Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Základná škola Dunajská Lužná hľadá v čase od 16.00 hod.- 20.30 hod. záujemcov o vykonávanie dozoru v telocvični základnej školy s nástupom od 1.9. 2019.

Kontakt: 0911 444 355

 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 28.6. 2019 o 8.00 hod. Elokované pracovisko má slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch elokovaného pracoviska. 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii ponuku letného tábora s dominikánmi.

Plagátik, PDF

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že v sobotu dňa 15.6. 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. sa budú v budove C bloku nad jedálňou vydávať rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a rozhodnutia o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXI. zasadnutie rady školy.

Pozvánka PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Rodinné služby Božie s programom detí, ktoré sa uskutočnia dňa 12.mája 2019 o 10.00 hodine v Evanjelickom chráme Božom v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková 

Deň matiek, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14.4.2019 o 16. 00 hodine v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková

Pozvánka, PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na tradičný a štefánikovský Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Štefana Jurčíka a pamätný Pohár M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na brigádu, ktorú organizuje rada rodičov.

Poznánka, PDF

 

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás požiadať o venovanie 2% z dane pre občianske združenie ZŠ Dunajská Lužná. Názov združenia je ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná. Dôvodom mojej žiadosti je úmysel použiť darované finančné prostriedky na vybudovanie prístrešku na bicykle. Bližšie informácie a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke školy v časti- Informácie pre rodičov- 2% dane pre ZŠ. Vopred Vám za Vašu ústretovosť v mene našich žiakov ďakujem.

S pozdravom
PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Podkategórie

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút