Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

KANDIDÁTSKA LISTINA

(prihlásení kandidáti sú zoradení v abecednom poradí):

 

  1. JUDr. Mgr. Pavol ADAMČIAK (rodič žiaka 5.C a žiačky 3.C; povolanie: hovorca):

Už len ako člen RŠ (ak by som bol zvolený) s využitím skúsenosti z predchádzajúcich 4 rokov pôsobenia v RŠ naďalej hájiť záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy voči zriaďovateľovi, najmä vyslovením názoru na plánované projekty rozšírenia kapacity ZŠ, tlmočením aktuálnych požiadaviek vedenia ZŠ a jej zamestnancov a apelovaním na zriaďovateľa ako reprezentant rodičov.“

 

       2. Mgr. Ivana GALLÉ (rodič žiaka 3.E; povolanie: školský špeciálny pedagóg)

  1. Byť "mostom" medzi pedagogickým zborom a rodičmi - ako človek s pedagogickým vzdelaním, ktorý je zároveň aj rodičom, dokážem pochopiť obe strany v prípadných odlišnostiach názorov a tak zabezpečiť optimálny konsenzus riešení.
  2. Ako špeciálna pedagogička - prinášať inovatívny a koncepčný prístup v riešeniach problémov s integrovanými žiakmi. 
  3. Ako človek aktívny v oblasti vzdelávania - zdieľať informácie o nových trendoch a akciách organizovaných mimo školy a tak prispievať k rozvoju všeobecného rozhľadu pedagógov rovnako ako aj rodičov.“

 

        3. Ing. Jozef KUNDLÁK (rodič dvoch žiačok 2.E; povolanie: projektový manažér)

Chcem nadviazať na kontinuitu mojej doterajšej práce v RŠ a pomôcť pri doriešení aktuálne otvorených vecí ohľadne rekonštrukcie F-bloku a plánovaných priestorových projektov do budúcna, ako aj pri ďalších diskusiách ohľadne rozvoja ZŠ.“

 

        4. Ing. Adriána VLÁČILOVÁ (rodič žiaka 4. D.; povolanie: ekonómka- účtovníčka )

„Tak ako doteraz by som rada bola súčasťou Rady školy a aspoň malou mierou prispievala k hodnoteniu a podpore dobrých nápadov pre deti našej školy. Svojim vzdelaním v ekonomickom smere viem dať na veci ekonomicky pohľad a hodnotiť prípadné budúce projekty aj z tejto stránky.“

 

        5. Ing. Tomáš VOLENSKÝ, PhD. (rodič žiačky 2.E; povolanie: vedecko – výskumný pracovník na Strojníckej fakulte STU):

„Ako dlhoročný pracovník v oblasti verejného vysokého školstva, aktuálne člen komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport v obci Dunajská Lužná a Rady rodičov mi nie je ľahostajný osud tejto školy a mám záujem svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k jej ďalšiemu rozvoju.“

 

Voľby zástupcov rodičov do RŠ sa uskutočnia na triednych schôdzach plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 14. 10. 2019 tajným hlasovaním.

PaedDr. Iveta SLOBODNÍKOVÁ
riaditeľka ZŠ

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút