Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Základná škola Dunajská Lužná sa nachádza:

 - v tichej lokalite obce Dunajská Lužná v časti Nové Košariská. Skladá sa z piatich budov, v ktorých sú žiaci rozdelení podľa veku. Štyri budovy sú jednoposchodové, jedna prízemná. Budovy obklopuje školský park s trávnatými plochami a s rôznymi drevinami a kvetmi. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu a školskú jedáleň. V objekte sa nachádzajú aj odbory ZUŠ.

Areál ZŠ Dunajská Lužná

Základná škola Dunajská Lužná Vám ponúka:

 • intenzívnu prípravu na prijímacie pohovory žiakov 5. a 9. ročníka
 • solídne výsledky v Testovaní 5 žiakov 5.ročníka a v Testovaní 9 žiakov 9. ročníka /t.z. známka v testovaní odráža známku na vysvedčení v danom predmete)
 • vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy /100%/
 • vyučovanie anglického jazyka od 2. ročníka s možnosťou navštevovať v 1.ročníku krúžok anglického jazyka
 • prípravu na športové súťaže: futbalové - Liga majstrov, COCA COLA cup, jednota COOP, súťaže vo vybíjanej, floorbale, bedmintone
 • desať oddelení školského klubu detí - v ranných hodinách od 6,45 hod., v poobedňajších hodinách do 17,30 hod.
 • organizovanie školy v prírode pre žiakov 1.stupňa aj 2.stupňa
 • plavecký výcvikový kurz pre žiakov 1.stupňa
 • lyžiarsky výcvikový kurz
 • korčuľovanie pre žiakov 1.stupňa
 • návšteva bábkových, divadelných predstavení v bratislavských divadlách
 • kurz spoločenského tanca v rámci rodinnej výchovy
 • širokú ponuku v rámci záujmových útvarov
 • webovú stránku školy s pravidelne dopĺňanými aktualizáciami a informáciami
 • školský facebook
 • funkčný školský parlament
 • exkurzie do zahraničia
 • charitatívne aktivity
 • pravidelné preventívne prednášky s policajtkou
 • spolupráca s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Senci
 • zapájanie talentovaných žiakov do športových a vedomostných súťaží s veľmi dobrými výsledkami
 • návšteva kultúrnych podujatí
 • rešpektovanie zdravého životného štýlu a jeho integrácia do vyučovacieho procesu
 • moderné, interaktívne vyučovanie 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)