Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1.Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9.

 Výsledky testovania v školskom roku 2019/2020: Testovanie T9 sa z dôvodu opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu, neuskutočnilo.

 Výsledky testovania v školskom roku 2018/2019: 

  Matematika Slovenský jazyk
Priemer SR 63,1% 62,3%
Priemer ZŠ Dunajská Lužná 70,5 % 63,7%

 

Najúspešnejší žiaci:

Poradové číslo Meno Trieda MAT % SJL %
č.1 Ugra Ivan 9.A 100 93,3
č.2 Vicena Michal 9.A 100  
č.3 Vozár Eliáš  9.A 100  
č.4 Vozárová Veronika 9.A 100 96,7
č.5 Ďuriš Michal 9.A 96,7 90
č.6 Ertinger Samuel 9.A 96,7  
č.7 Lomjanská Aneta 9.B 96,7 90
č.8 Platek Bruno  9.B 96,7  
č.9 Kučera Martin 9.C 96,7  
č.10 Rudý Jakub 9.C 96,7  
č.11 Tytykalo Tomáš 9.C 96,7  
č.12 Šurka Matej 9.A 93,3  
č.13 Jurčíková Slavomíra 9.B 93,3  
č.14 Nowicki Sebastian 9.B 93,3 93,3
č.15 Alexy Tomáš 9.C 93,3  
č.16 Mosný Tim 9.C 93,3  
č.17 Pavelková Eva 9.C 93,3  
č.18 Baláž Michal  9.C   93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút