Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia,

v prílohe máte k dispozícii organizačný poriadok našej školy platný od 1.6.2020. Sú v ňom zahrnuté aj niektoré povinnosti zamestnancov, pretože sme nemali už silu ani chuť vytvárať pre žiakov a zamestnancov osobitné dokumenty. Dúfam, že Vám trochu pomôže zorientovať sa v novej situácii.

Prosím, ospravedlňte prípadné nedorozumenia, ktoré by sa na začiatku mohli objaviť. Vzájomnými dobrými radami ich určite včas odstránime.

S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Organizačný poriadok, PDF

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút