Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Tlačivá na stiahnutie   

 

Oslobodenie od školskej dochádzky:

1. Žiadosť o oslobodenie žiaka ( PDF, 197 kB)

2. Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy s potvrdením od lekára ( PDF, 371 kB)

Ďalšie tlačivá na stiahnutie:

 

 1. Žiadosť o prijatie žiaka 2.až 9. ročník ( PDF, 193 kB)
 2. Žiadosť o prijatie žiaka do 1.ročníka základnej školy ( PDF, 256 kB)
 3. Protokol o zápise (PDF,213 kB)
 4. Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky ( PDF, 409 kB)
 5. Žiadosť o prijatie do ŠKD (PDF, 373 kB)
 6. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte ( PDF, 265 kB)
 7. Dotazník prihláseného žiaka ( PDF, 408 kB) 
 8. Žiadosť o odhlásenie žiaka (PDF,  kB)
 9. Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu (PDF, 252 kB)
 10. Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania (PDF, 2,25 MB)
 11. Čestné vyhlásenie o chýbajúcom podpise druhého zákonného zástupcu žiaka ( 184 kB)
 12. Súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie živnostenského listu ( PDF, 579 kB)
 13. Súhlas zákonného zástupcu o ochrane osobných údajov ( PDF 641 kB)
 14. Dodatok k vzdelávaciemu poukazu (PDF, 50 KB)
 15. Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (PDF, 78 KB)
 16. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, testované okresy PDF
 17. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, testované okresy, PDF 490 
 18. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, netestované okresy PDF
 19. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, netestované okresy, PDF 490 

 

Sprístupnené dokumenty

 

Zmluvy

Kolektívna zmluva na roky 2021- 2025, PDF

Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.02

Faktúry

Archív dokumentov z predchádzajúcich školských rokov

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút