Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa rodičia so žiakmi dostavia do svojich tried v elokovanom pracovisku v bloku F ( v zrekonštruovanej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva pri polícii).

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

Dňa 3. septembra 2019 bude mať 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny, 2. stupeň päť vyučovacích hodín. Školský klub detí bude v prevádzke od utorka 3. septembra 2019. V ranných hodinách od 6.30 hod. v F bloku- elokované pracovisko, kde ich pán školník/ vrátnik bude usmerňovať a v E bloku- areál základnej školy od 6.30 hod. v triede 4.A- prvá trieda vľavo od vstupu, kde ich usmerní poverený zamestnanec. O 7.15 hod. preberá zodpovednosť dozorkonajúci pedagóg. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené až od utorka 3. septembra 2019. Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené. Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané individuálne na ich mailové adresy.

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia Základnej školy Dunajská Lužná,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Obecný  stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka v rámci Dňa obce 2019 a Roka M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 

Základná škola Dunajská Lužná prijme do pracovného pomeru učiteľku pre I. stupeň a vychovávateľku v školskom klube detí. S nástupom od 1.9. 2019. 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o úhrade stravy na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9. 2019.

OZNAM, PDF

Základná škola Dunajská Lužná hľadá v čase od 16.00 hod.- 20.30 hod. záujemcov o vykonávanie dozoru v telocvični základnej školy s nástupom od 1.9. 2019.

Kontakt: 0911 444 355

 

Počasie nám v závere školského roka doprialo viac hrejivých lúčov, preto sme ukončenie školského roka rozdelili. V predposledný deň školského roka sme odovzdávali ceny žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach, dosiali vynikajúce výsledky v testovaní T5 a testovaní T9, dosiahli vynikajúci prospech alebo nevymeškali počas školského roka ani jednu vyučovaciu hodinu. Cien sme odovzdali neúrekom, spolu 203. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na školskom dvore a v elokovanom pracovisku. Rozlúčili sme sa nielen so školským rokom, ale aj s našimi najstaršími spolužiakmi, ktorí pokračujú v štúdiu na stredných školách. Deviataci odovzdali ,,kľúč od posledného deviateho ročníka“ ôsmakom, ktorí po prázdninách prevezmú štatút najstarších žiakov našej školy. Rozlúčili sme sa so žiakmi pokračujúcimi v štúdiu na osemročných gymnáziách a bilingválnych gymnáziách. Všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a pekné spomienky na svoju alma mater školu. Všetkým zamestnancom pedagogickým aj nepedagogickým patrí vďaka a obdiv za úspešný priebeh školského roka 2018/2019 a zaslúžený oddych počas letnej dovolenky, aby  mohli znova načerpať nové sily a tak šťastne vykročiť do školského roka 2019/ 2020.

Ing. Michaela Luteránová

Výtvarné šantenie žiakov 1. – 4. ročníkov pokračovalo aj v druhom polroku  celoročným projektom pod názvom: Kreslím, farbím, maľujem. Ďakujeme všetkých deťom, ktoré sa zapojili do jednotlivých tém a zároveň im blahoželáme!

Absolútnym víťazom v tomto školskom roku je Tobias Tardík z 2.E

Február: Vesmír očami detí

1.miesto: Sárka Zelenayová 3.D

1.miesto: Júlia Cmorejová 2.C

2.miesto: Kika Schickerle 2.D

2.miesto: Tobias Tardík 2.E

3.miesto: Dáška Baďová 1.D

3.miesto: Barbi Fajnorová 1.E

Marec: Leporelo

1.miesto: Jakub Jurica 2.E

1.miesto: Simonka Laczová 2.E

2.miesto: Zuzka Bunčová 2.E

3.miesto: Branislav Kalina 3.C

Apríl: Les sa nám poďakuje

1.miesto: Lenka Flikingerová 2.E

2.miesto: Simonka Pribojská 2.E

3.miesto: Jakub Róbert Svetlanský 2.E

Apríl: Kráľ zvierat

1.miesto: Barborka Čóková 2.E

2.miesto: Tobias Tardík 2.E

2.miesto: Andrejka Ťapáková 1.D

3.miesto: Silvia Mia Švecová 1.D

Máj: P.Dobšinský a jeho rozprávky

1.miesto: Sárka Moravčíková 2.E

2.miesto: Filip Gallé 2.E

3.miesto: Zojka Karolína Olachová 2.E

3.miesto: Barborka Čoková 2.E

Máj: Zápalky v rukách detí:

1.miesto: Alicka Gurníková 2.C

2.miesto: Linda Gurníková 2.C

3.miesto: Viliam Gonda 2.E

Jún: Môj rozprávkový hrad, dom, zámok,....

1.miesto: Sárka Moravčíková 2.E

1.miesto: Jakubko Róbert Svetlanský 2.E

2.miesto: Braňo Doliňák 2.C

2.miesto: Lenka Flikingerová

3.miesto: Dorián Vančo

3.miesto: Simonka Pribojská

 

Mgr. Viera Brejková

 

Čítanie je pre deti bránou do sveta poznania. V rámci projektu spoločného čítania sme v našej triede  objavovali poklady detskej slovenskej literatúry. Žiaci deviateho ročníka spoločne so žiakmi z 2. B triedy prečítali knižku Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej Zo spoločného čítania  si žiaci zdieľali zážitky ešte niekoľko dní. Čítajte s deťmi  aj cez prázdniny rodičia, starí rodičia, súrodenci.

PaedDr. Zuzana Báhidská

 

 

Povesť o Panenskej veži rozpráva o rytierovi Mikulášovi, pánovi Devínskeho hradu, ktorý sa vybral na pytačky až do Korutánska. Do oka mu padla panna Margaréta pochádzajúca z bohatej korutánskej rodiny. Otec dievčaťa Mikulášovu prosbu zdvorilo odmietol, avšak rytier Margarétu uniesol...

....a práve v nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti nazývaná Panenská veža.

... nielen túto krásnu povesť si za krásneho júnového počasia mohli vypočuť tretiaci pri návšteve hradu Devín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najnavštevovanejším lokalitám v okolí Bratislavy. Popri samotnom areáli sú tu aj hodnotné muzeálne expozície, ktoré sme so zvedavosťou navštívili . Výlet sa nám veľmi páčil a nejedno z detí konštatovalo, že sa na hrad určite ešte vrátia.

                                                                                                   Mgr. Jana Drmelová

V tomto roku si pripomíname storočnicu úmrtia M. R. Štefánika a žiaci 4. A, ktorí sa o ňom učili vo vlastivede a jeho život ich natoľko zaujal, že sa rozhodli pripraviť zaujímavé aktivity pre menších žiakov z 2. D a formou hier ich oboznámiť s jeho životom. Druháci vyskúšali všetko – skladali lietadlá, zoraďovali vojakov do oddielov, lúštili šifry, skúsili si zahrať šach, dozvedeli sa, čo spôsobuje zatmenie Slnka... . Bol to veľmi zaujímavý deň, všetko bolo v rukách detí – pripraviť, privítať, vysvetliť, zaujať, skontrolovať... .

Deti deťom odovzdali svoje vedomosti a druháčikovia odchádzali spokojní!

Mgr. Mariana Jurašiová

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)