Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia, obraciam sa na Vás s nasledovnými informáciami a požiadavkami:

1. Informácie o novej budove

Dňa 26.9. 2019 ( štvrtok) som navštívila elokované pracovisko F- blok, aby som Vám vedela poskytnúť najnovšie informácie o jeho stave. Vnútorné priestory vrátane suterénu sú hotové, čaká sa iba na dokončenie zábradlia požiarneho schodiska. Presný termín kolaudácie mi však nevedeli poskytnúť, lebo závisí od dodávky zábradlia. Malo by sa však uskutočniť v dohľadnom čase. Spolu s Vami dúfam a verím, že do polovice októbra sa budú deti učiť v nových priestoroch. 

2. Problémy v školskom autobuse

Na základe informácií od vodiča a niektorých žiakov, žiadam rodičov všetkých žiakov, ktorí využívajú služby školského autobusu, aby sa so svojimi deťmi dôrazne porozprávali o správaní v tomto dopravnom prostriedku. Žiaci prvého stupňa v autobuse počas jazdy nesedia, ale behajú z miesta na miesto a neprimerane kričia. Starší žiaci si zasa vyhradzujú určité sedadlá iba pre seba a iné deti na ne nepustia. Ak sa správanie detí nezlepší, budú ,,nepolepšiteľní" žiaci vylúčení z dopravy školským autobusom. Nemôžu seriózne deti trpieť na úkor nekultúrnych cestujúcich z radov žiakov. 

3. Výskyt vlasových parazitov

Prosím o urýchlenú kontrolu vlasov Vašich detí, pretože s prichádzajúcou jeseňou nám niektorí žiaci (aj keď nevedome) prinášajú do školy vlasové parazity. 

Živé vši je potrebné okamžite odstrániť prostriedkami na to určenými a vajíčka strhnúť alebo vlas s vajíčkom odstrihnúť. V prípade objavenia vlasových parazitov alebo vajíčok (tzv. hníd) počas vyučovania budete vyzvaní okamžite si vyzdvihnúť dieťa a ponechať si ho v domácej starostlivosti až do úplného odstránenia vajíčok. K likvidácii vlasových parazitov je treba pristupovať naozaj zodpovedne, lebo inak ich výskyt v takom veľkom kolektíve môže narásť do epidémie. 

Ďakujem za pochopenie. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí väčšinu problémov eliminovať. S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút