Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná

Sprístupnené dokumenty

Zmluvy

Kolektívna zmluva na roky 2019-2020, PDF

Kolektívna zmluva, príloha č.1- Plnomocenstvo ZO OZ, PDF

Kolektívna zmluva, príloha č.2- Tvorba fondu 2019,PDF

Kolektívna zmluva, príloha č.3- Kritériá priznania osobného príplatku, PDF

Kolektívna zmluva, príloha č.4- Kritériá odmien, PDF

 

Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.02

Faktúry

Archív dokumentov z predchádzajúcich školských rokov

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)