Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017, PDF 532 KB

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015/2016, PDF 573 KB

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2014/2015

Úspechy našich žiakov nájdete prehľadne zoradené v nasledujúcej tabuľke:

NázovOkresné koloTriedaUmiestnenieKrajské koloTriedaUmiestnenieCeloslovenské koloTriedaUmiestnenie
Šach Samuel Hanuliak 6.A 2.m            

Školský pohár Dôvera

Kristián Dojčan 4.B 2.m            
Michal Svoboda 4.B 2.m            
Denis Kolínek 5.A 2.m            
Filip Hraška 5.B 2.m            
Tomáš Alexy 5.C 2.m            
Roland Lagin 5.C 2.m            
Tomáš Hrušovský 5.C 2.m            
Daniel Janšák 6.A 2.m            
Lukáš Hrančo 6.A 2.m            
Adam Labach 6.B 2.m            
McDonald´s CUP Martin Franko 3.A 2.m            
Adam Janček Jediný 4.A 2.m            
Adam Masarik 4.A 2.m            
Jakub Martinček 4.A 2.m            
Milan Pšeno 4.A 2.m            
Michal Svoboda 4.B 2.m            
Kristián Dojčan 4.B 2.m            
Alex Štvrtecký 4.C 2.m            
Pohár primátora mesta Šamorín Adam Janček Jediný 4.A 2.m            
Adam Masarik 4.A 2.m            
Jakub Martinček 4.A 2.m            
Milan Pšeno 4.A 2.m            
Michal Svoboda 4.B 2.m            
Kristián Dojčan 4.B 2.m            
Alex Štvrtecký 4.C 2.m            
Olympiáda SJ Katarína Vajciková 8.B 1.m            
Olympiáda AJ Tom El-Bracha, ÚR 7.B 8.m            
Adam Potrok, ÚR 9.A 8.m            
First Lego league       Adam Budinský 5.B        
      Martin Kučera 5.C        
      Tim Mosný 5.C        
      Brian Hanidžiar 6.A        
      Dann Mosný 6.B        
      Peter Greguš 9.B        
Matematická olympiáda Goran Káčer, ÚR 6.A 5.m            
Andrej Klč, ÚR 6.B 6.m            
Miriam Čisáriková, ÚR 5.B 7.m            
Linda Mc Donnell, ÚR 5.A 7.m            
Matematická súťaž PANGEA       zo 7259 žiakov zo SR     Tomáš Briška 7.C 6.m
    Sára Nowická 7.B 8.m
    Patrik Broček 7.B 9.m
    Nelly Csáderová 7.A 10.m
    Nicol Raffayová 7.A 10.m
    Martin Vozár 7.C 10.m
    Dominik Šurka 7.C 10.m
      zo 7386 žiakov zo SR     Katalin Káčer 8.A 7.m
    Samuel Bartoš 8.A 7.m
    Katarína Vajciková 8.A 7.m
    Peter Záborský 8.A 7.m
    Anna Budinská 8.A 7.m
      z 5681 žiakov zo SR     Vanessa Šutovská 9.A 7.m
    Kristína Haviarová 9.A 7.m
    Jakub Kniebugl 9.A 7.m
    Natália Molnárová 9.B 9.m
    Dominika Šenkárová 9.B 9.m
    Andrej Šandor 9.A 10.m
    Patrik Minarovič 9.B 10.m
Geografická olympiáda Dann Mosný, ÚR 6.B 3.m Dann Mosný 6.B ÚR      
Lukáš Rehák, ÚR 6.A 5.m Dann Mosný          
Dejepisná olympiáda Jakub Levčík, ÚR 6.B 1.m Dann Mosný 6.B 10.m      
Dann Mosný, ÚR 6.B 2.m            
Detský čin roka             Tamara Talajková 8.A diplom
            Kristína Hečková 8.A diplom
            Silvia Fajnorová 8.A diplom
Pytagoriáda Jakub Krivošík, ÚR 3.B 1.m            
Katarína Káčer, ÚR 8.A 3.m            
Bibl. olymp. evanjelická       Lukáš Hrančo 6.A 3.m      
      Hana Volný 5.C 5.m      
      Patrícia Pálová 6.B 7.m      
      Adam Hoc 7.C 9.m      
      Katarína Kičinová 3.A 12.m      
i- Bobor Jakub Krivošík 3.A 95 percentil            
Dann Mosný 7.B 94 percentil            
Barbora Laurová 8.C 97 percentil            
Tanečná súťaž vo výrazových tancoch             Mária Anna Volný 2.A 1.m
            Katarína Eliška Svetlanská 4.B 1.m
            Zuzana Littvová 5.A 1.m
            Hana Mária Volný 5.C 1.m
            Alžbeta Ingrid Svetlanská 5.C 1.m
Expert Geniality Show Jakub Levčík 6.B   Top expert          
Lukáš Rehák 6.B              
Dann Mosný 7.B              
Expert Geniality Show       Michal Sabol 4.C 2.,3.m      

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)