Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Blizniaková Katarína vychovávateľstvo Blizniaková Katarína
2. Čisáriková Lenka, Mgr. výtvarná výchova  
3. Hrajnohová Anna    
4. Jáchimová Ľudmila vychovávateľstvo  
5. Kadlubová Monika vychovávateľstvo  
6. Kollárová Viera vychovávateľstvo Kollárová Viera
7. Konrádová Eva vychovávateľstvo Konrádová Eva
8. Kundláková Mária vychovávateľstvo Kundláková Mária
9. Mogrovicsová Monika, Bc. vychovávateľstvo Mogrovicsová Monika, Bc.
10. Poláková Renata vychovávateľstvo
11. Revická Janka vychovávateľstvo Revická Janka
12. Richterová Mária vychovávateľstvo  Földváryová Marika
13. Škarbová Darina, Mgr. vychovávateľstvo  Škarbová Darina, Mgr.
14.  Valachovičová Stanislava, Mgr. vychovávateľstvo  

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)