Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vo štvrtok 10.5. 2018 sa  v Senci uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Aj za našu školu tam boli speváčky. Za kategóriu najmladších to bola Simona Kubišová z 2.B, za strednú kategóriu to bola Mária Anna Volný z 5.A a za tretiu kategóriu spievala Dorothea Smažáková z 8.A. Tréma bola veľká a konkurencia ešte väčšia. Z približne 25 súťažiacich postúpili do krajského kola len deti zo ZUŠ. Pre nás sú však naše dievčatá víťazkami, lebo postaviť sa na javisko, pred porotu a zaspievať piesne v sprievode klavíra nie je vôbec jednoduché. A ony to dokázali so cťou a reprezentovali našu školu. Dievčatá, ďakujeme a gratulujeme! 

Mgr. Martina Kubišová

Včerajšou polnocou sa víťazom aprílovej bláznivej fotky stáva trieda 4.C s pani učiteľkou Opátovou. Ich  hodina "chemických pokusov" s názvom Konečne to tu v škole vybuchlo !!! získala 629 hlasov, nastala  tak doslova explózia hlasovania medzi rodičmi a priateľmi na facebooku. Všetky fotky boli skvelé, získali si mnoho pozitívnych ohlasov, potešili i rozosmiali spolužiakov, známych, rodinu a aj ostatné pani učiteľky. Tie tiež hlasovali aj vo viacerých triedach naraz, veď bolo veľmi ťažké vybrať. Žiacka rada ďakuje veľmi pekne všetkým zúčastneným triedam a predovšetkým pani učiteľkám triednym za to, že dokázali spolu s deťmi vymyslieť 11 rôznych zaujímavých tém na túto akciu. Víťazná trieda pôjde už čoskoro na výlet spolu s členmi Žiackej rady.

Mgr. Ivana Hubáčová,
koordinátor žiackej rady

 

Žiaci 9.A + 9.B v rámci výučby dejepisu a občianskej náuky absolvovali exkurziu do NR SR. Pri vstupe sme sa museli podrobiť osobnej kontrole, za ktorou nás už vítala veľmi príjemná a kultivovaná sprievodkyňa, aby nás na viacerých zastávkach previedla históriou i súčasnosťou života nášho najvyššieho zákonodarného orgánu. Keďže práve prebiehala parlamentná schôdza, pocítili sme dotyk veľkého sveta priamo na vlastnej koži. Bolo to ako v úli. Všade vôkol nás pracujúce televízne štáby, reportéri, fotografi, diskutujúci poslanci s hosťami v kuloároch, hlasovania v rokovacej sále. 
Pred vstupom do rokovacej sály nás osobitne zaujala kolekcia siedmich nádherných obrazov maľovaných na orechovom dreve od majstra Albína Brunovského. 
Nasledovala polhodinová beseda s pánom poslancom Jánom Budajom, ktorý sa nám prihovoril veľmi neformálnym spôsobom a vyrozprával nám mnoho zaujímavého nielen zo svojho disidentského života, ale aj zaujímavosti o symbolike a architektonických nedokonalostiach samotnej budovy parlamentu.
Keďže bol pán poslanec uprostred diskusie s nami zavolaný späť do sály na hlasovanie, ponáhľali sme sa za ním, aby sme z balkóna rokovacej sály mohli pozorovať priebeh hlasovania. Predsedajúci schôdze nás omylom privítal ako seniorov, ktorí nás nasledovali so svojou prehliadku. Akonáhle si poslanci všimli, že namiesto seniorov je balkón plný mládeže, vyvolalo to v sále hlasný smiech. Bol to zaujímavý a osviežujúci moment človečiny nášho poslaneckého zboru.
 
A hoci naša sprievodkyňa opakovane ľutovala, že sa naša návšteva uskutočňuje počas schôdze a nemohla nám tak priblížiť mnohé ďalšie zaujímavosti, sme presvedčení, že máme za sebou veľmi zaujímavý a poučný deň.
 
Ďakujeme za zorganizovanie akcie pani učiteľke Érsekovej.
 
 
Hana Volenská a Peter Paľaga, triedni učitelia 9.A+9.B
 

 

Dňa 26.4. sa v popoludňajších hodinách pod vedením pani učiteľky Kováčovej uskutočnila recitačná súťaž - "Prvácka básnička".
Každá triedna pani učiteľka 1. ročníka vybrala troch najlepších recitátorov. Konkurencia bola veľká, no nakoniec porota rozhodla takto :

1. miesto : Zuzka Bunčová - 1.E
2. miesto : Hanka Čepková -1.A
                 Sebastian Lupták - 1.D
3. miesto : Kristínka Karovičová - 1.D
                 Emka Adamčiaková - 1.C

Všetci účastníci boli odmenení sladkosťou a víťazi naviac dostali diplom a vecné ceny. Blahoželáme!

Mgr. Darina Kováčová

Bláznivý apríl sa nám skončil a my v škole sme si ho spestrili bláznivými fotkami s triednymi pani učiteľkami. Vyhlasujeme súťaž o najviac „lajkov“ k fotke. Oznámte svojim rodičom, všetkým kamarátom a známym i rodine, hoci i celej obci, že môžu lajkovať vašu triednu fotografiu, ktorú ste prihlásili do súťaže. Nájdite, kde na nej je vaša pani učiteľka a kde kamaráti. Celý apríl sme sa snažili vytvoriť funny fotku, zabaviť sa pri nej a aj trošku si sami niečo vymyslieť. Hlasovať môžete za hociktorú a aj za viac fotografií naraz. Hlasy sa budú zbierať odteraz až do 13.mája 2018 do polnoci. Odmenou pre deti na víťaznej fotke je výlet zdarma. Takže začíname!

 Hlasovanie prebieha na facebookovej stránke Základnej školy Dunajská Lužná 

 Mgr. Ivana Hubáčová

 

Už tento mesiac budete môcť vidieť v telke naše hviezdy z 5.A a 5.B. Štyria súťažiaci a 25 povzbudzovačov sa zúčastnilo nakrúcania súťažnej relácie v RTVS – „Daj si čas“. Od nadšenia sme boli v „telke“ už o 7.15 a očakávali súpera, školu z Vrboviec. Téma Bojnice bola náročná, ale naša chuť vyhrať obrovská. Neboli to len vedomosti, ktoré bolo treba ukázať, ale aj bojovnosť, trpezlivosť a kombinačné schopnosti. Ruky sa nám triasli pri lezení tunelom a následnom odomykaní zámkov na čas, ale napokon to bola disciplína, ktorú sme úspešne dotiahli do víťazstva. Takmer 3 hodiny natáčania boli zábavné, poučné a spoznali sme zároveň televízne moderátorské hviezdy i pre diváka skryté priestory Slovenskej televízie. Hoci sme nakoniec skončili ako porazení, odchádzali sme domov veselí, plní zážitkov a ani sa nám domov nechcelo.  

Mgr. Ivana Hubáčová

Celý týždeň sme zažívali veselé chvíle s rodinkou Websterovcov . Príbehy čítali rodičia detí z 1.B triedy. Nebolo to len obyčajné čítanie, spoločne sme s príhodami o pavúčej rodinke zažívali , že rodina a je tá  najpevnejšia sieť .Na hodinách čítania sme spojili príjemné s užitočným . Veselé čítanie otvára cestu k lepšiemu porozumeniu čítaného textu  a pomáha pri  učení rétoriky. Týždeň hlasného čítania s rodičmi otvoril deťom záujem o knižky , modernú detskú literatúru.

                                                                                                                              PaedDr. Zuzana Báhidská

Minulý týždeň sa naši druháci vybrali na návštevu materských škôlok. Do každej škôlky sa vybrala jedna trieda druhákov, aby svojim bývalým pani učiteľkám a spolužiakom ukázali, ako sa naučili krásne čítať. Predškolákom prečítali príbeh o papierovom parníku a neposlušnej papierovej lastovičke. Deti veľmi pozorne počúvali, pretože správne odpovedali na všetky pripravené otázky svojich veľkých spolužiakov. Po čítaní prišla na rad aj spoločná práca, všetky deti si z farebných papierov vyrobili lastovičky - lietadielká a skúšali, ktoré ďalej zaletí. Veríme, že aj takto sme povzbudili budúcich prvákov a ukázali im, ako je v tej našej škole zaujímavo…
 
Ing. Zuzana Štellerová

Dňa 23.4.2018 sme v 1.C triede absolvovali projektové vyučovanie ku Dňu Zeme. V úvode vyučovania sme si prostredníctvom interaktívnej tabule pozreli prezentáciu s množstvom všeobecných informácií súvisiacich s témou. Deti najviac zaujala dôležitosť triedenia odpadu a jeho následné využitie – recyklácia. V ďalšej časti deti pracovali v skupinách s pracovnými listami, ktoré zábavnou formou premostili túto tému do všetkých vyučovacích predmetov. V praktickej časti vyučovania sme sa zamerali na zber a separáciu odpadkov v našej triede a blízkom okolí školy. Deti si uvedomili koľko rôznorodého odpadu sa v našom bezprostrednom okolí nachádza a ako s ním zaobchádzame. V závere vyučovania sme si zopakovali dôležitosť ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom formou rôznych kvízových otázok a tajničky. Pre deti bola téma zaujímavá a budeme sa jej venovať aj naďalej na hodinách prvouky.

 Mgr. Mária Jakubcová

 

V piatok 20.4.2018 našu školu navštívilo 22 lektorov doslova zo všetkých kútov sveta (z Nového Zélandu, Austrálie, Južnej Kórei, Nórska, Španielska, Anglicka, Írska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a pod.). Zábavnou formou vyučovali našich žiakov 6.-9.ročníka o svojich krajinách, o zaujímavostiach, tradíciách, spôsobe života, o svojich rodinách, kamarátoch, záľubách.  Keďže všetci hovorili po anglicky, bola to aj skvelá príležitosť na bezprostrednú a živú konverzáciu v cudzom jazyku. Popoludní sa náš školský areál premenil na jedno velikánske športovisko. Popri netradičných športoch sa hral futbal, basketbal, floorbal, frisbee a i.
Organizačne pre nás podujatie pripravil pán Martin Alexy (otec nášho ôsmaka Tomáša), za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.
 
RNDr. Paľaga Peter

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)