Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019,  sa pre prváčikov  uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 v areáli Základnej školy Dunajská Lužná o 9,00 hod. Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci 1. ročníka

V prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Žiaci elokovaného pracoviska z MKS sa so svojimi triednymi pani učiteľkami stretnú po otvorení v náhradných triedach E-bloku ZŠ. Do tried Vás aj s deťmi odvedú triedne pani učiteľky. Slávnostné otvorenie školského roka spolu so stretnutím v triedach bude trvať asi jednu hodinu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy,  a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti,

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie škola zverejňovať na webovej stránke a verejných miestach zoznamy žiakov, preto budete o umiestnení Vášho dieťaťa informovaní prostredníctvom mailovej pošty v priebehu posledného augustového týždňa.

Informácia bude obsahovať:

        1. triedu

        2. meno triedneho učiteľa

        3.umiestnenie triedy /budˇ v ZŠ alebo v elokovanom pracovisku v MKS/.

Do budovy ZŠ sme prednostne zaraďovali:

  1. deti, ktoré majú v ZŠ staršieho súrodenca
  2. deti, ktoré bývajú v časti Nové Košariská smerom k malej vode/určité ulice/
  3. deti zamestnancov školy.

Rozdeliť 123 detí do šiestich tried bolo veľmi náročné a sťažené existenciou elokovaného pracoviska. V niektorých prípadoch nebolo možné akceptovať požiadavku rodičov zaradiť dieťa k žiadaným kamarátom. V takom prípade sme sa snažili umiestniť do triedy aspoň deti, ktoré navštevovali rovnakú škôlku.

Prosíme rodičov, aby rozdelenie žiakov do tried akceptovali a nežiadali o preradenie dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

úradné hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné :

  • pondelok od 8.00 hod.- 12.00 hod. , do 20. júla 2018. 

V prípade zmeny Vás budeme prostredníctvom školskej webovej stránky včas informovať.

 

Oznamujeme, že multifunkčné ihrisko v ZŠ Dunajská Lužná nebude z dôvodu čerpania dovolenky od 2.7.2018 k dispozícii ani žiakom ZŠ Dunajská Lužná ani ostatnej verejnosti. Areál je monitorovaný kamerami prepojenými na obecnú políciu. Obecná polícia bude námatkovo vykonávať kontroly areálu. Pri neoprávnenom vstupe do areálu školy je obecná polícia oprávnená  uložiť narušiteľom pokutu.

Záujemci o športovanie môžu na športovú činnosť využívať tzv. jamu v časti Jánošíková.

O zmene Vás budeme včas informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Vedúca školskej jedálne žiada stravníkov, ktorí k dnešnému dňu neuhradili stravné, aby tak spravili čo najskôr. Žiaci si ponechajú čip do septembra, nemusia ho vrátiť.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia  a žiaci,

z dôvodu letného počasia je vyučovanie od 19.6. 2018 skrátené na 4 vyučovacie hodiny.

vedenie školy

 

Rodičia, ktorí si nestihli prevziať rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok a rozhodnutia o prijatí do 1.ročníka ZŠ , môžu tak urobiť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,00 hod. na sekretariáte školy u pani tajomníčky Hrajnohovej.

                                                                                                                      vedenie školy

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Školskú olympiádu 2018.

Plagát, PDF

Vážení rodičia,

vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že dňa 26.5.2018 / v sobotu / sa budú od 9,00 hod. do 12,00 hod. vydávať rozhodnutia o súhlase s odkladom povinnej školskej dochádzky,  rozhodnutia o prijatí, či neprijatí do 1. ročníka ZŠ. Vydávanie rozhodnutí bude prebiehať v E-bloku za telocvičňou.

                                                                                               Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVI. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA,PDF

Podkategórie

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)