Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V dňoch 24. 1. a 25.1.  (štvrtok, piatok) sa bude konať v A- bloku Novoročná „burza“ kníh, ktorej cieľom je nájsť tvojim starým a prečítaným knihám nového majiteľa.

Knižky, ktoré si chceš vymeniť, bude zbierať od budúceho pondelka pani učiteľka Ambrusová. Knihy musia byť vpredu ceruzkou podpísané aj s triedou, aby v prípade, že si knihu nikto nevezme, ju mohla pani učiteľka vrátiť pôvodnému majiteľovi.

Prvý stupeň si bude môcť vymieňať knižky vo štvrtok 24.1.  v hale A- bloku.

Druhý stupeň bude mať rovnakú možnosť v piatok 25.1. taktiež v A- bloku.

Verím, že si spomedzi všetkých kníh nájdeš i ty tú pravú pre seba, a že rovnako niekomu spraví radosť i tá tvoja.

 Mgr. Katarína Ambrusová

 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia základnej školy,

na požiadanie vedenia OFK v Dunajskej Lužnej zverejňujeme pozvánku na ples OFK.

Pozvánka, formát PDF

 
16.12.2018 mali deti v Košiciach Mikuláša. Deti zo ZŠ Dunajská Lužná pre ne darovali veľmi, veľmi veľa svojich sladkostí. Vyzbieralo sa približne 33 kíl sladkostí. Vyhotovili  sme z nich  81 štedrých mikulášskych balíčkov.
ĎAKUJEME všetkým deťom zo ZŠ, ktoré sa takto už 5x zapojili do Mikulášskej zbierky.
 
 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii vianočný pozdrav.

POZDRAV, PDF

 

 

Tento názov nesie celoročný projekt 2.ročníkov našej školy. Už od septembra sa deti vo svojich triedach venujú témam, aktivitám, projektom,...v ktorých hovoria o zdravej výžive, životnom štýle.

November sa niesol v znamení:

Farebný týždeň zdravia

Každý deň deti čakala nová aktivita v určených farbách.

Pondelok: Modrý deň. 

Jedz a hýb sa! Športové aktivity: Skákanie cez švihadlo. Vytvorenie školského rekordu žiakov 2.ročníkov.Žiaci na hodinách telesnej výchovy, vytvárali rekord triedy v skákaní cez švihadlo, bez chyby - pomýlenia sa.

Výsledky- víťazi v jednotlivých triedach:

Simonka Ružičková z 2.B, 75 preskokov

Nelka Tallo z 2.A, 69 preskokov

Kristínka Karovičová z 2.D, 49 preskokov

Kristína Benková z 2.C, 45 preskokov

Emka Žideková z 2.E, 32 preskokov

Utorok: Červený deň. Desiata s celozrnným pečivom a zdravou nátierkou.

V tento deň deti  prezentovali svoje nátierky, ktoré si doniesli do školy po príprave s rodičmi, ale i nátierky, ktoré si urobili v triede so svojou pani učiteľkou. Ochutnávka nátierok s celozrnným pečivom a zeleninou bola pre deti, podľa ich slov, tou najlepšou časťou dňa

Streda: Zelený deň. Deň ovocia a zeleniny.

V tento deň mali deti vstup do triedy, ako „mýto“ s ovocím a zeleninou v ruke. Vytvárali sme  „pyramídu“ tvorivých úloh v jednotlivých predmetoch s Ovocníčkom a Zeleninkou.

Štvrtok: Biely deň. Robíme si navzájom radosť. Deň duševného zdravia.

V tento deň si deti viac uvedomovali a prejavovali navzájom pekné a dobré vzťahy v triede. Obdarovali sa milým slovom, vzájomnou podporou, pomocou, ale i písmom - lístkom do obálky. Každé dieťa si potom prečítalo o sebe to najlepšie, najmilšie, čo na ňom vidia jeho spolužiaci.

Piatok: Žltý deň. Uhádni, čo mám na desiatu.

Tento deň bol plný otázok, predstavivosti, “vyšetrovania“, ktoré navádzalo deti na správne odpovede pri hádaní – kto, čo má na desiatu.

Celý týždeň pri aktivitách zbehol veľmi rýchlo, no na deti už čakajú ďalšie nové, nepoznané, zábavne mesiace, na ktoré sa už teraz tešíme.

 Mgr. V.Brejková

Predvianočné obdobie pre druhákov našej školy je už každoročne obdobím, kedy  absolvujú korčuliarsky kurz, na ktorý sa deti  tešili už od septembra.Tento kurz prebiehal v termíne od 26.11. do  3. decembra   pod vedením organizačnej vedúcej Mgr. Márie Jakubcovej, za pomoci triednych učiteliek  2.ročníkov – Mgr. Martiny Kubišovej, Zuzany Báhidskej, PaedDr., Mgr.Viery Brejkovej . Poďakovanie patrí hlavne trénerom  korčuliarskeho oddielu HAMIKOVO  v Hamuliakove, kam sme sa s deťmi pravidelne presúvali autobusom.

Cieľom kurzu bolo:

- u nekorčuliarov - nadobudnúť základné korčuliarske schopnosti

- u korčuliarov - zdokonaliť korčuliarske schopnosti a vedieť ich uplatniť pri rôznych športových aktivitách.

Druháci, posmelení  trénerkami a pani učiteľkami s veľkou chuťou a oduševnením absolvovali jednotlivé cvičenia. Na záver si svoje schopnosti otestovali na „dráhe zručnosti“.  Všetky deti úspešne zvládli základy korčuľovania. Najšikovnejší  korčuliari ukázali svoje zručnosti v korčuľovaní pomedzi kolky a v iných korčuliarskych disciplínach. Kurz bol ukončený 3. decembra slávnostným udeľovaním korčuliarskych diplomov a malými odmenami, ktoré budú deťom pripomínať príjemné zážitky na ľade.

Mgr.Viera Brejková

 

Milí rodičia, priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVIII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

 

Každý rok sa uskutočňuje súťaž pod názvom Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL).

Na začiatku novembra prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo desať najlepších žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Súťažilo sa v troch kolách. Najskôr sme písali test, potom sme robili transformáciu textu a postupujúci navyše ústnu časť. Vyhrala som.

S pani učiteľkou Barešovou som sa usilovne pripravovala do okresného kola. Každý deň sme spolu robili testy z predošlých ročníkov a ja som sa zlepšovala stále viac a viac. Takto sme strávili minimálne 20 hodín.

Nastal deň D – 28. november. S pani tajomníčkou som ráno odišla do Senca, kde sa  OSJL konala. Zhodou okolností som tam stretla moju kamarátku, ktorá bola tiež jednou z 12 súťažiacich.

Olympiádu sme mali rozdelenú na tri časti. V prvej časti sme museli odpovedať na test, ktorý obsahoval 25 otázok, po ňom nasledovala transformácia textu, kde sme museli z textu urobiť krátku správu. Po hodine nám test aj s transformáciou textu zobrali. Nasledovala polhodinová prestávka. Potom sme sa pripravovali na ústnu časť, ktorá trvala 30 minút. Úlohou bolo vytvoriť príhovor na tému Október – mesiac úcty k starším. Podľa vylosovaných čísel sme jeden po druhom spamäti prednášali svoj príhovor.

Po vyhodnotení testov a prednesu nás porotkyne zvolali do miestnosti a vyhlasovali víťazov. Priala som si skončiť aspoň na 5. mieste, pretože to bolo naozaj veľmi náročné. Keď pri vyhlasovaní druhého miesta povedali moje meno, bol to neopísateľný pocit radosti. Odpadol zo mňa všetok stres, strach a uvedomila som si, že tie hodiny učenia sa a námaha aj zo strany pani učiteľky, ktorá mala so mnou nesmiernu trpezlivosť, stáli za to. A práve vďaka nej som získala toto krásne 2. miesto.

Dúfam, že aj vďaka tomuto úspechu sa dostanem na moju vysnívanú strednú školu.

Anetka Lomjanská, žiačka 9.B triedy

 

V piatok 23.11. 2018 sa naši druháčikovia a štvrtáci vybrali do Záhorskej Bystrice, aby si prezreli štúdiá televízie Markíza. Všetci boli prekvapení, aké je tam všetko malé, keď v televízii to vyzerá oveľa väčšie. Pán, ktorý sa detí ujal, im všetko vysvetlil, poukazoval. Deti si mohli vyskúšať prácu s kamerou a na krátku chvíľu sa z nich stali kameramani, ktorí filmovali svojich spolužiakov. Obraz sa priamo prenášal na veľké obrazovky, tak sa deti hneď videli. Boli  v štúdiu, kde sa točia Televízne noviny, Šport, Počasie. Páčilo sa im aj štúdio, kde sa točí Teleráno.  Všetko prebehlo podľa plánu a výlet sa deťom páčil.

Mgr. Kubišová Martina

 

Dňa 28.11.2018 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili na prednáške v Centre pre liečbu drogových závislosti (ďalej: CPLDZ).

Pred budovou nás už vítala mladá usmiata pani. Poprosila nás, aby sme sa po schodoch do prednáškovej miestnosti premiestnili v tichosti. Dokázali sme to! 

Na začiatku žiaci vyplnili krátky anonymný dotazník. Nasledovala samotná prednáška, počas ktorej kolovali fotografie ľudí pred závislosťou a počas nej. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o rôznych druhoch závislosti.

Po prednáške sme sa presunuli na prízemie, kde sme videli izby, v ktorých sa liečia závislí ľudia. Na chodbe visel presný harmonogram, ktorí liečení pacienti musia dodržiavať. Prednáška nás všetkých zaujala.

Pri čakaní na autobus sme zbadali dvojicu v strednom veku. Spomenuli sme si, že nám pracovníčka CPLDZ vravela, že si sem ľudia chodia po metadón. Je to liek používaný pri liečbe drogovej závislosti (denne pracovníci centra vydajú aj 200 s a zároveň dohliadajú na to, aby látka bola užitá). Spoločne sme skonštatovali, že takto by sme veru dopadnúť nechceli.

Čo si z prednášky v CPLDZ odniesli samotní žiaci, si môžete prečítať nižšie.

 Mgr. Romana Barešová

Dňa 28.11.2018 sme navštívili Centrum pre liečbu drogovo závislých (ďalej: CPLDZ).

Najskôr sme si vypočuli zaujímavú prednášku o drogách a škodlivých látkach. Prednáška bola poučná a mala nás vyvarovať pred užitím týchto škodlivých látok. Okrem prezentácie sme videli aj videá o tom, ako drogy vplývajú na naše zdravie.

Po prednáške nám pracovníčka centra ukázala miestnosti, v ktorých sa zdržiavajú závislí. Vysvetlila nám, ako to u nich funguje a že pre nich platia určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Za spoluprácu a snahu získajú dobré body, za ktoré budú neskôr odmenení. Taktiež však môžu za porušovanie pravidiel a nevhodné správanie získať zlé body.

Na spoločných stretnutiach v CPLDZ sa môžu zúčastniť aj vyliečení ľudia, ktorí rozprávajú svoje príbehy a presviedčajú ostatných, že vyliečiť sa z akejkoľvek závislosti je možné.

V centre sa liečia nielen drogovo závislí ľudia, ale aj ľudia závislí na automatoch a alkohole, ktorý je u nás síce legálny, ale závislosť na ňom je veľmi častá.

Do centra ľudia prichádzajú buď dobrovoľne, keď sa chcú zbaviť závislosti a vyliečiť sa, ale aj súdom nariadení ľudia. V CPLDZ sa liečia ako mladiství, tak aj dospelí.

Myslíme si, že prednáška nás dostatočne varovala pred užitím škodlivých látok a za celý deviaty ročník môžeme skonštatovať, že bola mimoriadne poučná.

 žiačky 9.B triedy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)