Romana, Mgr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – ruský jazyk  
7. Blaho Ján, Mgr.                                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    katolícka teológia  
8. Borošová Paulína, Mgr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   anglický jazyk - prírodopis  
9. Brejková Viera, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1. stupeň  
10. Brodzianska Barbora, Mgr.                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    výtvarná výchova Brodzianska Barbora, Mgr.
11. Ceizelová Martina, Mgr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    politológia, doplňujúce pedagogické štúdium  
12. Cinová Mária, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

anglický jazyk

 
13. Čúzyová Jana, Ing.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách,

slovenský jazyk a literatúra

Čúzyová Jana, Ing.
14. Dominikán páter Stanislav                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   

náboženstvo, katechét

 
15. Drmelová Jana, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika   
16. Ďurošová Helena, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk Ďurošová Helena, Mgr.
17. Érseková Eva, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    dejepis – archívnictvo - informatika Érseková Eva, Mgr.
18. Hubáčová Ivana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    nemecký jazyk anglický jazyk        francúzsky jazyk  
19. Jáchimová Soňa, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Jáchimová Soňa, Mgr.
20. Jakubcová Mária,Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Jakubcová Mária,Mgr.
21.  Jančiová Zdenka, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň  
22. Jašeková Gabriela, Mgr.                              gabriela.jašTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  matematika - chémia Jašeková Gabriela, Mgr.
23. Jurašiová Mariana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                učiteľstvo pre 1.stupeň – etická výchova - špeciálna pedagogika  
24.  Kalinová Eva, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1.stupeň   
25. Kisková Katarína, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika - biológia  
26. Kišacová Adriana, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1.stupeň Kišacová Adriana, Mgr.
27. Klátiková Oľga, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   náboženstvo  
28. Kováčová Darina, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    učiteľstvo pre 1.stupeň Kováčová Darina, Mgr.
29.
Kriššová Janette                                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      katechétka  
30. Kubišová Martina, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     učiteľstvo pre 1.stupeň, anglický jazyk   
31. Labis Jozef, Mgr.                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    telesná výchova - trénerstvo Labis Jozef, Mgr.
32. Lauková Eva, Mgr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          učiteľstvo pre 1.stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník - ruský jazyk / estetika Lauková Eva, Mgr.
33. Lukáčiková Martina, RNDr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          biológia - environmentalistika  
34. Luteránová Michaela, Ing.                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    informatika – fyzika - technika Luteránová Michaela, Ing.
35. Mináriková Štefánia, Mgr.                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   matematika – občianska výchova Mináriková Štefánia, Mgr.
36. Minarovič Anna, Bc.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   anglický jazyk Minarovič Anna, Bc.
37.  Mogrovicsová Monika, Bc.                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    asistent, vychovávateľka  
38.  Munka Radoslav, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                    telesná výchova  
39. Opátová Darina, PaedDr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    telesná výchova – etická výchova  
40. Paľaga Peter, RNDr.                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    geografia – etická výchova Paľaga Peter, RNDr.
41. Paľagová Andrea,RNDr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   asistent učiteľa  
42. Petrášová Zuzana, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    matematika - geografia  
43.  Petrová Jana,PaedDr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.       učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova, špeciálna pedagogika  
44. Plačková Mária, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    matematika - chémia Plačková Mária, Mgr.
45. Pokorná Dagmar, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                   hudobná výchova, ruský jazyk, anglický jazyk  
46. Rehák Radoslav, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    nemecký jazyk   
47. Rybárová Ľubica, PaedDr.                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.          telesná výchova – branná výchova – etic. výchova – angl. jazyk Rybárová Ľubica, PaedDr.
48. Slobodníková Iveta, PaedDr.                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   slovenský jazyk - dejepis Slobodníková Iveta, PaedDr.
49. Šalaková Marcela, Mgr.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – etická výchova Šalaková Marcela, Mgr.
50. Škrhová Jana, Mgr.                                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      učiteľstvo pre 1.stupeň - etická výchova Škrhová Jana, Mgr.
51. Štellerová Zuzana, Ing.                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    chémia Štellerová Zuzana, Ing.
52. Volenská Hana, Mgr.                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    slovenský jazyk – občianska výchova  
53. Vozárová Zuzana, Mgr.                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   učiteľstvo pre 1.stupeň - špeciálna pedagogika Vozárová Zuzana, Mgr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)