Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

posielam Vám informácie ohľadom ďalšej organizácie pobytu vašich detí v základnej škole.

 1. Žiadame žiakov piateho ročníka, aby prichádzali a odchádzali do školy iba zadným vchodom v B- bloku pri školskom bufete.
 2. Prosíme rodičov, aby ráno nevstupovali do areálu školy. Deti dokážu pár metrov do svojich tried prejsť aj samy. Dôverujte im, sú šikovné.
 3. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykli, musia do areálu vstupovať aj z neho odchádzať bránou pri bicyklových stojanoch.
 4. Prosíme rodičov, ktorí chcú uskutočniť zmeny v budúcom týždni, aby tak urobili vždy do stredy predchádzajúceho týždňa. Rodičia nahlásia túto zmenu iba triednemu učiteľovi. Nahlásia mu, či dieťa nastúpi ďalší týždeň do školy, do školského klubu detí a na obed.
 5. Školská jedáleň je samostatný právny subjekt, preto v  prípade, že žiak nemá záujem o stravovanie, odhlási sa samostatne alebo ho odhlási z obeda rodič u vedúcej školskej jedálne.
 6. Všetky oznamy a usmernenia, ktoré vydáva vedenie školy uverejňujeme naraz vo viacerých zdrojoch:

a/ webová stránka školy- časť Aktuality

b/ webová stránka školy- časť Koronavírus a škola

c/ internetová žiacka knižka.

Vyhlásenia zákonných zástupcov o karanténe sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dokumenty.

 1. Školský bufet je opäť k dispozícii žiakom. Vyučujúci sa postará o jeho bezpečnú návštevu.

 

V závere by som chcela veľmi pekne pochváliť rodičov, pretože každé z detí malo dnes so sebou vyhlásenie od rodiča o bezinfekčnosti, žiadne z nich ho doma nezabudlo.

 

Dunajská Lužná 1.6.2020        PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                     riaditeľka školy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút