Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Školská jedáleň a vývarovňa prijme ihneď vyučenú kuchárku, kvôli otvoreniu novej prevádzky v MKS Dunajská Lužná. Záujemcovia sa môžu informovať na telefónnom čísle 02/ 45980825.

Udvardiová Anna
vedúca školskej jedálne

Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Zrejme aj  mierne zimy v posledných rokoch pomáhajú populačnej explózii vší. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie. U nás sa vlasové parazity opakovane vyskytujú iba na I. stupni, kde je kontakt žiakov v škole a  v školskom klube osobnejší.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto nespokojnosť rodičovskej verejnosti by sa mala obrátiť na tých  rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov , ale aj pre učiteľov. Kontrolami vlasov sa stráca čas, ktorý je určený na vzdelávanie a prehŕňať sa vo vlasoch detí  tiež nie je veľmi príjemné.

Vlasová voš sa prenáša kontaktom, to  znamená,  že sa môže preniesť  aj na osoby  z rodín, kde sa  hygienické zásady a čistota prísne dodržiavajú. Zdrojom prenosu sú opierky  v autobuse, divadle, kine, odkladanie ošatenia v šatniach  a pod.

Voš detská, čiže pediculus capitis je dlhá 2 až 4 mm a samička denne nakladie3 – 4 vajíčka, tzv. hnidy, ktoré pripevní nerozpustiteľným  ,,lepom“  k vlasom pri korienku. Žije asi tri týždne a za tento čas dokáže naklásť 100 – 140 vajíčok. Asi za 20 dní z larvy vyrastie dospelá voš.

Po prvom objavení vlasových parazitov pedagógovia upozorňujú rodičov, aby starostlivosti o vlasy venovali zvláštnu starostlivosť.  Nestačí iba ošetriť vlasy šampónom, ale je potrebné  vymeniť uteráky, posteľnú bielizeň, vyprať plyšové hračky, čiapky  a ďalšie ošatenie, a to nielen u dieťaťa, ale aj u ostatných členov rodiny.  Je to náročné na čas, ale inak vši neodstránime! Pretože vši začínajú byť voči šampónom na ich odstránenie odolné. Najistejším prostriedkom je tenkozubý hrebeň, ktorým sa vajíčka vyčešú. Vyčesané vajíčka treba rozpučiť, spláchnuť vo WC, prípadne spáliť. Potom treba vlasy umyť špeciálnym šampónom . Neodporúča sa umývať vlasy špeciálnym prípravkom častejšie než raz za  14 dní, lebo na vajíčka neúčinkuje. Okrem toho všetky antisekticídne prípravky  dráždia vlasovú pokožku, ktorá svrbí. Pomáha zábal z vajíčka a pár lyžičiek olivového oleja, po ktorom vlasy umyjeme šetriacim šampónom.

Po 10 dňoch sa z vajíčok liahnu malé parazity a to je čas na opätovné použitie šampónu.

Pri likvidácii pedikulózy nepomôže ani drastické ostrihanie vlasov u dievčat (postačí ich skrátenie),  ani sťažnosti u vyšších kompetentných orgánov, pretože jediný spôsob, ako vši do školy nepriniesť, je pravidelná kontrola zo strany rodičov, teda raz za týždeň skontrolovať , či sú vlasy dieťaťa čisté, či nepoužiť špeciálny šampón alebo či netreba vyčesať , obrať alebo vystrihnúť vajíčka, tzv. hnidy. Musia to však robiť zodpovedne všetci rodičia, lebo inak sa vší v škole nezbavíme. A to je ten  problém!

Z minulosti máme  totiž skúsenosti, že dieťa po písomnej výzve rodičov o očistu vlasov prišlo do školy  s neskutočným množstvom vajíčok. Napriek tomu, že dieťa tvrdilo, že rodičia mu vlasy vôbec nekontrolovali, predvolaná matka tvrdila opak.

Alebo sme mali prípad, kedy matka opakovane neošetrila vlasy so živými parazitmi  s odôvodnením, že nemá čas. A kolobeh sa začína odznova a parazity pretrvávajú a pretrvávajú. Preto musíme žiakov nielen so všami, ale aj  vajíčkami posielať domov.

 Pre odstránenie pedikulózy škola urobí nasledovné opatrenia:

    po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa zo školy okamžite domov,
    dieťa zostane doma až do odstránenia vajíčok
    po nástupe do školy triedny učiteľ opätovne skontroluje u dieťaťa stav vlasov.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti  a tento stav nahlásime listom:

1.Obci podľa miesta bydliska,

2.Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci, kam naša škola patrí.

Verím však, že zodpovedným prístupom všetkých rodičov do jedného, pravidelnou kontrolou a účinnou prevenciou sa vlasové parazity v našej škole vyskytovať nebudú.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie a za to, že ste venovali čas tejto dôležitej informácii.

 
PaedDr. Iveta Slobodníková

        riaditeľka školy

Dunajská Lužná 31.1.2019

Vážení rodičia, obraciam sa na Vás s nasledovnými informáciami a požiadavkami:

1. Informácie o novej budove

Dňa 26.9. 2019 ( štvrtok) som navštívila elokované pracovisko F- blok, aby som Vám vedela poskytnúť najnovšie informácie o jeho stave. Vnútorné priestory vrátane suterénu sú hotové, čaká sa iba na dokončenie zábradlia požiarneho schodiska. Presný termín kolaudácie mi však nevedeli poskytnúť, lebo závisí od dodávky zábradlia. Malo by sa však uskutočniť v dohľadnom čase. Spolu s Vami dúfam a verím, že do polovice októbra sa budú deti učiť v nových priestoroch. 

2. Problémy v školskom autobuse

Na základe informácií od vodiča a niektorých žiakov, žiadam rodičov všetkých žiakov, ktorí využívajú služby školského autobusu, aby sa so svojimi deťmi dôrazne porozprávali o správaní v tomto dopravnom prostriedku. Žiaci prvého stupňa v autobuse počas jazdy nesedia, ale behajú z miesta na miesto a neprimerane kričia. Starší žiaci si zasa vyhradzujú určité sedadlá iba pre seba a iné deti na ne nepustia. Ak sa správanie detí nezlepší, budú ,,nepolepšiteľní" žiaci vylúčení z dopravy školským autobusom. Nemôžu seriózne deti trpieť na úkor nekultúrnych cestujúcich z radov žiakov. 

3. Výskyt vlasových parazitov

Prosím o urýchlenú kontrolu vlasov Vašich detí, pretože s prichádzajúcou jeseňou nám niektorí žiaci (aj keď nevedome) prinášajú do školy vlasové parazity. 

Živé vši je potrebné okamžite odstrániť prostriedkami na to určenými a vajíčka strhnúť alebo vlas s vajíčkom odstrihnúť. V prípade objavenia vlasových parazitov alebo vajíčok (tzv. hníd) počas vyučovania budete vyzvaní okamžite si vyzdvihnúť dieťa a ponechať si ho v domácej starostlivosti až do úplného odstránenia vajíčok. K likvidácii vlasových parazitov je treba pristupovať naozaj zodpovedne, lebo inak ich výskyt v takom veľkom kolektíve môže narásť do epidémie. 

Ďakujem za pochopenie. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí väčšinu problémov eliminovať. S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

z dôvodu pretrvávajúcich stavebných prác v novom elokovanom pracovisku- blok F (v zrekonštruovanej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva pri polícii) sme boli nútení uskutočniť nasledovné organizačné zmeny.

 1. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 v dvoch etapách.

  O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

  O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

  V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka sa žiaci presunú do kmeňových tried. Žiaci prvého ročníka sa presunú spolu s triednymi učiteľkami do E- bloku v areáli základnej školy.

 2. V utorok 3.9. 2019 riaditeľka školy udelila žiakom 8. a 9.ročníka riaditeľské voľno. Žiaci týchto ročníkov, ktorí sa stravujú boli hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. V prípade záujmu o stravovanie sa žiaci môžu prihlásiť na odber stravy individuálne. Žiakom 8. a 9. ročníka vyučujúci prostredníctvom portálu bezkriedy.sk odošlú študijné materiály. 
 3. V utorok 3.9. 2019 sa žiaci 1.- 7.ročníka vyučujú v triedach podľa nasledovného harmonogramu:
 • Žiaci 1.-4.ročníka štyri vyučovacie hodiny
 • Žiaci 5.-7.ročníka päť vyučovacích hodín
 • O rozmiestnení žiakov do tried počas krízového režimu Vás budú informovať elektronicky-mailom triedni učitelia
 • Ranný školský klub detí bude už od 3.9. 2019 k dispozícii žiakom 1.-4.ročníka od 6.30 hod. v E- bloku, kde si ich prevezme poverený pedagóg. Popoludňajší školský klub detí bude uskutočňovať svoju činnosť v C-bloku, E-bloku a B-bloku. O umiestnení žiakov do jednotlivých oddelení Vás oboznámia triedni učitelia. 
 • O organizácii ďalších dní Vás budeme informovať 3.9. 2019. Tieto opatrenia sa uskutočnili so súhlasom a podporou rady školy. Jej stanovisko si môžte prečítať v priloženom texte. Za pochopenie Vám ďakujeme.   

S úctou vedenie školy a rada školy

 

Stanovisko rady školy:

Rada školy (RŠ) pri ZŠ Dunajská Lužná po doručení informácií ohľadom plánovaných opatrení v prvom týždni  školského roka 2019/20 predkladá toto stanovisko:

RŠ počas celého funkčného obdobia (2015-2019) podporovala všetko, čo viedlo k rozšíreniu priestorových kapacít ZŠ. Od začiatku prestavby budovy RD Úsvit na elokované pracovisko ZŠ (od 15.10.2018) bol každý mesiac vždy zástupca RŠ (predseda) prítomný na kontrolnom stavebnom dni.

RŠ, resp. jej členovia, napriek tomu, že to vyzeralo nádejne, s poľutovaním prijíma fakt, že prestavba nie je reálna a skutočne ukončená k prvému dňu školského roka 2019/2020.

Na základe listu PaedDr. Ivety Slobodníkovej zo dňa 30. 08. 2019, ako aj v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 396/2003 Z. z.:

- RŠ vyzýva zriaďovateľa ZŠ podniknúť kroky k čo najrýchlejšiemu odovzdaniu budovy svojmu účelu

- RŠ podporuje opatrenia vedenia ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto vzniknutej situácii v prvom týždni vyučovania

- RŠ oceňuje a podporuje tieto opatrenia, lebo je nimi zohľadnená bezpečnosť žiakov a dôstojné podmienky ich výučby

 

(Predmetné stanovisko bolo odsúhlasené členmi RŠ elektronicky dňa 30. 08. 2019)

 

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda rady školy

 

 

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa rodičia so žiakmi dostavia do svojich tried v elokovanom pracovisku v bloku F ( v zrekonštruovanej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva pri polícii).

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

Dňa 3. septembra 2019 bude mať 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny, 2. stupeň päť vyučovacích hodín. Školský klub detí bude v prevádzke od utorka 3. septembra 2019. V ranných hodinách od 6.30 hod. v F bloku- elokované pracovisko, kde ich pán školník/ vrátnik bude usmerňovať a v E bloku- areál základnej školy od 6.30 hod. v triede 4.A- prvá trieda vľavo od vstupu, kde ich usmerní poverený zamestnanec. O 7.15 hod. preberá zodpovednosť dozorkonajúci pedagóg. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené až od utorka 3. septembra 2019. Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené. Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané individuálne na ich mailové adresy.

 

Základná škola Dunajská Lužná prijme do pracovného pomeru učiteľku pre I. stupeň a vychovávateľku v školskom klube detí. S nástupom od 1.9. 2019. 

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa:
Školský klub detí bude v piatok 28.6. 2019 v prevádzke ihneď po odovzdaní vysvedčení do 13.30 hod.

vedúca vychovávateľka ŠKD Katarína Blizniaková

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Jánske ohne.

POZVÁNKA, PDF

 

Tento rok sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane Do školy na bicykli. Nultý ročník kampane bol vyhlásený národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015. Kampaň 2019 podporuje aj majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan.

Hlavnými cieľmi je zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť ich v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, autobusom či pešo, znížiť motorovú dopravu v okolí školy.

Do kampane bola naša škola zapojená od 20.mája do 31.mája 2019. Spoločnej akcie -príchodu do školy na bicykli alebo kolobežke sa zúčastnilo 269 žiakov s učiteľmi a zástupcom samosprávy, p. poslancom Petrom Paľagom. Pešo prišlo do školy 223 žiakov. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu prišlo do školy na bicykli 949, na kolobežke 267 a pešo 1693 detí. Bezpečnosť chodcov aj cyklistov zastrešoval obecný úrad a obecná polícia, ktorí sa tiež týmto spôsobom zapojili do kampane. Na prechode pre chodcov na hlavnej ceste riadili dopravu zamestnanci obecnej polície, pri zdravotnom stredisku zamestnanci obecného úradu. Za spoluprácu im ďakujeme. Naše vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD rôzne aktivity zamerané na dopravnú výchovu, žiaci 4. a 9. ročníka absolvovali prednášku spojenú s praktickou ukážkou, ako si skontrolovať bicykel na sezónu, ktorú im pripravil p. učiteľ Radoslav Munka. Počas desiatich dní aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu žiaci absolvovali 949 jázd na bicykloch a 267 jázd na kolobežkách.Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Spracovala: Érseková Eva

Vážení rodičia,

z dôvodu ochrany osobných údajov nebudeme zverejňovať zoznamy žiakov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o umiestnení tried, akýchkoľvek zmenách v triede prostredníctvom mailu.

Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

v budúcom školskom roku sa bude v našej škole ako prvý - hlavný cudzí jazyk učiť od druhého ročníka anglický jazyk ako doteraz. Druhý cudzí jazyk sa bude učiť od 7. ročníka. Deti si budú môcť vybrať medzi nemeckým alebo ruským jazykom. Anglický jazyk sme zvolili ako hlavný cudzí jazyk z dvoch dôvodov:

 1.  Angličtina sa celosvetovo využíva na dorozumievanie viac ako nemčina a dá sa s ňou dorozumieť aj v okolitých nemecky hovoriacich krajinách.
 2. Okrem toho sme do nákupu učebníc anglického jazyka investovali nemalé finančné prostriedky a aj v personálnej oblasti máme k dispozícii viac učiteľov anglického jazyka. 

Z uvedených dôvodov bude vyučovanie cudzích jazykov pokračovať v takom režime ako dosiaľ.

Ďakujem Vám za pochopenie.

 Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

v zmysle platnej legislatívy je posledný termín, dokedy má riaditeľka školy povinnosť vydať rozhodnutie, je 15. jún. Zoznam detí, ktorých rodičia požiadali o odklad, bol doručený riaditeľke MŠ Dunajská Lužná pani Hubertovej. 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút