Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dátum testovania:

3.apríla 2019 ( streda)

Náhradný termín: 

 16.a 17.apríla 2019 (utorok, streda)

Organizátor:

Testovanie T9-2019 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú 
väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Čas riešenia testov:

Matematika - 90 minút

Slovenský jazyk a literatúra - 70 minút

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !   

   

Výsledky testovania: 

  Matematika Slovenský jazyk
Priemer SR 63,1% 62,3%
Priemer ZŠ Dunajská Lužná 70,5 % 63,7%

 

Najúspešnejší žiaci:

Poradové číslo Meno Trieda MAT % SJL %
č.1 Ugra Ivan 9.A 100 93,3
č.2 Vicena Michal 9.A 100  
č.3 Vozár Eliáš  9.A 100  
č.4 Vozárová Veronika 9.A 100 96,7
č.5 Ďuriš Michal 9.A 96,7 90
č.6 Ertinger Samuel 9.A 96,7  
č.7 Lomjanská Aneta 9.B 96,7 90
č.8 Platek Bruno  9.B 96,7  
č.9 Kučera Martin 9.C 96,7  
č.10 Rudý Jakub 9.C 96,7  
č.11 Tytykalo Tomáš 9.C 96,7  
č.12 Šurka Matej 9.A 93,3  
č.13 Jurčíková Slavomíra 9.B 93,3  
č.14 Nowicki Sebastian 9.B 93,3 93,3
č.15 Alexy Tomáš 9.C 93,3  
č.16 Mosný Tim 9.C 93,3  
č.17 Pavelková Eva 9.C 93,3  
č.18 Baláž Michal  9.C   93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)