Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Úloha žiackej knižnice:

Žiacka knižnica má podporiť záujem o čítanie u žiakov vo všetkých ročníkoch. Čítaním odbornej literatúry podľa vlastného výberu si žiaci prehĺbia vedomosti v rôznych zameraniach. Odborné tituly im môžu pomôcť pri tvorbe projektov a referátov, nehovoriac o tom, že si tým žiaci zdokonalia svoje čitateľské zručnosti.
   
Učiteľská knižnica je k dispozícii pedagógom pre potreby skvalitnenia vyučovacieho procesu. Pedagógovia v nej nájdu doplňujúci knižný materiál vhodný na použitie pri práci so žiakmi.

Výpožičný čas: štvrtok 13: 00 – 14: 00

V prípade potreby je knižnica k dispozícii po dohode s pani učiteľkou Mgr. Ambrusovou.

Mgr. Ambrusová Katarína
vedúca školskej knižnice

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút