Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

...aktualizujeme...

 

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku organizujeme pre žiakov 2.stupňa našej školy lyžiarsky výcvikový kurz. Kurz je prednostne určený pre žiakov 7.ročníka, no v prípade nenaplnenia sa doplní aj žiakmi z iných ročníkov.

Miestom konania výcviku je Orava, lyžiarske stredisko Krušetnica. Je to miesto, ktoré navštevujeme už viac rokov, no výborne spĺňa podmienky pre výcvikový kurz žiakov základných škôl (výborne upravený svah, poma aj štvorsedačka, primeraná náročnosť zjazdovky, ústretovosť a ochota prevádzkovateľa).

Účastníci kurzu sú ubytovaní v Agropenzióne v neďalekej dedinke Novoť. V mieste ubytovania majú možnosť využiť aj malý bazén, priestory pre stolný tenis a iné hry.

Cieľ: Cieľom lyžiarskeho výcvikového kurzu je naučiť nelyžiarov základy lyžovania, u zdatnejších lyžiarov ich zdokonaľovanie a všetkým účastníkom rovnako poskytnúť možnosť športového vyžitia v zimnej prírode.

Termín kurzu: 26.1.- 1.2. 2020

Cena: 180, - eur /doprava, 3x strava, ubytovanie, doprava k vlekom, poplatok za vleky/.

Dotácia: Žiaci, ktorí ešte lyžiarsky kurz neabsolvovali, majú možnosť uplatniť si dotáciu od štátu vo výške 150,- eur, takže na  LVK doplácajú len sumu 30,- eur.

Prihlasovanie: Na začiatku školského roka 2019/2020 budú rodičom distribuované záväzné prihlášky, ktoré bude potrebné odovzdať aj s uvedenou zálohou do termínu na prihláške. Prosíme rodičov, aby k vyplneniu prihlášky pristupovali zodpovedne, lebo prihláška bude záväzná z dôvodu zistenia záujmu o kurz. Podmienkou pre účastníkov je vlastná lyžiarska výstroj  /lyže, palice, prilba, lyžiarky/, keďže  škola výstroj neposkytuje.

Lyžiarsky výcvikový kurz už dlhé roky patrí medzi obľúbené a žiadané aktivity v našej škole. Veríme, že aj v tomto školskom roku poskytne jeho účastníkom dokonalé športové vyžitie a pekné spomienky.

PaedDr. Darina Opátová
koordinátorka lyžiarskeho výcvikového kurzu

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút