Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Výsledky – počet získaných hlasov:

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                 počet hlasov:   339
 2. Mgr. Ivana Gallé                                  počet hlasov:   210
 3. Ing. Jozef Kundlák                               počet hlasov:   234
 4. Ing. Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 5. Ing.Tomáš Volenský, PhD.                   počet hlasov:   206

 Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                počet hlasov:   339
 2. Ing. Jozef Kundlák                              počet hlasov:   234
 3. Ing.Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 4. Mgr.Ivana Gallé                                   počet hlasov:   210
 5. Ing.Tomáš Volenský,PhD.                   počet hlasov:   206

        Do Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná boli ako zástupcovia rodičov pre funkčné obdobie 2019 – 2023 zvolení: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Adriána Vláčilová a Mgr. Ivana Gallé.

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 10. 2019

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút